Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o uzupełnieniu materiałów do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 70/3 i 70/4 obręb 4 miasta Choszczno. 2012-12-21 12:04:03
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 18 grudnia 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 326, 353, obr. 1 miasta Choszczno. 2012-12-18 14:02:24
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych "Choszczno" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2012-12-11 11:29:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 30.11.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid. 326, 353 obr. 1 miasta Choszczno. 2012-12-04 14:05:21
dokument Zawiadomienie o uchyleniu w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, dotyczacej odmowy wydania przez Burmistrza Choszczna środowiskowych uwarunkowań dla przedsiewziecia pn.: Budowa Biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 70/3, obręb 4 miasta Choszczno 2012-12-04 09:02:29
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 15/2012 znak: IBPP.6733.15.4.2012.AS z dnia 30 listopada 2012 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami kablowymi SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 381/1, 191, 192, 190/1, 190/2, 188/39, 189/2 w obrębie Pakość i działkach o nr ewid.: 381/1, 390/2, 390/1, 3/7, 4, 311/1, 403/5, 8/3, 380/1 w obrębie 3 m. Choszczna 2012-11-30 11:14:03
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : " budowa drogi gminnej na działce nr 17/67 obręb Smoleń" 2012-11-26 08:48:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wyjaśnień zapisów w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zakup linii technologicznej do produkcji pelletu na działce o nr ewidencyjnym 145/3, obręb Raduń, gmina Choszczno", wydanej przez Burmistrza Choszczna w dniu 10 września 2010 r., nr: KO.IV- 7624-18/04/2010. 2012-11-15 14:05:34
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 16/2012 znak: IBPP.6733.16.3.2012.PK z dnia 14 listopada 2012 r. dla inwestycji polegającej na: budowie małogabarytowej kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami energetycznymi SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 167/1, 184/1, 184/2, 1355, 169/2, 169/3, 169/4 w obrębie 3 m. Choszczna. 2012-11-15 11:29:19
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa parku elektrowni wiatrowych 2012-11-15 08:33:13
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 5 listopada 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami kablowymi SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 381/1, 191, 192, 190/1, 190/2, 188/39, 189/2 obr. Pakość i działkach o nr ewid.: 381/1, 390/2, 390/1, 3/7, 4, 311/1, 403/5, 8/3, 380/1 w obrębie 3 miasta Choszczno. 2012-11-05 11:40:11
dokument Obwieszczenie - Posadowienie zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z obiektem stacji transformatorowej oraz obiektami zaplecza technicznego na działce nr 211/9 obręb Stradzewo, Gmina Choszczno. 2012-10-30 15:28:09
dokument Obwieszczenie budowie sieci wodociągowej w gminie Choszczno na odcinku Kożedo - Wardyń - Chełpa - Rzecko wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Chełpa 2012-10-25 13:55:43
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16.10.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie małogabarytowej kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami energetycznymi 15kV i 0,4kV na działkach o nr ewid. 167/1, 184/1, 184/2, 1355, 169/2, 169/3, 169/4, obr. 3 miasta Choszczno. 2012-10-22 14:12:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12.10.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji kompaktowej 15/0,4 kV z powiązaniami kablowymi SN-15kV i nn-0,4 kV przy ul. Zielnej w Choszcznie zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 381/, 191, 192, 190/1, 190/2, 188/39, 189/2 w obrębie Pakość oraz 381/1, 390/1, 390/2, 3/7, 4, 311/1, 403/5, 8/3, 380/1 w obrębie 3 m. Choszczno. 2012-10-19 09:09:44
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 13/2012 znak: IBPP.6733.13.5.2012.PK z dnia 17 października 2012 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej odczepowej 15/04 kV z powiązaniami energetycznymi 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid.: 345, 346, 350, 233/4, 352/3 w obrębie Sławęcin, gmina Choszczno. 2012-10-17 09:19:00
