Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, położonych w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH GARAŻAMI, POŁOŻONYCH W CHOSZCZNIE PRZY UL. STARGARDZKIEJ

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami o konstrukcji lekkiej-stalowej, położonych w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Dla przedmiotowych nieruchomości urządzone zostaną księgi wieczyste.

1) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1273 o pow. 27 m2

cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 3.970,00 zł

cena gruntu - 1.710,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

2) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1274 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

3) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1275 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

4) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1276 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

5) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1277 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 3.970,00 zł

cena gruntu - 1.710,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

6) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1278 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 3.970,00 zł

cena gruntu - 1.710,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

7) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1279 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

8) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1281 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

9) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1282 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

10) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1283 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 3.970,00 zł

cena gruntu - 1.710,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

11) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1295 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

12) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1296 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

13) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1297 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

14) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1298 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 3.970,00 zł

cena gruntu - 1.710,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

15) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1299 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

16) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1300 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu : - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

17) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1301 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu : - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

18) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1302 o pow. 26 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 4.030,00 zł

cena gruntu - 1.650,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

19) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 1303 o pow. 27 m2

cena wywoławcza do przetargu: - 5.680,00 zł

w tym: cena garażu - 3.970,00 zł

cena gruntu - 1.710,00 zł

wysokość wadium: - 1.136,00 zł

Przedmiotowe nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Choszczno, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. znajdowały się w jednostce A-23 K, UR dla której obowiązywał zapis:

Obecna funkcja terenu: „Teren zespołu garażowego i warsztatu rzemieślniczego.”

Funkcja projektowana ustalona w planie: „Utrzymanie dotychczasowej funkcji. W obszarze rurociąg kanalizacji sanitarnej oraz ciepłociąg.”

W opracowanym projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, a w przyszłości Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno nieruchomości te znajdują się w jednostkach: U, P, MN, dla których widnieją zapisy:

„U” - tren usług

„P” - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

„MN” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2005 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 26 września 2005 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie ono zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i winna być wpłacona w drodze jednorazowej najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, bez możliwości rozłożenia na raty, na konto o którym mowa wyżej.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów, między innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 70 36 wew. 225.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 06-09-2005 14:38:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-09-2005
Ostatnia aktualizacja: 06-09-2005 14:38:46