Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, położonej na terenie gminy Choszczno w obrębie Gleźno


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO

Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie terenu o pow. 86,43 m2, na którym zlokalizowane jest pomieszczenie gospodarcze (garaż murowany), stanowiący udział w wysokości 3971/10000 części do nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 84/3 o pow. 700 m2, znajdującej się na terenie gminy Choszczno w obrębie Gleźno z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową.

Wysokość wywoławcza czynszu rocznego dzierżawnego wynosi - 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100);

wysokość wadium - 20 % wysokości wywoławczej czynszu dzierżawnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2005 r. o godz. 10 00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 13 grudnia 2005 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a innym oferentom zostanie ono zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

O terminie podpisania umowy dzierżawy osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów, między innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa w Choszcznie tel. (095) 765 70 36 wew. 222.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 22-11-2005 11:02:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2005
Ostatnia aktualizacja: 22-11-2005 11:02:34