Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwala w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2022-12-13 09:39:48
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2022-12-13 09:39:11
UCHWAŁA NR XXXV/286/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno 2022-05-13 13:02:29
Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2021-12-31 11:01:39
Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2021-12-31 10:49:00
Uchwała Nr XIX.57.2021 opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu 2021-04-07 12:37:23
Uchwała Nr XXI/184/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2021-01-04 13:32:20
Projekt Uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034 2020-12-11 13:31:26
Uchwała nr CCXLVII.508.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2021 - 2034 2020-12-11 13:29:37
Uchwała nr CCXLVII.507.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Choszczno na 2021 rok 2020-12-11 13:27:08
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" 2020-10-26 14:40:22
UCHWAŁA NR XVI/147/2020 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno na rok 2020 2020-06-26 15:09:10
Uchwała Nr XV/136/2020 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Choszczno na lata 2020-2024". 2020-06-09 11:41:53
UCHWAŁA NR XIII/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-01-24 15:14:34
UCHWAŁA NR XIII/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno 2020-01-24 15:13:24
UCHWAŁA NR XIII/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Choszczno 2020-01-24 14:59:08
UCHWAŁA NR XIII/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno 2020-01-24 14:56:18
Uchwała Nr CDXXXVIII.809.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034 2019-12-18 09:16:11
Uchwała Nr CXCIV.369.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Choszczno 2019-06-06 11:51:01
Uchwała Nr CXCIV.368.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Choszczno planowanego na 2019 rok 2019-06-06 11:49:10
UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2019 2019-06-04 15:09:38
UCHWAŁA NR CXLIV.254.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Choszczno planowanego na 2019 rok 2019-04-30 14:05:51
UCHWAŁA NR CXLIV.255.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Choszczno 2019-04-30 14:04:19