Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Burmistrza 2024 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 71/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektorów placówek oświatowych Gminy Choszczno 2024-06-12 14:20:38
Zarządzenie Nr 70/24 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zwrotu kosztów podroży związanych z kontynuacją terapii w Ośrodku Terapii Uzależnień "Patronka" w Szczecinku 2024-06-12 14:11:39
Zarządzenie Nr 69/24 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2024-06-12 14:15:24
Zarządzenie Nr 68/24 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego 2024-06-12 13:38:30
Zarządzenie Nr 67/24 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2024-06-12 13:36:29
Zarządzenie Nr 64/24 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-06-11 10:46:36
Zarządzenie Nr 63/24 Burmistrza Choszczna z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-06-12 11:43:04
Zarządzenie Nr 62/24 Burmistrza Choszczna z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-06-12 11:40:09
Zarządzenie Nr 61/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału ds. Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Promocji 2024-06-11 09:50:50
Zarządzenie Nr 60/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2024-06-07 12:32:43
Zarządzenie Nr 59/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2024-06-07 12:20:53
Zarządzenie Nr 58/24 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-06-06 10:55:45
Zarządzenie Nr 57/24 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy na część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bonin. 2024-06-06 10:15:41
Zarządzenie Nr 56/24 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2024-06-06 09:42:51
Zarządzenie Nr 55/24 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2024-06-06 09:24:01
Zarządzenie Nr 54/24 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-06-05 10:34:09
Zarządzenie Nr 53/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2024-06-04 12:34:54
Zarządzenie Nr 52/24 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-06-05 11:30:28
Zarządzenie Nr 51/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2024-05-29 13:58:24
Zarządzenie Nr 50/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie kontroli nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno. 2024-05-29 13:49:17
Zarządzenie Nr 49/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2024-05-29 13:28:49
Zarządzenie Nr 48/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2024-05-29 13:03:46
Zarządzenie Nr 47/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2024-05-29 12:51:42
Zarządzenie Nr 46/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 maja 2024 r. zmieniające załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Choszczno 2024-05-29 12:32:09
Zarządzenie Nr 45/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2024-05-29 12:10:21
Zarządzenie Nr 44/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół Podstawowych na rok szkolny 2024/2025. 2024-05-29 11:30:59
Zarządzenie Nr 43/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2024/2025. 2024-05-29 11:29:29
Zarządzenie Nr 42/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru Przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miejskim w Choszcznie oraz powołania Komisji Wyborczej i ustalenia terminu wyborów 2024-05-29 11:25:53
Zarządzenie Nr 41/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza 2024-05-29 11:21:56
Zarządzenie Nr 40/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw Gminy i dokonywania czynności w imieniu Burmistrza 2024-05-29 11:19:41
Zarządzenie Nr 39/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/17/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. 2024-05-29 11:18:05
Zarządzenie Nr 38/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2023 2024-05-29 11:16:42
Zarządzenie Nr 37/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania 2024-05-29 11:08:56
Zarządzenie Nr 36/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/14/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Choszcznie 2024-05-29 11:06:54
Zarządzenie Nr 35/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 2024-05-29 11:04:14
Zarządzenie Nr 34/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/12/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna – Artura Raczyńskiego 2024-05-29 10:59:43
Zarządzenie Nr 33/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2024-05-29 10:58:14
Zarządzenie Nr 32/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r, w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczna przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Choszczno 2024-05-29 10:56:34
Zarządzenie Nr 31/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 2024-05-29 10:54:58
Zarządzenie Nr 30/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/8/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków zarządu osiedli na terenie Gminy Choszczno 2024-05-29 10:53:18
Zarządzenie Nr 29/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i kosztorysowania 2024-05-28 13:12:40
Zarządzenie Nr 28/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2024-05-31 11:44:08
Zarządzenie Nr 27/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-05-31 11:22:27
Zarządzenie Nr 26/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-05-31 11:20:20
Zarządzenie Nr 25/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Choszczna 2024-05-27 10:43:16
Zarządzenie Nr 24/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Choszczna. 2024-05-27 10:40:45
Zarządzenie Nr 23/24 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-28 15:12:19
Zarządzenie Nr 22/24 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2024-05-28 14:24:14
Zarządzenie Nr 21/24 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2024-05-28 14:18:22
Zarządzenie Nr 20/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-05-22 14:47:30
Zarządzenie Nr 19/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2024-05-22 14:46:10
Zarządzenie Nr 18/24 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno 2024-05-21 14:59:17