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 1 października 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej w gminie Choszczno na odcinku Kożedo - Wardyń - Chełpa - Rzecko wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Chełpa na działkach o nr ewid. 10, 12, 17 w obrębie Baczyn, dz. nr 31/2, 31/3, 32, 33 78/1, 76, 81/2, 90, 92, 93/13, 95, 98/2, 114, 115/1, 131 w obr. Wardyń, dz. nr 72, 74, 78, 82/2, 89, 90, 91, 95, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 147/1, 161, 184/1, 185, 188, 189/1, 189/2, 195/4, 200, 226 w obr. Chełpa, dz. nr 25/3, 62/2 w obr. Rzecko, gmina Choszczno 2012-10-01 12:17:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr KO.6220.5.2012.8.ES o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie spsobu użytkowania istniejącego budynku paszami na budynek hodowli trzody chlewnej (porodówka z czterema stanowiskami) z niezbędną infrastrukturą oraz silosem paszowym na działce nr 355/2 obręb Kołki, Gmina Choszczno. 2012-09-20 08:46:57
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty 2012-09-11 11:04:31
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 10 czerwca 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej odczepowej 15/0,4 kV z powiązaniami energetycznymi 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid. 345, 346, 350, 233/4, 352/3 obr. Sławęcin gmina Choszczno 2012-09-10 14:51:39
dokument Obwieszcznie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 31.10.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na odcinku Kożedo-Wardyń-Chełpa-Rzecko wraz z budową sieci wodociągowej w m. Chełpa na działkach o nr ewid. 10, 12, 17 obr. Baczyn, nr ewid. 31/2, 31/3, 32, 33 78/1, 76, 81/2, 90, 92, 93/13, 95, 98/2, 114, 115/1, 131 obr. Wardyń, nr ewid. 72, 74, 78, 82/2, 89, 90, 91, 95, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 147/1, 161, 184/1, 185, 188, 189/1, 189/2, 195/4, 200, 226 obr. Chełpa, nr ewid. 25/3, 62/2 obr. Rzecko, gmina Choszczno. 2012-09-10 11:22:47
dokument Obwieszcznie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 31.08.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej odczepowej 15/0,4 kV z powiązaniami energetycznymi 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid. 345, 346, 350, 233/4, 352/3 , obr. Sławęcin gmina Choszczno. 2012-09-06 11:14:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : - budowie dwóch otworów studziennych średnicy 218 mm i głębokości do 60 mb celem poboru wody na potrzeby stawów z wydajnością 10 m3/godz. Na działce o numerze ewidencyjnym 305/1 obręb Staru Klukom planowanego w ramach przedsięwzięcia polegajacego na budowie stawu hodowlanego na działce o numerze ewidencyjnym 305/1 obręb stary Klukom, Gmina Choszczno. 2012-09-05 14:13:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr: KO.6220.18.2011.2012.16.ES o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie pryzmowej kompostowni odpadów biodegradowalnych i modułowej stacji segregacji odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie, gm. Choszczno. 2012-08-28 15:15:40
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku paszarni na budynek hodowli trzody chlewnej (porodówka z czterdziestoma stanowiskami) z niezbędną infrastrukturą oraz silosem paszowym. Inwestycja planowana jest na działce nr 355/2 obręb Kołki, Gmina Choszczno. Strefa oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje działki o nr ewid. 1/1, 2/1, 355/1, 355/3, 358 obrębu Kołki. 2012-08-28 15:14:25
dokument OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno w obrębie 3, w rozgraniczeniu ulic Wolności, Westerplatte i Piastowskiej 2012-08-28 14:00:03
dokument OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno w obrębie 3, w rozgraniczeniu ulic Wolności, Westerplatte i Piastowskiej 2012-08-28 13:56:57
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla inwestycji polegającej na budowie pryzmowej kompostowni odpadów biodegradowalnych i modułowej stacji segregacji odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie, Gmina Choszczno. 2012-08-07 11:42:38
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 11/2012 znak: IBPP.6733.11.5.2012.MP z dnia 2 sierpnia 2012 r. dla inwestycji polegającej na: budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 71/2 obręb Zamęcin, gmina Choszczno 2012-08-02 15:15:23
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o numerze ewidencyjnym 71/2, obręb Zamęcin, gmina Choszczno 2012-07-25 14:12:41
dokument Obwieszczenie: Budowa pryzmowej kompostowni odpadów biodegradowalnych i Modułowej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie gm. Choszczno. 2012-07-20 12:44:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 18.07.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Zamęcinie na działce o numerze ewidencyjnym 71/2 obr. Zamęcin, gmina Choszczno. 2012-07-19 12:01:47
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 10/2012 znak: IBPP.6733.10.9.2012.MP z dnia 18 lipca 2012 r. dla inwestycji polegającej na: polegającą na budowie niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ 2012-07-18 14:51:16
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiazaniem elektroenergetyczną linią kablową 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid. 16/6, 16/7, 16/5, 40, 18/4, 20/4, 20/9, 20/10, 20/11, 50 obr. Witoszyn gmina Choszczno 2012-07-12 12:32:34
