Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: ogłoszenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego o pow. 16 m2, położonego w Choszcznie przy ul. Obrońców Westerplatte na działkach oznaczonych nr ewid. 230/7 oraz 233/19 2024-04-22 14:39:53
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 17/77, 17/78, 17/79, 17/80 obręb Smoleń 2024-03-05 10:05:51
Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zamęcinie 2024-02-06 12:23:51
Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie 2024-02-06 12:23:01
Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie 2024-02-06 12:22:24
Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-02-06 12:21:05
Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie 2024-02-06 12:20:22
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2023-12-19 09:02:09
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Podatkowego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2023-12-11 11:17:39
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. funduszy pomocowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2023-11-16 11:18:55
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Smoleń działki: 17/76, 17/77, 17/78, 17/79 i 17/80 2023-11-15 14:06:03
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka 213/5 2023-11-13 13:09:55
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 7/6 i 8/4 2023-11-13 13:03:48
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. funduszy pomocowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2023-11-03 12:45:57
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kultury i promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2023-09-05 08:40:31
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi medialnej w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2023-09-05 08:38:26
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. sołeckich i rozliczeń w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2023-08-31 12:35:29
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Smoleń działka 17/100 2023-08-24 14:34:36
Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - ul. Pogodna działki 1361, 1363 i 1376 2023-08-23 08:58:26
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - ul. Ogrodowa działka 121/1 2023-08-08 08:41:11
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. funduszy pomocowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2023-08-07 12:22:58
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Żłobka Nr 2 w Choszcznie 2023-08-07 09:40:22
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Pakość działka 177/10 2023-08-04 12:29:51
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - ul. Pogodna działki 1381/2 i 1382/2 2023-08-01 11:28:13
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - ul. Staszica działka 213/5 2023-08-01 11:26:40
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - ul. Artylerzystów działki 7/6 i 8/4 2023-08-01 11:23:36
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. technicznych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2023-07-17 15:01:03
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. lokalowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2023-07-17 14:59:21
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. funduszy pomocowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2023-07-04 11:22:48
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno 2023-01-19 13:24:29
Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2023 roku. 2023-01-09 14:57:43
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem sportowo-wypoczynkowym wraz z terenem przyległym w Choszcznie przy ul. Sportowej 1 2022-12-14 13:32:59
BURMISTRZ CHOSZCZNA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego o pow. 18 m2, położonego w Choszcznie przy ul. Obrońców Westerplatte na działce oznaczonej nr ewid. 230/2 o pow. 29 m2. 2022-11-22 14:46:53
Zapytanie ofertowe - realizacja kursu komputerowego ECDL składającego się z dwóch zadań: kurs grupowy (900 godzin) oraz szkolenia 1:1 (216 godzin). 2022-11-14 09:15:02
Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług telefonii komórkowej w tym mobilnego Internetu dla Urzędu Miejskiego oraz zakup fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, a także przeniesienie numerów telefonicznych obecnie używanych 2022-11-02 12:49:04
Ogłoszenie o przetargu Choszczno ul. Wolności 2022-10-14 14:12:11
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych Gminy Choszczno w celu wzniesienia i eksploatacji instalacji oraz urządzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2022-09-01 11:37:30
Burmistrz Choszczna ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Smoleń 2022-08-11 15:04:28
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Żłobka Nr 2 w Choszcznie 2022-07-15 10:52:37
