Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

KLAUZULA INFORMACYJNA – przetwarzanie danych osobowych w zakresie korespondencji elektronicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą ul. Wolności 24,  73-200 Choszczno reprezentowany przez Burmistrz Choszczna.  Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: rodo@gmina.choszczno.pl lub adresu siedziby administratora.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się korzystając z adresu poczty elektronicznej: rodo@gmina.choszczno.pl lub kierując korespondencję na adres administratora.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 1. rozpatrzenia przesłanej do administratora korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na wszelkie kierowane zapytania;
 2. realizacji obowiązku archiwizacyjnego ciążącego na administratorze.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • w odniesieniu do celu wskazanego w pkt. a – obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych, który wynika z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, czyli art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • w odniesieniu do celu wskazanego w pkt. b – realizacja obowiązku archiwizacyjnego określonego przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020 r. poz. 164), art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być:
 1. udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. powierzone w przetwarzanie innym podmiotom na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane, w szczególności w zakresie wsparcia informatycznego czy prawnego.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celu opisanego w pkt. 3, lecz nie krócej, niż przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, na zasadach opisanych w art. 15 RODO,
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, na zasadach opisanych w art. 16 RODO,
 3. do ograniczenia przetwarzania, na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo, na zasadach art. 77 RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji. Jeśli nie poda Pan/Pani danych osobowych, cele przetwarzania mogą nie zostać zrealizowane.
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula do korespondencji elektronicznej (DOC, 43.50Kb) 2023-04-06 11:14:58 29
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Tomczyk

Data wytworzenia:
06 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Tomczyk

Data publikacji:
06 kwi 2023, godz. 11:14

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Tomczyk

Data aktualizacji:
06 kwi 2023, godz. 11:18