Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 2624/24 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej.

Zarządzenie Nr 2624/24
Burmistrza Choszczna

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam wynająć Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Aldona Szymoniak część nieruchomości gruntowej:

- w udziale w wysokości do 1/8 części w działce, oznaczonej nr 309/49 o pow. 0,0394ha, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej z przeznaczeniem jako dojście i dojazd do drogi publiczne;

- w działce, oznaczonej nr 309/51, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej w celu lokalizacji 2 szt. szafek elektrycznych.

2. Umowa najmu zostaje zawarta na okres 3 miesięcy z mocą obowiązujacą od dnia 01 kwietnia 2024 roku.

3. Czynsz zostanie ustalony zgodnie z zarządzeniem Nr 494/19 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem/dzierżawę nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Choszczno.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 2478/24 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości i Administracji Lokalami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

/-/ Wojciech Sierakowski

Otrzymują:

1. Wydział Nieruchomości i Administracji Lokalami.

2. Wydział Organizacyjno - Prawny.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie 2624 24 (PDF, 56.57Kb) 2024-03-28 13:49:02 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Sierakowski

Data wytworzenia:
28 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Paulina Domaradzka

Data publikacji:
28 mar 2024, godz. 13:49

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Domaradzka

Data aktualizacji:
28 mar 2024, godz. 13:49