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 4 lipca 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ na działkach o nr ewid. 897, 91 obr. Piasecznik, 18/2, 203, 202, 283/4 obr. Chełpa, 61/1, 206/2 obr. Radlice, 15, 26/2, 24, obr. Rzecko, gmina Choszczno. 2012-07-04 12:12:08
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie budowy parku elektrowni wiatrowych "Choszczno" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2012-06-27 13:43:01
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2012 znak: IBPP.6733.8.5.2012.MP z dnia 26 czerwca 2012 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 148/20, 151/7, 151/9, 151/10, 151/11, 160, 172/1 obręb Pakość, gmina Choszczno 2012-06-27 13:39:14
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 27 czerwca 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ na działkach o nr ewid. 897, 91 obr. Piasecznik, 18/2, 203, 202, 283/4 obr. Chełpa, 61/1, 206/2 obr. Radlice, 15, 26/2, 24, obr. Rzecko, gmina Choszczno. 2012-06-27 12:11:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiajacej określenia środowiskowych uwatunkowań dla inwestycji polegającej na budowie Biogazowni o mocy 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 70/3 oraz 70/4 obręb 4 miasta Choszczno. 2012-06-20 14:34:12
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 19 czerwca 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiazaniem elektroenergetyczną linią kablową 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid. 16/6, 16/7, 16/5, 40, 18/4, 20/4, 20/9, 20/10, 20/11, 50 obr. Witoszyn gmina Choszczno 2012-06-19 13:54:30
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 10 maja 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 148/20, 151/7, 151/9, 151/10, 151/11, 160, 172/1 obr. Pakość, gmina Choszczno. 2012-06-18 11:57:14
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2012 znak: IBPP.6733.6.5.2012.MP z dnia 12 czerwca 2012 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie przepompowni ścieków na działkach o nr ewid.: 60/9, 60/4 obręb 3 m. Choszczna przy ul. Fredry 2012-06-13 09:36:08
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2012 znak: IBPP.6733.7.5.2012.MP z dnia 12 czerwca 2012 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie przepompowni ścieków na działkach o nr ewid.: 49/5, 36/1 obręb 2 m. Choszczna przy ul. Fabrycznej 2012-06-13 09:32:55
dokument Obwieszczenie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej we wszczęciu postępowania w zakresie dodania do zakresu inwestycji pominiętej wcześniej działki o nr ewid. 206/2 obręb Radlice gmina Choszczno 2012-06-11 12:34:39
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postepowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na "Możliwości kontynuacji prowadzenia działalnośći gospodarczej w zakresie zbierania i transportu odpadów" na działkach o nr ewid. 391/1 i 394 obręb 3 miasta Choszczno 2012-06-08 17:13:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr KO.6220.01.16.2010.2011.2012.KG o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie siedliska wraz z obiektem hodowli ryb łososiowatych na działce o nr ewid. 235/2 obręb Stradzewo, Gmina Choszczno. 2012-06-04 10:15:53
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2012 znak: IBPP.6733.5.5.2012.MP z dnia 30 maja 2012 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid.: 51, 48/1, 61, 59, 40, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15 obręb Gleźno, gmina Choszczno. 2012-05-31 08:38:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 18.05.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny i jej dopływów ? budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ na działkach o nr ewid. 897, 91, obr. Piasecznik, 18/2, 203, 202, 283/4, obr. Chełpa, 61/1, obr. Radlice, 15, 26/2, 24, obr. Rzecko, gmina Choszczno. 2012-05-30 12:26:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 14.05.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV z powiązaniem energetyczną linią kablową SN-15-kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid. 16/6, 16/7, 16/5, 40, 18/4, 20/4, 20/9, 20/10, 20/11, 50, obr. Witoszyn gmina Choszczno. 2012-05-30 12:23:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25.04.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 172/1, 151/9, 151/10, 160, 151/11, 151/7, 148/20, obr. Pakość gmina Choszczno. 2012-05-25 08:41:51
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie przepompowni ścieków na działkach o numerach ewidencyjnych 49/5, 36/1, obręb 2, miasta Choszczno. 2012-05-24 11:46:01
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie przepompowni ścieków na działkach o numerach ewidencyjnych 60/9, 60/4, obręb 3, miasta Choszczno 2012-05-24 11:42:21
