Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym, nieograniczonym na dzierżawę placu pod stoiska handlowe oraz miejsca zabaw i rekreacji w Choszcznie na placu Witosa obok ul. Jagiełły, na działalność handlową w dniach od 11.06.2005r. do 12.06.2005r. z okazji obchodów "DNI CHOSZCZNA 2005" - opis


ZAPRASZAMY HANDLOWCÓW !

Dyrektor Choszczeńskiego Domu Kultury informuje, że przetarg, który miał odbyć się dnia 17.05.2005 został unieważniony ze względu na błąd dotyczący ceny wywoławczej na wyłączność sprzedaży piwa oraz błędy w oznakowaniu terenu dzierżawy.

Jednocześnie Dyrektor Choszczeńskiego Domu Kultury ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na dzierżawę placu pod stoiska handlowe oraz miejsca zabaw i rekreacji w Choszcznie na placu Witosa obok ul. Jagiełły, na działalność handlową w dniach od 11.06.2005r. do 12.06.2005r. z okazji obchodów "DNI CHOSZCZNA 2005".

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25.05.2005r. O GODZ. 9.00
W SALI KONFERENCYJNEJ CHOSZCZEŃSKIEGO DOMU KULTURY W CHOSZCZNIE, UL. Bohaterów W-wy 17

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu na konto Choszczeńskiego Domu Kultury
nr 18102048670000190200078923
w Banku PKO BP S.A. O/Choszczno z zaznaczeniem "DNI CHOSZCZNA 2005"
i określeniem nr stoiska, którego to wadium dotyczy z odpowiednim wyprzedzeniem,
tak aby środki znalazły się na rachunku Choszczeńskiego Domu Kultury najpóźniej w dniu 24.05.2005r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony i Komisja przetargowa nie dopuści oferenta do udziału w przetargu.
Wadium wpłacone na jedno stanowisko upoważnia do udziału w przetargu
tylko na to stanowisko.

Przed wpłaceniem wadium osoby zainteresowane przetargiem powinny zapoznać się ze szkicem sytuacyjnym stoisk handlowych, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Choszczeńskiego Domu Kultury w Choszcznie - sekretariat.
Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest do posiadania w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości a w przypadku osób prawnych - dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot oraz stosownego pełnomocnictwa.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie do dnia 06.06.2005r. z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 15,00 zł.
Do każdej wyprzetargowanej opłaty czynszu doliczony zostanie VAT w wysokości 22%.
Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od spisania w określonym w niniejszym ogłoszeniu terminie umowy dzierżawy.

Umowa dzierżawy z wyłonionymi kandydatami na dzierżawców spisana zostanie w terminie do dnia 06.06.2005r., do tego też czasu dzierżawca powinien wpłacić na konto Choszczeńskiego Domu Kultury wyprzetargowaną opłatę czynszu wraz z VAT, a dowód wpłaty okazać przy podpisywaniu umowy. Dzierżawca nie ma prawa przenosić uprawnień wynikających z zawartej umowy dzierżawy na osoby trzecie, jak również oddawać przedmiot dzierżawy osobom trzecim do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać - pod rygorem wstrzymania działalności handlowej.

Dzierżawca stoiska handlowego z piwem zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie z dn. 26.10.1982r. z późniejszymi zmianami - O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza art.14, ust. 2a (Dz.U. Nr 147 z 2002r., poz. 1231 z późniejszymi zmianami) oraz do posiadania niezbędnych zezwoleń na sprzedaż piwa.

Dzierżawcy stoisk gastronomicznych są odpowiedzialni za dopełnienie wszelkich formalności związanych z prowadzoną działalnością.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Odbywające się obchody „DNI CHOSZCZNA 2005” nie wstrzymują działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w ramach posiadanych zezwoleń stałych.

Organizatorzy obchodów „DNI CHOSZCZNA 2005” " zapewniają w porze nocnej dozór placu handlowego, natomiast zabezpieczenie urządzeń stoisk dzierżawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.
Dyrektor Choszczeńskiego Domu Kultury zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Załączniki:

Wykaz stoisk handlowych

Organizacja handlu


WYKAZ STOISK HANDLOWYCH
ZLOKALIZOWANYCH na Placu Witosa w Choszcznie
PODCZAS TRWANIA "DNI CHOSZCZNA 2005".

STOISKO nr 1
- wyłączność na sprzedaż piwa, punkty handlowe

Sprzedaż piwa ………………………………………..

(możliwość podłączenia się do sieci elektrycznej).

Cena wywoławcza - 15.000 zł

(słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100)

Wadium - 3.000 zł

(słownie: trzy tysiące złotych)

STOISKA nr 2

Przeznaczone do prowadzenia "małej gastronomii"

oraz sprzedaży napojów bezalkoholowych

(możliwość podłączenia się do sieci elektrycznej).

Cena wywoławcza - 800,00 zł

(słownie: osiemset złotych 00/100)

Wadium - 160,00 zł

(słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100)

STOISKA nr 3

Sprzedaż upominków, okularów, waty cukrowej,

pop-cornu, zabawek i innych drobiazgów

(bez możliwości podłączenia się do sieci elektrycznej)

Cena wywoławcza - 100,00 zł

(słownie: sto złotych 00/100)

Wadium - 20,00 zł

(słownie: dwadzieścia złotych 00/100)

STOISKA NR 4

Urządzenia pneumatyczne i dmuchane i małe ogródki zabaw dla dzieci (np. autka akumulatorowe, urządzenia zręcznościowe i inne)

(możliwość podłączenia do sieci elektrycznej)

Cena wywoławcza - 2.000,00 zł

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Wadium - 300,00 zł

(słownie: trzysta złotych 00/100)

STOISKO NR 5

„Wesołe Miasteczko”

(dzierżawca we własnym zakresie zobowiązany jest zawrzeć umowę na dostawę energii elektrycznej z Rejonem Energetycznym Choszczno)

Cena wywoławcza - 8.000,00 zł

(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

Wadium - 1.600,00 zł

(słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)

INFORMACJE NA TEMAT IMPREZY

MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE

Choszczeńskiego Domu Kultury

tel./fax - (95) 765 72 96

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 20-05-2005 12:41:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2005
Ostatnia aktualizacja: 20-05-2005 12:41:06