Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w prawie własności działki budowlanej położonej w Korytowie


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI DZIAŁKI BUDOWLANEJ POŁOŻONEJ W KORYTOWIE

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości do 5/12 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Korytowie, oznaczonej nr działki 61/1 o pow. 2500 m2.

W skład nieruchomości wchodzi udział w wysokości do 5/12 części w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 390,60 m2, częściowo podpiwniczony, 1-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym oraz w działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 61/1 o pow. 2.500 m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości została urządzona księga wieczysta KW Nr 25454.

Cena wywoławcza udziału w wysokości do 5/12 części w ww. nieruchomości, do przetargu ustalona została na kwotę 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).

Wysokość wadium ustalone zostało na 20% ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrąglenie do pełnych dziesiątek złotych.

Przedmiotowa nieruchomość w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Choszczno, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. przeznaczona była pod zabudowę zagrodową.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2005 r. o godz. 10 00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 24 października 2005 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie ono zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości winna być wpłacona w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, bez możliwości rozłożenia na raty, na konto o którym mowa wyżej.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 70 36 wew. 225.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 11-10-2005 15:14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2005
Ostatnia aktualizacja: 11-10-2005 15:14:27