Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 24 listopada 2011 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia na działkach o nr ewid.: 353, 372, 373, 374, 379/3, 379/5, 379/7, 382, 241 obręb 1 m. Choszczno, oraz 107, 108/1, 108/6, 100/3, 100/1, 100/2 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, 2011-12-14 14:05:53
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 23/2011 znak: IBPP.6733.23.5.2011.KS, z dnia 14 grudnia 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia na działkach o nr ewid.: 353, 372, 373, 374, 379/3, 379/5, 379/7, 382, 241 obręb 1 m. Choszczno, 107, 108/1, 108/6, 100/3, 100/1, 100/2 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2011-12-14 13:32:03
dokument Postanowienie Burmistrza Recza w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:" budowa odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110 kV w realizacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" 2011-12-08 08:37:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:" budowa odcinka napowietrznej linii jednotorowej 110 kV w realizacji od projektowanej stacji 110/15kV Choszczno II do projektowanej stacji 110/15 kV RS Recz" 2011-12-08 08:35:27
dokument OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rozgraniczeniu ulic Wolności, Westerplatte i Piastowskiej 2011-12-08 08:28:43
dokument OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Smoleń, Wardyń, Raduń, Rzecko, Korytowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-12-06 10:58:09
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 listopada 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektów warunków korzystania z wód: regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i regionu wodnego Ucker. 2011-11-24 14:22:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 03.11.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV w m. Choszczno ul. Energetyków Obr. 1 Choszczno, Oraczewice na działkach o numerach ewidencyjnych 353, 372, 373, 374, 379/3, 379/5, 379/7, 382, 241 obręb 1, miasta Choszczno oraz 107, 108/1, 108/6, 100/1, 100/2, obr Oraczewice, gmina Choszczno. 2011-11-08 15:02:34
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 22/2011 znak: IBPP.6733.22.5.2011.KS, z dnia 24 października 2011 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowa obiektów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 211/2 obręb 3 miasta Choszczno. 2011-10-24 12:37:16
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 20/2011 znak: IBPP.6733.20.7.2011.KS z dnia 14 października 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji imisji zanieczyszczeń i badań meteorologicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 254/1, obręb 3 miasta Choszczno. 2011-10-14 09:02:39
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 3 października 2011 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowa obiektów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 211/2 obręb 3 miasta Choszczno 2011-10-03 11:00:29
dokument Obwieszczenie - budowa siedliska wraz z obiektem hodowli ryb łososiowych na działce o nr ewid. 235/2 obręb Stradzewo Gmina Choszczno. 2011-10-03 10:45:25
dokument Obwieszczenie - budowa biogazowni o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 70/3 oraz 70/4 obręb 4 miasta Choszczno 2011-10-03 09:46:43
dokument OBWIESZCZENIE o budowie kontenerowej stacji imisji zanieczyszczeń i badań meteorologicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działkach o nr ewid. 254/1, 260/3 obręb 3 miasta Choszczno 2011-09-23 14:57:49
dokument Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 34, 68/2, 61/22, 61/32, 61/33, 61/34, 61/35, 61/36, 61/37, 61/38, 61/40 w obrębie ewidencyjnym Oraczewice, gmina Choszczno. 2011-09-20 09:12:12
dokument Obiweszczenie o budowie sieci wodociągowej w gminie Choszczno na odcinkach: Suliszewo Kołki Krzowiec; Suliszewo Kolonia Suliszewo; Suliszewo Rzeczki Rzecko 2011-09-19 14:39:48
dokument Obwieszczenie o lokalizacji kontenerowej stacji pomiaru imisji zanieczyszczeń i badań meteorologicznych nietrwale związanej z gruntem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 260/3 obręb 3 Choszczno 2011-09-19 14:38:50
dokument Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 34, 68/2, 61/22, 61/32, 61/33, 61/34, 61/35, 61/36, 61/37, 61/38, 61/40 obręb Oraczewice, gmina Choszczno 2011-09-19 14:38:00
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 15/2011 znak: IBPP.6733.15.7.2011.MP, z dnia 8 września 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej w gminie Choszczno na odcinkach: Suliszewo - Kołki - Krzowiec; Suliszewo - Kolonia Suliszewo; Suliszewo - Rzeczki - Rzecko 2011-09-16 11:02:44
