Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno


BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie

nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, przeznaczonych zgodnie z decyzją Burmistrza Choszczna Nr 17/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i jednorodzinną z usługami.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).

Dla niżej wymienionych nieruchomości urządzone będą księgi wieczyste.

I Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną z usługami :

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 435/4 o pow. 906 m2

- cena nieruchomości do przetargu - 16.370,00 zł

(słownie: szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych)

II Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną :

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 435/3 o pow. 1025 m2

- cena nieruchomości do przetargu - 17.680,00 zł

(słownie: siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr 435/2 działki o pow. 1651 m2

- cena nieruchomości do przetargu - 30.670,00 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 438/9 o pow. 935 m2

- cena nieruchomości do przetargu - 18.460,00 zł

(słownie: osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 440/3 o pow. 899 m2

- cena nieruchomości do przetargu - 17.780,00 zł

(słownie: siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 440/2 o pow. 941 m2

- cena nieruchomości do przetargu - 19.510,00 zł

(słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 440/5 o pow. 628 m2

- cena nieruchomości do przetargu - 12.720,00 zł

(słownie: dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 440/6 o pow. 627 m2

- cena nieruchomości do przetargu - 13.330,00 zł

(słownie: trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych)

(słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 438/5 o pow. 1077 m2

- cena nieruchomości do przetargu - 11.410,00 zł

(słownie: jedenaście tysięcy czterysta dziesięć złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 438/6 o pow. 1512 m2

- cena nieruchomości do przetargu - 20.160,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 438/7 o pow. 914 m2

- cena nieruchomości do przetargu - 18.060,00 zł

(słownie: osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych)

Wysokość wadium ustalam na 20 % ceny wywoławczej, na poszczególne nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2005 r. o godz.10 w sali narad Urzędu Miejskiego

w Choszcznie ul. Wolności 24.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż trzy (3) dni przed przetargiem t.j. do dnia 21 listopada 2005 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy,

w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium

w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech

( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

w wysokości 22 % i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy na konto, o którym mowa wyżej.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Uchybienie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów między innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Gminy Choszczno tel. ( 095 ) 765 70 36 wew. 225.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-11-2005 10:11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2005
Ostatnia aktualizacja: 02-11-2005 10:11:45