Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr LIX.161.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczcinie z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłuzonym przez Burmistrza Choszczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2012 rok 2013-12-04 13:39:33
dokument Udzielone poręczenia przez Gminę Choszczno stan na 31 grudnia 2012 r. 2013-07-02 10:57:12
dokument Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 - korekta. 2013-07-02 09:31:32
dokument SPRAWOZDANIE ROCZNE Burmistrza Choszczna z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2012 sporządzone na podstawie art. 267 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 2013-07-02 09:28:36
dokument Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 - korekta 2013-04-11 09:07:37
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku 2013-03-06 12:29:20
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku. 2013-03-06 12:25:50
dokument Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu na koniec 2012 r. 2013-03-06 12:20:26
dokument Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012. 2013-03-06 12:17:32
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2012-10-29 12:51:49
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 2012-10-29 12:50:18
dokument Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 2012-10-29 12:48:50
dokument Uchwała Nr CXIX/393/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłozonej przez Burmistrza Choszczna informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 2012-09-13 12:33:41
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku 2012-08-27 10:59:29
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku 2012-08-27 10:57:12
dokument Rb-NDS Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012. 2012-08-27 10:54:42
dokument Uchwała Nr XCIX/345/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Choszczno na lata 2012-2023 2012-07-16 12:05:36
dokument Uchwała Nr LXXI/255/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wydania opinii o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego. 2012-06-12 11:11:39
dokument Uchwała Nr XXXIII/120/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 2012-04-13 09:31:17
dokument Uchwała Nr IX/41/2012 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty dlugu Gminy Choszczno. 2012-01-25 09:31:05
dokument Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2012. 2012-01-09 11:29:28
dokument Uchwała Nr CCLIX/630/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Choszczna projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2012-2023. 2011-12-19 09:40:37
dokument Uchwała Nr CCLIX/629/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przełożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Choszczno na 2012 rok. 2011-12-19 09:35:40
dokument Projekt budżetu Gminy Choszczno na rok 2012. 2011-11-18 10:36:05
dokument KOMUNIKAT BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie budżetu 2011-07-12 13:07:32