Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 25/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Choszczna 2024-05-27 10:43:16
Zarządzenie Nr 24/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Choszczna. 2024-05-27 10:40:45
Zarządzenie Nr 13/24 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-05-23 11:48:33
Zarządzenie Nr 8/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2024-05-15 13:32:51
Zarządzenie Nr 5/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2024-05-14 09:47:00
Zarządzenie Nr 4/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Klukom. 2024-05-14 09:45:22
Zarządzenie Nr 3/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy na część nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2024-05-14 09:43:10
Zarządzenie Nr 2/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2024-05-14 09:14:29
Zarządzenie Nr 1/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-05-10 10:22:07
Zarządzenie Nr 2668/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-07 10:20:31
Zarządzenie Nr 2669/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2024-05-06 15:16:41
Zarządzenie Nr 2670/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2024-05-06 15:14:43
Zarządzenie Nr 2667/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2024-05-06 11:50:38
Zarządzenie Nr 2666/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2024-05-06 11:47:13
Zarządzenie Nr 2665/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 w Choszcznie. 2024-05-06 11:43:18
Zarządzenie Nr 2660/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2024 r. 2024-04-26 15:03:59
Zarządzenie Nr 2658/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania do zasobu Gminy Choszczno 2024-04-26 14:33:54
Zarządzenie Nr 2651/24 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2024-04-25 09:14:09
Zarządzenie Nr 2655/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia z wyłączeniem wydawania decyzji 2024-04-23 14:15:57
Zarządzenie Nr 2654/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do wprowadzania danych i informacji do centralnej emisyjności budynków (CEEB) 2024-04-23 09:21:12
Zarządzenie Nr 2653/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-04-22 15:06:09
Zarządzenie Nr 2652/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Obrońców Westerplatte. 2024-04-22 14:36:26
Zarządzenie Nr 2650/24 Burmistrza Choszczna z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-04-19 13:32:56
Zarządzenie Nr 2649/24 Burmistrza Choszczna z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-04-19 13:31:26
Zarządzenie Nr 2644/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-04-18 14:41:17
Zarządzenie Nr 2648/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2024-04-16 13:04:06
Zarządzenie Nr 2643/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie za rok 2023 2024-04-16 11:48:50
Zarządzenie Nr 2642/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2023 2024-04-16 11:45:44
Zarządzenie Nr 2641/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2023 2024-04-16 11:43:18
Zarządzenie Nr 2640/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-16 11:40:08
Zarządzenie Nr 2639/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-16 11:38:27
Zarządzenie Nr 2638/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-16 11:34:23
Zarządzenie Nr 2647/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2024-04-15 14:24:37
Zarządzenie Nr 2646/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2024-04-15 14:23:11
Zarządzenie Nr 2645/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2024-04-15 14:21:23
Zarządzenie Nr 2637/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2024-04-12 13:49:58
Zarządzenie Nr 2636/24 Burmistrza Choszczna z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-04-12 10:13:41
Zarządzenie Nr 2635/24 Burmistrza Choszczna z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku oraz rozdysponowania rezerwy celowej 2024-04-12 10:12:05
Zarządzenie Nr 2634/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2024-2037 2024-04-11 09:02:27
Zarządzenie Nr 2633/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-04-09 11:48:49
Zarządzenie Nr 2632/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2024-04-08 13:56:02
Zarządzenie Nr 2628/24 Burmistrza Choszczna z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-04-08 13:03:41
Zarządzenie Nr 2630/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2024-04-04 14:25:02
Zarządzenie Nr 2629/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Choszczno 2024-04-04 14:22:35
Zarządzenie Nr 2627/27 Burmistrza Choszczna z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów i nagród w dziedzinie kultury 2024-04-04 14:19:12
Alina Teresa Szymańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechy w Suliszewie 2024-04-03 12:16:53
Zarządzenie Nr 2626/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2024-04-03 11:32:27
Zarządzenie Nr 2622/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2024-2037 2024-04-02 13:21:14
Zarządzenie Nr 2621/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-04-02 13:18:37
Zarządzenie Nr 2620/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-04-02 13:17:07
Zarządzenie Nr 2625/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2024-03-28 13:50:15
Zarządzenie Nr 2624/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2024-03-28 13:49:01
Zarządzenie Nr 2623/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia "Cennika opłat za dostęp do obiektu stacji pasażerskiej w Choszcznie pobieranych od przewoźników kolejowych" 2024-03-28 11:28:03
Zarządzenie Nr 2619/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2024-03-27 10:44:13
Zarządzenie Nr 2611/24 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-03-27 10:41:23
Zarządzenie Nr 2610/24 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-03-27 10:35:53
Zarządzenie Nr 2618/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Choszczno 2024-03-26 12:35:00
Zarządzenie Nr 2617/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału 1/1 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Zamęcin, gm. Choszczno, oznaczonej numerem działki 277 2024-03-26 12:32:34
Zarządzenie Nr 2616/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Magdalena Józefowicz 2024-03-26 12:29:12
Zarządzenie Nr 2615/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2024-03-26 12:25:35
Zarządzenie Nr 2614/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2024-03-26 12:20:04
Zarządzenie Nr 2613/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2024-03-26 10:12:48
Zarządzenie Nr 2612/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 w Choszcznie. 2024-03-26 10:11:39
Zarządzenie Nr 2604/24 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-25 10:10:02
Zarządzenie Nr 2604/24 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-25 10:08:13
Zarządzenie Nr 2607/24 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewi 2024-03-21 13:04:34
Zarządzenie Nr 2606/24 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zamęcinie 2024-03-21 13:02:45
Zarządzenie Nr 2605/24 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie 2024-03-21 12:59:53
Zarządzenie Nr 2588/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-03-20 11:02:01
Zarządzenie Nr 2586/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-03-20 11:00:34
Zarządzenie Nr 2603/24 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2024 r. zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2024-03-19 12:54:21
Zarządzenie Nr 2602/24 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2024-03-19 12:53:15