Zarządzenie Nr 17/24 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2024-05-21 13:56:26
Zarządzenie Nr 16/24 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości, położonej w Choszcznie przy ul. Tuwima. 2024-05-21 13:44:31
Zarządzenie Nr 15/24 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2024 r. zmieniające załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Choszczno 2024-05-21 13:36:33
Zarządzenie Nr 14/24 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r 2024-05-21 13:34:54
Zarządzenie Nr 13/24 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-05-23 11:48:33
Zarządzenie Nr 12/24 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2024-05-20 12:23:01
Zarządzenie Nr 11/24 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów lub szkieł (soczewek) kontaktowych korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2024-05-21 13:33:20
Zarządzenie Nr 10/24 Burmistrza Choszczna z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-05-21 11:17:51
Zarządzenie Nr 9/24 Burmistrza Choszczna z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich na terenie Gminy Choszczno 2024-05-16 15:07:00
Zarządzenie Nr 8/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2024-05-15 13:32:51
Zarządzenie Nr 7/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-05-16 13:21:05
Zarządzenie Nr 6/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-05-16 13:19:31
Zarządzenie Nr 5/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2024-05-14 09:47:00
Zarządzenie Nr 4/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Klukom. 2024-05-14 09:45:22
Zarządzenie Nr 3/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy na część nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2024-05-14 09:43:10
Zarządzenie Nr 2/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2024-05-14 09:14:29
Zarządzenie Nr 1/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-05-10 10:22:07
Zarządzenie Nr 2668/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-07 10:20:31
Zarządzenie Nr 2670/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2024-05-06 15:14:43
Zarządzenie Nr 2669/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2024-05-06 15:16:41
Zarządzenie Nr 2667/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2024-05-06 11:50:38
Zarządzenie Nr 2666/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2024-05-06 11:47:13
Zarządzenie Nr 2665/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 w Choszcznie. 2024-05-06 11:43:18
Zarządzenie Nr 2664/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-04-30 12:10:17
Zarządzenie Nr 2663/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 2024-04-29 12:36:37
Zarządzenie Nr 2662/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-04-29 12:35:14
Zarządzenie Nr 2661/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-04-29 12:32:31
Zarządzenie Nr 2660/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2024 r. 2024-04-26 15:03:59
Zarządzenie Nr 2659/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej 2024-04-29 12:27:13
Zarządzenie Nr 2658/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania do zasobu Gminy Choszczno 2024-04-26 14:33:54
Zarządzenie Nr 2657/24 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2024-04-24 13:24:56
Zarządzenie Nr 2656/24 Burmistrza Choszczna z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-04-29 10:43:46
Zarządzenie Nr 2655/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia z wyłączeniem wydawania decyzji 2024-04-23 14:15:57
Zarządzenie Nr 2654/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do wprowadzania danych i informacji do centralnej emisyjności budynków (CEEB) 2024-04-23 09:21:12
Zarządzenie Nr 2653/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-04-22 15:06:09
Zarządzenie Nr 2652/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Obrońców Westerplatte. 2024-04-22 14:36:26
Zarządzenie Nr 2651/24 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2024-04-25 09:14:09
Zarządzenie Nr 2650/24 Burmistrza Choszczna z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-04-19 13:32:56
Zarządzenie Nr 2649/24 Burmistrza Choszczna z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-04-19 13:31:26
Zarządzenie Nr 2648/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2024-04-16 13:04:06
Zarządzenie Nr 2647/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2024-04-15 14:24:37
Zarządzenie Nr 2646/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2024-04-15 14:23:11
Zarządzenie Nr 2645/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2024-04-15 14:21:23
Zarządzenie Nr 2644/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-04-18 14:41:17
Zarządzenie Nr 2643/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie za rok 2023 2024-04-16 11:48:50
Zarządzenie Nr 2642/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2023 2024-04-16 11:45:44
Zarządzenie Nr 2641/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2023 2024-04-16 11:43:18
Zarządzenie Nr 2640/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-16 11:40:08
Zarządzenie Nr 2639/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-16 11:38:27
Zarządzenie Nr 2638/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-16 11:34:23
Zarządzenie Nr 2637/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2024-04-12 13:49:58
Zarządzenie Nr 2636/24 Burmistrza Choszczna z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-04-12 10:13:41
Zarządzenie Nr 2635/24 Burmistrza Choszczna z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku oraz rozdysponowania rezerwy celowej 2024-04-12 10:12:05
Zarządzenie Nr 2634/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2024-2037 2024-04-11 09:02:27
Zarządzenie Nr 2633/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-04-09 11:48:49
Zarządzenie Nr 2632/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2024-04-08 13:56:02
Zarządzenie Nr 2631/24 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2024-04-05 11:16:41
Zarządzenie Nr 2630/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2024-04-04 14:25:02