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 21/2011 znak: IBPP.6733.21.3.2011.KS, z dnia 14 września 2011 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i modernizacji obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie na działkach o nr ewid. 257/4, 257/2, 257/3, obręb 3, miasta Choszczno, 2011-09-14 12:31:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 09.09.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: opracowaniu dokumentacji: rozbudowy , modernizacji i nadbudowy obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie na działkach o nr ewid. 257/4, 257/6, 257/5, 257/3, 257/11, obręb 3, miasta Choszczna. 2011-09-14 12:30:27
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 16/2011 znak: IBPP.6733.16.3.2011.KS z dnia 26 sierpnia 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia relacji : stacja transformatorowa Choszczno Kopernika - stacja transformatorowa Choszczno Konopnickiej w Choszcznie na działkach o nr ewid.: 406/1, 403/5, 311/1, 4, 389, 390, 388, 386/2, 385/3, 385/1, 386/1, 422/1, 428, 441, 442/12, 456, 443/1, 444 obręb 3 m. Choszczno. 2011-08-30 10:54:06
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 17/2011 znak: IBPP.6733.17.5.2011.KS, z dnia 29 sierpnia 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kioskowej stacji transformatorowej z powiązaniami 15/0,4 kV z powiązaniem elektroenergetyczną linią kablową SN-15 kV relacji: stacja transformatorowa Choszczno Jagiełły 2 - stacja transformatorowa Choszczno Basen w Choszcznie na działkach o nr ewid.: 823/4, 817/1, 825/2, 813/4, 813/14 w obrębie 3 m. Choszczno. 2011-08-30 10:43:56
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kioskowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniem elektroenergetyczną linią kablową SN-15 kV relacji: stacja transformatorowa Choszczno Jagiełły 2 ÷ stacja transformatorowa Choszczno Basen w Choszcznie na działkach o numerach ewidencyjnych 823/4, 817/1, 825/2, 813/4, 813/14, obręb 3, miasta Choszczno, 2011-08-30 10:42:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 6.07.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kioskowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniem elektroenergetyczną linią kablową SN-15 kV relacji: stacja transformatorowa Choszczno Jagiełły 2 ÷ stacja transformatorowa Choszczno Basen w Choszcznie na działkach o numerach ewidencyjnych 823/4, 817/1, 825/2, 813/4, 813/14, obręb 3, miasta Choszczno. 2011-08-30 10:40:03
dokument Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w dniu 26 sierpnia 2011 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na odcinkach Suliszewo - Kołki - Krzowiec; Suliszewo - Kolonia Suliszewo; Suliszewo - Rzeczki - Rzecko , gmina Choszczno 2011-08-30 09:41:09
dokument Obwieszczenie o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w sprawie rozbudowy i modernizacji obiektów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie na działkach o nr ewid. 257/4, 257/2, 257/3, obręb 3, miasta Choszczno 2011-08-26 14:51:48
dokument Obwieszczenie - budowie sieci wodociągowej na odcinkach Suliszewo - Kołki - Krzowiec; Suliszewo - Kolonia Suliszewo; Suliszewo - Rzeczki - Rzecko , gmina Choszczno 2011-08-11 15:28:26
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12/2011 znak: IBPP.6733.12.4.2011.KS z dnia 9 sierpnia 2011 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka elektroenergetycznej linii 15 kV na działkach o nr ewid.: 230, 727/3, 727/4, 728/3 obręb Chełpa, 230/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno, 398/5 obręb Pomień gmina Recz. 2011-08-11 14:33:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 2.08.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: lokalizacji kontenerowej stacji pomiaru imisji zanieczyszczeń i badań meteorologicznych nietrwale związanej z gruntem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 260/3 obręb 3 Choszczno. 2011-08-09 14:23:39
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 18/2011 znak: IBPP.6733.18.3.2011.MP, z dnia 4 sierpnia 2011 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie ujęcia wody wraz z budową dwóch studni głębinowych, budynku stacji uzdatniania wody, nadziemnych zbiorników wody uzdatnionej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 538/8, 871/7, 871/8, 936 obręb Suliszewo, gmina Choszczno 2011-08-05 13:09:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29.03.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 34, 61/22, 61/26, 61/28, 61/32-61/40 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2011-07-27 14:01:55