Zarządzenie Nr 2601/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/473/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2024-03-19 12:27:28
Zarządzenie Nr 2600/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/472/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2024 2024-03-19 12:26:04
Zarządzenie Nr 2599/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/471/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2024 roku 2024-03-19 12:22:37
Zarządzenie Nr 2598/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/470/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno 2024-03-19 12:20:23
Zarządzenie Nr 2597/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/469/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. zmieniający uchwałę Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2024-03-19 12:19:05
Zarządzenie Nr 2496/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/468/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2024-03-19 12:17:19
Zarządzenie Nr 2595/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/467/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w miejscowości Chełpa 2024-03-19 12:15:51
Zarządzenie Nr 2594/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/466/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2024-2037 2024-03-19 12:14:28
Zarządzenie Nr 2593/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/465/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 2024-03-19 12:01:26
Zarządzenie Nr 2592/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/464/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Raduniu 2024-03-19 11:59:44
Zarządzenie Nr 2591/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/463/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/453/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej 2024-03-19 11:57:58
Zarządzenie Nr 2590/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/462/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie 2024-03-19 11:56:45
Zarządzenie Nr 2589/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/461/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gorzowskiej, ul. Fabrycznej i ul. Wysokiej w mieście Choszczno 2024-03-19 11:55:22
Zarządzenie Nr 2587/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2024-03-18 14:55:00
Zarządzenie Nr 2585/24 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-18 14:28:41
Zarządzenie Nr 2585/24 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-18 14:27:01
Zarządzenie Nr 2584/24 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 2024-03-15 12:29:39
Zarządzenie Nr 2577/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-03-15 12:01:32
Zarządzenie Nr 2576/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-03-15 10:51:52
Zarządzenie Nr 2582/24 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie 2024-03-14 10:23:32
Zarządzenie Nr 2581/24 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-03-14 10:21:58
Zarządzenie Nr 2571/24 Burmistrza Choszczna z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-03-12 09:53:44
Zarządzenie Nr 2570/24 Burmistrza Choszczna z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-03-12 09:51:32
Zarządzenie Nr 2575/24 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Choszczno. 2024-03-12 09:19:19
Zarządzenie Nr 2572/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. Wykonanie rewitalizacji centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2024-03-11 13:26:04
Zarządzenie Nr 2574/24 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie 2024-03-11 12:25:33
Zarządzenie Nr 2573/24 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-03-11 12:24:08
Zarządzenie Nr 2569/24 Burmistrza Choszczna z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 w Choszcznie. 2024-03-07 10:11:41
Zarządzenie Nr 2568/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-03-06 10:11:29
Zarządzenie Nr 2567/24 Burmistrza Choszczna z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-05 14:12:30
Zarządzenie Nr 2567/24 Burmistrza Choszczna z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-05 14:11:34
Zarządzenie Nr 2566/24 Burmistrza Choszczna z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-03-05 10:03:44
Zarządzenie Nr 2564/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu gruntu pod garaż na rzecz osób o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności ruchowej z kodu R, stanowiącego własność Gminy Choszczno 2024-03-04 14:53:59
Zarządzenie Nr 2565/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie części nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Choszczno. 2024-03-04 14:46:01
Zarządzenie Nr 2563/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-03-04 14:28:34
Zarządzenie Nr 2562/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-03-04 14:27:06
Zarządzenie Nr 2561/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych odpowiedzialnych za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-04 14:24:34
Zarządzenie Nr 2561/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych odpowiedzialnych za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-04 14:23:29
Zarządzenie Nr 2557/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-03-04 11:10:22
Zarządzenie Nr 2556/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-03-04 11:08:30
Zarządzenie Nr 2560/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-03-04 10:37:43
Zarządzenie Nr 2559/24 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2024-03-01 13:35:33
Zarządzenie Nr 2558/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczyciela sprawującego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2024-02-29 13:07:11
Zarządzenie Nr 2555/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału 1/1 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3, m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1003 2024-02-29 10:51:09
Zarządzenie Nr 2554/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 2024-02-28 14:25:07
Zarządzenie Nr 2531/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Choszczno w 2024 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności 2024-02-14 15:01:49
Zarządzenie Nr 2531/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Choszczno w 2024 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności 2024-02-14 11:01:21
Zarządzenie Nr 2530/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie określenia na 2024 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2024-02-13 12:53:42
Zarządzenie Nr 2527/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2024-02-13 09:13:00
Zarządzenie Nr 2526/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2024-02-13 09:11:40
Zarządzenie Nr 2525/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2024-02-08 11:27:01
Zarządzenie Nr 2524/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-02-08 11:25:13
Zarządzenie Nr 2523/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zamęcinie 2024-02-06 11:26:40
Zarządzenie Nr 2522/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie 2024-02-06 11:24:03
Zarządzenie Nr 2521/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie 2024-02-06 11:22:42
Zarządzenie Nr 2520/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-02-06 11:21:16
Zarządzenie Nr 2519/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie 2024-02-06 11:19:59
Zarządzenie Nr 2518/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-02-06 09:39:10
Zarządzenie Nr 2517/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2024-02-06 09:37:17
Zarządzenie Nr 2516/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2024-02-06 09:33:11
