Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 64/24 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 64/24
Burmistrza Choszczna

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz uchwały nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, zarządzam co następuje:

§ 1. 1 Ogłaszam V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonych numerami działek: 1361 o pow. 0,1420 ha, 1363 o pow. 0,1672 ha oraz 1376 o pow. 0,1799 ha, dla których Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach SZ1C/00031020/9 oraz SZ1C/00039131/6.

2. Zbycie ww. nieruchomości może nastąpić tylko wraz z zakupem udziału w wys. 1/4 w nieruchomościach oznaczonych numerami działek 1367, 1370 oraz 1379, stanowiących drogi wewnętrzne, które zapewniają dostęp do drogi publicznej działkom będącym przedmiotem niniejszego ogłoszenia.

3. Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości stanowi załącznik do zarządzenia.

4. Wadium ustalam w wysokości 20% ceny wywoławczej.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 3 zarządzenia, podaję do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choszcznie, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Choszczno oraz na stronie internetowej www.choszczno.pl, do czasu przeprowadzenia przetargu.

§ 3. Wyciąg z ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 zarządzenia, podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat choszczeński.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości i Administracji Lokalami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

/-/ Andrzej Kowalik

Otrzymują:

1. Wydział Nieruchomości i Administracji Lokalami.

2. Wydział Organizacyjno-Prawny.                             


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie 64 24 (PDF, 4.65Mb) 2024-06-11 10:46:37 8
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kowalik

Data wytworzenia:
11 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Paulina Domaradzka

Data publikacji:
11 cze 2024, godz. 10:46

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Domaradzka

Data aktualizacji:
11 cze 2024, godz. 10:46