Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej w celu zasilania budynków mieszkalnych na działce oznaczonej nr ewid. 80/8 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 27 stycznia 2021 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
2 Zarządzenie Nr 969/21 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie gminy Choszczno prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
3 Zarządzenie Nr 971/21 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok szkolny 2021/2022
4 Zarządzenie Nr 970/21 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2021/2022
5 Zarządzenie Nr 968/21 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie najmu pomieszczeń w obiekcie, położonym w Choszcznie przy ul. Sportowej nr 1.
6 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
7 Zarządzenie Nr 967/21 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonych numerami działek: 1360 wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 1367, 1361wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 1367, 1362 wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 1370.
8 Obwieszczenie KO.6220.20.8.2020.ASi o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 243/9 w obrębie Sławęcin, w miejscowości Sławęcin, gmina Choszczno".
9 Wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów opiniujących KO.6220.26.3.2020.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 35 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na części działki ewidencyjnej nr 44/3 obręb Gleźno, gmina Choszczno".
10 Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.26.2.2020.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 35 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na części działki ewidencyjnej nr 44/3 obręb Gleźno, gmina Choszczno".