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Żłobka Nr 1 w Choszcznie 2022-07-15 10:51:52
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.4.16.2021.ASi o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.4.5.2021.ASi z dnia 12.04.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 187/1 w obrębie Stary Klukom w gminie Choszczno?. 2022-06-30 15:06:56
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Postępowanie na prowadzenie zajęć specjalistycznych, kompetencyjnych w PWD w Gminie Choszczno objętych projektem "W rodzinie siła! 2022-06-23 12:12:53
Orzeczenie o jakości wody z dnia 22.06.2022 r. -Korytowo 2022-06-23 11:05:10
OGŁOSZENIE dot. konsultacji społecznych aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Choszczno na lata 2022-2037" 2022-06-14 14:59:35
ROZPORZĄDZENIE NR 8/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 3 czerwca 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze 2022-06-09 13:07:27
Rozporządzenie Nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-06-06 08:01:43
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Choszczno 2022-06-03 13:37:57
Orzeczenie o jakości wody z dnia 31.05.2022 r. Golcza 2022-06-01 15:10:24
"Wymiana nawierzchni w sali gimnastycznej i pomieszczeniu technicznym w Szkole Podstawowej w Zamęcinie" 2022-05-30 14:42:13
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.3.11.2022.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa sieci wodociągowej na odcinku Koplin - Zamęcin - Gleźno?, 2022-05-25 13:59:57
Orzeczenie o jakości wody Choszczno -Suliszewo z 18 maja 2022 2022-05-23 10:20:00
ZAWIADOMIENIE O PONOWNYCH KONSULTACJACH 2022-05-09 15:06:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2022-04-15 10:46:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu 2022-04-15 10:45:35
Orzeczenie o jakości wody-Choszczno -23.03.2022 r. 2022-03-30 14:33:04
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dz. 466/2, obr. 3 m. Choszczno, zabudowanej garażem murowanym o pow. 12,00 m2. 2022-03-25 10:56:16
Orzeczenie o jakości wody z dnia 10.02.2022 Suliszewo 2022-02-11 15:13:39
Orzeczenie o jakości wody z dnia 10.02.2022 Choszczno 2022-02-11 15:11:54
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla inwestycji: "Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj" 2022-02-03 15:24:11
Ogłoszenie_II przetarg_dz. 1413 z udziałem 1/3 w dz. 1409, obr. 3 m. Choszczno 2022-02-01 15:26:01
Projekt Programu Opieki nad zwierzętami 2022 r. 2022-01-31 14:22:21
Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2022 roku 2022-01-19 13:55:21
Uchwała Nr CCLX.665.2021składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Choszczno na 2022 rok 2022-01-11 07:42:00
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna 2021-12-31 11:03:17
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta 2021-12-31 11:02:44
Orzeczenie o jakości wody z dnia 23.12.2021 r. Choszczno, Suliszewo, Raduń, Korytowo, Wardyń 2021-12-28 14:12:02
Zapytanie ofertowe: "Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania porządku w budynku mieszkalnym położonym przy ul Jarzębinowej 2 w Choszcznie, sprzątanie altany śmietnikowej oraz sprzątanie chodników drogi osiedlowej i parkingu." 2021-12-23 14:49:28
Burmistrz Choszczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności pomieszczenia użytkowego nr 4 o pow. 16,40 m2, położonego w Choszcznie przy ul. Wolności 58 wraz z udziałem w wysokości 648/10000 w dz. 445/16, obr. 3 m. Choszczno 2021-12-23 13:21:01
Orzeczenie o jakości wody: Kryta Pływalnia "Wodny Raj" 2021-12-21 14:34:00
Orzeczenie o jakości wody- Piasecznik 2021-12-21 14:32:27
Burmistrz Choszczna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smoleń, oznaczonej numerem działki 532 2021-12-14 13:00:12
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr 2021-12-10 14:40:52
Orzeczenie o jakości wody z dnia 8.12.2021 r. Zamęcin, Zwierzyn, Gleźno 2021-12-09 15:08:48
Orzeczenie o jakości wody z dnia 9.12.2021 r. warunkowa przydatność wody do spożycia Stary Klukom, Wysokie, Piasecznik 2021-12-09 15:08:05
Zapytanie ofertowe "Dostawa wraz z rozmieszczeniem wyposażenia do programu laboratoria przyszłości do Szkoły Podstawowej w Suliszewie wraz ze szkoleniem kadry pedagogicznej" 2021-12-09 14:03:25
Zapytanie ofertowe "Dostawa wraz z rozmieszczeniem wyposażenia do programu laboratoria przyszłości do Szkoły Podstawowej w Sławęcinie wraz ze szkoleniem kadry pedagogicznej" 2021-12-09 13:57:05
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. księgowości 2021-11-23 09:15:59
Zapytanie ofertowe: "Naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i utwardzonej na terenie gminy Choszczno" 2021-11-17 14:20:13
Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" w Choszcznie informuje, że na terenie obwodów nr 250 i 251 dzierżawionych przez koło odbędą się polowania komercyjne z udziałem myśliwych zagranicznych w dniach 17.11.2021 r. - 20.11.2021 r. 2021-11-10 12:19:30
