Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej w Choszcznie
ul. Wolności 13
73-200 Choszczno
tel. (095) 765 27 31

 Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:

1) Prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej.

2) Prowadzenie ewidencji protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji, prowadzenie terminarza posiedzeń komisji Rady.

3) Prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie przewidzianym kompetencjami.

4) Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków, opinii, listów mieszkańców i interpelacji radnych.

5) Przygotowywanie i prowadzenie list obecności radnych i sołtysów na sesjach i komisjach, przygotowanie list diet radnych z uwzględnieniem frekwencji.

6) Wprowadzanie i uaktualnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie zadań Biura Rady.

7) Opracowywanie projektów uchwał w sprawach funkcjonowania Rady Miejskiej oraz wniosków i opinii komisji w merytorycznych sprawach.

8) Opracowanie projektów planów pracy komisji Rady.

9) Współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji Rady, w szczególności w zakresie zapewnienie udziału komisji w przygotowaniu projektów ważniejszych przepisów prawa miejscowego i koordynacji planów kontroli realizacji uchwał.

10) Opracowanie na zlecenie Przewodniczącego Rady informacji, ocen, wniosków dla potrzeb Rady lub jej organów, podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady z organizacjami działającymi na terenie Gminy.

11) Obsługa merytoryczno-prawna Rady i jej organów przy współpracy z radcą prawnym, zapewnienie właściwych wymogów formalno-prawnych projektom uchwał.

12) Wykonanie administracyjno-organizacyjnej obsługi sesji Rady, posiedzeń komisji i innych spotkań w ramach pracy Rady:

a) kompletowanie materiałów na sesję Rady i posiedzenia komisji,

b)  rozsyłanie zawiadomień i zaproszeń na sesję wraz z porządkiem obrad radnym, sołtysom, przewodniczącym rad osiedlowych i zaproszonym gościom,

c) sporządzanie scenariuszy obrad sesji Rady,

d) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,

e) wprowadzanie poprawek redakcyjnych do uchwał podjętych przez Radę,

f) przygotowanie tekstów podjętych uchwał do podpisu prowadzącego obrady,

g) przekazywanie uchwał Burmistrzowi, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,

h) publikacja podjętych uchwał Rady Miejskiej i protokołów obrad Rady w Biuletynie Informacji Publicznej,

i) przechowywanie nośników zapisu elektronicznego z sesji Rady.

13) Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych.

14) Organizowanie szkoleń radnych, prowadzenie spraw związanych z udziałem radnych w kursach, konferencjach i szkoleniach.

15) Obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady oraz radnych.

16) Podjęcie niezbędnych działań związanych z przeprowadzeniem wyborów ławników sądowych.

17)  W zakresie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta:

a) koordynowanie i przygotowywanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów,

b) obsługa administracyjna Młodzieżowej Rady Miasta.

18) Kompletowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum w zakresie działania Biura Rady Miejskiej.

19) Obsługa środków budżetowych w rozdziale 75022 – Rada Gminy.

20) Organizowanie udziału radnych w uroczystościach obchodów świat państwowych i lokalnych.

21) Wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu Gminy Choszczno.

22)  Merytoryczny nadzór nad pracą Biura Rady sprawuje Przewodniczący Rady.

Biuro Rady Miejskiej przy znakowaniu spraw używa symbolu „BRM”.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 09-03-2011 14:59:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 04-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 07-06-2018 12:32:41