Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1394/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenie zgody na korzystanie na rzecz osób trzecich z nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno. Karolina Wadecka 2022-01-19 14:10:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie KO.6220.35.6.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie studni głębinowej z podłączeniem do istniejącej instalacji wodociągowej", planowanego na działce nr 66/7 obręb 1 miasta Choszczno. Karolina Wadecka 2022-01-19 13:57:22 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2022 roku Karolina Wadecka 2022-01-19 13:55:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie KO.6220.2.17.2021.ASi o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na . "zalesieniu działki nr 254/1 obręb Radaczewo w gminie Choszczno". Karolina Wadecka 2022-01-18 10:53:17 dodanie dokumentu
Wydział Podatkowy Agnieszka Tomczyk 2022-01-18 10:22:29 edycja dokumentu
Dane Teleadresowe: Agnieszka Tomczyk 2022-01-18 10:22:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1393/22 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIII/276/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej Karolina Wadecka 2022-01-18 09:29:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1392/22 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIII/275/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 Karolina Wadecka 2022-01-18 08:52:28 dodanie dokumentu
Zawiadomienie KO.6220.34.8.2021.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 MW (40×1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewidencyjnym 225/1 obręb Radlice, gm. Choszczno". Karolina Wadecka 2022-01-17 15:11:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych z poziomu terenu na poziom piwnicy łącznika budynku szkolnego z budynkiem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie na działce oznaczonej nr ewid. 887/3 obręb Suliszewo przy ul. Zwycięstwa, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Karolina Wadecka 2022-01-17 15:10:32 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 35, 36, 79 obr. 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Karolina Wadecka 2022-01-17 15:09:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach oznaczonych nr ewid 177/14, 177/15 i 177/16 obręb 3 miasto Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych ? w miejscu. Karolina Wadecka 2022-01-17 15:08:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1386/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID - 19 w budynkach administracji samorządowej stanowiących własność gminy Choszczno Karolina Wadecka 2022-01-17 09:44:11 dodanie dokumentu
Starosta Choszczeński zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej publicznej nr 665026Z (ul. Pogodna) wraz z częściową przebudową gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od 0+000 do km ok. 0+120 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, siecią teleteczniczną przebudową sieci gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz ścianami oporowymi" w Choszcznie Karolina Wadecka 2022-01-17 09:19:33 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Karolina Wadecka 2022-01-14 10:37:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1391/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 47, obręb wiejski Stradzewo Karolina Wadecka 2022-01-14 10:36:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie KO.6220.29.11.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 38/9, 38/15, 38/17, 40 w obrębie Pakość oraz na działkach o nr ewidencyjnym 2/1, 2/2, 4, 7, 39/1, 39/2, 40, 42, 44, 65 w obrębie Oraczewice w gminie Choszczno". Karolina Wadecka 2022-01-13 12:37:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie KO.6220.29.10.2021.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 38/9, 38/15, 38/17, 40 w obrębie Pakość oraz na działkach o nr ewidencyjnym 2/1, 2/2, 4, 7, 39/1, 39/2, 40, 42, 44, 65 w obrębie Oraczewice w gminie Choszczno". Karolina Wadecka 2022-01-13 12:34:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1388/22 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej Karolina Wadecka 2022-01-12 13:37:23 dodanie dokumentu
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHOSZCZNO 2021 Karolina Wadecka 2022-01-12 13:16:30 dodanie dokumentu
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Karolina Wadecka 2022-01-12 12:10:20 dodanie dokumentu
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Karolina Wadecka 2022-01-12 12:08:58 usunięcie dokumentu
Decyzje o warunkach zabudowy Karolina Wadecka 2022-01-12 12:08:53 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 1374/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034 Karolina Wadecka 2022-01-12 10:04:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1390/22 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie. Karolina Wadecka 2022-01-12 09:46:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1389/22 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. Karolina Wadecka 2022-01-12 09:17:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1373/21 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Karolina Wadecka 2022-01-12 09:00:29 dodanie dokumentu
Krzysztof Olszewski - Naczelnik Wydziału Podatkowego Karolina Wadecka 2022-01-11 10:37:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCLX.666.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Choszczno Karolina Wadecka 2022-01-11 07:44:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCLX.665.2021składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Choszczno na 2022 rok Karolina Wadecka 2022-01-11 07:42:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1387/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do przekazywania informacji o przyznaniu dodatku z wyłączeniem wydawania decyzji Karolina Wadecka 2022-01-10 13:40:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1385/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy. Paulina Tomczak 2022-01-05 12:25:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1384/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/274/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2022 Paulina Tomczak 2022-01-05 12:13:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1383/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/273/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie skargi na decyzje Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie Paulina Tomczak 2022-01-05 12:12:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1382/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/272/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Choszczno a Gminą Drawno Paulina Tomczak 2022-01-05 12:09:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1381/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/271/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Paulina Tomczak 2022-01-05 11:52:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1380/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/270/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok'' Paulina Tomczak 2022-01-05 11:48:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1379/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/269/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 Paulina Tomczak 2022-01-05 11:45:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1378/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/268/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie Paulina Tomczak 2022-01-05 11:42:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1375/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie Paulina Tomczak 2022-01-05 10:56:27 dodanie dokumentu