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie odcinka elektroenergetycznej linii 15 kV na działkach o nr ewid.: 230, 727/3, 727/4, 728/3 obręb Chełpa, 230/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno 398/5 obręb Pomień, gmina Recz. 2011-07-27 08:59:39
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 13/2011 znak: IBPP.6733.13.3.2011.MP, z dnia 19 lipca 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działce o nr ewid. 128/11 obręb 4, Choszczno 2011-07-20 13:09:14
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 11/2011 znak: IBPP.6733.11.4.2011, z dnia 12 lipca 2011 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Suliszewo gmina Choszczno 2011-07-18 12:37:05
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 8 lipca 2011 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka elektroenergetycznej linii 15 kV na działkach o numerach ewid.: 230, 727/3, 727/4, 728/3 obręb Chełpa, 230/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno 398/5 obręb Pomień, gmina Recz, 2011-07-08 10:11:03
dokument o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 14/2011 znak: IBPP.6733.14.3.2011.KS, z dnia 7 lipca 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie światłowodu w ul. Jagiełły i ul. Dąbrowszczaków na działkach o nr ewid. 55/1, 158/1, 159/1, 161/1, 175/13, 175/14, 186/1, 195/10, 195/11, 195/12, 195/13, 195/14, 195/15, 200/1, 208/2, 783/1, obręb 3, oraz na dz. nr 65, obręb 4, miasta Choszczno 2011-07-07 14:11:14
dokument o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 1.07.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV relacji: stacja transformatorowa Choszczno Kopernika ? stacja transformatorowa Choszczno Konopnickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych 406/1, 403/5, 311/1, 4, 389, 390, 388, 386/2, 385/3, 385/1, 386/1, 422/1, 428, 441, 442/12, 456, 443/1, 444, obręb 3, miasta Choszczno. 2011-07-07 14:10:00
dokument Obwieszczenie zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 10/2011 znak: IBPP.6733.10.5.2011.KS, z dnia 29 czerwca 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 73, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4 obręb Pakość, 83 obręb Oraczewice gmina Choszczno. 2011-06-29 14:15:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22.06.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej w gminie Choszczno na odcinkach: Suliszewo - Kołki - Krzowiec, Suliszewo - Kolonia Suliszewo i Suliszewo - Rzeczki - Rzecko, na terenie działek o nr ewid. 6, 17/6, 19/1, 19/2, 29, 30/1, 62/1, 62/2, 63, 334, 335 obręb Rzecko, 44/2, 44/3, 46, 73, 95/1, 104/1, 105/1, 105/2, 106/1, 107/1, 108/1, 109/2, 109/3, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 111/3, 126/1, 127, 129, 136, 138, 139/2, 139/3, 139/4, 139/5, 139/6, 139/8, 285/2, obręb Rzeczki, 219, 222, 228, 496/1, 506, 507/1, 615/5, 615/6, 643/3, 647, 654/6, 741/6, 818/1, 819, 824, 893/3, 893/5, 893/6, 893/7, 893/8, 894, 895, 898, 900/1, 900/2, 900/3, 901/1, 931/1, 928, 934, 935, 936, 940, 960, Obręb Suliszewo, 1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/3, 7/7, 8, 10, 15, 20, obręb Krzowiec, oraz 31, 44, 45, 51, 54, 55, 196/2, 343/5, 343/6, 349, 359, 360, 363, 392/4, 419, obręb Kołki, gmina Choszczno. 2011-06-29 12:42:26
dokument Obwieszczenie o wezwaniu do usunięcia braków związanych ze złożonym wnioskiem w dniu 03.06.2011 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie światłowodu w ul. Jagiełły i ul. Dąbrowszczaków na działkach o nr ewid. 55/1, 158/1, 159/1, 161/1, 175/13, 175/14, 186/1, 195/10, 195/11, 195/12, 195/13, 195/14, 195/15, 200/1, 208/2, 783/1, obręb 3, oraz na dz. nr 65, obręb 4, miasta Choszczno 2011-06-17 14:01:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 06.06.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek o nr ewid. 140/2, 128/11, obręb 4, Choszczno. 2011-06-17 14:00:46
dokument o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 6 czerwca.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: skablowaniu istniejącego odcinka napowietrznej linii 15 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 230, 727/3, 727/4, 728/3 obręb Chełpa, 230/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno, oraz 398/5 obręb Pomień gmina Recz 2011-06-14 15:00:20
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 9 czerwca 2011 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 73, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4 obręb Pakość, 83 obręb Oraczewice gmina Choszczno. 2011-06-09 09:43:19
