Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 135/2020 znak: BP.6730.135.6.2020.KS z dnia 15.01.2021 r. dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia garażu wbudowanego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na lokal usługowy (pralnię ekologiczną) na działce oznaczonej nr ewid. 61/33 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno.
2 Zarządzenie Nr 956/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3 Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 499/5, 499/6, 499/7 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno,o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia.
4 Zarządzenie Nr 955/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2021
5 Zarządzenie Nr 954/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021
6 Zarządzenie Nr 953/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach
7 Zarządzenie Nr 952/21 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2021 do uchwały budżetowej
8 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.
9 Zarządzenie Nr 948/21 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu
10 Burmistrz Choszczna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 stycznia 2021 roku do 12 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, w godzinach urzędowania i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.choszczno.pl (w zakładce ?Planowanie przestrzenne / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno - w trakcie opracowania).