Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 17/2021 znak: BP.6733.17.7.2021.KS z dnia 22.10.2021 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o nowe skrzydło i przebudowie budynku Starostwa Powiatowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych nr ewid. 648/1 i 648/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, Karolina Wadecka 2021-10-22 14:39:17 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 16/2021 znak: BP.6733.16.7.2021.KS z dnia 22.10.2021 roku dla inwestycji polegającej na: budowie przystani sportów i rekreacji wodnych nad Jeziorem Klukom w Choszcznie z budową budynku hangaru, niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych nr ewid. 826/3, 827/4, 827/5, 141/1, 826/5, 827/3 i 786/4 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, Karolina Wadecka 2021-10-22 14:36:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 15/2021 znak: BP.6733.15.7.2021.KS z dnia 22.10.2021 roku dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej od zaprojektowanej kanalizacji deszczowej w działce drogi powiatowej 2200Z (dz. 271/11) do cieku wodnego (dz. 443), wraz z budową wylotu na działkach oznaczonych nr ewid. 271/11, 387, 384, 385, 390 i 443 obręb Piasecznik gmina Choszczno. Karolina Wadecka 2021-10-22 14:35:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie KO.6220.20.10.2021.ASi dla Stron o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "GęśPro - Innowacyjny system ekologicznej produkcji gęsiny o podwyższonych walorach dietetycznych". Karolina Wadecka 2021-10-22 13:47:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1273/21 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2021 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2021 Karolina Wadecka 2021-10-21 14:54:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i utwardzonej i chodników na terenie gminy Choszczno Agnieszka Tomczyk 2021-10-21 13:13:46 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie i przebudowie ze zmiana sposobu użytkowania garażu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i przyległego budynku garażowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, na działce oznaczonej nr ewid 465/2 oraz 464/2, 466/1,466/2, 465/1 i 470/2 obręb 3 miasta Choszczno, amina Choszczno, o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. Karolina Wadecka 2021-10-20 14:43:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1271/21 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 Karolina Wadecka 2021-10-20 14:43:02 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: "Zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie". Agnieszka Tomczyk 2021-10-19 15:00:10 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: "Zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie". Agnieszka Tomczyk 2021-10-19 14:59:21 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody z dnia 18.10.2021 r. - Raduń, Suliszewo, Wardyń, Korytowo, Stary Klukom, Choszczno, Zwierzyn, Golcza Karolina Wadecka 2021-10-19 14:48:16 dodanie dokumentu
Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Ryś" sezon łowiecki 2021/2022 Karolina Wadecka 2021-10-18 13:49:15 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" Karolina Wadecka 2021-10-15 14:59:21 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych z poziomu terenu na poziom piwnicy do istniejącego pomieszczenia dydaktycznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na działce oznaczonej nr ewid. 258/9 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Karolina Wadecka 2021-10-15 13:44:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1269/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej Karolina Wadecka 2021-10-15 13:43:32 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji Agnieszka Tomczyk 2021-10-15 08:57:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie KO.6220.23.8.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 818/1 obręb Suliszewo, gmina Choszczno". Karolina Wadecka 2021-10-14 14:39:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie KO.6220.23.7.2021.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 818/1 obręb Suliszewo, gmina Choszczno". Karolina Wadecka 2021-10-14 14:37:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1270/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji Karolina Wadecka 2021-10-14 13:28:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1268/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 Karolina Wadecka 2021-10-14 12:52:19 dodanie dokumentu
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Księgowy Karolina Wadecka 2021-10-13 12:51:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1264/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/252/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gorzowskiej, ul. Fabrycznej i ul. Wysokiej w mieście Choszczno. Karolina Wadecka 2021-10-12 09:25:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1263/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/251/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034. Karolina Wadecka 2021-10-12 09:23:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1265/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021. Karolina Wadecka 2021-10-12 09:21:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1262/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/249/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie niedochodzenia należności przypadających gminie Choszczno oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Karolina Wadecka 2021-10-12 09:19:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1266/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/248/2021 r. Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVII/242/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Karolina Wadecka 2021-10-12 09:16:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1267/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/247/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. Karolina Wadecka 2021-10-12 09:13:49 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Karolina Wadecka 2021-10-11 15:10:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1260/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Karolina Wadecka 2021-10-11 15:09:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1261/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. Karolina Wadecka 2021-10-11 15:07:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1259/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. Karolina Wadecka 2021-10-11 15:05:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1258/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. Karolina Wadecka 2021-10-11 15:00:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1257/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie. Karolina Wadecka 2021-10-11 13:11:41 dodanie dokumentu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Agnieszka Tomczyk 2021-10-11 13:00:36 edycja dokumentu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Agnieszka Tomczyk 2021-10-11 12:59:57 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 92/2021 znak: BP.6730.92.6.2021 .KS z dnia 11.10. 2021 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku gospodarczego wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid,145/20 oraz 145/28 obręb Koplin, amina Choszczno. Karolina Wadecka 2021-10-11 12:23:21 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: na budowie schodów zewnętrznych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie na działce oznaczonej nr ewid. 258/9 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Karolina Wadecka 2021-10-11 12:22:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.25.4.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 18/1 w obrębie Bonin, gmina Choszczno". Karolina Wadecka 2021-10-08 10:55:42 dodanie dokumentu
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.25.3.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 18/1 w obrębie Bonin, gmina Choszczno". Karolina Wadecka 2021-10-08 10:54:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna, zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 79/2021 znak: BP.6730.79.6.2021.JI z dnia 07 października 2021 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 37/46 oraz 37/25 obręb Koplin, gmina Choszczno Karolina Wadecka 2021-10-07 14:59:09 dodanie dokumentu