Burmistrz Choszczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 165/14, obr. 4 m. Choszczno 2021-11-03 13:30:29
Burmistrz Choszczna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 1418, obr. 3 m. Choszczno 2021-11-02 14:46:55
Burmistrz Choszczna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 1417, obr. 3 m. Choszczno 2021-11-02 14:46:11
Burmistrz Choszczna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 1413 wraz z udziałem 1 /3 w działce 1409, obr. 3 m. Choszczno 2021-11-02 14:45:12
Burmistrz Choszczna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 1411 wraz z udziałem 1 /3 w działce 1409, obr. 3 m. Choszczno 2021-11-02 14:43:49
Termin polowań Koła łowieckiego SZARAK 2021-11-02 14:40:42
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Księgowy 2021-10-29 13:38:32
Zapytanie ofertowe: "Zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie". 2021-10-19 15:00:10
Orzeczenie o jakości wody z dnia 18.10.2021 r. - Raduń, Suliszewo, Wardyń, Korytowo, Stary Klukom, Choszczno, Zwierzyn, Golcza 2021-10-19 14:48:16
Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Ryś" sezon łowiecki 2021/2022 2021-10-18 13:49:15
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" 2021-10-15 14:59:21
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Księgowy 2021-10-13 12:51:05
Zapytanie ofertowe: "Zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie". 2021-10-07 09:46:38
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem sportowo-wypoczynkowym wraz z terenem przyległym w Choszcznie przy ul. Sportowej 1 2021-09-23 10:37:47
Orzeczenie o jakości wody- Radaczewo, Zamęcin, Piasecznik, Choszczno 2021-09-08 15:09:49
Burmistrz Choszczna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 167/3, obr. 3 m. Choszczno (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 2021-08-30 13:59:21
Burmistrz Choszczna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności pomieszczenia użytkowego nr 4 o pow. 16,40 m2, położonego w Choszcznie przy ul. Wolności 58 wraz z udziałem w wysokości 648/10000 w dz. 445/16, obr. 3 m. Choszczno (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 2021-08-30 13:57:34
Burmistrz Choszczna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 26/26, 26/42, 26/43, obr. 2 m. Choszczno 2021-08-26 14:54:05
Burmistrz Choszczna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 466, obr. 1 m. Choszczno 2021-08-26 14:52:42
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr ewid 89/3 i 89/2 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2021-08-19 13:48:08
Burmistrz Choszczna ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem nieruchomości Gminy Choszczno z przeznaczeniem na organizację gastronomii hotelowej. 2021-08-19 09:16:00
Orzeczenie o jakości wody- Wysoka, Zamęcin, Stary Klukom, Zwierzyn, Choszczno, Gleźno 2021-08-11 12:49:36
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie 2021-07-29 14:09:08
Zarząd Koła Łowieckiego "Ryś" Choszczno informuje, że w dniach: ? 30.07.2021 - 02.08.2021 ? 12.08.2021 - 15.08.2021 ? 01.09.2021 - 26.09.2021 na terenie obwodów łowieckich 217, 218 oraz 255 odbędą się indywidualne polowania komercyjne z udziałem myśliwych zagranicznych. 2021-07-26 14:32:47
Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" w Choszcznie informuje, że na terenie obwodów nr 250 i 251 dzierżawionych przez koło odbędą się polowania komercyjne z udziałem myśliwych zagranicznych w dniach 26.07. - 08.08.2021 r. 2021-07-26 08:34:57
Orzeczenie o jakości wody na kąpielisku ,, Plaża Miejska' z dnia 15.07.2021 r. 2021-07-20 13:09:12
Rozporządzenie Nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-07-20 11:08:33
Burmistrz Choszczna ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem nieruchomości Gminy Choszczno z przeznaczeniem na organizację gastronomii hotelowej. 2021-07-19 12:01:38
Gmina Choszczno-Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia na: "Transport uczniów zamieszkałych na terenie gminy Choszczno z ich miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022" 2021-07-15 12:48:03
Zapytanie ofertowe : "Wykonanie remontu na dachu Wieży ciśnień" 2021-07-07 11:45:09
Orzeczenie o jakości wody na kąpielisku ,, Plaża Miejska' z dnia 24.062021 r. 2021-06-25 12:32:47
Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wyrażającego stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 15 maja 2015 r. znak: WOO-II.4201.2.2014.JC.25 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny ? Szczecin Dąbie 2021-06-23 12:36:18
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021-06-23 10:13:39
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych 2021-06-22 11:11:20
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony n a dzierżawę nieruchomości gruntowych Gminy Choszczno w celu wzniesienia i eksploatacji instalacji oraz urządzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2021-06-18 10:21:38