dokument Obwieszczenie o zmianie w zakresie poszerzenia ustaleń o działkę o nr ewid. 83 obręb Oraczewice oraz o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 73, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4 obręb Pakość, 83 obręb Oraczewice gmina Choszczno 2011-06-09 09:41:44
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 73, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4 obręb Pakość, 83 obręb Oraczewice gmina Choszczno. 2011-06-09 09:39:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 20.05.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Suliszewo gmina Choszczno 2011-06-06 13:12:43
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 9/2011 znak: IBPP.6733.9.5.2011.KS, z dnia 27 maja 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej z powiązaniami energetycznymi na działkach o numerach ewidencyjnych 16/2, 16/3, 16/4, 16/13, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 83 położonych w obrębie Sulino gmina Choszczno. 2011-05-27 09:01:27
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2011 znak: IBPP.6733.8.5.2011.KS, z dnia 24 maja 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 1,7/5, 7/9, 48/1, obręb Gleźno gmina Choszczno. 2011-05-24 10:37:32
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2011 znak: IBPP.XI.6733.4.9.2011 z dnia 12 maja 2011 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka elektroenergetycznej linii jednotorowej 110 kV na dwutorową w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno I do linii 110 kV Krzęcin - Dolice na działkach o nr ewid.: 38/13, 38/18, 49, 73, 41, 50/1, 50/2, 51, 55, 132, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 158, 151/7, 151/8, 160, 172, 178, 181, 182/1, 184, 187, 190, 195 obręb Pakość, 48, 49/1, 49/4, 50/1, 50/2, 73 obręb Oraczewice, 207, 206, 204, 205/2, 201, 190/6, 205/1, 178, 163, 164/7, 164/8, 164/9, 165/2, 166, 167/2, 171/2, 172/8, 172/10, 172/7, 172/4, 172/3, 202, 203 obręb Koplin, 35/1, 79, 80 obr. 2 miasta Choszczno. 2011-05-16 11:12:54
dokument budowie stacji transformatorowej z powiązaniami energetycznymi na działkach o numerach ewidencyjnych 16/2, 16/3, 16/4, 16/13, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 83 położonych w obrębie Sulino gmina Choszczno 2011-05-06 12:55:49
dokument Obwieszczenie 0 budowie sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z przyłączami, zewnętrzną instalacją do działek, sieć w obrębie działki 73 obr Oraczewice, 148/1 obr Pakość wraz z przyłączami, zewnętrzne instalacje do działek 148/2, 148/3, 148/4, obręb Pakość, gmina Choszczno 2011-05-02 13:19:17
dokument o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 kwietnia 2011 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 1, 7/5, 7/9, 48/1 obręb Gleźno, gmina Choszczno. 2011-04-14 14:31:11
dokument o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 30.03.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 14/0,4 kV z powiązaniami energetycznymi 14 kV i 0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 16/2, 16/3, 16/4, 16/13, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 83, obręb Sulino, gmina Choszczno. 2011-04-13 14:20:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 29.03.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o numerach ewidencyjnych 1, 7/5, 7/9, 48/1 obręb Gleźno, gmina Choszczno. 2011-04-05 12:09:06
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 18 marca 2011 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka elektroenergetycznej linii jednotorowej 110 kV na dwutorową w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno 1 do linii 110 kV Krzęcin - Dolice na działkach o numerach ewidencyjnych 38/13, 38/18, 49, 73, 41, 50/1, 50/2, 51, 55, 132, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 158, 151/7, 151/8, 160, 172, 178, 181, 182/1, 184, 187, 190, 195 obręb Pakość, 48, 49/1, 50/1, 50/2, 73 obręb Oraczewice, 207, 206, 204, 205/2, 201, 190/6, 205/1, 178, 163, 164/7, 164/8, 164/9, 165/2, 166, 167/2, 171/2, 172/8, 172/10, 172/7, 172/4, 172/3, 202, 203 obręb Koplin, 35/1, 79 obr. 2 miasta Choszczno 2011-03-21 08:32:03
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2011 znak: IBPP.6733.7.3.2011.XI, z dnia 11 marca 2011 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku internatu o wejście główne wraz ze schodami wejściowymi i podjazdem dla osób niepełnosprawnych na działce o nr ewid. 648/1, obręb 3, m. Choszczno przy ul. Chrobrego. 2011-03-11 11:52:31
