Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Sprawozdanie Roczne Burmistrza Choszczna z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2014. 2015-07-07 13:44:48
dokument Uchwała Nr CXVIII.231.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez Burmistrza Choszczna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia. 2015-05-14 10:43:59
dokument Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 oraz Rb-NDS korekta nr 1 2015-04-10 09:02:00
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytulow dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku 2015-04-10 09:00:27
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku 2015-04-10 08:53:20
dokument Uchwała Nr CCXX.431.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowośc planowanej kwoty długu publicznego Gmny Choszczno na lata 2014-2031. 2014-11-26 12:37:32
dokument Sprawozdanie JST. RBZ za 3 kw 2014 2014-10-28 13:05:29
dokument Sprawozdanie JST. RBN za 3 kw 2014 2014-10-28 13:04:44
dokument Sprawozdanie JST. RBNDS za 3 kw 2014 2014-10-28 13:03:34
dokument Uchwała Nr CLXXIV.399.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Choszczna informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze połrocze 2014 r. 2014-10-10 10:22:25
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku 2014-05-13 13:16:14
dokument Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 2014-05-13 13:13:46
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytotialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku 2014-05-13 13:11:40
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 2014-05-13 13:09:10
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 2014-05-13 13:06:34
dokument Uchwała Nr XXXIV.113.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowaniej kwoty długu publicznego Gminy Choszczno. 2014-03-03 14:23:12
dokument Uchwała Nr XVII.72.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty gługu Gminy Choszczno. 2014-01-31 08:40:27
dokument UCHWAŁA NR CLXXXI.528.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy fi­ nansowej Gminy Choszczno na lata 2014-2021 2014-01-08 09:12:18
dokument Uchwała Nr XXXVI/311/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2014-2024. 2014-01-08 09:08:44
dokument Uchwała Nr XXXVI/310/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2014. 2014-01-08 09:08:02
dokument Projekt budżetu Gminy Choszczno na rok 2014 2013-11-26 08:54:26
dokument Komunikat Burmistrza Choszczna - rozpoczęcie prac nad projektem budżetu na rok 2014. 2013-07-10 09:29:11