Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W CHOSZCZNIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków, oznaczonych numerami działek: 195/11 o pow. 180 m2, 195/12 o pow. 179 m2, 195/13 o pow. 162 m2.

Nieruchomości te w ewidencji gruntów zapisane są pod symbolem „Bp” - zurbanizowane tereny niezabudowane, na których istnieje możliwość wybudowania obiektu mieszkaniowo - usługowego w zabudowie szeregowej.

Dla przedmiotowych nieruchomości urządzone zostały księgi wieczyste, i tak:

- dla nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 195/11 - Kw. Nr 21080,

- dla nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 195/12 - Kw. Nr 21079,

- dla nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 195/13 - Kw. Nr 21081.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości do przetargu ustalona została na kwoty:

1) w przypadku działki 195/11 - 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),

2) w przypadku działki 195/12 - 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),

3) w przypadku działki 195/13 - 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Ustalona w przetargu cena sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Przedmiotowe nieruchomość w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. znajdowały się w jednostce A 40 MW, UH, UO, UR, dla której obowiązywał zapis:

Obecna funkcja terenu: „Budownictwo wielorodzinne z usługami podstawowymi.”

Funkcja projektowana ustalona w planie: „Utrzymanie istniejącej funkcji. W obszarze trasa ciepłociągu i kanalizacji deszczowej. Obszar uzbrojony w sieć telefoniczną w kanalizacji. ”

W opracowywanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, a w przyszłości Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno przedmiotowe nieruchomości znajdują się w jednostce MN, dla której obowiązywał zapis:

„Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2005 r. o godz. 1200 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 14 listopada 2005 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega wpłacie w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, bez możliwości rozłożenia na raty.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów, między innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 70 36 wew. 225.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 28-10-2005 15:39:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-10-2005
Ostatnia aktualizacja: 28-10-2005 15:39:27