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2012 znak: IBPP.6733.4.5.2012.MP z dnia 23 maja 2012 r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 35 obręb 1 miasta Choszczna, 160 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2012-05-23 10:51:05
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2012 znak: IBPP.6733.3.6.2012.MP z dnia 22 maja 2012 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 151/9, 151/10, 160, 172/1 obręb Pakość oraz działce o nr ewid.: 35 obręb 1 miasta Choszczna, gmina Choszczno 2012-05-22 15:13:48
dokument Obwieszczenie - budowa pryzmowej kompostowni odpadów biodegradowalnych i Modułowej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie gm. Choszczno. 2012-05-22 10:41:26
dokument Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w dniu 8 maja 2012 roku w zakresie rozszerzenia zakresu inwestycji o działkę nr 618 obręb 1 Choszczno, oraz o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśienia na działkach o nr ewid. 35, 618 obr. 1 Choszczno, 160 obręb Pakość gmina Choszczno 2012-05-16 09:21:20
dokument Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151. 2012-05-15 10:35:34
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 10 maja 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid. 51, 48/1, 61, 59, 40, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15 obr. Gleźno gmina Choszczno 2012-05-10 13:27:32
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 151/9, 15/10, 160, 172/1, obręb Pakość, gmina Choszczno, oraz działkach 618, 35 obręb 1 miasta Choszczno 2012-05-07 13:49:41
dokument Obwieszczenie o zebraniu materialów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla inwestycji polegającej na budowie siedliska wraz z obiektem hodowli ryb łososiowatych na działce o nr ewid. 235/2 obręb Stradzewo, Gmina Choszczno. 2012-05-04 11:27:45
dokument Obwieszczenie o zebraniu materialów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni o mocy 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 70/3 i 70/4 obręb 4 miasta Choszczno, oraz o uchyleniu postanowienia w sprawie zawiadomienia o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dotyczącej budowy biogazowni. 2012-04-30 12:32:09
dokument Decyzja Burmistrza Choszczna - umorzenie z urzędu postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej Choszczno o planowanej mocy znamionowej 97,5 MW zlokalizowanej w okolicach miejscowości Wardyń i Raduń w gminie Choszczno i składającej się z trzydziestu dziewięciu siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 155,00 npt wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej. 2012-04-20 14:24:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13.04.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie przepompowni ścieków PG Fredry na działkach o numerach ewidencyjnych 60/9, 60/4 obr. 3, miasta Choszczno. 2012-04-19 10:12:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13.04.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie przepompowni ścieków PS Fabryczna na działkach o numerach ewidencyjnych 49/5, 36/1 obr. 2, miasta Choszczno. 2012-04-19 10:10:15
dokument Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięzięcia polegającego na: budowie biogazowni o mocy 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 70/3 oraz 70/4 obręb 4 miasta Choszczno. 2012-04-18 13:35:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11.04.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami kablowymi SN-15kV i nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 51, 48/1, 61, 59, 40, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15 obr. Gleźno, gmina Choszczno. 2012-04-17 13:01:01
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 kwietnia 2012 r. dotyczące postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 13/2010 z dnia 09 grudnia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151. 2012-04-16 14:44:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28.03.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego napięcia na działkach o nr ewid. 35, obr. 1 Choszczno, 160 obręb Pakość gmina Choszczno 2012-04-06 11:54:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23.03.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej na działkach o nr ewid. 35, 618, obr. 1 miasta Choszczno, 160, 151/9, 151/10, 172/1, obr. Pakość gmina Choszczno. 2012-04-02 12:50:25
dokument PROTOKÓŁ z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przeprowadzonej w dniu 20 marca 2012 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno. 2012-03-26 15:26:00
dokument Obwieszczenie dotyczące budowy biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 70/3 oraz 70/4 obręb 4 miasta Choszczno. 2012-03-07 09:42:28