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie odcinka istniejącej linii jednotorowej 110 kV na dwutorową w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno 1 do linii 110 kV Krzęcin - Dolice na działkach o numerach ewidencyjnych 38/13, 38/18, 49, 73, 41, 50/1, 50/2, 51, 55, 132, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 158, 151/7, 151/8, 160, 172, 178, 181, 182/1, 184, 187, 190, 195 obręb Pakość, 48, 49/1, 50/1, 50/2, 73 obręb Oraczewice, 207, 206, 204, 205/2, 201, 190/6, 205/1, 178, 163, 164/7, 164/8, 164/9, 165/2, 166, 167/2, 171/2, 172/8, 172/10, 172/7, 172/4, 172/3, 202, 203 obręb Koplin, 35/1, 79 obr. 2 miasta Choszczno 2011-03-10 09:48:40
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 27/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/27/7/2010/2011, z dnia 8 marca 2011 r. dla inwestycji polegającej na: odbudowie budowli piętrzącej w km 10+060 na wypływie z jeziora Stobnica na działkach o nr ewid.: 223/1, 224, 232/7, 222/2 obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2011-03-08 13:04:31
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 23/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/23/5/2010/2011, z dnia 8 marca 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji wody zimnej na działce o numerze ewidencyjnym: 26/38 obręb 2 Choszczno. 2011-03-08 13:03:10
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2011-03-07 08:41:36
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2011 znak: IBPP.XI.6733-5/3/2011, z dnia 3 marca 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid. 13, 14 obręb 4 oraz 167/1, obręb 3 Choszczno. 2011-03-04 12:38:49
dokument Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w dniu 2 lutego 2011 roku w zakresie korekty numerów dziełek przebiegu inwestycji przez wykreślenie działek nr 38/10, 135/2, 151/6 obr Pakość, oraz dodanie działek nr 202, 203 obr Koplin i działek 151/7, 151/8 obr Pakość gmina Choszczno, oraz o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej linii jednotorowej 110 kV na dwutorową w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno 1 do linii 110 kV Krzęcin - Dolice na działkach o numerach ewidencyjnych 38/13, 38/18, 49, 73, 41, 50/1, 50/2, 51, 55, 132, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 158, 151/7, 151/8, 160, 172, 178, 181, 182/1, 184, 187, 190, 195 obręb Pakość, 48, 49/1, 50/1, 50/2, 73 obręb Oraczewice, 207, 206, 204, 205/2, 201, 190/6, 205/1, 178, 163, 164/7, 164/8, 164/9, 165/2, 166, 167/2, 171/2, 172/8, 172/10, 172/7, 172/4, 172/3, 202, 203 obręb Koplin, 35/1, 79 obr. 2 miasta Choszczno 2011-02-18 12:07:10
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2011 znak: IBPP.XI.6733-3/5/2011, z dnia 18 lutego 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid. 602/1, 604, 606/1, 613, 617, obręb 1 Choszczno. 2011-02-18 11:08:14
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2011 znak: IBPP.XI.6733-6/3/2011, z dnia 18 lutego 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid. 13, 14 obręb 4 oraz 167/1, obręb 3 Choszczno. 2011-02-18 11:06:15
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2011 znak: IBPP.XI.6733-2/3/2011, z dnia 18 lutego 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej sieci energetycznej na działkach o nr ewid. 13, 14, obręb 4 oraz 167/1, obręb 3, Choszczno. 2011-02-18 11:04:34
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 1/2011 znak: IBPP.XI.6733-1/3/2011, z dnia 18 lutego 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 13, 14 obręb 4 oraz 167/1 obręb 3, Choszczno. 2011-02-18 11:03:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21.01.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącego budynku o wejście główne wraz ze schodami wejściowymi i podjazdem dla osób niepełnosprawnych na działce o numerze ewidencyjnym 648/1, obręb 3, miasta Choszczno. 2011-02-11 11:34:50
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie budowli piętrzącej w km 10+060 na na wypływie jeziora Stobnica na działkach o numerach ewidencyjnych 223/1, 224, 232/7, 222/2, obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2011-02-08 14:49:21
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 8 lutego 2011 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: odbudowie budowli piętrzącej w km 10+060 na na wypływie jeziora Stobnica na działkach o numerach ewidencyjnych 223/1, 224, 232/7, 222/2, obręb Korytowo, gmina Choszczno, 2011-02-08 14:48:02
