Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w miejscowości Raduń.


  1. BURMISTRZ CHOSZCZNA

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)

 

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w miejscowości Raduń o powierzchni 63,22 m2 usytuowanego w budynku przy świetlicy wiejskiej na działce nr 86.

 

Warunki najmu:

 

  1. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu do licytacji wynosi - 8,08 zł/m2 pow. użytkowej.

  2. Okres najmu - trzy lata od dnia zawarcia umowy.

  3. Czynsz najmu - płatny do 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

  4. Zasada aktualizacji opłat - waloryzacja stawki czynszu do 28 lutego każdego roku o średnioroczny wskaźnik usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku.

  5. Rodzaj działalności - handlowo - usługowa.

  6. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki wylicytowanej. Do wylicytowanego czynszu doliczony jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media.

  7. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

  8. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym. Koszty remontów, w celu przystosowania lokalu do prowadzenia działalności obciążają najemcę. Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż., i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności, jak również uzyskanie pozwolenia na modernizacje oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu spoczywa na najemcy.

 

Roboty remontowe prowadzone wewnątrz obiektu objętego ewidencją konserwatorską nie wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2013 r. o godz. 1100 w siedzibie Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy ul. Wolności 24 w pokoju nr 7.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł. Wadium w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Nr 07 8359 0005 0039 1980 2004 0001 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie, najpóźniej w dniu 16.08.2013 r. Wpłaty wadium można dokonać również w kasie w Urzędzie Miejskim, przy ul. Wolności 24 najpóźniej w dniu 16.08.2013 r.

 

Przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 0,10 zł stawki wywoławczej czynszu netto.

 

Przetarg wygrywa ten, kto zaoferuje w drodze licytacji najwyższą stawkę miesięcznego czynszu najmu.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu, pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu na wskazane konto przekazem bankowym lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni.

 

 

Lokal można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Choszczeńskim Zarządem Nieruchomości przy ul. Wolności 24, tel. 95 765 93 94.

 

Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wadium.

Burmistrz Choszczna ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

  • w Choszczeńskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, ul. Wolności 24, pokój nr 5, tel. 95 765 93 94

 

 

Wywieszono dnia:.......................................

Zdjęto dnia:.................................................

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogloszenie_przetargu.doc (DOC, 19.50Kb) 2013-07-19 11:52:31 273 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 19-07-2013 11:52:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rolińska 19-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 19-07-2013 11:54:16