Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 135/2020 znak: BP.6730.135.6.2020.KS z dnia 15.01.2021 r. dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia garażu wbudowanego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na lokal usługowy (pralnię ekologiczną) na działce oznaczonej nr ewid. 61/33 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. Karolina Wadecka 2021-01-15 14:10:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 956/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Oliwia Brzezińska 2021-01-14 10:29:22 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 499/5, 499/6, 499/7 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno,o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Karolina Wadecka 2021-01-13 14:15:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 955/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2021 Oliwia Brzezińska 2021-01-13 11:12:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 954/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 Oliwia Brzezińska 2021-01-13 10:49:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 953/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach Oliwia Brzezińska 2021-01-13 10:44:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 953/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach Oliwia Brzezińska 2021-01-13 10:43:24 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 953/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach Oliwia Brzezińska 2021-01-13 10:42:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 952/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2021 do uchwały budżetowej Oliwia Brzezińska 2021-01-13 10:25:17 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu. Oliwia Brzezińska 2021-01-13 10:12:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 948/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu Oliwia Brzezińska 2021-01-12 14:18:14 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 stycznia 2021 roku do 12 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, w godzinach urzędowania i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.choszczno.pl (w zakładce ?Planowanie przestrzenne / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno - w trakcie opracowania). Karolina Wadecka 2021-01-12 14:10:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 945/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku Oliwia Brzezińska 2021-01-12 14:09:37 dodanie dokumentu
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz zmieszanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno" znak sprawy: ZP.271.11.2020.KO Monika Olędzka 2021-01-12 12:34:55 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Oliwia Brzezińska 2021-01-12 10:05:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 951/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. Oliwia Brzezińska 2021-01-12 10:01:48 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży Oliwia Brzezińska 2021-01-11 15:02:13 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży Oliwia Brzezińska 2021-01-11 15:00:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 950/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Oliwia Brzezińska 2021-01-11 14:57:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 941/20 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 Oliwia Brzezińska 2021-01-11 13:45:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 949/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy Oliwia Brzezińska 2021-01-11 11:50:48 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV od stacji GPZ Choszczno do stacji Gleźno Jezioro (S-3544 - wymiana stacji na nową) łącząc po drodze nowo projektowane stacje kontenerowe S-3100, S-3467 oraz przebudowie linii napowietrznej SN-15kV na odgałęzieniu Gleźno Mieszalnia położonej w miejscowości Choszczno, Koplin, Gleźno na działkach oznaczonych nr ewid. 79 i 35/4 obręb 2 Choszczno, 32/1, 173/1, 155, 145/48, 127, 31, 13 i 12 obręb Koplin, 48/1, 40, 39/17, 63/2, 61, 59, 57, 54, 53, 52, 50, 49/3, 60/1, 49/1 i 48/1 obręb Gleźno, gmina Choszczno. Oliwia Brzezińska 2021-01-08 14:32:16 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV od stacji GPZ Choszczno do stacji Gleźno Jezioro (S-3544 - wymiana stacji na nową) łącząc po drodze nowo projektowane stacje kontenerowe S-3100, S-3467 oraz przebudowie linii napowietrznej SN-15kV na odgałęzieniu Gleźno Mieszalnia położonej w miejscowości Choszczno, Koplin, Gleźno na działkach oznaczonych nr ewid. 79 i 35/4 obręb 2 Choszczno, 32/1, 173/1, 155, 145/48, 127, 31, 13 i 12 obręb Koplin, 48/1, 40, 39/17, 63/2, 61, 59, 57, 54, 53, 52, 50, 49/3, 60/1, 49/1 i 48/1 obręb Gleźno, gmina Choszczno. Oliwia Brzezińska 2021-01-08 14:29:28 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV na linię dwutorową SN-15kV z przewodami niepełnoizolowanymi od słupa nr 1 do słupa nr 39 oraz przebudowie linii kablowej SN-15kV na dwutorową kablową od GPZ Choszczno do słupa nr 1 położonej w miejscowości Choszczno, Koplin, Rudniki, Wysokie, Zamęcin na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 82/1, 82/2 i 90/1 obręb 2 Choszczno, 33/2 i 71/5 obręb Koplin, 2, 3, 4, 5, 6, 10/1, 12, 13, 14, 32/1, 33/1, 56/3 i 61/3 obręb Rudniki, 24/2, 25, 13, 30, 29, 31/3 i 31/2 obręb Wysokie, 128, 12,6, 125, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145/1, 143, 144/4 i 144/3 obręb Zamęcin gmina Choszczno. Oliwia Brzezińska 2021-01-08 14:26:07 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr ewid. 470/2 i 1404 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Agnieszka Tomczyk 2021-01-08 10:17:30 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej w celu zasilania budynków mieszkalnych na działce oznaczonej nr ewid. 80/8 obręb Oraczewice, gmina Choszczno Agnieszka Tomczyk 2021-01-08 10:16:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 947/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz ustalenia czynników obniżających stawkę bazową czynszu na rok 2021 Oliwia Brzezińska 2021-01-05 13:12:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 946/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany "Regulaminu dostępu podróżnych oraz przewoźników kolejowych do infrastruktury usługowej tj. stacji pasażerskiej w Choszcznie" Oliwia Brzezińska 2021-01-05 11:58:02 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody- Gleźno Karolina Wadecka 2021-01-05 11:56:09 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody- Piasecznik Karolina Wadecka 2021-01-05 11:55:44 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody- Radaczewo Karolina Wadecka 2021-01-05 11:54:28 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody- Stary Klukom Karolina Wadecka 2021-01-05 11:53:58 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody- Zamęcin Karolina Wadecka 2021-01-05 11:53:22 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody- Zwierzyn Karolina Wadecka 2021-01-05 11:52:50 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody- Wysokie Karolina Wadecka 2021-01-05 11:52:11 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Karolina Wadecka 2021-01-05 10:30:26 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Karolina Wadecka 2021-01-05 10:29:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 944/21 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej. Oliwia Brzezińska 2021-01-05 08:36:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 943/21 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego utworzonego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Karolina Wadecka 2021-01-04 14:58:07 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2020 znak: BP.6733.5.8.2020.JI z dnia 04 stycznia 2021 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach oznaczonych nr ewid. 187/17, 187/18 i 1418 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Karolina Wadecka 2021-01-04 14:14:41 dodanie dokumentu