Zarządzenie Nr 2629/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Choszczno 2024-04-04 14:22:35
Zarządzenie Nr 2628/24 Burmistrza Choszczna z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-04-08 13:03:41
Zarządzenie Nr 2627/27 Burmistrza Choszczna z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów i nagród w dziedzinie kultury 2024-04-04 14:19:12
Zarządzenie Nr 2626/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2024-04-03 11:32:27
Zarządzenie Nr 2625/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2024-03-28 13:50:15
Zarządzenie Nr 2624/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2024-03-28 13:49:01
Zarządzenie Nr 2623/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia "Cennika opłat za dostęp do obiektu stacji pasażerskiej w Choszcznie pobieranych od przewoźników kolejowych" 2024-03-28 11:28:03
Zarządzenie Nr 2622/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2024-2037 2024-04-02 13:21:14
Zarządzenie Nr 2621/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-04-02 13:18:37
Zarządzenie Nr 2620/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-04-02 13:17:07
Zarządzenie Nr 2619/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2024-03-27 10:44:13
Zarządzenie Nr 2618/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Choszczno 2024-03-26 12:35:00
Zarządzenie Nr 2617/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału 1/1 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Zamęcin, gm. Choszczno, oznaczonej numerem działki 277 2024-03-26 12:32:34
Zarządzenie Nr 2616/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Magdalena Józefowicz 2024-03-26 12:29:12
Zarządzenie Nr 2615/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2024-03-26 12:25:35
Zarządzenie Nr 2614/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2024-03-26 12:20:04
Zarządzenie Nr 2613/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2024-03-26 10:12:48
Zarządzenie Nr 2612/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 w Choszcznie. 2024-03-26 10:11:39
Zarządzenie Nr 2611/24 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-03-27 10:41:23
Zarządzenie Nr 2610/24 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-03-27 10:35:53
Zarządzenie Nr 2609/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2024-03-22 14:39:24
Zarządzenie Nr 2608/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2024-03-22 13:12:10
Zarządzenie Nr 2607/24 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewi 2024-03-21 13:04:34
Zarządzenie Nr 2606/24 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zamęcinie 2024-03-21 13:02:45
Zarządzenie Nr 2605/24 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie 2024-03-21 12:59:53
Zarządzenie Nr 2604/24 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-25 10:08:13
Zarządzenie Nr 2603/24 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2024 r. zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2024-03-19 12:54:21
Zarządzenie Nr 2602/24 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2024-03-19 12:53:15
Zarządzenie Nr 2601/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/473/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2024-03-19 12:27:28
Zarządzenie Nr 2600/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/472/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2024 2024-03-19 12:26:04
Zarządzenie Nr 2599/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/471/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2024 roku 2024-03-19 12:22:37
Zarządzenie Nr 2598/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/470/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno 2024-03-19 12:20:23
Zarządzenie Nr 2597/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/469/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. zmieniający uchwałę Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2024-03-19 12:19:05
Zarządzenie Nr 2496/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/468/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2024-03-19 12:17:19
Zarządzenie Nr 2595/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/467/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w miejscowości Chełpa 2024-03-19 12:15:51
Zarządzenie Nr 2594/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/466/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2024-2037 2024-03-19 12:14:28
Zarządzenie Nr 2593/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/465/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 2024-03-19 12:01:26
Zarządzenie Nr 2592/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/464/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Raduniu 2024-03-19 11:59:44
Zarządzenie Nr 2591/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/463/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/453/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej 2024-03-19 11:57:58
Zarządzenie Nr 2590/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/462/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie 2024-03-19 11:56:45
Zarządzenie Nr 2589/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LV/461/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gorzowskiej, ul. Fabrycznej i ul. Wysokiej w mieście Choszczno 2024-03-19 11:55:22
Zarządzenie Nr 2588/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-03-20 11:02:01
Zarządzenie Nr 2587/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2024-03-18 14:55:00
Zarządzenie Nr 2586/24 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-03-20 11:00:34
Zarządzenie Nr 2585/24 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-18 14:27:01
Zarządzenie Nr 2584/24 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 2024-03-15 12:29:39
Zarządzenie Nr 2583/24 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2024-03-14 14:44:38
Zarządzenie Nr 2582/24 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie 2024-03-14 10:23:32
Zarządzenie Nr 2581/24 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-03-14 10:21:58
Zarządzenie Nr 2580/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2024-03-13 15:14:24