Zarządzenie Nr 2515/24 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2024-02-05 15:10:22
Zarządzenie Nr 2514/24 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-02-05 12:26:57
Zarządzenie Nr 2513/24 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-02-05 12:24:55
Zarządzenie Nr 2507/24 Burmistrza Choszczna z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-02-05 12:22:29
Zarządzenie Nr 2510/24 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2024-01-31 14:45:33
Zarządzenie Nr 2512/24 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2024-01-31 14:33:42
Zarządzenie Nr 2511/24 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-01-31 14:31:40
Zarządzenie Nr 2509/24 Burmistrza Choszczna z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2024-01-31 12:22:23
Zarządzenie Nr 2509/24 Burmistrza Choszczna z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2024-01-31 12:21:42
Zarządzenie Nr 2508/24 Burmistrza Choszczna z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Choszczno w 2024 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności 2024-01-31 12:19:47
Zarządzenie Nr 2508/24 Burmistrza Choszczna z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Choszczno w 2024 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności 2024-01-31 12:17:30
Zarządzenie Nr 2503/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Magdalena Józefowicz) 2024-01-29 13:05:57
Zarządzenie Nr 2497/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-01-26 10:36:05
Zarządzenie Nr 2500/24 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2024-01-25 12:47:15
Zarządzenie Nr 2499/24 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok szkolny 2024/2025 2024-01-25 12:35:34
Zarządzenie Nr 2498/24 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2024/2025. 2024-01-25 12:28:40
Zarządzenie Nr 2496/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/460/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2024 2024-01-22 13:54:59
Zarządzenie Nr 2495/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/459/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 2024-01-22 13:53:44
Zarządzenie Nr 2494/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/458/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo 2024-01-22 13:52:33
Zarządzenie Nr 2493/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/457/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia gminy Choszczno do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 2024-01-22 13:51:30
Zarządzenie Nr 2492/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/456/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej dla gminy Choszczno na lata 2024-2027 2024-01-22 13:49:50
Zarządzenie Nr 2491/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2024 r. 2024-01-22 11:04:18
Zarządzenie Nr 2488/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-01-18 10:36:06
Zarządzenie Nr 2487/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-01-18 10:31:52
Zarządzenie Nr 2490/24 Burmistrza Choszczna z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2024-01-16 14:12:19
Zarządzenie Nr 2489/24 Burmistrza Choszczna z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-01-16 10:28:46
Zarządzenie Nr 2486/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2024-01-15 13:57:00
Zarządzenie Nr 2485/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2024-01-12 14:36:34
Zarządzenie Nr 2484/24 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2024-01-11 08:42:22
Zarządzenie Nr 2483/24 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-01-10 09:00:22
Zarządzenie Nr 2482/24 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2024-01-09 14:43:53
Zarządzenie Nr 2481/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej 2024-01-08 14:49:45
Zarządzenie Nr 2480/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2024-01-08 09:12:56
Zarządzenie Nr 2479/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2024-01-05 13:03:26
Zarządzenie Nr 2478/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2024-01-05 13:00:23
Zarządzenie Nr 2470/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037 2024-01-05 10:27:42
Zarządzenie Nr 2469/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2024-01-05 10:26:14
Zarządzenie Nr 2468/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2024-01-05 10:24:28
Zarządzenie Nr 2477/24 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2458/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 2024-01-04 09:48:32
Zarządzenie Nr 2476/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIII/455/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2024 2024-01-02 13:20:19
Zarządzenie Nr 2475/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIII/454/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 2024-01-02 13:18:50
Zarządzenie Nr 2474/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIII/453/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej 2024-01-02 13:17:27
Zarządzenie Nr 2473/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIII/452/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Radunia 2024-01-02 13:15:42
Zarządzenie Nr 2472/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Magdalena Józefowicz) 2024-01-02 09:40:26
Zarządzenie Nr 2471/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych i ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Choszczno 2023-12-29 13:31:23
Zarządzenie Nr 2467/23 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-12-29 09:25:50
Zarządzenie Nr 2465/23 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-12-29 09:07:14
Zarządzenie Nr 2466/23 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2023-12-27 13:31:59
Zarządzenie Nr 2463/23 Burmistrza Choszczna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-12-21 10:04:14
Zarządzenie Nr 2462/23 Burmistrza Choszczna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-12-21 10:03:03
Zarządzenie Nr 2461/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-12-20 09:42:19
Zarządzenie Nr 2457/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-12-19 11:24:09
Zarządzenie Nr 2460/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2023-12-19 11:02:19
Zarządzenie Nr 2459/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2023-12-19 11:00:58
Zarządzenie Nr 2458/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 2023-12-19 10:59:21
Zarządzenie Nr 2453/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia prawomocnych list mieszkaniowych na 2024 rok 2023-12-18 14:22:16
Zarządzenie Nr 2456/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2023-12-18 13:47:40
Zarządzenie Nr 2456/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2023-12-18 13:46:27
Zarządzenie Nr 2455/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-12-18 11:32:38
Zarządzenie Nr 2454/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-12-18 11:30:30
Zarządzenie Nr 2452/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-12-18 10:02:31
Zarządzenie Nr 2450/23 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-12-15 13:22:29
Zarządzenie Nr 2443/23 Burmistrza Choszczna z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-12-14 12:38:07
Zarządzenie Nr 2451/23 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2023-12-14 12:23:40
Zarządzenie Nr 2449/23 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2023-12-13 12:38:01
Zarządzenie Nr 2448/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszcznodo dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach 2023-12-13 11:17:50
Zarządzenie Nr 2447/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2024 2023-12-13 11:12:36
