Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: informacja


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Plan dyżurów urzędnika wyborczego gminy Choszczno w okresie 19 – 21.04.2024 roku. 2024-04-16 13:33:58
Postanownienie nr 818/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Choszczno 2024-04-08 14:30:54
Postanownienie nr 817/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Choszczno 2024-04-08 14:28:34
Prezentacja - Kwalifikacja ważności głosu 2024-03-28 11:58:40
Prezentacja - Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych 2024-03-28 11:52:51
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-27 11:27:41
Postanowienie Nr 549/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-19 10:01:22
Postanowienie Nr 548/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Choszczno 2024-03-19 09:59:11
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 11 marca 2024 r. 2024-03-11 12:03:19
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-03-07 09:46:01
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej od 11.03.2024 r. do 14.03.2024 r. 2024-03-05 10:20:46
Orzeczenie jakość wody SUW Choszczno z 25.01.2024 2024-01-29 10:05:32
Informacja o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie HODOWCA Dolice 2024-01-04 12:25:50
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 27/2023 znak: BP.6733.27.7.2023.KS z dnia 29.12.2023 roku dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4kV na działkach oznaczonych nr ewid. 187/1, 317, 388/2, 388/3, 388/4, 323, 288/3 i 282/2 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno. 2023-12-29 12:58:45
Orzeczenie o jakości wody z dnia 28.12.2023 r. - Choszczno 2023-12-29 12:56:11
Informacja o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie "HODOWCA" Dolice 2023-12-08 14:40:15
Orzeczenia o jakości wody-Radaczewo, Piasecznik gm. Choszczno 2023-12-04 12:26:10
Ogłoszenie KO.6220.8.11.2023.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej „Roztocze PV” o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 2 obręb Roztocze, gmina Choszczno, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie”. 2023-11-23 14:35:03
Projekt listy mieszkaniowej komunalnej i socjalnej na 2024 rok 2023-11-22 13:28:02
Orzeczenie o jakości wody z dnia 16.11.2023 r. - Choszczno 2023-11-21 10:19:35
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2023 2023-11-20 13:59:29
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2023 2023-11-20 13:58:21
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2023 roku 2023-11-20 13:57:24
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku 2023-11-20 13:56:45
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku 2023-11-20 13:48:01
Projekt budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 2023-11-20 12:12:48
Uchwała Nr 50.22.10.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2024-2037 2023-11-20 12:09:06
Uchwała Nr 50.22.9.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Choszczno na rok 2024 2023-11-20 12:06:53
Postanowienie Nr 375/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 23 w gminie Choszczno 2023-10-10 09:35:40
Postanowienie Nr 357/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w gminie Choszczno 2023-10-06 11:34:42
Postanowienie Nr 356/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w gminie Choszczno 2023-10-06 11:33:34
Postanowienie Nr 336/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Choszczno 2023-10-06 11:32:30
Informacja o zmianie terminu polowania dewizowego zbiorowego w sezonie łowieckim 2023_2024 2023-10-06 11:18:17
Zawiadomienie - polowanie zbiorowe 02.10.2023 2023-10-06 11:16:13
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 18 września 2023 r. 2023-09-18 11:40:05
Plan dyżurów urzędnika wyborczego gminy Choszczno w okresie 18 - 22.09.2023 roku 2023-09-18 10:32:38
Plan dyżurów urzędnika wyborczego gminy Choszczno w okresie 04 - 15.09.2023 roku 2023-09-04 13:57:53
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego w Gminie Choszczno 2023-09-04 13:54:56
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 2023-09-04 09:55:38
Orzeczenie o jakości wody z dnia 06.07.2023 r.-Plaża Miejska w Choszcznie. 2023-07-07 13:47:38
Orzeczenie o jakości wody z dnia 06.07.2023 r.-Plaża Miejska w Choszcznie. 2023-07-07 13:46:59
Orzeczenia o jakości wody z 06.07.2023 r.-Sulisewo, Wardyń, Piasecznik, Choszczno. 2023-07-07 13:46:14
Informacja dla rolników - „Zgłoś szkodę rolniczą” 2023-07-07 13:36:56
ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-02-08 14:33:01
Orzeczenie o jakości wody z dnia 1.02.2023 r. -Suliszewo -Choszczno 2023-02-06 12:33:49
FORMULARZ OPINIOWANIA PROJEKTU PROGRAMU 2023-01-31 14:04:25
PROJEKT PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 2023 R. 2023-01-31 14:03:57
ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH 2023-01-31 14:03:15
Orzeczenie o jakości wody - Wysokie, Korytowo z dnia 30.01.2023 r. 2023-01-30 15:12:28
Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 2023-01-30 11:25:54
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2022-12-30 08:21:16
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2022-12-30 08:17:14
Orzeczenie o jakości wody z dnia 19.12.2022r. - Gleźno Piasecznik Zamęcin Zwierzyn Suliszewo Raduń Korytowo Wardyń Stary Klukom Choszczno Radaczewo 2022-12-23 11:48:02
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta 2022-12-13 09:42:40
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna 2022-12-13 09:40:59
ROZPORZĄDZENIE NR 17 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-12-09 10:29:08
Wniosek o dodatek elektryczny 2022-12-07 10:15:03
Orzeczenia o jakości wody-Wysokie, Zamęcin, Zwierzyn, Radaczewo, Piasecznik, Choszczno 2022-11-29 09:16:55
Projekt budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 2022-11-25 13:11:46
Orzeczenia o jakości wody - Stary Klukom i Gleźno -17.11.2022 r. 2022-11-22 14:45:10
Projekt listy mieszkaniowej komunalnej i socjalnej na 2023 rok 2022-11-18 13:38:56
Raport o stanie Gminy Choszczno za 2021 r. 2022-11-18 11:14:41
Obywatelski monitoring funduszy europejskich 2022-11-07 14:51:30
ROZPORZĄDZENIE NR 16/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-11-04 08:42:29
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok" 2022-11-02 14:47:52
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2022 2022-10-26 09:15:49
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2022 2022-10-26 09:14:44
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku 2022-10-26 09:13:33
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku 2022-10-26 09:12:33
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku 2022-10-26 09:11:28
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 2022-10-26 09:09:28
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 2022-10-26 09:08:13
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku 2022-10-26 09:05:16
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku 2022-10-26 09:04:07
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku 2022-10-26 09:02:43
Petycja w sprawie zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego 2022-10-21 13:31:13
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.10.1.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 182/2 obręb Zamęcin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie?. 2022-10-20 13:16:40
Orzeczenia o jakości wody - Zamęcin, Suliszewo, Stary Klukom, Raduń, Korytowo, Choszczno, Zwierzyn, Golcza 05.10.2022 r. 2022-10-13 15:07:44
ROZPORZĄDZENIE NR 13/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-09-27 10:34:42
Orzeczenie Korytowo 22.09.22 2022-09-27 10:29:26
Wniosek o dodatek do gospodarstw domowych (PELLET/DREWNO/GAZ LPG/OLEJ) 2022-09-23 12:27:23
Petycja dot. drogi pomiędzy miejscowościami Korytowo- Golcza 2022-09-08 12:24:12
Petycja w sprawie montażu oświetlenia ul. Malczewskiego 2022-09-02 11:42:41
Wzór wniosku o dodatek węglowy 2022-08-17 12:08:32
Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 2022-08-11 10:51:07
Orzeczenie jakość wody z dnia 28.07.2022 -Choszczno 2022-08-01 14:19:42
Orzeczenie o jakości wody Korytowo - ul. Myśliwska-25.07.2022 r. 2022-07-28 13:15:52
Petycja w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie gminy lub w BIP infografiki PSPS o postepowaniu z odpadami EPS 2022-07-22 13:57:33
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.33.19.2019.ASi z dnia 15.07.2022 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.33.5.2019.ASi z dnia 4.12.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze, na działce nr 32 obręb Roztocze?. 2022-07-15 13:52:50
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna KO.6220.5.7.2022.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 17/2 obręb Stawin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie?. 2022-07-15 13:50:56
Orzeczenie o jakości wody_Wysokie z dnia 13.07.2022 2022-07-14 14:42:40
