Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenia nr 52/10 w sprawie ustalenia układu wykonawczego na rok 2010 2011-01-12 12:50:14
dokument Zarządzenia nr 54/10 w sprawie zmina w budżecie 2010 roku,układu wykonawczego budżetu na rok 2010 oraz planu finansowego zadań w zakresie administacji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanymi przez gminę Choszczno w roku 2010 2011-01-12 12:53:07
dokument Zarządzenie Nr 61/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 713/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2011-01-17 12:47:56
dokument Zarządzenie Nr 62/11 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 15c/11 2011-01-18 15:13:14
dokument Zarządzenie Nr 63/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2011-01-19 15:10:41
dokument Zarządzenie Nr 64/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości. 2011-01-19 15:11:55
dokument Zarządzenie Nr 65/11 Burmistrza Choszczna z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2011-01-21 11:25:40
dokument Zarządzenie Nr 66/11 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2011 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2011-01-25 10:53:43
dokument Zarządzenie Nr 67/11 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Sporządzenie wyceny nieruchomości znajdujących się w obrębach Gminy Choszczno w 2011 r." 2011-01-25 10:56:41
dokument Zarządzenie Nr 68/11 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2011-01-25 14:33:19
dokument Zarządzenie Nr 69/11 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na "Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno". 2011-02-01 09:00:18
dokument Zarządzenie Nr 70/11 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2011-02-01 09:02:55
dokument Zarządzenie Nr 71/11 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzewo. 2011-02-01 09:05:04
dokument Zarządzenie Nr 72/11 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2011-02-03 14:13:02
dokument Zarządzenie Nr 73/11 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2011-02-03 14:14:24
dokument Zarządzenie Nr 74/11 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ujęcia wody dla miasta Choszczna polegająca na wykonaniu nowej studni głębinowej Nr S1A wraz z przyłączeniem do istniejącego układu uzdatniania wody oraz wykonanie dodatkowych odwiertów(pogłębienie studni) w ramach zadania polegającego na wykonaniu nowej studni głębinowej nr S1A wraz z przyłączeniem do istniejącego układu uzdatniania wody" 2011-02-07 13:41:25
dokument Zarządzenie Nr 75/11 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracownika samorządowego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2011-02-07 15:21:21
dokument Zarządzenie Nr 76/11 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie i kierowników miejsko-gminnych jednostek organizacyjnych. 2011-02-07 15:23:02
dokument Zarządzenie Nr 78/11 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru systemu wykonania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2011-02-21 10:47:42
dokument Zarządzenie Nr 77/11 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 26 stycznia 2011 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2011-02-10 11:00:25
dokument Zarządzenie Nr 79/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącycy własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-02-04 14:25:34
dokument Zarządzenie Nr 80/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-02-04 14:27:07
dokument Zarządzenie Nr 81/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-02-04 14:28:16
dokument Zarządzenie Nr 82/11 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2011-02-03 14:16:10
dokument Zarządzenie Nr 83/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lutego 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2011-02-08 15:21:55
dokument Zarządzenie Nr 84/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011r. w sprawie dofinansowania spotkania z okazji Dnia Kobiet. 2011-02-08 14:28:00
dokument Zarządzenie Nr 85/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do sprzedaży. 2011-02-14 15:07:02
dokument Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-02-14 15:08:41
dokument Zarządzenie Nr 87/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-02-14 15:10:26
dokument Zarzadzenie Nr 89/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Obsługa geodezyjna Gminy Choszczno na rok 2011 ". 2011-02-15 09:10:04
dokument Zarządzenie Nr 88/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie użyczenia świetlicy wiejskiej w Zamęcinie. 2011-02-14 15:11:53
dokument Zarządzenie Nr 90/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonaia uchwały Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E". 2011-02-14 15:13:33
dokument Zarządzenie Nr 91/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykanania uchwały Nr IV/46/2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/468/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Radaczewo, Sulino, Bonin, Radlice, Stradzewo, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno. 2011-02-14 15:15:21
dokument Zarządzenie Nr 92/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie działki nr 166/7 2011-02-14 15:16:37
dokument Zarządzenie Nr 93/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykanania uchwały Nr IV/48/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Stradzewo. 2011-02-14 15:17:36
