Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1187/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania pełnomocnictwa dla kierownika MGOPS w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2021-08-02 15:13:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1186/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Połomskiej-Gromadzkiej Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do składania wniosków o wszczęcie/przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów Agnieszka Tomczyk 2021-08-02 15:13:07 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr ewid. 126/1, 206/26, 264, 336, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8 obr. Korytowo, gmina Choszczno. Karolina Wadecka 2021-08-02 14:54:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 76/2021 znak: BP.6730.76.6.2021.JI z dnia 02 sierpnia 2021 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 482/1, 482/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno Karolina Wadecka 2021-08-02 14:53:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1185/21 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie Karolina Wadecka 2021-08-02 13:19:22 dodanie dokumentu
Burmistrz zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2021 znak: BP.6733.8.7.2021 .KS z dnia 30.07.2021 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce oznaczonej nr ewid, 108/15 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Karolina Wadecka 2021-07-30 14:56:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie KO.6220.17.9.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 8, 79 i 80 obręb Nowe Żeńsko, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". Karolina Wadecka 2021-07-30 13:51:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie KO.6220.17.8.2021.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 8, 79 i 80 obręb Nowe Żeńsko, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". Karolina Wadecka 2021-07-30 13:50:02 dodanie dokumentu
Karolina Wadecka 2021-07-30 10:53:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1183/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie aktualizacji przyjętego do realizacji planu zamówień publicznych na rok 2021 r. Karolina Wadecka 2021-07-30 09:03:12 dodanie dokumentu
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie Karolina Wadecka 2021-07-29 14:09:08 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na dziatkach oznaczonych nr ewid 89/3 i 89/2 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 28 lipca 2021 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. Karolina Wadecka 2021-07-28 14:24:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1181/21 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu Gminy Choszczno na rok 2021 Karolina Wadecka 2021-07-28 13:54:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV pomiędzy istniejącą stacją transformatorową a projektowanym slupem w linii SN-15 kVL-333. na działkach oznaczonych nr ewid. 24/1 i 24/2 obręb Roztocze, gmina Choszczno. O wysłaniu w dniu 27 lipca 2021 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecnie, Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządy Zlewni w Stargardzie. Karolina Wadecka 2021-07-28 08:16:14 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku gospodarczego wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid 145/20 obręb Koplin, amina Choszczno., o wysłaniu w dniu 27 lipca 2021 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, oraz przekazano Zarządcy Dróg gminnych w miejscu. Karolina Wadecka 2021-07-28 08:14:51 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 37/46 oraz 37/25 obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 27 lipca 2021 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Stargardzie oraz przekazano Zarządcy dróg gminnych w miejscu Karolina Wadecka 2021-07-27 14:10:13 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do i najmu Karolina Wadecka 2021-07-27 14:09:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1182/21 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. Karolina Wadecka 2021-07-27 14:08:14 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 Oliwia Brzezińska 2021-07-26 14:52:01 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 Oliwia Brzezińska 2021-07-26 14:51:06 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku Oliwia Brzezińska 2021-07-26 14:49:03 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2021 do końca 2 kwartału roku 2021 Oliwia Brzezińska 2021-07-26 14:47:53 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku Oliwia Brzezińska 2021-07-26 14:46:57 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 Oliwia Brzezińska 2021-07-26 14:43:07 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2021 znak: BP.6733.5.7.2021.JI z dnia 26 lipca 2021 roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Drawieńskiej i Turkusowej na działkach oznaczonych nr ewid. 65 i 108/15 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Karolina Wadecka 2021-07-26 14:36:22 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej w działce drogi powiatowej nr 2222Z (dz. 507/1) do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz do istniejącego rowu znajdującego się w granicach działki drogowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2222Z w miejscowości Suliszewo ul. Zwycięstwa, gmina Choszczno. O wysłaniu w dniu 26 lipca 2021 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Karolina Wadecka 2021-07-26 14:35:17 dodanie dokumentu
Zarząd Koła Łowieckiego "Ryś" Choszczno informuje, że w dniach: ? 30.07.2021 - 02.08.2021 ? 12.08.2021 - 15.08.2021 ? 01.09.2021 - 26.09.2021 na terenie obwodów łowieckich 217, 218 oraz 255 odbędą się indywidualne polowania komercyjne z udziałem myśliwych zagranicznych. Karolina Wadecka 2021-07-26 14:32:47 dodanie dokumentu
Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" w Choszcznie informuje, że na terenie obwodów nr 250 i 251 dzierżawionych przez koło odbędą się polowania komercyjne z udziałem myśliwych zagranicznych w dniach 26.07. - 08.08.2021 r. Karolina Wadecka 2021-07-26 08:35:51 edycja dokumentu
Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" w Choszcznie informuje, że na terenie obwodów nr 250 i 251 dzierżawionych przez koło odbędą się polowania komercyjne z udziałem myśliwych zagranicznych w dniach 26.07. - 08.08.2021 r. Karolina Wadecka 2021-07-26 08:35:25 edycja dokumentu
Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" w Choszcznie informuje, że na terenie obwodów nr 250 i 251 dzierżawionych przez koło odbędą się polowania komercyjne z udziałem myśliwych zagranicznych w dniach 26.07. - 08.08.2021 r. Karolina Wadecka 2021-07-26 08:34:57 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid 149/12 oraz 149/15 obręb Pakość, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Karolina Wadecka 2021-07-23 14:23:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid 145/26 oraz 145/28 (droga wewnętrzna) obręb Koplin, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia Karolina Wadecka 2021-07-23 14:23:09 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi wewnętrznej wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce oznaczonej nr ewid 177/23 obręb 3 miasta Choszczno, amina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Karolina Wadecka 2021-07-23 14:22:25 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na działce oznaczonej nr ewid 104 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. Karolina Wadecka 2021-07-23 14:21:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1180/21 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. Karolina Wadecka 2021-07-23 13:33:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1179/21 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Lipcowej. Karolina Wadecka 2021-07-23 13:31:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1178/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021 Karolina Wadecka 2021-07-23 10:21:53 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody- Wardyń Karolina Wadecka 2021-07-22 15:11:44 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr ewid. 89/2, 89/3, 89/6 obr. Oraczewice, gmina Choszczno. Karolina Wadecka 2021-07-22 14:36:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1177/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2021 r. Karolina Wadecka 2021-07-21 09:05:10 dodanie dokumentu