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.8.2.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Chełpa o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr ewid. 114/3 obręb Chełpa, gmina Choszczno?. 2022-07-11 13:01:34
Komunikat Burmistrza Choszczna dot. budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 2022-07-06 13:52:51
Orzeczenie o jakości wody kąpielisko Choszczno - 30.06.2022 2022-07-05 14:18:47
Petycja w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe 2022-06-29 14:50:55
Orzeczenie o jakości wody- Kryta Pływalnia Wodny Raj w Choszcznie 2022-06-01 13:17:27
Wykaz osób, którym w 2021 r. udzielono pomocy publicznej. 2022-05-27 15:17:17
Wykaz osób, którym w 2021 r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. 2022-05-27 15:16:31
Orzeczenie o jakości wody z dnia 25.05.2022 r. Korytowo 2022-05-26 14:55:41
Informacja zbiorcza o petycjach za rok 2021 2022-05-13 14:33:06
Petycja w sprawie optymalizacji wydatków związanych kosztami zakupu energii elektrycznej 2022-05-13 11:24:15
DECYZJE 2022-05-12 15:24:04
FORMULARZ OPINIOWANIA PROJEKTU PROGRAMU 2022-05-09 15:09:42
PROJEKT PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 2022 R. 2022-05-09 15:07:20
Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli I aktualizacja 2022 r. 2022-05-02 11:53:47
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Choszczno za rok 2021 2022-04-29 13:55:24
Orzeczenie o jakości wody- Choszczno -25.04.2022 r. 2022-04-28 15:22:49
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2022 roku 2022-04-27 15:00:11
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku 2022-04-27 14:59:17
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku 2022-04-27 14:57:56
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 2022-04-27 14:57:19
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 2022-04-27 14:56:38
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2022 do końca 1 kwartału roku 2022 2022-04-27 14:55:43
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy od dnia 31 marca roku 2022 2022-04-27 14:55:11
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.4.3.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działce nr 113/4 obręb Wardyń, gmina Choszczno?. 2022-04-20 14:56:45
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 2022-04-20 14:16:56
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy-miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 2022-04-20 14:16:13
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku 2022-04-20 14:15:35
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie niezależności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku 2022-04-20 14:14:59
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 2022-04-20 14:14:08
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 2022-04-20 14:13:23
Orzeczenia o jakości wody - Suliszewo -31.03.2022 r. 2022-04-01 15:22:54
Orzeczenie o jakości wody - Raduń, Korytowo, Golcza, Stary Klukom, Wardyń -18_marca_2022 2022-03-21 11:04:31
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.5.1.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 17/2 obręb Stawin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie?. 2022-03-18 14:54:40
Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza 2022-03-11 11:40:27
Informacja w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 roku 2022-03-02 14:47:27
Informacja dotycząca zakazu wstępu na tereny lasu od dnia 21.02.2022 do odwołania dla miejscowości Suliszewo, Krzowiec, Korytowo, Kołki, Golcza 2022-02-24 15:05:59
Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza 2022-02-23 15:05:01
Orzeczenie o jakości wody-Choszczno z dnia 16.02.2022 r. 2022-02-18 11:54:36
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.42.2.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Choszczno". 2022-01-27 13:46:44
Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli od 01.02.2022 r. 2022-01-25 13:15:01
Uchwała Nr CCLX.666.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Choszczno 2022-01-11 07:44:31
Orzeczenie o jakości wody z dnia 16 grudnia 2021 Radaczewo 2021-12-17 12:03:38
Plan polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "Drawa" Drawno w sezonie łowieckim 2021/2022 2021-11-19 14:34:17
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Choszcznie w sprawie zagrożenia wystąpieniem wścieklizny 2021-11-19 14:01:40
KARTA USŁUGI - Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych 2021-11-09 08:56:07
Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli od 01.11.2021 r. 2021-11-02 13:14:24
