Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Wniosek o dodatek do gospodarstw domowych (PELLET/DREWNO/GAZ LPG/OLEJ)
2 Zarządzenie Nr 1709/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku
3 Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o ponownym wszczęciu postępowania po weryfikacji wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rewitalizacji centrum miasta Choszczno ? plac przy zbiegu ul. Wolności i Bolesława Chrobrego na działkach oznaczonej nr ewid. 208/1, 210/1, 211/3, 235/2, 267/4 obręb 3 miasta Choszczno gmina Choszczno. Weryfikacja polega na dodaniu do zakresu inwestycji działki o numerze ewidencyjnym 213/2 obręb 3 miasta Choszczno
4 Zarządzenie Nr 1711/22 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły.
5 Zarządzenie Nr 1710/22 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
6 Zarządzenie Nr 1705/22 Burmistrza Choszczna z dnia 13 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
7 Zarządzenie Nr 1708/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022
8 Zarządzenie Nr 1707/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022
9 Zarządzenie Nr 1706/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku
10 Zawiadomienie KO.6220.29.10.2019.ASi o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno V?? o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie? (zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb Rudniki, gm. Choszczno).