Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek o dodatek do gospodarstw domowych (PELLET/DREWNO/GAZ LPG/OLEJ) Anita Przytuła 2022-09-23 12:27:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1709/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku Paulina Tomczak 2022-09-22 12:58:17 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o ponownym wszczęciu postępowania po weryfikacji wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rewitalizacji centrum miasta Choszczno ? plac przy zbiegu ul. Wolności i Bolesława Chrobrego na działkach oznaczonej nr ewid. 208/1, 210/1, 211/3, 235/2, 267/4 obręb 3 miasta Choszczno gmina Choszczno. Weryfikacja polega na dodaniu do zakresu inwestycji działki o numerze ewidencyjnym 213/2 obręb 3 miasta Choszczno Paulina Tomczak 2022-09-21 14:40:00 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. urbanistyki i architektury w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Paulina Tomczak 2022-09-21 13:46:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1711/22 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Paulina Tomczak 2022-09-20 13:59:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1710/22 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Paulina Tomczak 2022-09-20 12:45:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1705/22 Burmistrza Choszczna z dnia 13 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paulina Tomczak 2022-09-20 10:41:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1708/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 Paulina Tomczak 2022-09-19 15:01:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1707/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 Paulina Tomczak 2022-09-19 14:56:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1706/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku Paulina Tomczak 2022-09-19 14:50:45 dodanie dokumentu
Petycja dot. drogi pomiędzy miejscowościami Korytowo- Golcza Paulina Tomczak 2022-09-14 15:19:26 edycja dokumentu
Zawiadomienie KO.6220.29.10.2019.ASi o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno V?? o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie? (zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb Rudniki, gm. Choszczno). Anita Przytuła 2022-09-14 14:50:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie KO.6220.28.11.2019.ASi o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,"Choszczno IV?? o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie? (zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb Rudniki, gm. Choszczno) Zawiadomienie KO.6220.28.11.2019.ASi o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno IV" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie? (zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb Rudniki, gm. Choszczno) Anita Przytuła 2022-09-14 14:00:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie KO6220.26.11.2019.ASi o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie farmy fotowoltaicznej ?Choszczno II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Koplin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie? (zlokalizowanej na działkach nr 159, 160, 208 obręb Koplin, gmina Choszczno). Anita Przytuła 2022-09-14 13:57:11 dodanie dokumentu
Remont budynku warsztatu terapii zajęciowej w Choszcznie - III POSTĘPOWANIE Anita Przytuła 2022-09-14 08:43:16 edycja dokumentu
Remont budynku warsztatu terapii zajęciowej w Choszcznie - III POSTĘPOWANIE Anita Przytuła 2022-09-14 08:43:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1699/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku i rozdysponowania rezerwy ogólnej Paulina Tomczak 2022-09-13 11:55:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1700/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 Paulina Tomczak 2022-09-13 11:36:04 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu Paulina Tomczak 2022-09-12 11:18:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1704/22 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Paulina Tomczak 2022-09-12 11:17:01 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie optymalizacji wydatków związanych kosztami zakupu energii elektrycznej Paulina Tomczak 2022-09-09 13:20:42 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu Paulina Tomczak 2022-09-09 10:37:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1703/22 Burmistrza Choszczna z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ustalenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu Paulina Tomczak 2022-09-09 10:35:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1689/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. urbanistyki i architektury Paulina Tomczak 2022-09-09 10:16:30 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. urbanistyki i architektury w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2022-09-09 10:02:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1698/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2022 r. w sprawie dofinansowania uroczystości z okazji 50- lecia działalności połączonej z obchodami Dnia Białej Laski dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski- Koło w Choszcznie Anita Przytuła 2022-09-08 14:33:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1702/22 Burmistrza Choszczna z dnia 8 września 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury w Choszcznie Anita Przytuła 2022-09-08 14:13:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1701/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Anita Przytuła 2022-09-08 13:58:08 dodanie dokumentu
Burmistrz zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na części dziatek oznaczonych nr ewid. 175/8, 176/3 i 177/29 obr. Pakość, amina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Przytuła 2022-09-08 13:41:20 dodanie dokumentu
Petycja dot. drogi pomiędzy miejscowościami Korytowo- Golcza Anita Przytuła 2022-09-08 12:24:12 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2022 znak: BP.6733.8.9.2022.KS z dnia 07.09.2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na odcinku Koplin - Zamęcin - Gleźno wraz z niezbędna infrastruktura techniczna do obsługi obiektów towarzyszących (zbiorniki magazynujące wodę, przepompownia strefowa wraz z zagospodarowaniem terenu, sieć kanalizacji sanitarnej, przytacza i instalacje energetyczne! na działkach oznaczonych nr ewid.: - 82, 78, 80, 81, 190, 7172, 1 /8 oraz 224 obr. Zamęcin, - 100/t. 100/2, 112/2. 106. A3/3. 65. 68/1, 68/2 obr. Gleźno. - 154. 155. 153/2. 153/6.127. 13, 145/48 oraz cześć dz. nr 32/1 (poza MPZP! obr. Koplin. gmina Choszczno. Anita Przytuła 2022-09-07 14:57:07 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rewitalizacji centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i Bolesława Chrobrego na działkach oznaczonej nr ewid. 208/1,210/1,21173, 235/2, 267/4 obręb 3 miasta Choszczno gmina Choszczno. Anita Przytuła 2022-09-07 14:40:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 171/12 oraz 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Przytuła 2022-09-06 14:53:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie KO.6220.9.5.2022.ASi dla stron postępowania o wydaniu postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznych pn. WARDYŃ, na terenie działki ew. 115/1 w m. Wardyń, o mocy do 29 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania". Anita Przytuła 2022-09-05 15:06:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1696/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 Anita Przytuła 2022-09-05 11:09:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1695/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku Anita Przytuła 2022-09-05 11:07:53 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie montażu oświetlenia ul. Malczewskiego Paulina Tomczak 2022-09-02 11:42:41 dodanie dokumentu
Agnieszka Tomczyk 2022-09-01 13:37:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1697/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2022 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. Paulina Tomczak 2022-09-01 12:51:33 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych Gminy Choszczno w celu wzniesienia i eksploatacji instalacji oraz urządzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Paulina Tomczak 2022-09-01 11:37:30 dodanie dokumentu