Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1971/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności Paulina Tomczak 2023-02-06 14:58:24 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody z dnia 1.02.2023 r. -Suliszewo -Choszczno Anita Przytuła 2023-02-06 12:33:49 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Paulina Tomczak 2023-02-06 12:33:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1970/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. Paulina Tomczak 2023-02-06 12:33:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1969/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 Paulina Tomczak 2023-02-06 12:21:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1968/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/388/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno Paulina Tomczak 2023-02-06 12:19:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1967/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/387/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Paulina Tomczak 2023-02-06 12:18:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1966/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/386/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wsi i Rolnictwa Paulina Tomczak 2023-02-06 12:14:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1965/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/385/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Paulina Tomczak 2023-02-06 12:13:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1964/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/384/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2023 Paulina Tomczak 2023-02-06 12:12:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1963/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/383/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Choszczno Paulina Tomczak 2023-02-06 12:10:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1962/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/382/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno Paulina Tomczak 2023-02-06 12:09:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1961/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/381/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Paulina Tomczak 2023-02-06 12:07:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1960/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/380/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji Programu ?Korpus Wsparcia Seniorów? na rok 2023 Paulina Tomczak 2023-02-06 12:06:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1959/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/379/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 Paulina Tomczak 2023-02-06 12:05:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1958/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/378/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 Paulina Tomczak 2023-02-06 12:04:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1957/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/377/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 Paulina Tomczak 2023-02-06 12:02:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1956/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/376/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037 Paulina Tomczak 2023-02-06 12:01:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1955/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/375/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 Paulina Tomczak 2023-02-06 12:00:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1954/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/374/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Paulina Tomczak 2023-02-06 11:59:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1953/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/373/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo Paulina Tomczak 2023-02-06 11:58:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1952/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/372/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2023 r. na realizację projektu pn.: ?Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII? Paulina Tomczak 2023-02-06 11:57:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1951/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/371/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców Paulina Tomczak 2023-02-06 11:56:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1950/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/370/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej Paulina Tomczak 2023-02-06 11:54:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1949/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie Paulina Tomczak 2023-02-03 10:23:29 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE - na stanowisko urzędnicze ds. technicznych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie Agnieszka Tomczyk 2023-02-03 10:14:08 edycja dokumentu
Zawiadomienie KO.6220.14.5.2022.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 16/3, 16/5 w obrębie Roztocze w gminie Choszczno?. Paulina Tomczak 2023-02-02 14:24:39 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe: Agnieszka Tomczyk 2023-02-02 13:28:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1947/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 Paulina Tomczak 2023-02-02 10:45:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1946/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku Paulina Tomczak 2023-02-02 10:43:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie KO.6220.15.5.2022.ASi dla stron postępowania o wydaniu postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 231 w obrębie Korytowo, gmina Choszczno". Anita Przytuła 2023-02-01 14:54:30 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków mieszkalnych na działkach oznaczonych nr ewid. 89/2, 89/3 obręb Oraczewice oraz nr 134/2 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno. Anita Przytuła 2023-02-01 13:56:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci SN- 15kV i nn-0,4kV na działkach oznaczonych nr ewid. 187/1, 317, 388/1, 388/2, 323, 288/3, i 282/2 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno. O wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie Anita Przytuła 2023-02-01 13:54:44 edycja dokumentu
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci SN- 15kV i nn-0,4kV na działkach oznaczonych nr ewid. 187/1, 317, 388/1, 388/2, 323, 288/3, i 282/2 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno. O wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie Anita Przytuła 2023-02-01 13:54:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1948/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zasad pozyskiwania i zbywania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością Gminy Choszczno Paulina Tomczak 2023-02-01 11:36:25 dodanie dokumentu
FORMULARZ OPINIOWANIA PROJEKTU PROGRAMU Anita Przytuła 2023-01-31 14:04:25 dodanie dokumentu
PROJEKT PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 2023 R. Anita Przytuła 2023-01-31 14:03:57 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH Anita Przytuła 2023-01-31 14:03:15 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody - Wysokie, Korytowo z dnia 30.01.2023 r. Anita Przytuła 2023-01-30 15:12:28 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Paulina Tomczak 2023-01-30 11:25:54 dodanie dokumentu