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2021 2021-10-26 13:54:12
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.25.3.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 18/1 w obrębie Bonin, gmina Choszczno". 2021-10-08 10:54:59
Orzeczenie o jakości wody na kąpielisku ,, Plaża Miejska' z dnia 13.08.2021 r. 2021-08-18 07:55:40
Orzeczenie o jakości wody na kąpielisku ,, Plaża Miejska' z dnia 13.08.2021 r. 2021-08-18 07:54:56
Orzeczenie o jakości wody na kąpielisku ,, Plaża Miejska' z dnia 30.07.2021 r. 2021-08-05 10:32:16
Orzeczenie o jakości wody na kąpielisku ,, Plaża Miejska' z dnia 30.07.2021 r. 2021-08-05 10:31:41
INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ZA ROK 2020 2021-06-24 13:33:04
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.4.1.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 187/1 w obrębie Stary Klukom w gminie Choszczno". 2021-01-28 09:54:34
Informacja KO.6220.23.2.2020.ASi o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na części działki nr 13/12 obręb Stawin, gmina Choszczno. 2020-12-16 13:05:27
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Choszczno za rok 2019. 2020-12-01 13:31:36
Ocena sezonowa jakości wody za 2020 r. dla kąpieliska ,,Plaża Miejska" nad jeziorem Klukom. 2020-11-27 10:15:20
Projekt budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 2020-11-25 13:56:31
Orzeczenie o jakości wody_Wysokie_29.10.2020 r. 2020-11-18 07:41:31
Orzeczenie o jakości wody_Choszczno_29.10.2020 r. 2020-11-18 07:40:54
Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli od 01.11.2020 r. 2020-10-26 14:30:41
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał- korekta 2020-09-07 13:13:45
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - wg stanu na koniec II kwartału- korekta 2020-09-07 13:11:19
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - wg stanu na koniec I kwartału- korekta 2020-09-07 12:59:41
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał - korekta 2020-09-07 12:57:29
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał- korekta 2020-09-07 12:56:44
NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE SPOŁECZNIK - MIKRODOTACJE 2020-08-28 12:28:28
Orzeczenie o jakości wody na kąpielisku ,, Plaża Miejska' z dnia 25 sierpnia 2020 r. 2020-08-26 09:53:23
Planu polowań zbiorowych KŁ "Hodowca" Dolice w sezonie 2020/21 2020-08-11 14:15:54
Plan polowań zbiorowych KŁ Szarak Barlinek w sezonie łowieckim 2020/2021 na kaczki 2020-08-05 09:01:47
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał 2020-07-30 12:54:03
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał 2020-07-30 12:53:05
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał 2020-07-30 12:51:58
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - II kwartał 2020-07-30 12:51:18
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - II kwartał 2020-07-30 12:50:34
Komunikat Burmistrza Choszczna dot. budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 2020-07-30 08:30:10
Termin polowań Koła łowieckiego SZARAK 2020-07-28 11:00:14
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerami dziatek 17/76,1 7/77,17/78,17/79, 17/80 2020-07-21 11:27:28
Orzeczenie o jakości wody- Choszczno-15.07.2020 r. 2020-07-20 15:13:00
Orzeczenie o jakości wody na kąpielisku "Plaża Miejska" z dnia 16 lipca 2020 r. 2020-07-20 15:12:05
Orzeczenie o jakości wody-Zwierzyń-10.07.2020 r. 2020-07-13 10:49:27
Orzeczenie o jakości wody-Zamęcin-10.07.2020 r. 2020-07-13 10:49:01
Orzeczenie o jakości wody-Wardyń-10.07.2020 r. 2020-07-13 10:48:35
Orzeczenie o jakości wody-Stary Klukom-10.07.2020 r. 2020-07-13 10:48:08
Orzeczenie o jakości wody-Suliszewo-10.07.2020 r. 2020-07-13 10:47:40
Orzeczenie o jakości wody-Raduń-10.07.2020 r. 2020-07-13 10:37:31
Orzeczenie o jakości wody-Radaczewo-10.07.2020 r. 2020-07-13 10:36:48
Orzeczenie o jakości wody-Piasecznik-10.07.2020 r. 2020-07-13 10:36:09
Orzeczenie o jakości wody-Korytowo-10.07.2020 r. 2020-07-13 10:35:32
Orzeczenie o jakości wody-Choszczno-10.07.2020 r. 2020-07-13 10:35:02
Profil wody w kąpielisku Plaza Miejska Choszczno jezioro Klukom 2020 r. 2020-06-26 15:10:45
Orzeczenie o jakości wody na kąpielisku "Plaża Miejska" z dnia 26 czerwca 2020 r 2020-06-26 15:07:19
Zapytanie ofertowe - budowa wewnętrznej instalacji co. na piec opalany pelletem wraz z budową instalacji c.w.u. w Choszcznie przy ul. Fabrycznej 3b/1 2020-06-16 13:20:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej_dz.296-5,296-7 2020-06-15 15:28:18
INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020-06-15 15:26:15
Procedura naboru na rachmistrzów do PSR 2020 2020-06-15 15:20:45
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Choszczno 2020-06-15 11:08:08
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 2020-06-12 17:36:48
Orzeczenie o jakości wody -Raduń 02.06.2020 2020-06-05 12:40:00
Raport o stanie Gminy Choszczno za 2019 r. 2020-06-01 15:16:24
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał 2020-05-20 14:45:28
Informacja o stanie mienia komunalnego 2020-05-19 14:32:42
Uchwała RIO - sprawozdanie za rok 2019 2020-05-19 14:31:42
Sprawozdanie roczne MBP Choszczno za rok 2019 2020-05-19 14:30:40
Sprawozdanie roczne CHDK za rok 2019 2020-05-19 14:30:02
Sprawozdanie Burmistrza- załączniki 2020-05-19 14:27:52
Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z wykonania budżetu za rok 2019 2020-05-19 14:27:18
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2020-05-14 12:29:29
Nabór wniosków w ramach nowego ?Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19? 2020-05-14 12:26:02
Orzeczenie o jakości wody-Wardyń-13.05.2020 r. 2020-05-14 12:09:29
Sołectwo Stawin 2020-04-29 14:00:57
Sołectwo Krzowiec 2020-04-29 14:00:19
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał 2020-04-27 12:32:50
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał 2020-04-27 12:31:09
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał 2020-04-27 12:30:13
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał 2020-04-27 12:29:16
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 2020-04-20 08:43:03
Zaświadczenie o prawie do głosowania 2020-04-20 08:42:23
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 2020-04-20 08:41:36
Wniosek o Udostępnienie Rejestru Wyborców 2020-04-20 08:40:33
Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców 2020-04-20 08:38:56
WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW 2020-04-20 08:38:07
Deklaracja o wpisanie do rejestru wyborców 2020-04-20 08:37:18
Dodatkowe informacje ułatwiające załatwienie sprawy - dopisanie do rejestru wyborców 2020-04-20 08:36:40
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 2020-04-20 08:35:17
Łukasz Młynarczyk -Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o 2020-03-31 11:16:50
Anna Rolińska - Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych 2020-03-31 11:13:26
Deklaracja uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Choszczno 2020-02-10 12:24:26
Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli od 01.02.2020 r. 2020-01-30 12:06:32
Informacja Burmistrza Choszczna o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Bonin o mocy do 1,5 MW realizowanej w granicach działki nr 62 obręb Bonin (woj. zachodniopomorskie, gm. Choszczno) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem??. 2020-01-27 14:32:40
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Choszczno 2020-01-08 12:38:06
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2020-01-08 12:37:34
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2020-01-08 12:36:45
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Choszczno 2020-01-08 12:36:10
Nowe wzory ofert, sprawozdań dotyczące zadań publicznych 2019-12-31 10:37:34
Informacja o zmianie terminu polowania Koła łowieckiego SZARAK 2019-12-10 14:55:59
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał 2019-11-26 09:30:44
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - III kwartał 2019-11-26 09:29:19
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - III kwartał 2019-11-26 09:28:24
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał 2019-11-26 09:26:59
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - III kwartał 2019-11-26 09:26:13
Projekt budżetu Gminy Choszczno na rok 2020 2019-11-25 13:24:41
Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli od 01.11.2019 r. 2019-11-14 09:36:15
Projekt listy mieszkaniowej komunalnej na 2020 rok 2019-11-08 13:33:46
Projekt listy mieszkaniowej socjalnej na 2020 rok 2019-11-08 13:33:13
REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ (DECYZJI) NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 2019-10-25 12:12:56
Wpis do Bazy Danych Odpadowych 2019-10-16 09:51:01
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej numerami działek 1378 i 1380 2019-06-13 12:45:10
Wymeldowanie cudzoziemca i obywatela RP 2018-01-11 14:03:21