Zarządzenie Nr 2446/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2024 2023-12-13 11:11:12
Zarządzenie Nr 2445/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2024 do uchwały budżetowej 2023-12-13 11:08:33
Zarządzenie Nr 2444/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2023-12-12 15:13:32
Zarządzenie Nr 2441/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2023-12-11 12:15:25
Zarządzenie Nr 2442/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Podatkowego 2023-12-11 11:27:18
Zarządzenie Nr 2440/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-12-11 10:29:01
Zarządzenie Nr 2439/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-12-11 10:27:44
Zarządzenie Nr 2438/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-12-07 10:14:36
Zarządzenie Nr 2437/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-12-07 10:13:21
Zarządzenie Nr 2414/23 Burmistrza Choszczna z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jagiełły - ul. Sportowa w Choszcznie, polegająca na wykonaniu ciągu pieszego” 2023-12-04 15:07:18
Zarządzenie Nr 2403/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-11-30 11:11:36
Zarządzenie Nr 2402/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej 2023-11-30 11:10:26
Zarządzenie Nr 2406/23 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2023-11-30 11:08:31
Zarządzenie Nr 2408/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2023-11-29 13:31:14
Zarządzenie Nr 2407/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2023-11-29 13:28:04
Zarządzenie Nr 2404/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2023-11-29 12:25:09
Zarządzenie Nr 2405/23 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2023-11-28 11:31:43
Zarządzenie Nr 2399/23 Burmistrza Choszczna z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku oraz rozdysponowania rezerwy celowej 2023-11-23 09:21:06
Zarządzenie Nr 2398/23 Burmistrza Choszczna z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-11-22 09:22:36
Zarządzenie Nr 2397/23 Burmistrza Choszczna z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2023-11-17 14:39:27
Zarządzenie Nr 2394/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-11-17 09:29:01
Zarządzenie Nr 2396/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej 2023-11-15 14:08:34
Zarządzenie Nr 2395/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-11-15 14:03:42
Zarządzenie Nr 2392/23 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-11-14 13:53:52
Zarządzenie Nr 2393/23 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2357/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 października 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Choszczno 2023-11-14 10:40:09
Zarządzenie Nr 2386/23 Burmistrza Choszczna z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Choszczno 2023-11-14 09:13:12
Zarządzenie Nr 2391/23 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-11-13 13:07:28
Zarządzenie Nr 2390/23 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-11-13 13:00:31
Zarządzenie Nr 2389/23 Burmistrza Choszczna z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-11-13 12:54:51
Zarządzenie Nr 2388/23 Burmistrza Choszczna z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Choszczno 2023-11-13 12:27:51
Zarządzenie Nr 2387/23 Burmistrza Choszczna z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choszczno w latach 2023-2024 2023-11-13 12:23:12
Zarządzenie Nr 2385/23 Burmistrza Choszczna z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2023-11-10 12:49:22
Zarządzenie Nr 2384/23 Burmistrza Choszczna z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2023-11-10 10:09:19
Zarządzenie Nr 2382/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-11-10 10:06:38
Zarządzenie Nr 2378/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-11-10 10:00:41
Zarządzenie Nr 2383/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z ( ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno” 2023-11-09 10:16:04
Zarządzenie Nr 2379/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choszczno a Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Rzecku 2023-11-08 14:41:01
Zarządzenie Nr 2381/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-11-08 14:20:16
Zarządzenie Nr 2380/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-11-08 14:12:28
Zarządzenie Nr 2377/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LI/430/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037 2023-11-07 11:02:46
Zarządzenie Nr 2376/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LI/429/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 2023-11-07 11:00:11
Zarządzenie Nr 2373/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2023-10-31 14:33:33
Zarządzenie Nr 2371/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2023-10-31 11:04:52
Zarządzenie Nr 2370/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania przez pracowników samochodów służbowych 2023-10-31 09:55:46
Zarządzenie Nr 2369/23 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2023-10-27 15:01:47
Zarządzenie Nr 2367/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-10-27 09:17:33
Zarządzenie Nr 2362/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-10-26 10:57:18
Zarządzenie Nr 2361/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku oraz rozdysponowania rezerwy celowej 2023-10-26 10:55:24
Zarządzenie Nr 2368/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z produkcji rolniczej części nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Zamęcin. 2023-10-25 13:32:08
Zarządzenie Nr 2366/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choszczno a Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Rzecku 2023-10-25 09:21:26
Zarządzenie Nr 2365/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad nabywania nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe 2023-10-25 09:18:43
Zarządzenie Nr 2360/23 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-10-24 14:00:04
Zarządzenie Nr 2364/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2023r. 2023-10-24 12:00:38
Zarządzenie Nr 2363/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2023 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2023-10-24 11:59:24
Zarządzenie Nr 2359/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej  w Korytowie 2023-10-19 13:47:50
Zarządzenie Nr 2358/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Suliszewie 2023-10-19 13:46:54
Zarządzenie Nr 2357/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej  w gminie Choszczno 2023-10-19 11:42:47
Zarządzenie Nr 2353/23 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-10-19 11:27:25
Zarządzenie Nr 2352/23 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-10-19 11:23:22
Zarządzenie Nr 2355/23 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej 2023-10-17 09:08:02
Zarządzenie Nr 2354/23 Burmistrza Choszczna z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2023-10-16 14:40:46
Zarządzenie Nr 2350/23 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2023 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 2023-10-13 13:19:35
Zarządzenie Nr 2351/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2023-10-12 10:51:52
Zarządzenie Nr 2347/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-10-11 10:12:08
Zarządzenie Nr 2346/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-10-11 10:10:36
Zarządzenie Nr 2349/23 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2023-10-11 08:49:15
