Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie Nr 1394/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenie zgody na korzystanie na rzecz osób trzecich z nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno.
2 Ogłoszenie KO.6220.35.6.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie studni głębinowej z podłączeniem do istniejącej instalacji wodociągowej", planowanego na działce nr 66/7 obręb 1 miasta Choszczno.
3 Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2022 roku
4 Obwieszczenie KO.6220.2.17.2021.ASi o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na . "zalesieniu działki nr 254/1 obręb Radaczewo w gminie Choszczno".
5 Zarządzenie Nr 1393/22 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIII/276/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej
6 Zarządzenie Nr 1392/22 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIII/275/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022
7 Zawiadomienie KO.6220.34.8.2021.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 MW (40×1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewidencyjnym 225/1 obręb Radlice, gm. Choszczno".
8 Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych z poziomu terenu na poziom piwnicy łącznika budynku szkolnego z budynkiem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie na działce oznaczonej nr ewid. 887/3 obręb Suliszewo przy ul. Zwycięstwa, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia.
9 Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 35, 36, 79 obr. 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia.
10 Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach oznaczonych nr ewid 177/14, 177/15 i 177/16 obręb 3 miasto Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych ? w miejscu.