Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smoleń (do 100 000 Euro)


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE SMOLEŃ ( do 100 000 Euro)

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Smoleń, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, dla których obowiązuje miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego.

1. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, rekreacyjną, wolnostojącą, o zabudowie parterowej oznaczone nr działek:

1) działka nr 17/21 o pow. 9.039 m2 i działka nr 17/20 o pow. 979 m2

cena wywoławcza: - 201.160,00 zł

2) działka nr 17/42 o pow. 6.881 m2

cena wywoławcza: - 162.610,00 zł

3) działka nr 17/45 o pow. 11.769 m2, działka nr 17/44 o pow. 580 m2 i działka nr 17/46 o pow. 525 m2

cena wywoławcza: - 299.280,00 zł

4) działka nr 17/48 o pow. 6.626 m2 i działka nr 17/47 o pow. 328 m2

cena wywoławcza: - 162.860,00 zł

5) działka nr 17/59 o pow. 5.382 m2 i działka nr 17/58 o pow.1.211 m2

cena wywoławcza: - 260.960,00 zł

6) działka nr 17/65 o pow. 6.609 m2 i działka nr 17/66 o pow. 463 m2

cena wywoławcza: - 165.040,00 zł

2. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, szeregową, parterową z parkingami i zielenią towarzyszącą (teren 40 działek):

1) działka nr 17/14 o pow. 8.091 m2

cena wywoławcza: - 167.950,00 zł

3. Nieruchomości zapisane jako: tereny zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej, szeregowej, o zabudowie parterowej

1) działka nr 17/25 o pow. 9.001 m2

cena wywoławcza: - 202.370,00 zł

2) działka nr 17/26 o pow. 4.875 m2

cena wywoławcza: - 109.610,00 zł

3) działka nr 17/31 o pow. 5.473 m2

cena wywoławcza: - 123.050,00 zł

4. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę rezydencyjną oznaczone nr działek:

1) działka nr 548 o pow.3.194 m2

cena wywoławcza: - 108.180,00 zł

2) działka nr 550 o pow.3.011 m2

cena wywoławcza: - 100.900,00 zł

5. Nieruchomość przeznaczona pod ogrody rekreacyjne z dopuszczeniem zabudowy letniskowej:

1) działka nr 17/30 o pow. 16.926 m2

cena wywoławcza: - 361.080,00 zł

6. Nieruchomość przeznaczona pod ogrody działkowe z dopuszczeniem zabudowy letniskowej:

1) działka nr 17/12 o pow. 12.073 m2

cena wywoławcza: - 208.960,00 zł

7. Nieruchomość zapisana jako: teren zieleni nieurządzonej i teren usług turystyki motorowej i wodnej

1) działka nr 17/8 o pow. 3.491 m2 i działka nr 17/10 o pow. 1.872 m2

cena wywoławcza: - 177.360,00 zł

8. Nieruchomości zapisane jako: teren usług i urządzeń handlu artykułami codziennego użytku, gastronomii

1) działka nr 17/60 o pow. 2.925 m2

cena wywoławcza: - 362.340,00 zł

9. Nieruchomość zapisana jako: teren usług kultury

1) działka nr 17/74 o pow. 6.290 m2

cena wywoławcza: - 236.680,00 zł

10. Nieruchomość zapisana jako: teren parkingu na samochody osobowe

1) działka nr 17/49 o pow. 2.838 m2

cena wywoławcza: - 106.790,00 zł

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Ustalona w przetargu cena sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzi księgi wieczyste.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2005 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 13 grudnia 2005 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega wpłacie w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, bez możliwości rozłożenia na raty.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów, między innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 70 36 wew. 225.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 16-11-2005 14:06:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2005
Ostatnia aktualizacja: 16-11-2005 14:06:25