Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera na terenie Gminy Choszczno

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i wnioski związane  z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email zp@gmina.choszczno.pl

 3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 105KB) 2021-04-29 11:21:48 105KB 129 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 specyfikacja cząstkowa drogi.pdf (PDF, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-04-29 11:21:48 3.1MB 10 razy
2 OPZ 1.docx (DOCX, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-04-29 11:23:00 51.KB 7 razy
3 zal_2_3_4_6_7_8_9_10_Remont.doc (DOC, 102KB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-04-29 11:23:19 102KB 7 razy
4 Załacznik nr 5 projekt umowy - ostatnia wersja.docx (DOCX, 61.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-04-29 11:23:31 61.KB 5 razy
5 PR -REMONT DRÓG 21.pdf (PDF, 54.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2021-04-29 11:24:48 54.KB 13 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Tomczyk 29-04-2021 11:21:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Sieńko 29-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 29-04-2021 11:24:48