Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 17/2021 znak: BP.6733.17.7.2021.KS z dnia 22.10.2021 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o nowe skrzydło i przebudowie budynku Starostwa Powiatowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych nr ewid. 648/1 i 648/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno,
2 Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 16/2021 znak: BP.6733.16.7.2021.KS z dnia 22.10.2021 roku dla inwestycji polegającej na: budowie przystani sportów i rekreacji wodnych nad Jeziorem Klukom w Choszcznie z budową budynku hangaru, niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych nr ewid. 826/3, 827/4, 827/5, 141/1, 826/5, 827/3 i 786/4 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno,
3 Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 15/2021 znak: BP.6733.15.7.2021.KS z dnia 22.10.2021 roku dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej od zaprojektowanej kanalizacji deszczowej w działce drogi powiatowej 2200Z (dz. 271/11) do cieku wodnego (dz. 443), wraz z budową wylotu na działkach oznaczonych nr ewid. 271/11, 387, 384, 385, 390 i 443 obręb Piasecznik gmina Choszczno.
4 Zawiadomienie KO.6220.20.10.2021.ASi dla Stron o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "GęśPro - Innowacyjny system ekologicznej produkcji gęsiny o podwyższonych walorach dietetycznych".
5 Zarządzenie Nr 1273/21 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2021 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2021
6 Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i utwardzonej i chodników na terenie gminy Choszczno
7 Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie i przebudowie ze zmiana sposobu użytkowania garażu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i przyległego budynku garażowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, na działce oznaczonej nr ewid 465/2 oraz 464/2, 466/1,466/2, 465/1 i 470/2 obręb 3 miasta Choszczno, amina Choszczno, o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu.
8 Zarządzenie Nr 1271/21 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu 2021 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2021
9 Zapytanie ofertowe: "Zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie".
10 Orzeczenie o jakości wody z dnia 18.10.2021 r. - Raduń, Suliszewo, Wardyń, Korytowo, Stary Klukom, Choszczno, Zwierzyn, Golcza