dokument Zarządzenie Nr 94/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Rzecko. 2011-02-14 15:18:29
dokument Zarządzenie Nr 95/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/50/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Zamęcin. 2011-02-14 15:19:24
dokument Zarządzenie Nr 96/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/51/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Piasecznik. 2011-02-14 15:20:16
dokument Zarządzenie Nr 97/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/52/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Radaczewo. 2011-02-14 15:21:04
dokument Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/53/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Sławęcinie. 2011-02-15 08:32:44
dokument Zarządzenie Nr 99/11 Burmistrz Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/54/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Smoleń. 2011-02-15 08:34:22
dokument Zarządzenie Nr 100/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/55/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Sulino. 2011-02-15 08:36:30
dokument Zarządzenie Nr 101/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/56/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Zwierzyn. 2011-02-15 08:37:49
dokument Zarządzenie Nr 102/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/57/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Stary Klukom. 2011-02-15 08:39:22
dokument Zarządzenie Nr 103/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/58/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wardyń. 2011-02-15 08:40:26
dokument Zarządzenie Nr 104/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/59/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kołki. 2011-02-15 08:41:59
dokument Zarządzenie Nr 105/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/60/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Korytowo. 2011-02-15 08:43:48
dokument Zarządzenie Nr 106/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/61/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Suliszewo. 2011-02-15 08:45:04
dokument Zarządzenie Nr 107/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/62/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Koplin. 2011-02-15 08:46:53
dokument Zarządzenie Nr 108/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/63/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Raduń. 2011-02-15 08:47:57
dokument Zarządzenie Nr 109/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/64/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Gleźno. 2011-02-15 08:49:23
dokument Zarządzenie Nr 110/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/65/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i zarządu osiedla Stare Miasto Nr 1 w Choszcznie. 2011-02-15 08:50:29
dokument Zarządzenie Nr 111/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/66/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i zarządu osiedla Jagiełły - Nr 2 w Choszcznie. 2011-02-15 08:52:37
dokument Zarządzenie Nr 112/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały IV/67/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i zarządu osiedla 700-Lecia - Nr 3 w Choszcznie. 2011-02-15 08:54:02
dokument Zarządzenie Nr 113/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/68/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i zarządu osiedla Południowe - Nr 4 w Choszcznie. 2011-02-15 08:55:47
dokument Zarządzenie Nr 114/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/69/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego. 2011-02-15 08:57:16
dokument Zarządzenie Nr 115/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/70/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie powołania Delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2011-02-15 08:59:22
dokument Zarządzenie Nr 116/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/72/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie skargi p. S. Stecyka na działalność Burmistrza Choszczna. 2011-02-15 09:00:47
dokument Zarządzenie Nr 117/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2011-02-15 09:02:33
dokument Zarządzenie Nr 118/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutegp 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2011-02-15 14:31:34
dokument Zarządzenie Nr 119/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Piasecznik. 2011-02-15 14:33:28
dokument Zarządzenie Nr 120/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stradzewo. 2011-02-15 14:35:11
dokument Zarządzenie nr 121/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 1222/14. 2011-02-15 14:36:44
dokument Zarządzenie Nr 123/11 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2011-02-22 14:30:05
dokument Zarządzenie Nr 124/11 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej. 2011-02-22 14:31:37
dokument Zarządzenie Nr 125/11 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 292, dotychczasowym użytkownikom wieczystym. 2011-02-22 14:33:56
dokument Zarządzenie Nr 126/11 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 727/3, dotychczasowym użytkownikom wieczystym. 2011-02-22 14:35:33