Gmina Choszczno zaprasza do negocjacji na " Dostawę samochodu osobowego z nadwoziem kombi dla Urzędu Miejskiego Choszczna" 2021-06-18 08:30:24
Burmistrz Choszczna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 9/16, obr. 2 m. Choszczno 2021-06-10 14:39:18
Orzeczenie o jakości wody- SUW Choszczno 2021-06-10 13:44:36
Orzeczenie o jakości wody- Stary Klukom 2021-06-10 13:44:00
Orzeczenie o jakości wody- Zamęcin 2021-06-10 13:42:28
Orzeczenie o jakości wody- Wysokie 2021-06-10 13:41:12
Orzeczenie o jakości wody- Gleźno 2021-06-10 13:40:25
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na najem nieruchomości Gminy Choszczno z przeznaczeniem na organizację gastronomii hotelowej. 2021-06-09 14:41:32
Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania placu przy Fontannie w Choszcznie z wizualizacją 3D 2021-05-31 09:22:47
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. urbanistyki i architektury 2021-05-20 14:18:22
Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących KO.6220.17.2.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: . "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 8, 79 i 80 obręb Nowe Żeńsko, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". 2021-05-12 14:50:00
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej Choszczno Solar Park II" o mocy przyłączeniowej do 19 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Stradzewo, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie" 2021-04-26 10:25:52
BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI 2021-04-22 11:33:44
Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 166, 177, 178, 179 w obrębie Zamęcin w miejscowości Zamęcin w gminie Choszczno" 2021-04-20 15:39:18
Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 187/1 w obrębie Stary Klukom w gminie Choszczno" 2021-04-20 15:38:03
Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 41 w obrębie Korytowe, gmina Choszczno" 2021-04-20 15:36:02
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika placówki wsparcia dziennego- wychowawca 2021-04-12 14:46:55
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 35 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na części działki ewidencyjnej nr 44/3 obręb Gleźno, gmina Choszczno" 2021-04-09 11:20:16
Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-04-09 09:32:19
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych 2021-03-22 13:53:26
KOMUNIKAT PTASIA GRYPA W CHOSZCZNIE 2021-03-15 11:40:23
Projekt : "W rodzinie siła" 2021-02-25 13:07:01
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 482/2 2021-02-25 08:44:43
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 714/9 wraz z udziałem w wysokości 1/3 części w działce nr 714/6 2021-02-24 14:44:08
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa 2021-02-02 14:19:23
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie 2021-01-29 10:23:30
Ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego - FIAT/ALBEA 2020-12-21 14:29:20
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" 2020-12-14 15:21:28
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno położonej przy ul. Jarzębinowej 2 w 2021 r. 2020-12-14 14:09:43
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na otwieraniu i zamykaniu budynku dworca PKP w Choszcznie przy ul. Wolności 41 2020-12-11 11:30:21
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego dla potrzeb wypłaty odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności/wieczystego użytkowania gruntu w związku z "Przebudową ul. Rybackiej i ul. Obrońców Westerplatte w Choszcznie". 2020-12-10 11:58:35
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego dla potrzeb wypłaty odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności/wieczystego użytkowania gruntu w związku z "Przebudową ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie". 2020-12-10 11:57:18
Ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego - FIAT/ALBEA 2020-12-02 13:07:01
Zapytanie ofertowe na remont budynku mieszkalnego w Korytowie ul. Myśliwska 9a 2020-11-20 12:31:14
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym 2020-11-19 14:20:17
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację gaśnic, próbę ciśnieniową hydrantów i węzy oraz założenie i zaktualizowanie instrukcji przeciwpożarowych w budynkach stanowiących własność Gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym 2020-11-19 14:15:21
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym 2020-11-19 14:00:52
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wyłączników prądu, oraz wykonanie rocznego pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia, roczny przegląd wyłącznika p poż w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym 2020-11-19 13:56:10
