Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Spotkanie w sprawie utworzenia muzeum w Choszcznie i utworzenia pomnika pod roboczą nazwą „Mieszkańcom Choszczna” 2005-12-30 09:43:09
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-12-29 11:54:11
dokument unieważnienie przetargu na dostawę paliw dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie 2005-12-19 14:54:06
dokument I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ WRAZ Z UDZIAŁEM W GRUNCIE , POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO 2005-12-16 09:01:47
dokument przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na "budowę wagi samochodowej najazdowej" na składowisku odpadów komunalnych w m.Stradzewo. 2005-12-15 14:38:06
dokument I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2005-12-14 11:23:59
dokument Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2005-12-09 09:26:49
dokument Burmistrz Choszczna przypomina o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. 2005-12-09 08:46:08
dokument Informacja dotycząca wyników przetargu na dostawę paliwa dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2005-12-05 12:53:46
dokument I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej, oznaczonej nr działki 254/1 położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m.Choszczno 2005-11-28 13:01:31
dokument I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 230/5 położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m.Choszczno 2005-11-28 13:01:04
dokument I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, położonej na terenie gminy Choszczno w obrębie Gleźno 2005-11-22 11:02:34
dokument II przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gminy Choszczno 2005-11-21 11:17:40
dokument I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w gruncie, położonych na terenie gminy Choszczno 2005-11-21 11:15:26
dokument Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 60.000 euro na dostawę paliw dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2005-11-18 09:43:04
dokument I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smoleń (powyżej 100 000 Euro) 2005-11-16 14:06:44
dokument I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smoleń (do 100 000 Euro) 2005-11-16 14:06:25
dokument Informacja o wyniku przetargu na rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego 2005-11-14 15:02:52
dokument I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smoleń 2005-11-08 10:17:34
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno 2005-11-04 13:41:45
dokument I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno 2005-11-02 10:11:45
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności działki budowlanej położonej w Gleźnie 2005-11-02 09:14:10
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie przy ul. Kolejowej 2005-10-28 15:39:56
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Choszcznie przy ul. 22 lipca 2005-10-28 15:39:42
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków 2005-10-28 15:39:27
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 2005-10-28 13:30:25
dokument Program obchodów Święta Niepodległości 2005-10-25 14:10:39
dokument II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek budowlanych położonych w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2005-10-17 14:55:29
dokument Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-10-12 10:57:07
dokument W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, celem zorganizowania zwiększonej sprzedaży na terenie Targowiska Miejskiego, wyznacza się miejsca dla handlu kwiatami oraz zniczami. 2005-10-12 10:47:28
dokument II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w prawie własności działki budowlanej położonej w Korytowie 2005-10-11 15:14:27
dokument II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki budowlanej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2005-10-11 15:14:12
dokument W dniu 7 października 2005r. z okazji 10- lecia Choszczeńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Choszcznie oraz spotkania pokoleń odbyła się uroczystość zorganizowana... 2005-10-11 15:05:12
dokument Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie. 2005-10-05 11:11:24
dokument Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gminy Choszczno 2005-09-23 08:51:40
dokument Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, położonych na terenie gminy Choszczno w obrębie Wardyń, Rzecko z przeznaczeniem na ogródki warzywne 2005-09-23 08:51:21
dokument Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej na terenie gminy Choszczno w obrębie Zamęcin z przeznaczeniem do adaptacji na lokal mieszkalny 2005-09-23 08:51:01
dokument Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2005r. zadań publicznych na terenie miasta i gminy Choszczno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego 2005-09-20 09:08:47
dokument Przetarg na remont dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie 2005-09-16 12:04:03
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wysokości szacunkowej do 60.000 euro na zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia realizowanych w Przychodnii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Dąbrowszczaków 40 2005-09-13 12:36:56
dokument Informacja o wyniku przetargu na rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego 2005-09-06 15:14:21
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Gleźnie 2005-09-06 14:54:21
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zamęcinie 2005-09-06 14:53:06
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Korytowie 2005-09-06 14:51:33
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2005-09-06 14:40:17
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, położonych w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2005-09-06 14:38:46
dokument Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do wynajmu 2005-09-05 09:58:41
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajmu 2005-09-05 09:58:13
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-09-05 09:57:58
dokument Ogłoszenie o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2005-09-01 14:13:05
dokument Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2005-08-25 09:17:40
dokument Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005r. 2005-08-25 09:17:19
