Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczna


BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, przeznaczonych zgodnie z decyzją Burmistrza Choszczna Nr 11/2004 z dnia 01 grudnia 2004 r. o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm. ).

Dla niżej wymienionych nieruchomości urządzone będą księgi wieczyste.

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/3 o pow. 794 m2 i udział w wysokości

1/10 części w działce nr 211/8 o pow. 1.340 m2 - 30.533,00 zł

 1. cena nieruchomości do przetargu

(słownie: trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści trzy złotych)

 1. wysokość wadium: - 6.106,00 zł

(słownie: sześć tysięcy sto sześć złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/4 o pow. 795 m2 i udział w wysokości

1/10 części w działce nr 211/8 o pow. 1.340 m2

 1. cena nieruchomości do przetargu - 30.573,00 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złotych)

 1. wysokość wadium: - 6.114,00 zł

(słownie: sześć tysięcy sto czternaście złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/5 o pow. 792 m2 i udział w wysokości

1/10 części w działce nr 211/8 o pow. 1.340 m2

 1. cena nieruchomości do przetargu - 30.463,00 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złotych)

 1. wysokość wadium: - 6.092,00 zł

(słownie: sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/6 o pow. 789 m2 i udział w wysokości

1/10 części w działce nr 211/8 o pow. 1.340 m2

 1. cena nieruchomości do przetargu - 30.363,00 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złotych)

 1. wysokość wadium: - 6.072,00 zł

(słownie: sześć tysięcy siedemdziesiąt dwa złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/7 o pow. 1.011 m2 i udział w wysokości

1/10 części w działce nr 211/8 o pow. 1.340 m2

 1. cena nieruchomości do przetargu - 38.133,00 zł

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści trzy złotych)

 1. wysokość wadium: - 7.626,00 zł

(słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/9 o pow. 782 m2 i udział w wysokości

1/10 części w działce nr 211/8 o pow. 1.340 m2

 1. cena nieruchomości do przetargu - 30.113,00 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy sto trzynaście złotych)

 1. wysokość wadium: - 6.022,00 zł

(słownie: sześć tysięcy dwadzieścia dwa złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/10 o pow. 804 m2 i udział w wysokości

1/10 części w działce nr 211/8 o pow. 1.340 m2

 1. cena nieruchomości do przetargu - 30.883,00 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złotych)

 1. wysokość wadium: - 6.176,00 zł

(słownie: sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/11 o pow. 802 m2 i udział w wysokości

1/10 części w działce nr 211/8 o pow. 1.340 m2

 1. cena nieruchomości do przetargu - 30.813,00 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy osiemset trzynaście złotych)

 1. wysokość wadium: - 6.162,00 zł

(słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/12 o pow. 806 m2 i udział w wysokości

1/10 części w działce nr 211/8 o pow. 1.340 m2

 1. cena nieruchomości do przetargu - 30.953,00 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złotych)

 1. wysokość wadium: - 6.190,00 zł

(słownie: sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/13 o pow. 1.007 m2 i udział w wysokości

1/10 części w działce nr 211/8 o pow. 1.340 m2

 1. cena nieruchomości do przetargu - 37.993,00 zł

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złotych)

 1. wysokość wadium: - 7.598,00 zł

(słownie: siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/14 o pow. 1.033 m2 i udział w wysokości

1/4 części w działce nr 263/2 o pow. 1.297 m2

 1. cena nieruchomości do przetargu - 42.798,00 zł

(słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych)

 1. wysokość wadium: - 8.559,00 zł

(słownie: osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/15 o pow. 805 m2 i udział w wysokości

1/4 części w działce nr 263/2 o pow. 1.297 m2

 1. cena nieruchomości do przetargu - 34.818,00 zł

(słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych)

 1. wysokość wadium: - 6.963,00 zł

(słownie: sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/16 o pow. 803 m2 i udział w wysokości

1/4 części w działce nr 263/2 o pow. 1.297 m2

 1. cena nieruchomości do przetargu - 34.748,00 zł

(słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych)

 1. wysokość wadium: - 6.949,00 zł

(słownie: sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych)

 1. nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 211/17 o pow. 803 m2 i udział w wysokości

1/4 części w działce nr 263/2 o pow. 1.297 m2

 1. cena nieruchomości do przetargu - 34.748,00 zł

(słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych)

 1. wysokość wadium: - 6.949,00 zł

(słownie: sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2005 r. o godz. 10 00 w sali narad Urzędu Miejskiego

w Choszcznie ul. Wolności 24.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż trzy ( 3 ) dni przed przetargiem t.j. do dnia 11 lipca 2005 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Nr 68 1020 4867 0000 1302 0007 8899 w PKO BP S.A. O/Choszczno.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech

( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

w wysokości 22 % i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy na konto, o którym mowa wyżej.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Uchybienie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Gminy Choszczno tel. ( 095 ) 765 70 36 wew. 225.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 14-06-2005 14:34:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2005
Ostatnia aktualizacja: 14-06-2005 14:34:35