Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zbiorów danych osobowych Choszczno

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Choszczno prowadzony na podstawie:

  • art. 36 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z póżn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015, poz. 719)

 

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINY CHOSZCZNO - wersja I

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINY CHOSZCZNO - wersja II

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINY CHOSZCZNO - wersja III

ZBIÓR NR 1 - EWIDENCJA PŁATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZBIÓR NR 2 - EWIDENCJA WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU TOŻSAMOŚCI

ZBIÓR NR 3 - EWIDENCJA LUDNOŚCI

ZBIÓR NR 4 - EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

ZBIÓR NR 5 - EWIDENCJA DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZBIÓR NR 6 - EWIDENCJA DECYZJI O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI

ZBIÓR NR 7 - REJESTR NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

ZBIÓR NR 8 - REJESTR DZIERŻAWCÓW NIERUCHOMOŚCI

ZBIÓR NR 9 - REJESTR WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI

ZBIÓR NR 10 - EWIDENCJA PŁATNIKÓW PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

ZBIÓR NR 11 - WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT

ZBIÓR NR 12 - EWIDENCJA PŁATNIKÓW PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO

ZBIÓR NR 13 - AKTA STANU CYWILNEGO

ZBIÓR NR 14 - REJESTR OSÓB POUCZONYCH ORAZ UKARANYCH MANDATEM KARNYM  (ZBIÓR ARCHIWALNY)

ZBIÓR NR 15 - REJESTR WNIOSKÓW DO KOLEGIUM DO SPRAW WYKROCZEŃ O UKARANIE  (ZBIÓR ARCHIWALNY)

ZBIÓR NR 16 - EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

ZBIÓR NR 17 - TRANSPORT - ZEZWOLENIA - KONCESJE

ZBIÓR NR 18 - WNIOSKI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ZBIÓR NR 19 - EWIDENCJA UCZESTNIKÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZBIÓR NR 20 - EWIDENCJA OSÓB PODLEGAJACYCH REJESTRACJI I KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

ZBIÓR NR 21 - KARTY GOSPODARSTW ROLNYCH DOTYCZĄCE KRUS

ZBIÓR NR 22 - EWIDENCJA OSÓB FIZYCZNYCH OTRZYMUJĄCYCH DOFINANSOWANIE NA USUWANIE AZBESTU

ZBIÓR NR 23 - OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

ZBIÓR NR 24 - ARCHIWUM ZAKŁADOWE

ZBIÓR NR 25 - REJESTR ZAŚWIADCZEŃ Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZBIÓR NR 26 - REJESTR DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

ZBIÓR NR 27 - EWIDENCJA WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZBIÓR NR 28 - EWIDENCJA WNIOSKÓW DO CEIDG - CENTRALNEJ EWIDENCJI INFORMACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZBIÓR NR 29 - EWIDENCJA BENEFICJENTÓW ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

ZBIÓR NR 30 - EWIDENCJA OPŁAT ZA POSIADANIE PSA

ZBIÓR NR 31 - REJESTR DECYZJI O OPŁATACH ADIACENCKICH

ZBIÓR NR 32 - REJESTR DECYZJI W SPRAWIE PODZIAŁÓW I ROZGRANICZEŃ NIERUCHOMOŚCI

ZBIÓR NR 33 - EWIDENCJA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMBA)


ZBIÓR NR 34 - ODPADY KOMUNALNE - wersja z dn. 01.07.2015r.

ZBIÓR NR 34 - ODPADY KOMUNALNE - wersja z dn. 04.05.2016r.

HISTORIA ZMIAN W ZB. NR 34 - ODPADY KOMUNALNE


ZBIÓR NR 35 - REJESTR DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I UZGODNIEŃ DROGOWYCH

ZBIÓR NR 36 - REJESTR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO

ZBIÓR NR 37 - REJESTR ZEZWOLEŃ NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW

ZBIÓR NR 38 - REJESTR WYDANYCH DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

ZBIÓR NR 39 - REJESTR DECYZJI O ŚWIADCZENIA RZECZOWE I OSOBISTE

ZBIÓR NR 40 - EWIDENCJA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI

ZBIÓR NR 41 - REJESTR NAJEMCÓW NIERUCHOMOŚCI

ZBIÓR NR 42 - EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH DO ZASOBU GMINY

ZBIÓR NR 43 - EWIDENCJA NUMERACJI PORZĄDKOWEJ


ZBIÓR NR 44 - KARTA DUŻEJ RODZINY - wersja 01.07.2015

ZBIÓR NR 44 - KARTA DUŻEJ RODZINY - wersja 06.10.2016

HISTORIA ZMIAN W ZB. NR 44 - KARTA DUŻEJ RODZINY


ZBIÓR NR 45 - PROJEKTY REGIONALNE PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

ZBIÓR NR 46 - CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL 2014 WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 18-04-2016 11:50:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sabina Tatol-Baczyńska 18-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 11-04-2019 09:28:59