Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej na terenie gminy Choszczno w obrębie Zamęcin z przeznaczeniem do adaptacji na lokal mieszkalny


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO

Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej nr 357/3 o pow. 0,1924 ha, znajdującej się na terenie gminy Choszczno w obrębie Zamęcin z przeznaczeniem do adaptacji na lokal mieszkalny.

Wysokość wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100); wysokość wadium - 20 % wysokości wywoławczej czynszu dzierżawnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 października 2005 r. o godz. 13 00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 04 października 2005 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a innym oferentom zostanie ono zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

O terminie podpisania umowy dzierżawy zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów, między innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 70 36 wew. 222.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 23-09-2005 08:51:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2005
Ostatnia aktualizacja: 23-09-2005 08:51:01