Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności działki budowlanej położonej w Gleźnie


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI BUDOWLANEJ POŁOŻONEJ W GLEŹNIE

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności działki budowlanej położonej w Gleźnie w skład, której wchodzi:

      - działka oznaczona nr 70 o pow. 2100 m2,

      - budynek gospodarczy - stodoła o pow. użytkowej wynoszącej 501,20 m2.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzi księgę wieczystą.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu została ustalona na kwotę: - 13.000,00 zł

       w tym: cena budynku gospodarczego                                                                -   7.150,00 zł

                   cena gruntu                                                                                          -   5.850,00 zł

Wysokość wadium ustalone zostało na 20% ceny wywoławczej.

      Przedmiotowa nieruchomość w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. znajdowała się w jednostce 12PA, dla której obowiązywał zapis:

„Istniejąca gorzelnia i mieszalnia pasz do utrzymania.”

W opracowanym projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, a w przyszłości Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, przedmiotowa nieruchomość zapisana będzie jako: „Tereny rolne, tereny produkcyjne”.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2005 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 07 listopada 2005 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega wpłacie w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, bez możliwości rozłożenia na raty.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby ustalonej nabywcą nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 70 36 wew. 225.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-11-2005 09:14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2005
Ostatnia aktualizacja: 02-11-2005 09:14:10