Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg ograniczony na dostawę i wydanie osobom jednodaniowego posiłku dla uprawnionych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/04/16-1511954


Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Choszczno - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 30
73-200 Choszczno

Osoba upoważniona do kontaktów: Daniela Lewandowska
tel/fax 095 765 79 72
e-mail: mgops@choszczno.net

Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wydanie osobom jednodaniowego posiłku dla uprawnionych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie, dostawa i wydanie osobom uprawnionym jednodaniowego posiłku dla uczniów, w 7 szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno. Wykonawca zapewnia również jednorazowe naczynia. Przez dostarczenie posiłków rozumie się ich dostarczenie do wyznaczonego miejsca w szkole w godz. 11.00 – 15.00 uzgodnionych uprzednio z przedstawicielem placówki szkolnej po podpisaniu umowy.
2. Przez posiłek, o którym mowa wyżej, rozumie się:
a) porcja zupy spełniająca następujące minimalne warunki:
- pojemność - 450 ml,
- kaloryczność - ok.300 kcal
- temperatura - 75 stopni C,
b) drugie danie spełniające następujące minimalne warunki:
- kaloryczność - ok.700 kcal
- temperatura - 75 stopni C,
Drugie danie musi być wydawane przynajmniej trzy razy w tygodniu.
3. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. nr 63, poz. 634 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych.

Kryteria oceny ofert:
Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:
Kryterium – cena - znaczenie kryterium100%.

cena najniższa
-------------------------------- x 100 x waga kryterium 100%.
cena oferty ocenianej


Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Termin składania ofert: 2007/04/26
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w pok. nr 7, w terminie do dnia 26.04.2007r. do godz. 9.00.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie_o_przetargu.doc (DOC, 29KB) 2007-04-19 08:55:30 29KB 492 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ__2007_dozywianie.doc (DOC, 194KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-04-18 12:32:21 194KB 40 razy
Udzielenie zamówienia
1 Og_oszenie_o_zawarciu_umowy.doc (DOC, 24KB) 2007-05-04 07:45:35 24KB 495 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 18-04-2007 12:32:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: 04-05-2007 07:45:35