Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na "otwarciu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu surowców wtórnych, w tym złomu na działce nr 1 obręb Witoszyn, gmina Choszczno" 2013-12-24 12:28:41
dokument Obwieszczenie o rozbudowie istniejącej Fermy Tuczu Drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Smoleń na działkach 2/27, 2/28, 2/29 , gmina Choszczno 2013-12-24 12:22:19
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o nr ewid. 143/1 obręb 3, Choszczno 2013-12-17 14:24:42
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa istniejacej Fermy Tuczu Drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Smoleń, gmina Choszczno. 2013-12-13 15:24:08
dokument Obwieszczenie - konsultacje społeczne nad projektami planw zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000. 2013-12-10 13:38:30
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb zasilenia działek na polu golfowym "Modry Las" gmina Choszczno oraz zagospodarowanie terenu "Park Grodzisko" 2013-12-10 10:56:33
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 19/2013 znak: IBPP.6733.19.8.2013.PK z dnia 4 grudnia 2013 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 206/26, 337 obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2013-12-05 10:06:18
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:Budowa bazy przeładunkowo- magazynowej nawozów na działce nr 38/10 obręb 2 miasta Choszczno. 2013-12-02 15:12:16
dokument Informacja o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydanym postanowieniu przez Burmistrza Choszczna o odstapieniu od oceny oddziaływania dla inwestycji polegającej na "Rozszerzeniu przedsięwzięcia realizowanego, polegającego na przetwarzaniu i odzysku aluminium, o skup złomów aluminiowych na działce o numerze ewidencyjnym 47/2 obręb 2 Choszczno". 2013-11-29 15:13:40
dokument Obwieszczenie o wyznaczeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : Budowa parku elektrowni wiatrowych Choszczno wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2013-11-29 09:44:41
dokument Zawiadamiam o wysłaniu odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie pismo znak: WST-G.612.1177.2013.AB dotyczące pisemnego złożenia wyjaśnień w przedłożonym projekcie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 206/26, 337 obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2013-11-19 11:27:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15.11.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ewid. 143/1 obr. 3, Choszczno. 2013-11-15 14:27:28
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb zasilenia działek na polu golfowym "Modry Las" gmina Choszczno oraz zagospodarowanie terenu "Park Grodzisko" 2013-11-08 14:38:25
dokument Zawiadamiam o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 7 listopada 2013 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 206/26, 337 obręb Korytowo, gmina Choszczno 2013-11-08 13:03:11
dokument Informacja o wpływie do urzędu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "Rozszerzeniu przedsięwzięcia realizowanego, polegającego na przetwarzaniu i odzysku aluminium, o skup złomów aluminiowych na działce o numerze ewidencyjnym 47/2 obręb 2 Choszczno". 2013-11-06 13:06:14
dokument Informacja o wpływie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, że dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci wodociągowej dla potrzeb zasilenia działek na Polu Golfowym "Modry Las" gmina Choszczno oraz zagospodarowanie terenu Park Grodzisko" istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2013-11-06 12:47:38
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni opracowania pn.: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Choszczno. 2013-11-04 09:29:51
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa 38 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem wraz z infrastrukturą techniczną niezbedną do uzytkowania obiektu, na działce nr ewid. 455, obręb 1 miasta Choszczno". 2013-10-31 13:40:49
dokument Zawiadamiam, w dniu 15.10.2013r. wpłynął wniosek Fabryki Maszyn Budowlanych BUMAR Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 73-200 Choszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " rozszerzeniu przedsięwzięcia relizowanego, polegającego na przetwarzaniu i odzysku aluminium , o skup złomów aluminiowych. 2013-10-31 10:47:42
dokument Obwieszczenie o udziale społeczeństwa Obwieszczenie o udziale społeczeństwa - ?budowa elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pakość, gmina Choszczno, powiat choszczeński?. 2013-10-31 09:41:55
dokument OBWIESZCZENIE o przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, zmiany lokalizacji przepompowni ścieków, przebudowie zewnętrznej instalacji energetycznej zasilającej przepompownię na działkach o nr ewid. 206/26, 337 obr. Korytowo, gmina Choszczno. 2013-10-31 09:40:58
dokument Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Nr 60/2011/p STARGARD SZCZECIŃSKI. 2013-10-23 09:17:55
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa z przebudową fermy trzody chlewnej w miejscowości Kołki, na działce nr 355/2 obręb Kołki, gmina Choszczno". 2013-10-23 08:50:13
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej dla potrzeb zasilenia działek na polu golfowym "Modry Las" gmina Choszczno oraz zagospodarowanie terenu "Park Grodzisko" 2013-10-10 10:38:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb zasilenia działek na polu golfowym "Modry Las" gmina Choszczno oraz zagospodarowanie terenu "Park Grodzisko" 2013-10-10 10:28:50