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. 2020-11-19 13:52:08
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 466/2 2020-11-19 13:44:42
Ogłoszenie KO.6220.11.7.2020.ASi o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 232/3 w miejscowości Stradzewo, gmina Choszczno"(proj. Stradzewo III). 2020-11-19 12:10:23
Ogłoszenie KO.6220.10.7.2020.ASi o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 232/3 w miejscowości Stradzewo, gmina Choszczno" (proj. Stradzewo II ). 2020-11-19 12:02:45
Projekt listy mieszkaniowej komunalnej na 2021 rok 2020-11-17 15:08:13
Projekt listy mieszkaniowej socjalnej na 2021 rok 2020-11-17 15:07:10
Ogłoszenie na dzierżawę w drodze przetargu na lokalizację farm fotowoltaicznych. 2020-11-13 14:32:29
Ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego - FIAT/ALBEA 2020-11-12 12:37:56
Ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego - SKODA OCTAVIA 2020-11-12 12:35:29
Rozporządzenie nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-10-28 10:24:32
Termin polowań Koła Łowieckiego SZARAK 2020-10-23 08:56:00
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 121/1 2020-10-16 10:43:21
Polowania komercyjne 02.10.2020-04.10.2020 r.- Koło Łowieckie SZARAK 2020-10-02 12:22:21
Ogłoszenie KO.6220.12.5.2020.ASi o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rekultywacja kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stradzewo, gm. Choszczno', zlokalizowanego na działce nr 230/1 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2020-09-30 10:40:03
Burmistrz Choszczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 146/17 2020-09-24 14:26:09
Sołectwo Oraczewice 2020-09-16 13:42:30
Bezpłatny program szkoleniowy 2020-09-11 13:40:49
Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie nowoczesnego magazynu silosowego na terenie działek nr 72/2 i 72/12 przy ul. Fabrycznej w Choszcznie". 2020-09-07 12:57:03
Zapytanie ofetowe dot. zakupu, dostawy, montażu i podłączenia kotła gazowego kondensacyjnego wiszącego z kominem spalinowym w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2020-09-04 15:23:17
Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie obory na głębokiej ściółce dla bydła mięsnego na działce nr 454 obręb Piasecznik, gm. Choszczno" 2020-09-03 11:20:35
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na otwieraniu i zamykaniu budynku dworca PKP w Choszcznie przy ul. Wolności 41 2020-09-03 11:12:45
Zapytanie ofertowe remont mieszkania w Choszcznie przy ul. Fabrycznej 3b/1 oferta wraz z łazienką 2020-08-10 15:04:40
Zapytanie ofertowe - remont mieszkania w Choszcznie przy ul. Fabrycznej 3b/1 2020-08-05 14:41:42
Orzeczenie o jakości wody Wardyń - 26 lipca 2020 r. 2020-07-27 14:47:46
Orzeczenie o jakości wody Stary Klukom - 26 lipca 2020 2020-07-27 14:47:05
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania pt. "Remont mieszkania w Choszcznie przy ul. Fabrycznej 3b/1". 2020-07-17 10:22:30
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Witoszynie, oznaczonej numerem działki 50/1 oraz 50/2 2020-07-14 14:03:54
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 146/17 2020-07-09 12:31:13
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 482/2 2020-07-09 12:28:20
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie " 2020-07-08 12:54:02
Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerami działek 860/3 i 860/5 2020-07-02 11:22:06
Zapytanie ofertowe remont mieszkania w Choszcznie przy ul. Fabrycznej 3b/1 2020-06-18 13:16:26
Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2020 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. 2020-06-01 11:22:42
Orzeczenie o jakości wody-Suliszewo-22.05.2020 r. 2020-05-25 08:41:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2020-05-11 10:02:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2020-05-11 09:58:39
Rozporządzenie nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-04-27 10:10:36
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem dzialki 122/1 2020-03-16 13:33:40
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa 2020-03-11 14:43:16
Ogłoszenie na sprzedaż autobusu JELCZ L090M/S 2020-03-03 09:13:17
Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych 2020-03-02 14:54:52
Orzeczenie o jakości wody ? Suliszewo - 06.02.2020 r. 2020-02-10 12:32:20
Orzeczenie o jakości wody - Choszczno - 06.02.2020 r. 2020-02-10 12:26:20
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw lokalowych w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych 2020-02-04 14:21:35
FORMULARZ OPINIOWANIA PROJEKTU PROGRAMU 2020-01-31 14:29:58
PROJEKT PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI W ROKU 2020 2020-01-31 14:28:58
ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH 2020-01-31 14:27:54