dokument Zarządzenie Nr 127/11 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej. położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr działki 630. 2011-02-28 13:01:19
dokument Zarządzenie Nr 128/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zwierzyniu. 2011-02-28 13:03:20
dokument Zarządzenie Nr 129/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lutego 2011 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołki. 2011-02-28 13:04:51
dokument Zarządzenie Nr 130/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lutego 2011 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzewo. 2011-02-28 13:05:41
dokument Zarządzenie Nr 131/11 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2011-02-28 13:07:07
dokument Zarządzenie Nr 132/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu publikowania ( umieszczanie informacji ) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2011-03-02 15:18:54
dokument Zarządzenie Nr 133/11 Burmistrza Choszczna z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2011-03-02 15:22:17
dokument Zarządzenie Nr 134/11 Burmistrza Choszczna z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2011-03-02 15:24:01
dokument Zarządzenie Nr 136/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. zmieniające regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2011-03-09 12:28:08
dokument Zarządzenie Nr 137/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzewo. 2011-03-09 13:45:47
dokument Zarządzenie Nr 138/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzecko. 2011-03-09 13:46:10
dokument Zarządzenie Nr 139/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwierzyń. 2011-03-09 13:46:30
dokument Zarządzenie Nr 140/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań aleconych ustawami realizawanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-03-09 13:48:28
dokument Zarządzenie Nr 141/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie dofinansowania projektów planów finansowych na rok 2011 do uchwały budżetowej. 2011-03-09 13:48:52
dokument Zarządzenie Nr 142/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do dokanywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w wydatkach bieżących oraz do dokonywania zmian w planach finansowych dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych. 2011-03-09 13:50:00
dokument Zarządzenie Nr 143/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2011-03-09 13:50:23
dokument Zarządzenie Nr 144/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2011-03-09 13:50:53
dokument Zarządzenie Nr 145/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2011-03-09 13:51:22
dokument Zarządzenie Nr 146/11 Burmistyrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2011-03-09 13:51:48
dokument Zarządzenie Nr 147/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Mickiewicza. 2011-03-09 13:52:22
dokument Zarządzenie Nr 148/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego. 2011-03-09 13:52:53
dokument Zarządzenie Nr 149/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2011-03-09 13:53:30
dokument Zarządzenie Nr 150/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego ni9eruchomości gruntowej położonej w obrębie Gleźno o numerze ewidencyjnym 31/4. 2011-03-09 13:54:14
dokument Zarządzenie Nr 151/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 roku w sprawie terminu obchodów "Choszczeńskiej Sobótki" w 2011 roku. 2011-03-09 13:56:08
dokument Zarządzenie Nr 152/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/73/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dniam 28 lutego 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna 2011-03-09 13:57:19
dokument Zarządzenie Nr 153/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/74/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miasto Szczecin a Gminą Choszczno. 2011-03-09 13:58:15
dokument Zarządzenie Nr 154/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały V/75/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 luty 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Barlinek a Gminą Choszczno. 2011-03-09 13:59:41
dokument Zarządzenie Nr 155/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/76/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie oraz określenia trybu tych udziałów. 2011-03-09 14:00:44
dokument Zarządzenie Nr 156/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/77/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2011. 2011-03-09 14:02:52
dokument Zarządzenie Nr 157/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/78/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2011-2023. 2011-03-09 14:03:55
dokument Zarządzenie Nr 158/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/79/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy. 2011-03-09 14:04:52
dokument Zarządznie Nr 159/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/80/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego. 2011-03-09 14:05:52
dokument Zarządzenie Nr 160/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/81/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Choszczno na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy do 2032)" 2011-03-09 14:07:04
dokument Zarządzenie Nr 161/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/82/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej Choszczna. 2011-03-09 14:08:13