dokument Informacja o wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb zasilenia działek na polu golfowym "Modry Las" gmina Choszczno oraz zagospodarowanie terenu "Park Grodzisko" 2013-10-10 10:25:52
dokument Obwieszcznie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 18/2013 znak: IBPP.6733.18.5.2013.PK z dnia 24 września 2013 r. dla inwestycji polegającej na: budowie łącznika między budynkiem szkoły a internatem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie wraz z przebudową budynków oraz montażem wind w celu przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych na działce o nr ewid. 887/3 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. 2013-10-07 10:39:32
dokument Zawiadomienie o uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie decyzją znak: SKO.WD/SJ.450/1464/2013 z dnia 2 września 2013 r. decyzji Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2013 r. znak: KO.6220.6.32.2011.2012.2013.ES odmawiającej określenia dla Renpro sp. z o. o. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie Biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 70/3 i nr 70/4, obręb 4 miasta Choszczno i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. 2013-10-01 12:46:04
dokument Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 września 2010 r. nr 18/2010 znak: KO.IV-7624-18/04/2010 na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dla przedsiewzięcia pod nazwą: "Zakup linii technologicznej do produkcji pelletu na działce o nr ewid.145/3 obręb Raduń, gmina Choszczno". Wyżej wymienione przedsiewzięcie realizowane jest na działkach o numerach 145/2 i 146 obręb Raduń, gmina Choszczno. 2013-09-27 08:42:29
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Budowa parku elektrowni wiatrowych "Choszczno" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2013-09-26 08:43:58
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie łącznika między budynkiem szkoły a internatem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie wraz z przebudową budynków oraz montażem wind w celu przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych na działce o nr ewid. 887/3 obręb Suliszewo, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2013-09-17 12:40:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu. postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w poblizu wsi Pakość, gmina Choszczno, na działkach o numerze ewidencyjnym 103, 104, 105, 106 obręb Pakość, gmina Choszczno". 2013-09-16 14:38:49
dokument OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno w obrębie 3 w zakresie działek 315/1, 315/2, 315/3, 319/3, 319/4, 319/5 2013-09-16 08:40:06
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28.08.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie łącznika o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż jednej kondygnacji podziemnej miedzy budynkiem szkoły a internatem Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego wraz z przebudową budynków oraz montażem wind w celu przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych na działce o nr ewid. 887/3 przy ul. Zwycięstwa, obr. Suliszewo, gmina Choszczno. 2013-08-30 15:30:29
dokument Obwieszczenie o wpływie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz postanowieniu Burmistrza Choszczna nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pakość, gmina Choszczno, powiat choszczeński na działkach o numerze ewidencyjnym 103, 104, 105, 106 obręb Pakość, gmina Choszczno?. 2013-08-30 08:00:30
dokument Obwieszczenie o wpływie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie dla przedsięwzięcia polegającego na ?budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pakość, gmina Choszczno, powiat choszczeński na działkach o numerze ewidencyjnym 103, 104, 105, 106 obręb Pakość, gmina Choszczno?. 2013-08-27 12:18:28
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 17/2013 znak: IBPP.6733.17.8.2013.PK z dnia 13 sierpnia 2013 r. dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów na działce o nr ewid. 230/1 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2013-08-14 10:50:43
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postepowanie - budowa elektrowni fotowoltanicznej składającej się z należnych bloków o łącznej mocy do ok. 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Pakość, gmina Choszczno, powiat choszczeński. 2013-08-08 14:39:37
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 15/2013 znak: IBPP.6733.15.10.2013.PK z dnia 6 sierpnia 2013 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie kotłowni wraz z wykonaniem instalacji gazowej ze zbiornikami podziemnymi, instalacją ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie na działce o nr ewid. 887/3 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. 2013-08-07 11:04:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 05.08.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce o nr ewid. 230/1 obr. Stradzewo gmina Choszczno. 2013-08-05 14:52:39
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego w dniu 5 sierpnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce o nr ewid. 230/1 obr. Stradzewo gmina Choszczno. 2013-08-05 14:51:55
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gaszu ziemnego w obrębie obszaru koncesji 60/2011/p STARDARD SZCZECIŃSKI 2013-08-01 14:43:36
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie kotłowni wraz z wykonaniem instalacji gazowej ze zbiornikami podziemnymi, instalacją ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie na działce o nr ewid. 887/3 obręb Suliszewo gmina Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie 2013-07-30 13:40:21
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 13/2013 znak: IBPP.6733.13.8.2013.PK z dnia 29 lipca 2013 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie kotłowni wraz ze zmianą źródła ciepła w postaci zewnętrznych pomp ciepła wraz z instalacją glikolową i gazową na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie na działce o nr ewid. 813/14 obręb 3 m. Choszczna. 2013-07-29 14:29:30
dokument Zawiadamiam o zawieszeniu postępowania administracyjnego w dniu 29.07.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji czynnego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce o nr ewid. 230/1 obr. Stradzewo gmina Choszczno. 2013-07-29 14:27:27
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 16/2013 znak: IBPP.6733.16.3.2013.PK z dnia 23 lipca 2013 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie na działce o nr ewid. 141/17 obręb 4 m. Choszczno. 2013-07-23 10:08:31
dokument Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Choszcznie. 2013-07-23 08:59:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 13.05.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie kotłowni wraz z wykonaniem instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej wraz ze zbiornikami podziemnymi, instalacją ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie na działce o nr ewid. 887/3, obręb Suliszewo, gmina Choszczno 2013-07-17 12:08:07
dokument Obwieszczenie o ustaleniu nowego terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie kotłowni wraz ze zmianą źródła ciepła w postaci zewnętrznych pomp ciepła wraz z instalacją glikową i gazową na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie na działce o nr ewid. 813/14 obręb 3, miasta Choszczno Ze względu na przedłużający się ustawowy okres uzgodnieniowy, konieczne jest przesunięcie terminu wydania decyzji. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 31 lipca 2013 r. 2013-07-17 10:38:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15.07.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń poddasza na pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie. Zakres inwestycji obejmuje: rozbudowa o windę zewnętrzną obsługującą max. 4 kondygnacje oraz rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku w zakresie zmiany konstrukcji, wysokości i układu dachu na potrzeby planowanej windy. Budowa i przebudowa schodów zewnętrznych i podestów oraz układu komunikacji pieszej i kołowej na potrzeby planowanej windy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 141/17 przy ul. Dąbrowszczaków, obręb 4 miasta Choszczna 2013-07-15 15:22:24
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 lipca 2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie kotłowni wraz z wykonaniem instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej wraz ze zbiornikami podziemnymi, instalacją ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie na działce o nr ewid. 887/3, obręb Suliszewo, gmina Choszczno 2013-07-11 14:32:14
dokument Obwieszczenie - przebudowa kotłowni na gaz płynny propan - butan z podziemnym magazynem paliwa tj, 3 zbiornikami o pojemności 6700 l każdy wraz z instalacją gazową. 2013-07-11 11:02:10
dokument Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie kotłowni wraz ze zmianą źródła ciepła w postaci zewnętrznych pomp ciepła wraz z instalacją glikową i gazową na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie na działce o nr ewid.: 813/14 położonej w obrębie 3 miasta Choszczno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie. 2013-07-09 14:46:29
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji 60/2011/p STARGARD SZCZECIŃSKI. 2013-07-09 08:57:36
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - budowa parku elektrowni wiatrowych "Choszczno" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2013-07-08 12:40:51
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 14/2013 znak: IBPP.6733.14.3.2013.AS z dnia 27 czerwca 2013 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie kotłowni wraz ze zmianą źródła ciepła w postaci zewnętrznych pomp ciepła na potrzeby budynku Powiatowego Urzędu Pracy na działce o nr ewid.: 187/3 obręb 3 m. Choszczna. 2013-06-27 11:01:35
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o zakonczeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie kotłowni na gaz płynny propan-butan z podziemnym magazynem paliwa, tj. 3 zbiornikami o pojemności 6700 l każdy, wraz z instalacją gazową. Zbiorniki wyposażone w zawór bezpieczeństwa ( ciśnienie otwarcia 1,56 MPa), przyłącze gazowe ze zbiorników do kotłowni 3x PE 32?. Inwestycja planowana jest na działce 887/3 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. 2013-06-26 12:20:35
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w dniu 21.06.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie kotłowni wraz z wykonaniem instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej wraz ze zbiornikami podziemnymi, instalacją ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie na działce o nr ewid. 887/3, obręb Suliszewo, gmina Choszczno. 2013-06-21 10:59:52
dokument Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12/2013 znak: IBPP.6733.12.5.2013.PK z dnia 21 czerwca 2013 r. dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid.: 859 obręb 3 m. Choszczna. 2013-06-21 10:18:23
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 11/2013 znak: IBPP.6733.11.7.2013.PK z dnia 10 czerwca 2013 r. dla inwestycji polegającej na: budowie przepompowni ścieków sanitarnych, instalacji energetycznej zasilającej przepompownię, sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 122, 135, 165/9, 165/10, 165/38 obręb Wardyń, gmina Choszczno. 2013-06-19 12:21:11
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 10/2013 znak: IBPP.6733.10.8.2013.PK z dnia 10 czerwca 2013 r. dla inwestycji polegającej na: rozbiórce i odbudowie budynku kraty mechanicznej na terenie oczyszczalni miejskiej w Choszcznie na działce o nr ewid. 36 obręb 4 m. Choszczna. 2013-06-10 11:58:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 3 czerwca 2013 r. na wniosek Zarządu Powiatu w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno, postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie kotłowni na gaz płynny propan-butan z podziemnym magazynem paliwa, tj. 3 zbiornikami o pojemności 6700 l każdy wraz z instalacją gazową. Zbiorniki wyposażone w zawór bezpieczeństwa ( ciśnienie otwarcia 1,56 MPa), przyłącze gazowe ze zbiorników do kotłowni 3x PE 32. 2013-06-07 10:17:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13.05.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie kotłowni wraz ze zmianą źródła ciepła w postaci zewnętrznych pomp ciepła wraz z instalacją glikolową i gazową na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie na działce o nr ewid. 813/14 obręb 3 miasta Choszczna 2013-06-07 08:33:04
dokument Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni ścieków sanitarnych, instalacji energetycznej zasilającej przepompownię, sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 122, 135, 165/9, 165/10, 165/38 2013-06-04 15:23:49
dokument Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni ścieków sanitarnych, instalacji energetycznej zasilającej przepompownię, sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 122, 135, 165/9, 165/10, 165/38 2013-06-04 15:22:11
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbiórce i odbudowie budynku kraty mechanicznej na terenie oczyszczalni miejskiej na działce o nr ewid. 36 obr. 4 miasta Choszczno. 2013-06-04 15:20:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16.04.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-05-23 15:18:12
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 9/2013, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid.: 246 obręb Raduń, gmina Choszczno. 2013-05-22 11:05:52
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 17 maja 2013 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przepompowni ścieków sanitarnych, instalacji energetycznej zasilającej przepompownie, sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 122, 135, 165/9, 165/10, 165/38 obręb Wardyń, gmina Choszczno 2013-05-17 12:25:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29.04.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 841, 859 obr. 3 miasta Choszczno. 2013-05-09 13:30:52
dokument Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid.: 246, obręb Raduń, gmina Choszczno. 2013-05-08 10:17:45
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek na działkach o nr ewid.: 15/1, 19/1, 27, 47, 22/7, 22/9, 22/11, 22/12 obręb Niemieńsko, 202, 201/4 obręb Nowa Korytnica, gmina Drawno. 2013-04-29 12:01:58
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego o wydanie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 93/9, 95 obręb Oraczewice i działce o nr ewid. 134 obręb 1, m. Choszczna 2013-04-23 13:07:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr: 6/2012.2013 , znak: KO.6220.6.2012.2013.16.ES dla przedsięwzięcia polegającego na "Postawieniu wewnątrz budynku wolno stojącej kabiny lakierniczej Yoki Star Ys-30B z paneli nośnych wykonanych z blachy na działce nr 9/16 obręb Smoleń, Gmina Choszczno". 2013-04-23 08:48:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przepompowni ścieków sanitarnych, instalacji energetycznej zasilającej przepompownię, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na działkach o nr ewid. 122, 135, 165/9, 165/10, 165/38 obr. Wardyń gmina Choszczno 2013-04-22 14:04:04
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w dniu 16.04.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbiórce i odbudowie budynku kraty mechanicznej znajdującego się na terenie oczyszczalni miejskiej w Choszcznie na działce o nr ewid. 36 obr. 4 miasta Choszczno 2013-04-16 13:02:36
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek na działkach o nr ewid.: 15/1, 19/1, 27, 47, 22/7, 22/9, 22/11, 22/12, obręb Niemieńsko oraz 202, 201/4, obręb Nowa Korytnica, gmina Drawno. 2013-04-11 09:33:11
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2013 dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 80/8, 80/10, 80/11, 80/12, 80/13, 80/14 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2013-04-10 11:50:30
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 35 obręb 1 m. Choszczna, 160 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2013-04-10 11:49:48
dokument Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie dotyczącej budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 35 obręb 1 miasta Choszczno, 160 obręb Pakość gmina Choszczno 2013-03-28 11:46:27
dokument Obwieszczenie o budowie drogi gminnej na działce nr 17/67 obręb Smoleń polegającej na budowie drogi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160, budowę chodników, budowę linii oświetleniowej, przebudowę linii kablowej SN 15kv, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłącza melioracyjnych na działce o nr ewid. 17/67, 21 obr. Smoleń, gmina Choszczno oraz 252, 2/2 obr. Raduń, gmina Choszczno. 2013-03-26 09:09:22
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej realizację przedsięwzięcia polegającego na "Postawieniu wewnątrz budynku wolno stojącej kabiny lakierniczej Yoki Star Ys-30B z paneli nośnych wykonanych z blachy, na działce nr 9/16 obręb Smoleń, Gmina Choszczno". 2013-03-26 08:57:28
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 marca 2013 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 80/8, 80/10, 80/11, 80/12, 80/13, 80/14 w obrębie 4 miasta Choszczna 2013-03-14 13:20:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłoczonym z Niemieńska Zamek na działkach o nr ewid. 15/1, 19/1, 27, 47, 22/7, 22/9 obr. Niemieńsko oraz na działkach o nr ewid. 202, 201/4, obr. Nowa Korytnica, gmina Drawno. 2013-03-13 09:20:25
dokument O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2013 znak: IBPP.6733.4.3.2013.PK z dnia 11 marca 2013 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami energetycznymi 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid.: 132, 134, 140, 141, 154, 155 obręb 1 miasta Choszczna. 2013-03-11 12:05:38
dokument Zakończenie postępowania lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych średniego napięcia 15 kV, rozbiórce odcinka linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, zabudowie słupa i złącza kablowego ZK-15 kV na działkach o nr ewid.: 69/4, 65, 69/10, 68, 67, 66, 146, 141/23, 141/24, 145 obręb 4 m. Choszczna, gmina Choszczno. 2013-03-07 12:43:11
dokument Wszczęcie dot. inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków jednorodzinnych obr. Oraczewice gmina Choszczno. 2013-03-04 14:29:39
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2013 dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV na działkach o nr ewid.: 502/3 obręb 3 m.Choszczna, oraz na działce o nr ewid. 5, obręb Gostyczyn, gmina Choszczno. 2013-02-26 09:33:22
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 70/3 oraz 70/4, obręb 4 miasta Choszczno. 2013-02-20 09:40:50
dokument OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych średniego napięcia 15 kV, rozbiórce odcinka linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, zabudowie słupa i złącza kablowego ZK-15 kV na działkach o nr ewid.: 69/4, 65, 69/10, 68, 67, 66, 146, 141/23, 141/24, 145 w obrębie 4 miasta Choszczna. 2013-02-19 13:06:50
dokument Zakończenie postępowania wydania decyzji lokalizacji celu publicznego: budowie małej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej wokół jeziora Klukom. 2013-02-14 13:49:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22.01.2013 r. w sprawie wydania decyzni o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, na działce o nr ewid. 502/3, obr.3 miasta Choszczno oraz na działce o nr ewid. 5, obr. Gostyczyn, gmina Choszczno. 2013-02-14 10:26:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 01.02.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN-15 kV, rozbiórce odcinka istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV, zabudowie złącza kablowego ZK-15 kV na działkach o nr ewid. 69/4, 65, 69/10, 68, 67, 66, 146, 141/23, 141/24, 145, obr. 4 miasta Choszczno. 2013-02-06 13:37:14
dokument Obwieszczenie o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwziecia polegajacego na "Postawieniu wewnątrz budynku wolno stojacej kabiny lakierniczej Yoki Star YS-30B z paneli nośnych wykonanych z blachy". Inwestycja planowana jest na działce nr 9/16 obręb Smoleń, gmina Choszczno. 2013-01-23 12:43:47
dokument Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnienia inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie małej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej wokół jeziora Klukom 2013-01-22 14:20:59
dokument Zawiadomienie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajecego na Budowie biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 70/3 oraz 70/4 obręb 4 miasta Choszczno. 2013-01-11 15:16:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 3.01.2013 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie małej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej wokół jeziora Klukom w Choszcznie na działkach o nr ewid. 141/1, 516/13, 840/1, 874, 471, 898/1 obr. 3 miasta Choszczno. 2013-01-10 12:08:13
dokument Obwieszczenie w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu . 2013-01-10 11:14:36
dokument Obwieszczenie o przedłożonym uzupełnieniu do raportu - Posadowienie zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z obiektem stacji transformatorowej oraz obiektami zaplecza technicznego na działce nr 211/9 obręb Stradzewo, Gmina Choszczno. 2013-01-09 09:41:04
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 17/2012/2013 znak: IBPP.6733.17.5.2012.PK z dnia 7 stycznia 2013 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 326, 353 obręb 1-Choszczno. 2013-01-07 12:36:12