dokument Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 i ul. Władysława Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Choszczno 2011-02-07 13:37:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2011-02-07 09:22:16
dokument Obwieszczenie o budowie stacji paliw z myjnią na działce nr 110/8 i 65 (wjazd i wyjazd) przy ul. Dabrowszczaków w Choszcznie. 2011-02-04 14:08:16
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 26/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/26/5/2010, z dnia 2 lutego 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 131/3, 131/4, 131/5, 138, 139/1, 139/2, 140, 141/11, 269/4, 269/7, obręb 4 Choszczno. 2011-02-02 13:57:03
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno. 2011-01-31 08:26:51
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o numerze ewid. 602/1, 604, 606/1, 613, 617, obręb 1, Choszczno. 2011-01-27 12:35:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10.01.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej wraz z przyłączami dla zespołu zabudowy jednorodzinnej w zabudowie szeregowej i bliźniaczej - 25 lokali mieszkalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 13, 14, obręb 4 miasta Choszczno, działka167/1, obręb 3 miasta Choszczno 2011-01-25 12:12:39
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 3.01.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia od ul. Matejki działka o nr ewid. 167/1 obr. 3 miasta Choszczna do działek o numerach ewidencyjnych 13 i 14, obręb 4, miasta Choszczno. 2011-01-25 09:34:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 3.01.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej linii jednotorowej 110 kV na dwutorową w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno 1 do linii 110 kV Krzęcin - Dolice na działkach o numerach ewidencyjnych 38/13, 38/10, 38/18, 49, 73, 41, 50/1, 50/2, 51, 55, 132, 131, 133, 135/2, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 158, 151/6, 160, 172, 178, 181, 182/1, 184, 187, 190, 195 obręb Pakość, 48, 49/1, 50/1, 50/2, 73 obręb Oraczewice, 207, 206, 204, 205/2, 201, 190/6, 205/1, 178, 163, 164/7, 164/8, 164/9, 165/2, 166, 167/2, 171/2, 172/8, 172/10, 172/7, 172/4, 172/3 obręb Koplin, 35/1, 79 obr. 2 miasta Choszczno. 2011-01-25 08:49:17
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 19/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/19/7/2010, z dnia 21 stycznia 2011 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kioskowej stacji transformatorowej z powiązaniami ? liniami kablowymi na działkach o nr ewid. 267/2, 506, 508/4, 509/1, 516/13, obręb 3 Choszczno. 2011-01-24 11:57:10
dokument Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w dniu 31 grudnia 2010 postępowania wszczętego w dniu 25 listopada 2010 roku, na wniosek Pani Edyty Wojciechowskiej Projektowanie i Nadzór Budowlany z siedz. przy ul. Bohaterów Warszawy 15/16, 70-370 Szczecin, działającej z upoważnienia Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakład Linii Kolejowych z siedz. przy ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka zewnętrznej instalacji wody zimnej de 32PE na działce o numerze ewidencyjnym 26/38 obr. 2, miasta Choszczno. 2011-01-19 14:18:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10.01.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektrycznej kablowej wraz z przyłączami dla zespołu zabudowy jednorodzinnej w zabudowie szeregowej bliźniaczej ? 25 lokali mieszkalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 13, 14, 167/1, obręb 4, miasta Choszczno. 2011-01-19 14:16:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10.01.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektrycznej kablowej wraz z przyłączami dla zespołu zabudowy jednorodzinnej w zabudowie szeregowej bliźniaczej ? 25 lokali mieszkalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 13, 14, 167/1, obręb 4, miasta Choszczno. 2011-01-19 14:16:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10.01.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zespołu zabudowy jednorodzinnej w zabudowie szeregowej i bliźniaczej ? 25 lokali mieszkalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 13, 14, 167/1, obręb 4, miasta Choszczno. 2011-01-19 14:14:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 3.01.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych 602/1, 604, 606/1, 613, 617, obręb 1, miasta Choszczno. 2011-01-19 14:11:57
dokument Obwieszczenie - wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 i ul. Władysława Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Choszczno. 2011-01-19 08:31:07