Zarządzenie Nr 2579/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie wyrażenie zgody na korzystanie na rzecz osób trzecich z nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2024-03-13 15:07:23
Zarządzenie Nr 2578/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2024-03-13 15:05:32
Zarządzenie Nr 2577/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-03-15 12:01:32
Zarządzenie Nr 2576/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-03-15 10:51:52
Zarządzenie Nr 2575/24 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Choszczno. 2024-03-12 09:19:19
Zarządzenie Nr 2574/24 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie 2024-03-11 12:25:33
Zarządzenie Nr 2573/24 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-03-11 12:24:08
Zarządzenie Nr 2572/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. Wykonanie rewitalizacji centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2024-03-11 13:26:04
Zarządzenie Nr 2571/24 Burmistrza Choszczna z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-03-12 09:53:44
Zarządzenie Nr 2570/24 Burmistrza Choszczna z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-03-12 09:51:32
Zarządzenie Nr 2569/24 Burmistrza Choszczna z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 w Choszcznie. 2024-03-07 10:11:41
Zarządzenie Nr 2568/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-03-06 10:11:29
Zarządzenie Nr 2567/24 Burmistrza Choszczna z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-05 14:11:34
Zarządzenie Nr 2566/24 Burmistrza Choszczna z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-03-05 10:03:44
Zarządzenie Nr 2565/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie części nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Choszczno. 2024-03-04 14:46:01
Zarządzenie Nr 2564/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu gruntu pod garaż na rzecz osób o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności ruchowej z kodu R, stanowiącego własność Gminy Choszczno 2024-03-04 14:53:59
Zarządzenie Nr 2563/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-03-04 14:28:34
Zarządzenie Nr 2562/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-03-04 14:27:06
Zarządzenie Nr 2561/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych odpowiedzialnych za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-04 14:23:29
Zarządzenie Nr 2560/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-03-04 10:37:43
Zarządzenie Nr 2559/24 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2024-03-01 13:35:33
Zarządzenie Nr 2558/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczyciela sprawującego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2024-02-29 13:07:11
Zarządzenie Nr 2557/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-03-04 11:10:22
Zarządzenie Nr 2556/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-03-04 11:08:30
Zarządzenie Nr 2555/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału 1/1 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3, m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1003 2024-02-29 10:51:09
Zarządzenie Nr 2554/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 2024-02-28 14:25:07
Zarządzenie Nr 2553/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-02-27 14:13:01
Zarządzenie Nr 2552/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie. 2024-02-27 14:11:18
Zarządzenie Nr 2551/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektorów placówek oświatowych Gminy Choszczno 2024-02-27 14:10:03
Zarządzenie Nr 2550/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2024-02-27 14:08:24
Zarządzenie Nr 2549/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2024-02-27 09:15:58
Zarządzenie Nr 2548/24 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2024-02-27 09:13:58
Zarządzenie Nr 2547/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-02-26 14:40:08
Zarządzenie Nr 2546/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-26 14:35:48
Zarządzenie Nr 2545/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych odpowiedzialnych za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-26 14:33:58
Zarządzenie Nr 2544/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2024-02-26 14:32:01
Zarządzenie Nr 2543/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji i doradztwa działalności gospodarczej 2024-02-26 12:04:57
Zarządzenie Nr 2542/24 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2024-02-26 11:15:33
Zarządzenie Nr 2541/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-02-26 11:14:10
Zarządzenie Nr 2540/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2024-02-22 14:47:38
Zarządzenie Nr 2539/24 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno 2024-02-21 14:21:27
Zarządzenie Nr 2538/24 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-02-22 09:51:56
Zarządzenie Nr 2537/24 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-02-20 12:00:51
Zarządzenie Nr 2536/24 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-02-20 11:57:58
Zarządzenie Nr 2535/24 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności 2024-02-20 11:55:20
Zarządzenie Nr 2534/24 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Choszczno 2024-02-20 11:53:29
Zarządzenie Nr 2533/24 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku oraz rozdysponowania rezerwy celowej 2024-02-22 09:49:46
Zarządzenie Nr 2532/24 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul.(dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25 czerwca 2018 r. Wyłączenia dokonała Magdalena Józefowicz) 2024-02-20 12:28:07
Zarządzenie Nr 2531/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Choszczno w 2024 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności 2024-02-14 11:01:21
Zarządzenie Nr 2530/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie określenia na 2024 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2024-02-13 12:53:42
Zarządzenie Nr 2529/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-02-19 10:09:28
