Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Joanna Czechowicz - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie Oliwia Brzezińska 2021-04-15 13:21:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1044/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2021 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Oliwia Brzezińska 2021-04-15 13:16:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1043/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku Karolina Wadecka 2021-04-14 12:19:47 dodanie dokumentu
ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHOSZCZNIE Z DNIA 10 KWIETNIA 2021 R. W SPRAWIE ZWALCZANIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI) NA TERENIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO Oliwia Brzezińska 2021-04-13 08:35:59 dodanie dokumentu
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika placówki wsparcia dziennego- wychowawca Karolina Wadecka 2021-04-12 14:46:55 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Karolina Wadecka 2021-04-12 13:06:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1042/21 Burmistrza Choszczna z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. Karolina Wadecka 2021-04-12 13:04:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1039/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku Oliwia Brzezińska 2021-04-09 15:12:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1038/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 Oliwia Brzezińska 2021-04-09 15:09:11 dodanie dokumentu
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych Karolina Wadecka 2021-04-09 13:42:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 35 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na części działki ewidencyjnej nr 44/3 obręb Gleźno, gmina Choszczno" Karolina Wadecka 2021-04-09 11:20:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 35 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na części działki ewidencyjnej nr 44/3 obręb Gleźno, gmina Choszczno" Karolina Wadecka 2021-04-09 11:18:03 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Karolina Wadecka 2021-04-09 09:32:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1041/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130.000 zł w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Oliwia Brzezińska 2021-04-09 08:44:29 dodanie dokumentu
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 20/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. znak AP-3.746.154.2014.KC o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000319_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 26/37 obręb ewidencyjny 0002 m. Choszczno Karolina Wadecka 2021-04-08 13:44:18 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn90/63 PE na działkach oznaczonych nr ewid. 40, 48/1 obr. Gleźno oraz działkach oznaczonych nr ewid. 7, 8/6, 8/8 (poza użytkiem Ls) 4/1, 4/2, 10/1, 16, 14/7, 8/7, 17/1, 17/2, 14/12, 14/13, 14/14, 14/15, 14/18, 14/23 obr. Stawin, gmina Choszczno. Karolina Wadecka 2021-04-08 13:42:44 dodanie dokumentu
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych Karolina Wadecka 2021-04-07 14:03:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIX.57.2021 opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Oliwia Brzezińska 2021-04-07 12:37:23 dodanie dokumentu
Tadeusz Szczepański - Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" Oliwia Brzezińska 2021-04-07 12:05:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1040/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2021 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Oliwia Brzezińska 2021-04-07 10:42:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących KO.6220.2.4.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zalesieniu działki nr 254/1 obręb Radaczewo w gminie Choszczno". Karolina Wadecka 2021-04-02 08:33:36 dodanie dokumentu
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.2.3.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zalesieniu działki nr 254/1 obręb Radaczewo w gminie Choszczno". Karolina Wadecka 2021-04-02 08:32:45 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu Oliwia Brzezińska 2021-04-01 14:31:22 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Oliwia Brzezińska 2021-04-01 14:30:03 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu Oliwia Brzezińska 2021-04-01 14:28:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1037/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. Oliwia Brzezińska 2021-04-01 14:16:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1036/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. Oliwia Brzezińska 2021-04-01 14:08:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie KO.6220.21.13.2020.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15 w obrębie Smoleń w miejscowości Smoleń w gminie Choszczno" Karolina Wadecka 2021-04-01 11:17:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie KO.6220.21.12.2020.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15 w obrębie Smoleń w miejscowości Smoleń w gminie Choszczno". Karolina Wadecka 2021-04-01 11:16:51 dodanie dokumentu
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2021-04-01 10:18:38 edycja dokumentu
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego-Urząd Miejski w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2021-04-01 10:17:45 edycja dokumentu
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2021-04-01 10:17:14 dodanie dokumentu
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego-Urząd Miejski w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2021-04-01 08:46:57 edycja dokumentu
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego-Urząd Miejski w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2021-04-01 08:42:45 dodanie dokumentu
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (zakładka menu) Agnieszka Tomczyk 2021-04-01 08:35:49 edycja pozycji menu
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (zakładka menu) Agnieszka Tomczyk 2021-04-01 08:34:04 dodanie pozycji menu
Zarządzenie Nr 1035/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXV/224/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 Oliwia Brzezińska 2021-03-31 14:25:36 dodanie dokumentu
Petycja dot. jakości obsługi Interesantów w Urzędach w związku z sytuacją pandemiczną Oliwia Brzezińska 2021-03-31 10:13:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.8.5.2020.ASi z dnia 4 września 2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa nowoczesnego magazynu silosowego na terenie działek nr 72/2 i 72/12 przy ul. Fabrycznej w Choszcznie" o nowej nazwie: "Budowa nowoczesnego magazynu silosowego przy ul. Fabrycznej w Choszcznie". Agnieszka Tomczyk 2021-03-29 13:04:20 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.8.5.2020.ASi z dnia 4 września 2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa nowoczesnego magazynu silosowego na terenie działek nr 72/2 i 72/12 przy ul. Fabrycznej w Choszcznie" o nowej nazwie: "Budowa nowoczesnego magazynu silosowego przy ul. Fabrycznej w Choszcznie". Agnieszka Tomczyk 2021-03-29 13:03:48 dodanie dokumentu