Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie przy ul. Kolejowej


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W CHOSZCZNIE PRZY UL. KOLEJOWEJ

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 503 o pow. 341 m2, na której istnieje możliwość - zgodnie z decyzją Burmistrza Choszczna Nr 99/2005 o warunkach zabudowy z dnia 27 lipca 2005 r., wybudowania domu jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „B” - tereny mieszkaniowe.

Nieruchomość charakteryzuje się korzystnym usytuowaniem w stosunku do linii komunikacyjnych, dojazd ulicą o nawierzchni bitumicznej, w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej malowniczego jeziora. Działka na skraju osiedla, które jest preferowane przez zamożnych kupujących. Teren działki płaski z małą skarpą, kształt regularny, nasłonecznienie dobre. Przez część działki przechodzi podziemny rurociąg kanalizacji deszczowej. W przypadku kolizji z lokalizacją projektowanego budynku, nabywca na własny koszt przeniesie bądź przebuduje istniejący kolektor deszczowy, w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 17.050,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona zostanie księga wieczysta.

Ustalona w przetargu cena sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2005 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 15 listopada 2005 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega wpłacie w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, bez możliwości rozłożenia na raty.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów, między innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 70 36 wew. 225.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 28-10-2005 15:39:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-10-2005
Ostatnia aktualizacja: 28-10-2005 15:39:56