Zarządzenie Nr 2528/24 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-02-19 10:08:00
Zarządzenie Nr 2527/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2024-02-13 09:13:00
Zarządzenie Nr 2526/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2024-02-13 09:11:40
Zarządzenie Nr 2525/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2024-02-08 11:27:01
Zarządzenie Nr 2524/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-02-08 11:25:13
Zarządzenie Nr 2523/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zamęcinie 2024-02-06 11:26:40
Zarządzenie Nr 2522/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie 2024-02-06 11:24:03
Zarządzenie Nr 2521/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie 2024-02-06 11:22:42
Zarządzenie Nr 2520/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-02-06 11:21:16
Zarządzenie Nr 2519/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie 2024-02-06 11:19:59
Zarządzenie Nr 2518/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-02-06 09:39:10
Zarządzenie Nr 2517/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2024-02-06 09:37:17
Zarządzenie Nr 2516/24 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2024-02-06 09:33:11
Zarządzenie Nr 2515/24 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2024-02-05 15:10:22
Zarządzenie Nr 2514/24 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-02-05 12:26:57
Zarządzenie Nr 2513/24 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-02-05 12:24:55
Zarządzenie Nr 2512/24 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2024-01-31 14:33:42
Zarządzenie Nr 2511/24 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2024-01-31 14:31:40
Zarządzenie Nr 2510/24 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2024-01-31 14:45:33
Zarządzenie Nr 2509/24 Burmistrza Choszczna z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2024-01-31 12:21:42
Zarządzenie Nr 2508/24 Burmistrza Choszczna z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Choszczno w 2024 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności 2024-01-31 12:17:30
Zarządzenie Nr 2507/24 Burmistrza Choszczna z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-02-05 12:22:29
Zarządzenie Nr 2506/24 Burmistrza Choszczna z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy 2024-01-30 15:13:01
Zarządzenie Nr 2505/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-01-30 15:11:05
Zarządzenie Nr 2504/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-01-30 15:09:23
Zarządzenie Nr 2503/24 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Magdalena Józefowicz) 2024-01-29 13:05:57
Zarządzenie Nr 2502/24 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 2024-01-30 15:07:19
Zarządzenie Nr 2501/24 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu za najem/dzierżawę nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Choszczno. 2024-01-30 15:04:52
Zarządzenie Nr 2500/24 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2024-01-25 12:47:15
Zarządzenie Nr 2499/24 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok szkolny 2024/2025 2024-01-25 12:35:34
Zarządzenie Nr 2498/24 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2024/2025. 2024-01-25 12:28:40
Zarządzenie Nr 2497/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-01-26 10:36:05
Zarządzenie Nr 2496/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/460/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2024 2024-01-22 13:54:59
Zarządzenie Nr 2495/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/459/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 2024-01-22 13:53:44
Zarządzenie Nr 2494/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/458/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo 2024-01-22 13:52:33
Zarządzenie Nr 2493/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/457/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia gminy Choszczno do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 2024-01-22 13:51:30
Zarządzenie Nr 2492/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/456/2024 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej dla gminy Choszczno na lata 2024-2027 2024-01-22 13:49:50
Zarządzenie Nr 2491/24 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2024 r. 2024-01-22 11:04:18
Zarządzenie Nr 2490/24 Burmistrza Choszczna z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2024-01-16 14:12:19
Zarządzenie Nr 2489/24 Burmistrza Choszczna z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2024-01-16 10:28:46
Zarządzenie Nr 2488/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2024 2024-01-18 10:36:06
Zarządzenie Nr 2487/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-01-18 10:31:52
Zarządzenie Nr 2486/24 Burmistrza Choszczna z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2024-01-15 13:57:00
Zarządzenie Nr 2485/24 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2024-01-12 14:36:34
Zarządzenie Nr 2484/24 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2024-01-11 08:42:22
Zarządzenie Nr 2483/24 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu 2024 roku 2024-01-10 09:00:22
Zarządzenie Nr 2482/24 Burmistrza Choszczna z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2024-01-09 14:43:53
Zarządzenie Nr 2481/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej 2024-01-08 14:49:45
Zarządzenie Nr 2480/24 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2024-01-08 09:12:56
Zarządzenie Nr 2479/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2024-01-05 13:03:26
Zarządzenie Nr 2478/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. 2024-01-05 13:00:23
Zarządzenie Nr 2477/24 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2458/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 2024-01-04 09:48:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Domaradzka

Data wytworzenia:
02 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Paulina Domaradzka

Data publikacji:
02 sty 2024, godz. 09:41

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Domaradzka

Data aktualizacji:
02 sty 2024, godz. 09:41