dokument Zarządzenie Nr 162/11 Burmistrza Choszczna z dnia 09 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Choszczno na 2011 rok 2011-03-09 14:09:46
dokument Zarządzenie Nr 163/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do sprzedaży. 2011-03-17 12:44:33
dokument Zarządzenie Nr 164/11 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznane 2011-03-18 10:35:58
dokument Zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2011. 2011-03-17 13:04:00
dokument Zarządzenie Nr 166/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2011. 2011-03-17 12:52:42
dokument Zarządzenie Nr 167/11 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Chełpa. 2011-03-17 12:55:15
dokument Zarządzenie Nr 168/11 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Chełpa. 2011-03-17 12:58:22
dokument Zarządzenie Nr 169/11 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej , położonej w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego. 2011-03-17 13:00:17
dokument Zarządzenie Nr 170/11 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie nabycia prawa własności budynku po byłym dworcu kolejowym oraz użytkowania wieczystego działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/3, położonej w obrębie Krzowiec w zamian za zaległości podatkowe. 2011-03-18 08:54:10
dokument Zarządzenie Nr 173/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-03-22 11:35:32
dokument Zarządzenie Nr 171/11 Burmistrza Choszczna z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-03-18 12:23:09
dokument Zarządzenie Nr 177/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielanych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy. 2011-04-04 11:08:43
dokument Zarządzenie Nr 176/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 6 i związanego z nim udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu,oznaczonego nr działki 26/40, położonego w Choszcznie przy ul. Wysokiej. 2011-03-25 13:07:53
dokument Zarządzenie Nr 175/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2011-03-22 11:38:08
dokument Zarządzenie Nr 178/11 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie dokumentacji prywatyzacyjnej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie". 2011-03-25 13:02:09
dokument Zarządzenie Nr 179/11 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa wodociągów w Gminie Choszczno na odcinkach Choszczno - Pakość, Pakość -Bonin, Choszczno - Koplin, Piasecznik - kolonia Piasecznik, Stary Klukom - kolonia Stary Klukom". 2011-03-25 13:04:36
dokument Zarządzenie Nr 180/11 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie. 2011-03-30 08:57:08
dokument Zarządzenie Nr 181/11 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. 2011-03-30 11:35:26
dokument Zarządzenie Nr 182/11 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Piasecznik, oznaczonej nr działki 296/1. 2011-03-30 11:41:03
dokument Zarządzenie Nr 183/11 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zamiany nieruchomości. 2011-03-30 11:42:13
dokument Zarządzenie Nr 184/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, na rzecz dotychczasowego najemcy. 2011-03-30 11:44:11
dokument Zarządzenie Nr 185/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-03-30 11:46:03
dokument Zarządzenie Nr 186/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-03-30 11:47:47
dokument Zarządzenie Nr 187/11 Burmistyrza Choszczna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-03-30 11:49:28
dokument Zarządzenie Nr 188/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-03-30 11:50:53
dokument Zarządzenie Nr 189/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie dofinansowania uroczystości obchodów "Dnia Inwalidy" dla Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie. 2011-03-30 11:54:19
dokument Zarządzenie Nr 190/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie dofinansowania Polskiego Przeglądu Programów Artystycznych Promujących Zdrowie pod hasłem "Zdrowym być". 2011-03-30 11:56:01
dokument Zarządzenie Nr 191/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 m. Choszczno. 2011-04-04 10:48:51
dokument Zarządzenie Nr 192/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2011-04-04 10:52:52
dokument Zarządzenie Nr 193/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2011-04-04 10:55:37
dokument Zarządzenie Nr 194/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie refundacji kosztów podróży i pobytu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gryficach na zjeździe absolwentów. 2011-04-04 10:58:01
dokument Zarządzenie Nr 195/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy niruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 23 Lutego. 2011-04-04 11:00:24
dokument Zarządzenie Nr 198/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2011 r. 2011-04-14 15:32:37
dokument Zarządzenie Nr 198/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2011 r. 2011-04-14 15:32:32
dokument Zarządzenie Nr 197/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nieruchomości. 2011-04-08 12:37:29
dokument Zarządzenie Nr 199/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 179/11 Burmistrza Choszczna z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa wodociągów w Gminie Choszczno na odcinkach - Pakość, Pakość - Bonin, Choszczno - Koplin, Piasecznik- kolonia Piasecznik, Stary Klukom - kolonia Stary Klukom". 2011-04-08 12:41:41