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, budowa instalacji c.o., przebudowa instalacji wody zimnej i ciepłej w świetlicy wiejskiej w Zwierzynie 2020-01-20 12:38:42
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, budowa instalacji c.o., przebudowa instalacji wody zimnej i ciepłej w świetlicy wiejskiej w Gleźnie 2020-01-20 12:37:50
Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2020-01-17 14:03:34
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta 2020-01-02 10:03:40
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna 2020-01-02 10:03:04
Ogłoszenie Burmistrz Choszczna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerami 860/3 i 860/5 2019-12-31 11:42:02
Zawiadomienie - polowania zbiorowe Koło Łowieckie "Szarak" 2019-12-04 15:21:06
Zmiana terminu polowania Koła Łowieckiego "Hodowca" Dolice 2019-11-28 09:02:53
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację gaśnic, próbę ciśnieniową hydrantów i węży oraz założenie i zaktualizowanie instrukcji przeciwpożarowych w budynkach stanowiących własność Gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. 2019-11-26 13:59:40
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania w roku 2020 rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. 2019-11-26 13:56:46
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wyłączników prądu, oraz wykonanie rocznego pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. 2019-11-26 13:51:29
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. 2019-11-26 13:46:24
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność gminy Choszczno, a oddanych we władanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym. 2019-11-26 13:43:40
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. dodatków mieszkaniowych 2019-11-20 09:13:02
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno położonej przy ul. Jarzębinowej 2, w 2020 r. 2019-11-19 14:27:23
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby ChZNK w 2020 r. 2019-11-19 14:26:18
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piaseczniku, oznaczonej numerem działki 408 2019-11-18 15:03:43
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerem działki 227/1 2019-11-18 15:02:29
Projekt Uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Stawin w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Koplin oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Choszczno. 2019-11-14 14:18:49
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Ogłasza Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pt. "Wykonanie obwodów oświetlenia wraz z montażem lamp i włączników" 2019-10-22 11:45:53
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Ogłasza Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pt. "Montaż sufitu podwieszanego w świetlicy w Korytowie" 2019-10-22 11:43:49
Zaproszenia do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. - Senior+ 2019-10-21 14:27:20
Zaproszenia do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. - Senior+ 2019-10-15 14:21:54
OGŁOSZENIE O NABORZE - na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Biura Promocji w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2019-10-15 11:05:29
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerami 860/3 i 860/5 2019-10-11 14:41:29
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK w Choszcznie 2019-10-11 10:00:13
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego RYŚ Choszczno w sezonie 2019/2020 2019-10-03 12:09:28
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie ul. Drawieńska 54 73-200 Choszczno ogłasza naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. kadr i płac 2019-09-20 13:42:29
Korekta rocznego planu łowieckiego Koła Łowieckiego SZARAK obwód nr 250. 2019-09-16 13:12:52
Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie HODOWCA Dolice 2019-08-13 09:33:55
Plan polowań zbiorowych KŁ Szarak Barlinek 2019-08-13 09:31:40
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania pt. "Remont mieszkania w Choszcznie przy ul. Roosevelta 8/6". 2019-07-17 12:17:30
Kierownik Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania pt. "Remont dwóch mieszkań w Choszcznie przy ul. Konopnickiej 1". 2019-07-17 12:16:12
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek 80 i 81, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Choszczno 2019-06-04 12:05:17
Wybory ławników na lata 2020-2023 2019-06-03 12:31:12
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości Gminy Choszczno z przeznaczeniem na sprzedaż truskawek 2019-05-17 14:20:18
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego graniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 372, położonej w obrębie ewidencyjnym Sławęcin 2019-05-13 14:01:11
Konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 2019-04-19 11:43:37
Sołectwo Koplin 2004-03-24 14:43:32
Sołectwo Sulino 2004-03-16 13:22:33
Sołectwo Kołki 2004-03-16 12:55:19