Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 2140/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury gminy Choszczno.

Zarządzenie Nr 2140/23
Burmistrza Choszczna

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury gminy Choszczno.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz § 8 i § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Upoważniam pracowników Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Choszcznie do prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury gminy Choszczno, zwanego dalej Rejestrem.

2. Zakres upoważnienia obejmuje:

1) dokonywanie wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze,

2) założenie i prowadzenie elektrycznej księgi rejestrowej dla każdej instytucji kultury,

3) sporządzanie i wydawanie odpisów z Rejestru i ksiąg rejestrowych instytucji kultury.

§ 2. 1. Upoważnienie ważne jest do odwołania i nie może być przeniesione na innych pracowników.

2. Z chwilą ustania stosunków pracy upoważnienie wygasa.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Promocji, a nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

/-/ Robert Adamczyk

Otrzymują:

1) Wydział Organizacyjno-Prawny    

2) Biuro Promocji


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie 2140 23 (PDF, 580.02Kb) 2023-05-25 11:48:02 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Robert Adamczyk

Data wytworzenia:
25 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Paulina Domaradzka

Data publikacji:
25 maj 2023, godz. 11:48

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Domaradzka

Data aktualizacji:
25 maj 2023, godz. 11:48