Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek budowlanych położonych w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁEK BUDOWLANYCH, POŁOŻONYCH W CHOSZCZNIE PRZY UL. STARGARDZKIEJ

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności działek budowlanych, w skład których wchodzą garaże o konstrukcji lekkiej-stalowej, położonych w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Dla przedmiotowych działek urządzone zostaną księgi wieczyste.

1. Cenę wywoławczą niżej wymienionych działek ustalam na kwoty:

1) działka oznaczona numerem 1273 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.195,00 zł

cena gruntu - 1.305,00 zł

2) działka oznaczona numerem 1274 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.240,00 zł

cena gruntu - 1.260,00 zł

3) działka oznaczona numerem 1275 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.240,00 zł

cena gruntu - 1.260,00 zł

4) działka oznaczona numerem 1276 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.240,00 zł

cena gruntu - 1.260,00 zł

5) działka oznaczona numerem 1277 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.195,00 zł

cena gruntu - 1.305,00 zł

6) działka oznaczona numerem 1278 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.195,00 zł

cena gruntu - 1.305,00 zł

7) działka oznaczona numerem 1279 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.240,00 zł

cena gruntu - 1.260,00 zł

8) działka oznaczona numerem 1281 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.240,00 zł

cena gruntu - 1.260,00 zł

9) działka oznaczona numerem 1282 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.240,00 zł

cena gruntu - 1.260,00 zł

10) działka oznaczona numerem 1283 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.195,00 zł

cena gruntu - 1.305,00 zł

11) działka oznaczona numerem 1295 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.240,00 zł

cena gruntu - 1.260,00 zł

12) działka oznaczona numerem 1296 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.240,00 zł

cena gruntu - 1.260,00 zł

13) działka oznaczona numerem 1297 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.240,00 zł

cena gruntu - 1.260,00 zł

14) działka oznaczona numerem 1298 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.195,00 zł

cena gruntu - 1.305,00 zł

15) działka oznaczona numerem 1299 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.240,00 zł

cena gruntu - 1.260,00 zł

16) działka oznaczona numerem 1300 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do II przetargu : - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.240,00 zł

cena gruntu - 1.260,00 zł

17) działka oznaczona numerem 1301 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do II przetargu : - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.240,00 zł

cena gruntu - 1.260,00 zł

18) działka oznaczona numerem 1302 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.240,00 zł

cena gruntu - 1.260,00 zł

19) działka oznaczona numerem 1303 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do II przetargu: - 4.500,00 zł

w tym: cena garażu - 3.195,00 zł

cena gruntu - 1.305,00 zł

Wysokość wadium ustalam na 20% ceny wywoławczej, poszczególnych działek.

Przedmiotowe nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Choszczno, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. znajdowały się w jednostce A-23 K, UR dla której obowiązywał zapis:

Obecna funkcja terenu: „Teren zespołu garażowego i warsztatu rzemieślniczego.”

Funkcja projektowana ustalona w planie: „Utrzymanie dotychczasowej funkcji. W obszarze rurociąg kanalizacji sanitarnej oraz ciepłociąg.”

W opracowanym projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, a w przyszłości Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno nieruchomości te znajdują się w jednostkach: U, P, MN, dla których widnieją zapisy:

„U” - tren usług

„P” - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

„MN” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2005 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 27 października 2005 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie ono zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i winna być wpłacona w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, bez możliwości rozłożenia na raty, na konto o którym mowa wyżej.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 70 36 wew. 225.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 17-10-2005 14:55:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2005
Ostatnia aktualizacja: 17-10-2005 14:55:29