dokument Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Choszczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2005-08-22 11:44:49
dokument Spotkanie z okazji Dnia Strażnika Miejskiego Cywilnego 2005-08-16 11:36:12
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na udzielenie długookresowego kredytu dla gminy Choszczno na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2005 2005-08-09 14:54:29
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-08-03 09:30:32
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu 2005-08-03 09:30:13
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-07-28 14:39:37
dokument Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na remont trzech klas lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie 2005-07-19 10:32:38
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pokrycia dachowego w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie 2005-07-19 10:32:23
dokument Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Rozbudowa istniejącego Cmentarza Komunalnego 2005-07-18 15:28:30
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-07-08 14:45:52
dokument Wnioski do projektu budżetu 2006r. 2005-07-07 10:02:55
dokument Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Bankową obsługę budżetu gminy Choszczno oraz jej jednostek organizacyjnych o formie jednostek budżetowych” 2005-06-29 14:32:29
dokument Informacja o zmianie konta bankowego Urzędu Miejskiego 2005-06-24 13:47:29
dokument Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2005r. zadań publicznych na terenie miasta i gminy Choszczno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego 2005-06-24 13:44:40
dokument Ogłoszenie o przetargu na „Remont cząstkowy nawierzchni gminnych dróg asfaltowych po zimie 2005r. na terenie gminy Choszczno” 2005-06-20 15:45:01
dokument Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Choszczno w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego 2005-06-17 11:05:10
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczna 2005-06-14 14:34:35
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej kontynuacji robót budowlanych budynku socjalno-klubowego 2005-05-30 13:19:14
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-05-23 13:48:00
dokument Unieważnienie postępowania w trybie „zapytania o cenę” na obsługę rekreacyjno - rozrywkową placu na „Dni Choszczna 2005” 2005-05-20 12:47:50
katalog Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym, nieograniczonym na dzierżawę placu pod stoiska handlowe oraz miejsca zabaw i rekreacji w Choszcznie na placu Witosa obok ul. Jagiełły, na działalność handlową w dniach od 11.06.2005r. do 12.06.2005r. z okazji obchodów "DNI CHOSZCZNA 2005" 2005-05-20 12:36:28
dokument Ogłoszenie o zamówieniu na codzienny dowóz uczniów do szkół w gminie Choszczno 2005-05-19 15:06:40
dokument Ogłoszenie o zapytaniu o cenę na zabezpieczenie imprezy „Dni Choszczna 2005r. - zabezpieczenie służb porządkowych 2005-05-19 15:05:29
katalog Ogłoszenie o zapytaniu o cenę na zabezpieczenie techniki estradowej wraz z obsługą imprezy „Dni Choszczna 2005r. 2005-05-19 15:03:01
dokument Ogłoszenie o zapytaniu o cenę na obsługę rekreacyjno - rozrywkową Placu Witosa w czasie imprezy „Dni Choszczna 2005r. 2005-05-12 13:56:25
dokument Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na dzierżawę placu pod stoiska handlowe w Choszcznie na placu Witosa z okazji „Dni Choszczna 2005” 2005-05-11 15:31:47
dokument Informacja dotycząca sprawy w zakresie zmiany imion i nazwisk 2005-05-06 13:12:35
dokument Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 2005-05-06 13:11:58
dokument Informacja o powołaniu Zastępcy Burmistrza Choszczna 2005-05-02 13:56:02
dokument Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2005r. zadań publicznych na terenie miasta i gminy Choszczno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego 2005-05-02 11:31:39
dokument Ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 2005-04-25 15:26:43
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-04-19 11:41:52
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu 2005-04-15 13:59:53
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2005-04-07 13:32:52
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu 2005-04-07 13:31:51
dokument Ogłoszenie o zamówieniu "Bankowa obsługa budżetu Gminy Choszczno oraz jej jednostek organizacyjnych o formie organizacyjnej jednostek budżetowych" 2005-03-22 12:51:28
dokument Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 2005-03-08 12:48:44
dokument Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury 2005-03-02 10:13:36
dokument Stypendia szkolne - ciąg dalszy 2005-02-24 15:10:16
dokument Stypendia szkolne 2005-02-24 15:09:45
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lub dzierżawy 2005-02-10 14:12:59
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lub dzierżawy 2005-02-09 10:10:07
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu 2005-02-08 15:57:42
dokument Załącznik Nr 12 - Obwodowa komisja do spraw referendum lokalnego Nr 12 2005-02-07 16:02:00
dokument Załącznik Nr 11- Obwodowa komisja do spraw referendum lokalnego Nr 11 2005-02-07 16:01:44
dokument Załącznik Nr 10 - Obwodowa komisja do spraw referendum lokalnego Nr 10 2005-02-07 16:01:27
dokument Załącznik Nr 9- Obwodowa komisja do spraw referendum lokalnego Nr 9 2005-02-07 16:01:11
dokument Załącznik Nr 8 - Obwodowa komisja do spraw referendum lokalnego Nr 8 2005-02-07 16:00:56
dokument Załącznik Nr 7- Obwodowa komisja do spraw referendum lokalnego Nr 7 2005-02-07 16:00:38
dokument Załącznik Nr 6- Obwodowa komisja do spraw referendum lokalnego Nr 6 2005-02-07 16:00:22
dokument Załącznik Nr 5 - Obwodowa komisja do spraw referendum lokalnego Nr 5 2005-02-07 16:00:06
dokument Załącznik Nr 4 - Obwodowa komisja do spraw referendum lokalnego Nr 4 2005-02-07 15:59:49
dokument Załącznik Nr 3 - Obwodowa komisja do spraw referendum lokalnego Nr 3 2005-02-07 15:59:32
dokument Załącznik Nr 2 - Obwodowa komisja do spraw referendum lokalnego Nr 2 2005-02-07 15:59:13
dokument Załącznik Nr 1- Obwodowa komisja do spraw referendum lokalnego Nr 1 2005-02-07 15:58:55
dokument Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego w Choszcznie 2005-02-07 15:58:29
dokument Postanowienie w sprawie powołania gminnej komisji do spraw referendum lokalnego w Choszcznie. 2005-02-07 15:58:12
dokument Wykaz umorzeń z dnia 03.01.2005r. 2005-01-04 15:06:01