Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1597/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/316/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/309/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 2 w Choszcznie Paulina Tomczak 2022-06-27 14:04:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1596/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/315/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/308/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Choszcznie Paulina Tomczak 2022-06-27 14:02:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1595/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/314/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2034 Paulina Tomczak 2022-06-27 13:59:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1594/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/313/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 Paulina Tomczak 2022-06-27 13:56:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie KO.6220.1.10.2022.ASi z dnia 27.06.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie budynków inwentarskich, płyt gnojowych, wiaty na słomę oraz rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów budowalnych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej na potrzeby prowadzenia chowu bydła mięsnego na działkach nr 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11 oraz 93/12 obręb Wardyń gm. Choszczno?. Paulina Tomczak 2022-06-27 13:46:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie KO.6220.1.9.2022.ASi z dnia 27.06.2022 r. dla Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie budynków inwentarskich, płyt gnojowych, wiaty na słomę oraz rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów budowalnych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej na potrzeby prowadzenia chowu bydła mięsnego na działkach nr 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11 oraz 93/12 obręb Wardyń gm. Choszczno?. Paulina Tomczak 2022-06-27 13:41:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1590/22 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku Anita Przytuła 2022-06-24 11:46:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1593/22 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Anita Przytuła 2022-06-23 15:00:56 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na odcinku Koplin - Zamęcin - Gleźno wraz z niezbędna infrastrukturo techniczna do obsługi obiektów towarzyszących (zbiorniki magazynujące wodę, przepompownia strefowa wraz z zagospodarowaniem terenu, sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza i instalacje energetyczne) na działkach oznaczonych nr ewid.: - 82, 78. 80, 81. 190, 71 /2, 178 oraz 224 obr. Zamęcin. - 100/1. 100/2. 112/2. 106. A3/3. 65. 68/1, 68/2 obr. Gleźno. - 154, 155, 153/2, 153/6, 127, 13, 145/48 oraz cześć działki nr 32/1obr. Koplin, amina Choszczno. Anita Przytuła 2022-06-23 14:35:13 dodanie dokumentu
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Postępowanie na prowadzenie zajęć specjalistycznych, kompetencyjnych w PWD w Gminie Choszczno objętych projektem "W rodzinie siła! Anita Przytuła 2022-06-23 12:12:53 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 18 MW wraz z infrastrukturo techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 219/16 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Anita Przytuła 2022-06-23 12:08:51 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody z dnia 22.06.2022 r. -Korytowo Anita Przytuła 2022-06-23 11:05:10 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Anita Przytuła 2022-06-23 11:03:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1589/22 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. Anita Przytuła 2022-06-23 11:01:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie KO.6220.4.11.2022.ASi dla stron o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działce nr 113/4 obręb Wardyń, gmina Choszczno". Anita Przytuła 2022-06-22 14:31:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie KO.6220.4.11.2022.ASi dla stron o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działce nr 113/4 obręb Wardyń, gmina Choszczno". Anita Przytuła 2022-06-22 14:31:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1583/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku Anita Przytuła 2022-06-22 11:14:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1588/22 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. Anita Przytuła 2022-06-21 13:16:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1584/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 Anita Przytuła 2022-06-21 13:13:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1583/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku Anita Przytuła 2022-06-21 13:11:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1580/22 Burmistrza Choszczna z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA "ARKA" do Lichenia Anita Przytuła 2022-06-21 13:08:31 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe: Agnieszka Tomczyk 2022-06-21 11:37:55 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Agnieszka Tomczyk 2022-06-21 11:30:48 edycja dokumentu
Zawiadomienie KO.6220.33.16.2019.ASi z dnia 20.06.2022 r. dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze, na działce nr 32 obręb Roztocze". Anita Przytuła 2022-06-21 10:00:18 edycja dokumentu
Zawiadomienie KO.6220.33.16.2019.ASi z dnia 20.06.2022 r. dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze, na działce nr 32 obręb Roztocze". Anita Przytuła 2022-06-21 09:59:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na odcinku Koplin - Zamęcin - Gleźno wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna do obsługi obiektów towarzyszących (zbiorniki magazynujące wodę, przepompownia strefowa wraz z zagospodarowaniem terenu, sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza i instalacje energetyczne) na działkach oznaczonych nr ewid,: - 82, 78, 80. 81, 190. 71 /2. 178 oraz 224 obr. Zamęcin. - 100/1. 100/2. 112/2, 106, 63/3, 65. 68/2 obr. Gleźno. - 155, 153/2, 153/6, 127, 13, 145/48 oraz cześć działki nr 32/1 obr. Koplin, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2022-06-17 14:30:59 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Paulina Tomczak 2022-06-17 12:36:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1587/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie nabycia w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Choszcznie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 823/2 obr. 3 miasta Choszczno Paulina Tomczak 2022-06-17 12:32:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1586/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1066/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gruntu zamiennego na rzecz użytkownika wieczystego Paulina Tomczak 2022-06-17 12:27:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1585/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej Paulina Tomczak 2022-06-17 12:23:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1582/22 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 Anita Przytuła 2022-06-15 12:20:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1582/22 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 Anita Przytuła 2022-06-15 12:20:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1581/22 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku Anita Przytuła 2022-06-15 12:16:31 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXXVI/293/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2022 Agnieszka Tomczyk 2022-06-14 15:06:26 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody z dnia 13.06.2022 r. Plaża Miejska Agnieszka Tomczyk 2022-06-14 15:02:57 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE dot. konsultacji społecznych aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Choszczno na lata 2022-2037" Agnieszka Tomczyk 2022-06-14 15:00:02 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE dot. konsultacji społecznych aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Choszczno na lata 2022-2037" Agnieszka Tomczyk 2022-06-14 14:59:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 29/2022 znak: BP.6730.29.6.2022.KS z dnia 14 czerwca 2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 40 MW (z możliwością realizacji w etapach) wraz z towarzysząca infrastruktura techniczna na części działki oznaczonej nr ewid. 225/1 obręb Radlice, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2022-06-14 14:43:41 dodanie dokumentu
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Postępowanie na prowadzenie zajęć specjalistycznych, kompetencyjnych w PWD w Gminie Choszczno objętych projektem "W rodzinie siła!" znak sprawy: MGOPS/251/1/2022. Anita Przytuła 2022-06-10 12:25:05 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Paulina Tomczak 2022-06-09 15:06:36 dodanie dokumentu