Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smoleń (powyżej 100 000 Euro)


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE SMOLEŃ (powyżej 100 000 Euro)

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Smoleń, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, dla których obowiązuje miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego.

1. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, rekreacyjną, wolnostojącą, o zabudowie parterowej oznaczona nr działki:

1) działka nr 17/23 o pow. 21.470 m2, działka nr 17/22 o pow. 1.047 m2 i działka nr 17/24 o pow. 940 m2

cena wywoławcza: - 471.350,00 zł

2. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę rezydencyjną oznaczona nr działki:

1) działka nr 17/73 o pow. 22.310 m2.

cena wywoławcza: - 629.870,00 zł

3. Nieruchomość zapisana jako: teren zieleni nieurządzonej i teren urządzeń turystyki i sportu

1) ) działka nr 17/16 o pow. 11.243 m2 i działka nr 17/28 o pow. 20.663 m2

cena wywoławcza: - 456.930,00 zł

4. Nieruchomość zapisana jako: teren usług i urządzeń handlu artykułami codziennego użytku, gastronomii

  1. działka nr 17/35 o pow. 6.442 m2

cena wywoławcza: - 501.690,00 zł

5. Nieruchomość zapisana jako: teren centralnego zespołu handlowo - usługowego z dopuszczeniem mieszkań na piętrach

1) działka nr 17/75 o pow. 16.637 m2

cena wywoławcza: - 913.010,00 zł

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Ustalona w przetargu cena sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzi księgi wieczyste.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2006 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 17 stycznia 2006 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega wpłacie w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, bez możliwości rozłożenia na raty.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów, między innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 70 36 wew. 225.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 16-11-2005 14:06:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2005
Ostatnia aktualizacja: 16-11-2005 14:06:44