Zarządzenie Nr 2348/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 października 2023 r. w sprawie dofinansowania do organizacji obchodów Dnia Białej Laski dla Polskiego Związku Niewidomych Okreg Zachodniopomorski - Koło w Choszcznie. 2023-10-06 15:14:15
Zarządzenie Nr 2345/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 w Choszcznie 2023-10-06 11:24:32
Zarządzenie Nr 2344/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2023-10-06 11:04:21
Zarządzenie Nr 2343/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2023-10-06 11:03:10
Zarządzenie Nr 2342/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2023 r. 2023-10-05 13:05:34
Zarządzenie Nr 2341/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2023 r. 2023-10-05 13:03:50
Zarządzenie Nr 2338/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do korzystania na rzecz Sołectwa Sławęcin. 2023-10-05 11:48:51
Zarządzenie Nr 2339/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 października 2023 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2023-10-05 11:46:51
Zarządzenie Nr 2340/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 października 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu. 2023-10-05 11:42:40
Zarządzenie Nr 2324/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037 2023-10-05 10:27:00
Zarządzenie Nr 2323/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-10-05 10:25:43
Zarządzenie Nr 2322/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-10-05 10:24:32
Zarządzenie Nr 2334/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 w Choszcznie. 2023-10-04 13:04:35
Zarządzenie Nr 2337/23 Burmistrza Choszczna z dnia 2 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Choszczno 2023-10-02 13:49:45
Zarządzenie Nr 2336/23 Burmistrza Choszczna z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału 1/1 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr Stary Klukom, gm. Choszczno, oznaczonej numerem działki 144/6 2023-10-02 13:43:37
Zarządzenie Nr 2335/23 Burmistrza Choszczna z dnia 2 października 2023 r. w sprawie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2023-10-02 11:39:21
Zarządzenie Nr 2333/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 w Choszcznie 2023-09-29 13:23:47
Zarządzenie Nr 2332/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2023-09-29 13:20:54
Zarządzenie Nr 2331/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2023-09-29 13:13:24
Zarządzenie Nr 2330/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2023-09-29 13:11:18
Zarządzenie Nr 2329/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2023-09-29 13:07:47
Zarządzenie Nr 2328/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2023-09-29 13:05:54
Zarządzenie Nr 2327/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2023-09-29 13:04:22
Zarządzenie Nr 2326/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2023-09-29 13:01:59
Zarządzenie Nr 2325/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2023-09-29 12:57:14
Zarządzenie Nr 2321/23 Burmistrza Choszczna z dnia 27 września 2023 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2023-09-28 09:41:28
Zarządzenie Nr 2320/23 Burmistrza Choszczna z dnia 26 września 2023 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Choszczno 2023-09-27 13:34:42
Zarządzenie Nr 2319/23 Burmistrza Choszczna z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-09-27 13:31:41
Zarządzenie Nr 2318/23 Burmistrza Choszczna z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-09-27 13:29:41
Zarządzenie Nr 2317/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 2023-09-26 09:56:53
Zarządzenie Nr 2316/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 597/20 Burmistrza Choszczna w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2023-09-26 09:55:28
Zarządzenie Nr 2315/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-09-25 13:14:49
Zarządzenie Nr 2314/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 września 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2023-09-25 13:05:18
Zarządzenie Nr 2312/23 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-09-25 12:51:01
Zarządzenie Nr 2311/23 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-09-25 12:49:01
Zarządzenie Nr 2313/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-25 12:15:31
Zarządzenie Nr 2313/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-25 12:13:31
Zarządzenie Nr 2308/23 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-25 12:01:42
Zarządzenie Nr 2308/23 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-25 11:57:22
Zarządzenie Nr 2309/23 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do wprowadzania danych i informacji do centralnej emisyjności budynków (CEEB) 2023-09-25 11:44:56
Zarządzenie Nr 2310/23 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-09-21 11:42:37
Zarządzenie Nr 2306/23 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2023-09-20 11:43:58
Zarządzenie Nr 2305/23 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2023-09-20 11:41:56
Zarządzenie Nr 2304/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 września 2023 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej na terenie miasta Choszczno. 2023-09-19 15:16:52
Zarządzenie Nr 2303/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. sprawie wykonania uchwały Nr L/428/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027 2023-09-19 14:15:45
Zarządzenie Nr 2302/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. sprawie wykonania uchwały Nr L/427/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej 2023-09-19 14:14:37
Zarządzenie Nr 2301/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. sprawie wykonania uchwały Nr L/426/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na nieruchomości położonej przy ul. Stargardzkiej, nr ewid. działek 642 i ¼, obręb 0001 Choszczno 2023-09-19 14:13:22
Zarządzenie Nr 2300/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. sprawie wykonania uchwały Nr L/425/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037 2023-09-19 14:12:13
Zarządzenie Nr 2299/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/424/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 2023-09-19 14:09:58
Zarządzenie Nr 2298/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/423/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Choszczno 2023-09-19 14:05:43
Zarządzenie Nr 2297/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/422/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 2023-09-19 14:01:56
Zarządzenie Nr 2296/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/421/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/227/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne. Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 2023-09-19 13:59:05
Zarządzenie Nr 2295/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/420/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 2023-09-19 13:56:58
Zarządzenie Nr 2294/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/419/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, których wartość przekracza 500 tyś. złotych 2023-09-19 13:55:18
Zarządzenie Nr 2293/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/418/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 2023-09-19 13:45:31
Zarządzenie Nr 2292/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/417/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszcznie 2023-09-19 13:44:14
Zarządzenie Nr 2291/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie 2023-09-19 13:42:58
Zarządzenie Nr 2290/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/415/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Tęczowa Kraina” w Choszcznie 2023-09-19 13:41:07