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2012 znak: IBPP.6733.2.7.2012.MP z dnia 6 marca 2012 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami energetycznymi 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid.:, 148/1, 148/4, 148/21, 148/22, 148/23, 148/24, 148/25, 148/26, 148/27, 148/28, 148/29 obręb Pakość, 73 obręb Oraczewice gmina Choszczno 2012-03-06 15:24:46
dokument OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Smoleń, Wardyń, Raduń, Rzecko, Korytowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-03-01 14:06:59
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 22/2/2011 znak: IBPP.6733.22.10.2011.2012.MP., z dnia 22 lutego 2012 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 211/2 obręb 3 miasta Choszczno 2012-02-22 12:52:53
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 1/2012 znak: IBPP.6733.1.4.2012.MP z dnia 22 lutego 2012 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid.: 921/1, 906 obręb 3 m. Choszczno 2012-02-22 12:51:39
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 20 lutego 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami energetycznymi 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid. 148/1, 148/4, 148/21, 148/22, 148/23, 148/24, 148/25, 148/26, 148/27, 148/28, 148/29 obr. Pakość oraz działce o nr ewid. 73 obr. Oraczewice gmina Choszczno. 2012-02-20 09:42:39
dokument OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 2012-02-14 11:17:07
dokument OBWIESZCZENIE o budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami energetycznymi 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid. 148/1, 148/4, 148/21, 148/22, 148/23, 148/24, 148/25, 148/26, 148/27, 148/28, 148/29 obr. Pakość oraz działce o nr ewid. 73 obr. Oraczewice gmina Choszczno, 2012-02-10 11:18:43
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 921/1, 906, obręb 3, miasta Choszczno, 2012-02-09 12:40:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " budowa odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110 kV w relacji od projektowanej stacji 110/15 kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" 2012-02-08 14:42:02
dokument Obwieszczenie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydał decyzję z dnia 27 stycznia, znak BOII-1mfp/BP-772-18-131/11/12, utrzymującą w mocy decyzję nr 13/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 grudnia 2010 r. , znak I.1.7170/27-3/20, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Województwu zachodniopomorskiemu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151. 2012-02-08 14:16:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27.01.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami energetycznymi 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid. 73, 148/1, 148/4, 148/21, 148/22, 148/23, 148/24, 148/25, 148/26, 148/27, 148/28, 148/29, obr. Pakość gmina Choszczno. 2012-02-02 12:10:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25.01.2012 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej kompaktowej 15/0,4 kV z powiązaniami sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid. 921/1 i 906, obr. 3 miasta Choszczno. 2012-02-01 08:42:00
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu zmiany decyzji w dniu 31 stycznia 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie obiektów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 211/2 obręb 3 miasta Choszczno. 2012-01-31 14:41:17
dokument Obwieszczenie o zebraniu wystarczających materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,zgody na realizacje dla inwestycji polegającej na : budowa stacji paliw na działce o nr ewidencyjnym 166/7 obręb 3 miasta Choszczno. 2012-01-23 13:05:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10.01.2012 r. roku roku w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22/2011 wydanej dnia 24 października 2011 roku dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowa obiektów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 211/2 obręb 3 miasta Choszczno 2012-01-19 10:02:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10.01.2012 r. roku roku w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22/2011 wydanej dnia 24 października 2011 roku dla inwestycji polegającej na 2012-01-16 15:16:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29 grudnia 2011 roku roku w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22/2011 wydanej dnia 24 października 2011 roku dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowa obiektów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 211/2 obręb 3 miasta Choszczno w zakresie zwiększenia szerokości elewacji frontowej do 10 m, oraz dopuszczenia bezpośredniego zbliżenia do granicy z nieruchomością o nr ewid.257/5. 2012-01-05 09:42:52