Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno.


BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4

ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, na których zgodnie z decyzją Burmistrza Choszczna Nr 11/2004 z dnia 01 grudnia 2004 r. o warunkach zabudowy istnieje możliwość wybudowania domów mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących

Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2503 ze zm. ).

Dla niżej wymienionych nieruchomości urządzone będą księgi wieczyste.

Przedmiotowe nieruchomości w ewidencji gruntów zapisane są pod symbolem „Bp”- zurbanizowane tereny nie zabudowane :

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/18 o pow. 0,1009 ha

 1. cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 28500,00 zl (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych),

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/19 o pow.0,0994 ha

 1. cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 29.080,00 zł

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych)

3) nieruchomość gruntowa, oznaczona nr działki 211/20 o pow. 0,0992 ha

 1. cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 30.050,00 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/21 o pow. 0,1380 ha

a) cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 41.650,00 zł

(słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/22 o pow. 0,0716 ha

 1. cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 21.730,00 zł

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/23 o pow. 0,0807 ha

 1. cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 24.460,00 zł

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/24 o pow.0,1165 ha

 1. cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 35.200,00 zł

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/26 o pow. 0,0768 ha

 1. cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 21.750,00 zł

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/27 o pow.0,0720 ha

 1. cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 20.410,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta dziesięć złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/28 o pow. 0,0787 ha

 1. cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 23.080,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/29 o pow. 0,0825 ha

 1. cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 24.180,00 zł

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/30 o pow.0,0629 ha

 1. cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 17.860,00 zł

(słownie: siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych)

Wadium wynosi 20 % ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2005 r. o godz. 10 00 w sali narad Urzędu Miejskiego

w Choszcznie ul. Wolności 24.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż trzy ( 3 ) dni przed przetargiem t.j. do dnia 15 grudnia 2005 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech

( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

w wysokości 22 % i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży bez możliwości rozłożenia na raty.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Uchybienie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów miedzy innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. ( 095 ) 765 70 36 wew. 225.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 14-12-2005 11:23:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 14-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 14-12-2005 11:23:59