Zarządzenie Nr 2289/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/414/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2023-09-19 13:39:40
Zarządzenie Nr 2288/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2023-09-18 15:11:10
Zarządzenie Nr 2287/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej na terenie miasta Choszczno. 2023-09-18 15:08:23
Zarządzenie Nr 2286/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2023-09-18 12:51:13
Zarządzenie Nr 2285/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 września 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2023-09-18 12:48:42
Zarządzenie Nr 2281/23 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2023 r. w sprawie dofinansowania do organizacji wyjazdu związanego z obchodami "Dnia Seniora", organizowanego przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie. 2023-09-18 12:06:34
Zarządzenie Nr 2284/23 Burmistrza Choszczna z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-09-15 09:56:19
Zarządzenie Nr 2283/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-09-14 11:15:06
Zarządzenie Nr 2280/23 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-09-12 10:55:03
Zarządzenie Nr 2279/23 Burmistrza Choszczna z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-09-12 10:53:50
Zarządzenie Nr 2278/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 września 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2023-09-08 12:01:29
Zarządzenie Nr 2277/23 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-09-08 12:00:14
Zarządzenie Nr 2276/23 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-09-08 10:32:10
Zarządzenie Nr 2275/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-09-08 09:48:20
Zarządzenie Nr 2274/23 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2023 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Choszczno. 2023-09-07 13:16:47
Zarządzenie Nr 2271/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-09-04 10:23:51
Zarządzenie Nr 2270/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-09-04 10:22:18
Zarządzenie Nr 2273/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. obsługi medialnej 2023-09-01 10:09:09
Zarządzenie Nr 2272/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy 2023-09-01 10:08:04
Zarządzenie Nr 2264/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-08-30 10:54:07
Zarządzenie Nr 2263/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-08-30 10:52:55
Zarządzenie Nr 2267/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Choszczno na rok szkolny 2023/2024 2023-08-29 12:55:31
Zarządzenie Nr 2259/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-08-29 10:41:44
Zarządzenie Nr 2266/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2023-08-29 10:31:30
Zarządzenie Nr 2265/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2023-08-29 10:30:08
Zarządzenie Nr 2260/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-08-29 10:28:32
Zarządzenie Nr 2261/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2236/23 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Nr 2 w Choszcznie 2023-08-28 15:09:55
Zarządzenie Nr 2262/23 Burmistrza Choszczna z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy wieniec dożynkowy gminy Choszczno 2023" podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się 03 września 2023 roku w Choszcznie. 2023-08-28 14:38:41
Zarządzenie Nr 2257/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenie zgody na korzystanie na rzecz osób trzecich z nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno. 2023-08-24 14:53:32
Zarządzenie Nr 2258/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-08-24 14:33:14
Zarządzenie Nr 2256/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2023-08-24 13:54:14
Zarządzenie Nr 2255/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2023-08-24 13:39:53
Zarządzenie Nr 2254/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2023-08-24 13:37:29
Zarządzenie Nr 2253/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2023-08-24 12:04:07
Zarządzenie Nr 2249/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-08-23 11:25:45
Zarządzenie Nr 2248/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-08-23 11:24:49
Zarządzenie Nr 2252/23 Burmistrza Choszczna z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-08-23 08:56:20
Zarządzenie Nr 2251/23 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-22 13:55:19
Zarządzenie Nr 2251/23 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-22 13:52:00
Zarządzenie Nr 2250/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno 2023-08-22 13:40:26
Zarządzenie Nr 2246/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-08-11 13:57:48
Zarządzenie Nr 2244/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-08-11 13:48:50
Zarządzenie Nr 2247/23 Burmistrza Choszczna z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2023-08-10 10:11:28
Zarządzenie Nr 2241/23 Burmistrza Choszczna z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-08-09 12:13:04
Zarządzenie Nr 2245/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Choszczno 2023-08-08 10:46:42
Zarządzenie Nr 2243/23 Burmistrza Choszczna z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-08-08 08:39:39
Zarządzenie Nr 2242/23 Burmistrza Choszczna z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2023-08-07 15:16:03
Zarządzenie Nr 2239/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych 2023-08-07 12:27:43
Zarządzenie Nr 2240/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-08-04 12:28:28
Zarządzenie Nr 2238/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-08-04 10:30:15
Zarządzenie Nr 2237/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-08-04 10:29:02
Zarządzenie Nr 2235/23 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-08-03 09:29:01
Zarządzenie Nr 2236/23 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze Dyrektora Żłobka Nr 2 w Choszcznie 2023-08-02 14:18:41
Zarządzenie Nr 2231/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-08-02 09:58:38
Zarządzenie Nr 2230/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-08-02 09:57:01
Zarządzenie Nr 2234/23 Burmistrza Choszczna z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-08-01 11:04:19
Zarządzenie Nr 2233/23 Burmistrza Choszczna z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-08-01 11:02:24
Zarządzenie Nr 2232/23 Burmistrza Choszczna z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-08-01 11:00:59
Zarządzenie Nr 2229/23 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2023-07-28 09:15:02
Zarządzenie Nr 2228/23 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2023-07-27 09:16:14
Zarządzenie Nr 2227/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do korzystania ze świetlicy wiejskiej w Radaczewie stanowiącej własność Gminy Choszczno 2023-07-25 11:53:06
Zarządzenie Nr 2226/23 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2023-07-21 10:51:37
Zarządzenie Nr 2225/23 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2023-07-21 10:49:27
Zarządzenie Nr 2224/23 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-07-21 09:49:21
Zarządzenie Nr 2223/23 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-07-21 09:36:45
Zarządzenie Nr 2216/23 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. lokalowych 2023-07-17 15:07:34
Zarządzenie Nr 2215/23 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. technicznych 2023-07-17 15:05:43
Zarządzenie Nr 2217/23 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku oraz rozdysponowania rezerwy celowej 2023-07-17 08:12:36
