Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XXXI

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXI/252/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/175/2012 z dnia 7 maja 2012 r. dotyczącej "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Choszczno" 2013-06-20 10:45:27
dokument Uchwała Nr XXXI/262/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego wraz z wygaszeniem prawa użytkowania wieczystego. 2013-06-18 09:45:36
dokument Uchwała Nr XXXI/261/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej. 2013-06-18 09:43:12
dokument Uchwała Nr XXXI260/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno. 2013-06-18 09:41:38
dokument Uchwała Nr XXXI/259/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie działek 315/1, 315/2,315/3, 319/3, 319/4, 319/5. 2013-06-18 09:38:31
dokument Uchwała Nr XXXI/258/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego wraz z wygaszeniem prawa użytkowania wieczystego. 2013-06-18 09:34:14
dokument Uchwała Nr XXXI/257/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu oddłużeniowego" i "Programu realizacji świadczeń wzajemnych" dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Choszczno. 2013-06-18 09:29:51
dokument Uchwała Nr XXXI/256/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2013. 2013-06-18 09:25:22
dokument Uchwała Nr XXXI/255/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej w sołectwie Radaczewo. 2013-06-18 09:23:51
dokument Uchwała Nr XXXI254/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu i wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 2013-06-18 09:22:02
dokument Uchwała Nr XXXI/253/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 154/5, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2013-06-18 09:19:31
dokument Uchwała Nr XXXI/251/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/241/2013 r. Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie podziału Gminy Chozczno na stałę obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-06-18 09:09:58
dokument Uchwała Nr XXXI/250/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/197/2012 RAdy Miejskiej w Choszcznie w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2013-06-18 09:06:21
dokument Uchwała Nr XXXI/249/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2013-06-18 09:02:54
dokument Ścieżka dźwiękowa 2013-06-13 11:41:11