Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki budowlanej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI BUDOWLANEJ, POŁOŻONEJ W CHOSZCZNIE PRZY UL. STARGARDZKIEJ

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności działki budowlanej, położonej w obrębie 1 ewidencji gruntów m. Choszczno.

W skład działki budowlanej wchodzi budynek użytkowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, 1-kondygnacyjny o pow. użytkowej 39,68 m2 oraz działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 107 o pow. 395 m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona zostanie księga wieczysta.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę: - 66.500,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

w tym : cena budynku użytkowego - 47.215,00 zł

cena gruntu - 19.285,00 zł

Przedmiotowa nieruchomość w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Choszczno, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. znajdowała się częściowo w jednostce A 2 MN, MJ, UH, UR, dla której obowiązywał zapis:

Obecna funkcja terenu: „Teren łąk, pojedyncze siedliska zagrodowe i budownictwo jednorodzinne.”

Funkcja projektowana ustalona w planie: „Zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności z usługami podstawowymi nieuciążliwymi o strefie w granicach działki.”

a częściowo w jednostce O 10 KZo dla której obowiązywał zapis:

„Ulica zbiorcza obszarowa realizująca połączenia śródmieścia z północną częścią miasta. Wymagana korekta szerokości w liniach rozgraniczających. Zalecana odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni wynosi 25 m. W terenie zainwestowanym utrzymanie istniejącej linii zabudowy. Uzbrojenie inżynieryjne: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg niskiego ciśnienia, gazociąg średniego ciśnienia, linie kablowe 15 kV, linie kablowe telefoniczne magistralne i międzymiastowe w kanalizacji i doziemne. ”

W opracowanym projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, a w przyszłości Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno nieruchomość ta znajduje się w jednostce MNU, dla której widnieje zapis:

MNU” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2005 r. o godz. 10 00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w gotówce w terminie do dnia 17 października 2005 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie ono zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości winna być wpłacona w drodze jednorazowej najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, bez możliwości rozłożenia na raty, na konto o którym mowa wyżej.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 70 36 wew. 225.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 11-10-2005 15:14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2005
Ostatnia aktualizacja: 11-10-2005 15:14:12