Zarządzenie Nr 2214/23 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-07-14 09:50:46
Zarządzenie Nr 2213/23 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-07-14 09:49:25
Zarządzenie Nr 2210/23 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia indywidualnych diagnoz wskazujących potrzeby m.in. w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w szkołach: 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego, ul. Obrońców Westerplatte 1a, 73-200 Choszczno 2) Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wolności 62a, 73-200 Choszczno 3) Szkoła Podstawowa w Zamęcinie im. Janusza Korczaka, Zamęcin 2, 73-200 Choszczno 4) Szkoła Podstawowa w Sławęcinie im. Marii Konopnickiej, Sławęcin 60, 73-200 Choszczno 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie im. Jana Brzechwy, ul. Zwycięstwa 26, 73-222 Suliszewo 6) Szkoła Podstawowa w Korytowie im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 4, 73-200 Choszczno 2023-07-10 09:52:26
Zarządzenie Nr 2207/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-07-07 09:24:28
Zarządzenie Nr 2209/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2023-07-07 08:58:59
Zarządzenie Nr 2208/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do korzystania na rzecz Sołectwa Sławęcin. 2023-07-06 10:52:31
Zarządzenie Nr 2206/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-07-06 10:13:31
Zarządzenie Nr 2204/23 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. funduszy pomocowych 2023-07-05 13:53:39
Zarządzenie Nr 2203/23 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2023 2023-07-05 10:52:49
Zarządzenie Nr 2202/23 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2023 2023-07-05 10:51:16
Zarządzenie Nr 2205/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ustalenie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2023-07-03 14:11:51
Zarządzenie Nr 2201/23 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-07-03 13:54:09
Zarządzenie Nr 2200/23 Burmistrza Choszczna z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-06-29 14:41:53
Zarządzenie Nr 2199/23 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2023-06-28 09:15:06
Zarządzenie Nr 2194/23 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-06-28 09:13:28
Zarządzenie Nr 2193/23 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-06-28 09:11:58
Zarządzenie Nr 2195/23 Burmistrza Choszczna z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2023-06-27 13:03:49
Zarządzenie Nr 2198/23 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2023-06-27 11:33:29
Zarządzenie Nr 2197/23 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. "Budowa skateparku przy ul. Mur Południowy w Choszcznie” 2023-06-27 09:52:16
Zarządzenie Nr 2196/23 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie 2023-06-27 09:50:24
Zarządzenie Nr 2186/23 Burmistrza Choszczna z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2023-06-20 09:48:11
Zarządzenie Nr 2184/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-06-20 09:27:33
Zarządzenie Nr 2183/23 Burmistrza Choszczna z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2023-06-16 10:24:08
Zarządzenie Nr 2179/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-06-15 11:41:48
Zarządzenie Nr 2182/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2023-06-15 10:57:49
Zarządzenie Nr 2181/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Tęczowa Kraina” w Choszcznie 2023-06-15 09:47:45
Zarządzenie Nr 2180/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. 2023-06-15 09:46:36
Zarządzenie Nr 2178/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2023-06-15 09:07:39
Zarządzenie Nr 2177/23 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad ( polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2023-06-14 10:52:31
Zarządzenie Nr 2173/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-06-13 11:24:22
Zarządzenie Nr 2172/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-06-13 11:22:12
Zarządzenie Nr 2176/23 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA "ARKA" do Lichenia 2023-06-13 10:59:12
Zarządzenie Nr 2175/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2023-06-12 14:37:41
Zarządzenie Nr 2174/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno 2023-06-12 14:35:14
Zarządzenie Nr 2165/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-06-07 10:26:29
Zarządzenie Nr 2164/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku oraz rozdysponowania rezerwy celowej 2023-06-07 10:25:37
Zarządzenie Nr 2168/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2023-06-07 09:49:15
Zarządzenie Nr 2140/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury gminy Choszczno. 2023-05-25 11:48:01
Zarządzenie Nr 2139/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury gminy Choszczno. 2023-05-25 11:46:42
Zarządzenie Nr 2134/23 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia okresowego stypendium w dziedzinie kultury 2023-05-22 15:17:30
Zarządzenie Nr 2130/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/413/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. 2023-05-22 13:51:15
Zarządzenie Nr 2129/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/412/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2022 2023-05-22 13:34:40
Zarządzenie Nr 2128/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/411/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania 2023-05-22 13:33:00
Zarządzenie Nr 2127/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/410/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 2023-05-22 13:31:30
Zarządzenie Nr 2126/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/409/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Choszczno w Stowarzyszeniu „Lider Pojezierza” oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 2023-05-22 13:29:33
Zarządzenie Nr 2125/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/408/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno 2023-05-22 13:26:48
Zarządzenie Nr 2124/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/407/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/191/95 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 września 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Choszczno o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2023-05-22 13:24:50
Zarządzenie Nr 2123/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/406/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo 2023-05-22 13:23:44
Zarządzenie Nr 2122/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/405/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 2023-05-22 13:22:18
Zarządzenie Nr 2121/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/404/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choszczno na lata 2023-2025 2023-05-22 13:20:34
Zarządzenie Nr 2120/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/403/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 2023-05-22 13:16:59
Zarządzenie Nr 2119/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/402/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, których wartość przekracza 500 tys. złotych 2023-05-22 13:10:12
Zarządzenie Nr 2118/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/401/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2023 2023-05-22 13:08:48
Zarządzenie Nr 2117/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/400/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choszczno a Skarbem Państwa 2023-05-22 13:07:03
Zarządzenie Nr 2132/23 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do zamiany ze Skarbem Państwa 2023-05-22 12:49:49
