Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 230/5 położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m.Choszczno


BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 230/5 położonej

w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa ,oznaczona nr działki 230/5 o pow. 3.809 m2 , położona w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Choszczno, który stracił ważność z dniem 31 grudnia 2002 r. znajdowała się w obszarze planu pod symbolem „A-44 MW, UH, UR, UG,UK,MZ,UZ z opisem budownictwo wielorodzinne z usługami wbudowanymi na wydzielonych działkach „.

W opracowywanym studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Choszczno a w przyszłości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Choszczno nieruchomość znajduje się w jednostce MNU z opisem tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

Przez teren nieruchomości przebiega uzbrojenie podziemne (studnia i kolektor kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, kolektor sanitarny).

Nabywca nieruchomości w przypadku kolizji z lokalizacją obiektu na własny koszt przeniesie

bądź przebuduje istniejące na gruncie urządzenia w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami).

  • cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 513.000,00 zł (słownie: pięćset trzynaście tysięcy złotych).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2006 r. o godz. 1000 w sali narad tut. urzędu.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż trzy ( 3 ) dni przed przetargiem tj. do dnia 16 stycznia 2006 r włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie. .

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców , jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie zwrócone nie później niż przed

upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy .

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Uchybienie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Gminy Choszczno tel.( 095) 765-70-36 wew. 225..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 28-11-2005 13:01:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2005
Ostatnia aktualizacja: 28-11-2005 13:01:04