Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2006-2010

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXIX/479/2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. 2013-01-28 09:26:20
dokument Uchwała Nr XXXIX/478/2010 RAdy Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2010 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych. 2013-01-28 09:21:05
dokument Uchwała Nr XXXVIII/470/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/297/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. 2013-01-28 09:08:08
dokument Uchwała Nr XXXVIII/463/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno raz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej. 2013-01-25 14:35:19
dokument Uchwała Nr XXXVIII/461/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozxkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Choszczno oraz jednostek jej podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg. 2013-01-25 14:14:19
dokument Uchwała nr XXXVIII/460/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. 2013-01-25 13:45:59
dokument Uchwała Nr XXXVI/446/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego w Choszcznie oraz Cmentarzy Komunalnych Wiejskich. 2013-01-25 13:15:01
dokument Uchwała Nr XXXVI/443/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. 2013-01-25 13:09:01
dokument Uchwała Nr XXXVI/442/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno. 2013-01-25 12:54:06
dokument Uchwała Nr XXXIV/427/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczzenia inkasentów oraz psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczzenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-01-25 12:48:36
dokument Uchwała Nr XXXIII/411/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia bedżetu Gminy Choszczno na rok 2010. 2013-01-25 11:02:14
dokument Uchwała Nr XXXII/410/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji niepublicznym szkołom i niepublicznym przedszkolom. 2013-01-25 10:43:59
dokument Uchwała Nr XXXII/401/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-01-25 10:31:44
dokument Uchwała Nr XXXII/400/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty. 2013-01-25 10:25:36
dokument Uchwała Nr XXXII/399/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. uchwylająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 2013-01-25 10:18:54
dokument Uchwała Nr XXXII/398/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. 2013-01-25 10:09:17
dokument Uchwała Nr XXXII/397/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 2013-01-25 10:05:02
dokument Uchwała Nr XXX/371/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie działek nr 315/1, 315/2, 315/3, 319/4, 319/5. 2013-01-25 09:50:27
dokument Uchwała Nr XXX/370/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w rejonie ul. Wolności, ul. 22 lipca i ul. Kwiatowej oraz Muru Północnego. 2013-01-25 09:46:14
dokument Uchwała Nr XXX/367/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Choszczno oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 2013-01-25 09:41:34
dokument Uchwała Nr XXX/362/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno. 2013-01-25 09:18:44
dokument Uchwała Nr XXIX/360/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Choszczno. 2013-01-25 09:09:50
dokument Uchwała Nr XXIX/358/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2013-01-25 09:03:32
dokument Uchwała Nr XXIX/357/2009 RAdy Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-01-25 08:59:22
dokument Uchwała Nr XXIX/355/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. 2013-01-25 08:53:59
dokument Uchwała Nr XXVII/347/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno. 2013-01-24 14:47:01
dokument Uchwała Nr XXVII/346/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dal nauczycieli. 2013-01-24 14:06:41
dokument Uchwała Nr XXVII/343/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/206/2000 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie obwodów głosowania na obszarze Gminy Choszczno. 2013-01-24 13:53:38
dokument Uchwała Nr XXVI/334/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-01-24 13:43:36
dokument Uchwała Nr XXVI/333/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty. 2013-01-24 13:02:43
dokument Uchwała Nr XXIV/319/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2009. 2013-01-24 12:57:47
dokument Uchwała Nr XXIII/316/2008 RAdy Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości staawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty. 2013-01-24 12:53:13
dokument Uchwała Nr XXIII/315/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej. 2013-01-24 12:30:00
dokument Uchwała Nr XXIII/314/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłat od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-01-24 12:15:47
dokument Uchwała Nr XXIII/313/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia śerdniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 2013-01-24 12:10:32
dokument Uchwała Nr XXIII/312/2008 RAdy Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. 2013-01-24 11:33:32
dokument Uchwała Nr XXIII/311/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 2013-01-24 11:29:02
dokument Uchwała Nr XXIII/309/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego w Choszcznie oraz Cmentarzy Komunalnych wiejskich. 2013-01-24 11:13:36
dokument Uchwała Nr XXVI/306/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 pażdziernika 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Choszczno porozumienia partnerskiego z miastem Bergen na Rugii w celu wspolnej realizacji zadania pn. "Polsko-Niemiecka Platforma Wymiany Informacji, kultury i Transferu Wiedzy". 2013-01-24 11:05:24
dokument Uchwała Nr XXI/297/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 pażdziernika 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. 2013-01-24 10:58:54
dokument Uchwała Nr XX/294/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2013-01-24 10:53:42
dokument Uchwała Nr XX/292/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2013-01-24 09:57:01
dokument Uchwała Nr XX/286/2008 Rady Mieskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w granicach administracyjnych Gminy Choszczno. 2013-01-24 09:52:51
dokument Uchwała Nr XIX/273/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2013-01-24 09:47:57
dokument Uchwała Nr XVIII/271/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych. 2013-01-24 09:40:23
dokument Uchwała XVIII/268/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkoł podstawowych oraz granic ich obwodów. 2013-01-24 09:29:10
dokument Uchwała Nr XVII/259/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2013-01-24 09:20:28
dokument Uchwała Nr XVII/256/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno. 2013-01-24 09:15:11
dokument Uchwała Nr XVII/249/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2007. 2013-01-24 09:09:54
dokument Uchwała Nr XVI/248/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2013-01-24 08:55:52
dokument Uchwała Nr XV/230/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-01-23 14:52:50
dokument Uchwała Nr XV/271/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/322/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2013-01-23 14:48:56
dokument Uchwała Nr XIV/208/2007 Rady Miejskiej w Choszcze z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choszczno. 2013-01-23 14:22:36
dokument Uchwała Nr XIV/207/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 2013-01-23 14:17:33
dokument Uchwała Nr XIV/205/2007 RAdy Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpodów komunalnych oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów ciekłych. 2013-01-23 14:13:02
dokument Uchwała Nr XIV/201/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Choszczeńskiemu Domowi Kultury w Choszcznie. 2013-01-23 14:08:55
dokument Uchwała Nr XIII/184/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Miejskiego o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. 2013-01-23 13:59:56
dokument Uchwała Nr XIII/180/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 2013-01-23 13:55:35
dokument Uchwała Nr XIII/179/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych. 2013-01-23 13:50:55
dokument Uchwała Nr XIII/178/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-01-23 13:46:38
dokument Uchwała Nr XIII/177/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty. 2013-01-23 13:26:17
dokument Uchwała Nr XIII/176/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Choszczno. 2013-01-22 14:30:35
dokument Uchwała Nr XIII/175/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru, terminów płtności oraz zwolnień od opłaty targowej. 2013-01-22 14:11:06
dokument Uchwała Nr XIII/172/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2013-01-22 13:54:39
dokument Uchwała Nr XIII/171/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczonej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. 2013-01-22 13:48:59
dokument Uchwała Nr XIII/170/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczonej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową infrastruktury technicznej. 2013-01-21 14:59:48
dokument Uchwała Nr XIII/168/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej. 2013-01-21 14:27:57
dokument Uchwała Nr XIII/166/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania. 2013-01-21 14:18:29
dokument Uchwała XIII/165/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2013-01-21 12:17:16
dokument Uchwała XIII/164/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 2013-01-21 12:11:28
dokument Uchwała Nr XII/161/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 października 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Choszczno. 2013-01-21 12:00:40
dokument Uchwała Nr XII/155/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyznawania pomocy w zakresie dożywania osób lub rodzin. 2013-01-21 11:03:35
dokument Uchwała Nr XII/149/2007 RAdy Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 pażdziernika 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Witoszyn. 2013-01-21 10:57:35
dokument Uchwała Nr X/132/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. 2013-01-21 10:15:28
dokument Uchwała Nr X/122/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2013-01-21 10:10:33
dokument Uchwała Nr IX/118/07 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2007 r. uchwała w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2013-01-21 09:38:53
dokument Uchwała Nr IX/117/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/381/2002 RAdy Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie ulg dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości. 2013-01-21 09:32:46
dokument Uchwała Nr IX/114/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno. 2013-01-21 09:24:16
dokument Uchwała Nr VII/101/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007. 2013-01-21 09:05:45
dokument Uchwała Nr VI/97/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2013-01-21 08:57:50
dokument Uchwała Nr VI/89/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca podział administracyjny Gminy Choszczno na sołectwa. 2013-01-21 08:50:52
dokument Uchwała Nr V/60/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska przy ul. Stargardzkiej w Choszcznie. 2013-01-18 13:12:11
dokument Uchwała Nr V/56/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie Ststutu Gminy Choszczno. 2013-01-18 13:02:20
dokument Uchwała Nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Choszczno. 2013-01-18 14:36:12
dokument Uchwała Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-01-18 14:31:08
dokument Uchwała Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zwolnień od posiadania psów. 2013-01-18 13:57:43
dokument Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 2013-01-18 13:38:12
dokument Uchwała Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej. 2013-01-18 13:29:24