Zarządzenie Nr 2131/23 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2023-05-22 12:31:52
Zarządzenie Nr 2115/23 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2023-05-17 14:08:56
Zarządzenie Nr 2114/23 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. 2023-05-17 13:53:28
Zarządzenie Nr 2113/23 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2023-05-17 13:15:34
Zarządzenie Nr 2109/23 Burmistrza Choszczna z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły 2023-05-16 11:38:35
Zarządzenie Nr 2108/23 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-05-16 09:04:03
Zarządzenie Nr 2107/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2023-05-15 11:58:01
Zarządzenie Nr 2106/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-05-12 09:42:26
Zarządzenie Nr 2105/23 Burmistrza Choszczna z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Kieronika Biura Funduszy Pomocowych 2023-05-11 08:57:18
Zarządzenie Nr 2104/23 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-05-10 11:35:50
Zarządzenie Nr 2103/23 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-05-10 11:34:36
Zarządzenie Nr 2097/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie za rok 2022 2023-05-09 12:22:54
Zarządzenie Nr 2099/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2022 2023-05-09 12:20:10
Zarządzenie Nr 2098/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2022 2023-05-09 12:14:57
Zarządzenie Nr 2100/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-05-09 11:55:47
Zarządzenie Nr 2102/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-05-09 10:46:36
Zarządzenie Nr 2096/23 Burmistrza Choszczna z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. „Wykonanie rozbiórek obiektów na terenie gminy Choszczno". 2023-05-08 14:32:18
Zarządzenie Nr 2101/23 Burmistrza Choszczna z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2023-05-08 14:16:18
Zarządzenie Nr 2094/23 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-05-08 10:47:48
Zarządzenie Nr 2093/23 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-05-08 10:45:24
Zarządzenie Nr 2095/23 Burmistrza Choszczna z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2023-05-04 14:03:16
Zarządzenie Nr 2092/23 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie 2023-04-28 12:57:59
Zarządzenie Nr 2091/23 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Tęczowa Kraina” w Choszcznie 2023-04-28 12:56:34
Zarządzenie Nr 2090/23 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2023-04-28 12:55:17
Zarządzenie Nr 2089/23 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2023r. 2023-04-28 12:38:44
Zarządzenie Nr 2088/23 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie terminu i formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych 2023-04-28 12:04:15
Zarządzenie Nr 2087/23 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2023-04-28 09:52:33
Zarządzenie Nr 2086/23 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2023-04-27 10:59:18
Zarządzenie Nr 2084/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-04-26 14:54:21
Zarządzenie Nr 2085/23 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2023-04-26 13:39:43
Zarządzenie Nr 2083/23 Burmistrza Choszczna z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-04-20 13:31:25
Zarządzenie Nr 2082/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. "Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej dla obiektów Gminy Choszczno” 2023-04-20 09:22:14
Zarządzenie Nr 2075/23 Burmistrza Choszczna z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-04-18 10:23:03
Zarządzenie Nr 2079/23 Burmistrza Choszczna z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej. 2023-04-17 14:49:18
Zarządzenie Nr 2074/23 Burmistrza Choszczna z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 1989/23 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2023-04-14 14:06:35
Zarządzenie Nr 1975/23 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2023-02-09 10:01:02
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 2023-02-07 14:02:46
Zarządzenie Nr 1974/23 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-02-07 13:53:25
Zarządzenie Nr 1973/23 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2023-02-07 10:51:03
Zarządzenie Nr 1971/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludn 2023-02-06 14:58:24
Zarządzenie Nr 1970/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2023-02-06 12:33:03
Zarządzenie Nr 1969/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-02-06 12:21:22
Zarządzenie Nr 1968/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/388/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno 2023-02-06 12:19:46
Zarządzenie Nr 1967/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/387/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-02-06 12:18:30
Zarządzenie Nr 1966/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/386/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wsi i Rolnictwa 2023-02-06 12:14:37
Zarządzenie Nr 1965/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/385/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów 2023-02-06 12:13:32
Zarządzenie Nr 1964/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/384/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2023 2023-02-06 12:12:29
Zarządzenie Nr 1963/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/383/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Choszczno 2023-02-06 12:10:33
Zarządzenie Nr 1962/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/382/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno 2023-02-06 12:09:31
Zarządzenie Nr 1961/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/381/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-02-06 12:07:59
Zarządzenie Nr 1960/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/380/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji Programu ?Korpus Wsparcia Seniorów? na rok 2023 2023-02-06 12:06:57
Zarządzenie Nr 1959/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/379/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakr 2023-02-06 12:05:34
Zarządzenie Nr 1958/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/378/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2023-02-06 12:04:04
Zarządzenie Nr 1957/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/377/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2023-02-06 12:02:56
Zarządzenie Nr 1956/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/376/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037 2023-02-06 12:01:51
Zarządzenie Nr 1955/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/375/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 2023-02-06 12:00:43
Zarządzenie Nr 1954/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/374/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2023-02-06 11:59:39
Zarządzenie Nr 1953/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/373/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo 2023-02-06 11:58:35
Zarządzenie Nr 1952/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/372/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2023 r. na realizację projektu pn.: ?Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII? 2023-02-06 11:57:40
Zarządzenie Nr 1951/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/371/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców 2023-02-06 11:56:16
Zarządzenie Nr 1950/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/370/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzieleni