Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Ogłoszenia 2021 r. 2021-02-08 12:58:13
katalog Ogłoszenia 2020 r. 2020-01-17 13:47:14
katalog Ogłoszenia 2019 r. 2019-01-04 12:46:47
katalog Ogłoszenia 2018 r. 2018-01-03 13:44:56
katalog Ogłoszenia 2017 r. 2017-01-03 11:44:48
katalog Ogłoszenia 2016 r. 2016-01-15 09:07:32
katalog Ogłoszenia 2015 2015-01-26 14:38:41
katalog Ogłoszenia 2014 r. 2014-01-28 14:54:21
katalog Ogłoszenia 2013 r. 2013-01-23 09:00:10
katalog Ogłoszenia 2012 r. 2012-01-04 08:31:41
katalog Ogłoszenia 2011 r. 2011-02-15 13:06:10
katalog Ogłoszenia 2010 r. 2010-02-23 09:42:59
dokument e-Zaproszenie na spotkanie w ramach Klimpark 5.03.2010 2010-02-18 14:12:53
dokument Parafiada - XXII Międzynarodowy Finał Dzieci i Młodzieży 2010 2010-02-18 14:11:43
dokument Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w Gminie Choszczno w 2010 r. w następujących obszarach: I. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; II. ochrona i promocja zdrowia; III. ratownictwo i ochrona ludności; IV. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i sztuki; V. przeciwdziałanie patologiom społecznym. 2010-01-08 10:53:21
dokument Wykaz udzielonych dotacji na realizację zadań własnych Gminy Choszczno w zakresie: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 2009-10-30 11:04:41
dokument Zaproszenie na spotkanie regionalne w Szczecinie "Edukacja obywatelska młodzieży - wyzwanie dla organizacji pozarządowych" 2009-10-30 11:02:16
dokument Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w Gminie Choszczno w 2009 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2009-09-23 12:53:06
dokument Informacje o programie "Równać Szanse" 2009-09-08 13:20:42
dokument Ośrodek Wsparcia Wolontariatu Europejskiego przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE NA TEMAT WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO 2 - 4 października 2009 r. 2009-09-03 10:26:30
dokument Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym w ramach Programu "Równać Szanse 2009" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 2009-08-04 12:17:42
dokument Wykaz udzielonych dotacji na realizację zadań własnych Gminy Choszczno w zakresie: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU -rozdział 92605 ( 50 000,00 zł.), rozdział 85154 (23 000,00 zł ) 2009-07-07 12:15:42
dokument NEWSLETTER 09.06.2009 STREFA NGO I NIE TYLKO: WARSZTATY NA TEMAT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH DLA NGO - SZCZECIN 2009-06-15 12:17:13
dokument Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w Gminie Choszczno w 2009 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2009-05-15 09:17:02
dokument Wykaz udzielonych dotacji na realizację zadań własnych Gminy Choszczno 2009-03-19 13:16:17
dokument Konkurs ofert na realizację programów pn.: "Stwórzmy szansę osobom marginalizowanym" oraz "Aktywny senior". 2009-03-16 10:13:38
dokument Konkurs ofert na realizację programów: "Wczesna diagnoza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych", "Atrakcyjne wakacje " socjoterapeutyczne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" oraz "Rodzinna opieka zastępcza alternatywą dla domów dziecka". 2009-02-24 09:29:47
dokument Informacja o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach dziewiątej edycji Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2009" 2009-01-19 15:18:02
dokument Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w Gminie Choszczno w 2009 r. 2009-01-14 09:02:08
dokument Wykaz udzielonej dotacji na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Choszczno. 2008-12-15 13:36:18
dokument Zaproszenie na konferencję dla NGO 2008-12-08 11:38:04
dokument OGŁOSZENIE : Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Choszczno w 2008 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2008-11-04 14:08:01
dokument Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) ogłosił konkurs na 2009 rok dla fundacji i organizacji pozarządowych na zlecenie realizacji zadań 2008-11-03 12:41:09
dokument Bezpłatne szkolenia i usługi dla lokalnych liderów - projekt "Lokalny Animator Ekonomii Społecznej". 2008-10-21 15:25:11
dokument Wykaz udzielonej dotacji na powierzenie realizacji zadań własnych Gminy Choszczno. 2008-08-11 14:21:41
dokument Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym 2008-08-05 10:34:06
dokument Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych w Gminie Choszczno w 2008 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. 2008-06-30 07:30:21
dokument INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - W dniach 24 i 25 czerwca br. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza Państwa na dwudniowe warsztaty pn.: "Administracyjno - prawne aspekty funkcjonowania NGO". 2008-06-19 12:20:41
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Choszczno w 2008 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia. 2008-05-13 11:38:12
dokument Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 2008-03-13 13:28:48
dokument Wykaz udzielonej dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Choszczno . 2008-03-10 12:36:03
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Choszczno w 2008 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu , ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, przeciwdziałania patologiom społecznym. 2008-01-03 09:18:14
dokument INFORMACJA W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 2007-10-29 10:45:23
dokument Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007-09-21 14:28:47
dokument Informacje o udzielonych dotacjach na realizację zadania publicznego pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” 2007-05-28 11:27:10
dokument Informacje o udzielonych dotacjach na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprez z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym promujące Gminę”. 2007-05-15 13:01:38
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; ochrony i promocji zdrowia; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; wypoczynku dzieci i młodzieży 2007-04-18 11:55:56
dokument Kryteria podziału środków finansowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie Gminy Choszczno 2007-03-21 09:31:45
dokument Zasady wydatkowania dotacji oraz zakres rzeczowo – merytoryczny dofinansowania zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007-03-21 09:29:31
dokument KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH OGŁOSZENIE, OFERTA, UMOWA, KONTROLA 2007-03-21 09:16:51
dokument Jak przekazać 1% ? 2007-03-21 09:13:29
dokument PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2007 2007-01-31 13:48:14
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności 2007-01-29 12:04:48