dokument Zarządzenie Nr 200/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej. 2011-04-08 12:44:02
dokument Zarządzenie Nr 201/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/83/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2011-04-08 12:46:42
dokument Zarządzenie Nr 202/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/84/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Choszczno. 2011-04-08 12:48:19
dokument Zarządzenie Nr 203/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/85/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011. 2011-04-08 12:49:49
dokument Zarządzenie Nr 204/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/86/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2011-2023. 2011-04-08 12:51:22
dokument Zarządzenie Nr 205/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/87/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Choszczno na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. 2011-04-08 12:53:07
dokument Zarządzenie Nr 206/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/88/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2011-04-08 12:54:47
dokument Zarządzenie Nr 207/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/89/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2011-04-08 12:56:37
dokument Zarządzenie Nr 208/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i sztuki, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej. 2011-04-08 13:00:33
dokument Zarządzenie Nr 209/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2011. 2011-04-08 13:01:53
dokument Zarządzenie Nr 210/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzewo. 2011-04-08 13:03:55
dokument Zarządzenie Nr 211/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 kwietnia 2011 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2011-04-12 11:36:54
dokument Zarządzenie Nr 212/11 Burmistrza Choszczna z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2011-04-13 14:24:03
dokument Zarządzenie Nr 213/11 Burmistrza Choszczna z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2011-04-13 14:25:42
dokument Zarządzenie Nr 214/11 Burmistrza Choszczna z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 2011-04-13 14:27:35
dokument Zarządzenie Nr 215/11 Burmistrza Choszczna z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku i układu wykonawczego na rok 2011 2011-04-13 14:29:34
dokument Zarządzenie Nr 216/11 Burmistrza Choszczna z dnia 13 kwietnia 2011 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczoncyh do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2011-04-13 14:33:42
dokument Zarządzenie Nr 219/11 Burmistrza Choszczna z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia stref ochronnych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2011-04-18 12:58:37
dokument Zarządzenie Nr 220/11 Burmistrza Choszczna z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2011-04-18 13:01:25
dokument Zarządzenie Nr 221/11 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2011-04-27 10:41:01
dokument Zarządzenie Nr 222/11 Burmistrza Choszczna z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrona promocja zdrowia, ratownictwo ochrona ludności, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i sztuki, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej. 2011-04-27 10:46:35
dokument Zarządzenie Nr 223/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwierzyń 2011-04-27 10:49:41
dokument Zarządzenie Nr 224/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwierzyń. 2011-04-27 10:51:36
dokument Zarządzenie Nr 225/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołki. 2011-04-27 10:53:42
dokument Zarządzenie Nr 226/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa i montaż wyposażenia wiejskich placów zabaw na terenie Gminy Choszczno, w miejscowościach : Rzecko, Korytowo, Wardyń, Piasecznik, Stradzewo, Kołki, Smoleń, Zwierzyń, Sulino, Raduń, Stary Klukom". 2011-04-27 10:58:30
dokument Zarządzenie Nr 227/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Smoleń "Osada rekreacyjno-turystyczna Raduń" 2011-04-28 12:30:14
dokument Zarządzenie Nr 228/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 6 przy ul. Wysokiej w Choszcznie i związanego z nim udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 2011-04-28 12:34:24
dokument Zarządzenie Nr 229/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków. 2011-04-28 12:36:43
dokument Zarządzenie Nr 230/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2011-04-28 12:39:54
dokument Zarządzenie Nr 231/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, połozonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2011-04-28 12:42:46
dokument Zarządzenie Nr 232/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2011-04-28 12:46:40
dokument Zarządzenie Nr 233/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie użyczenia części pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Kołki w celu adaptacji na lokal mieszkalny. 2011-04-28 12:51:45
dokument Zarządzenie Nr 234/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 412/1. 2011-04-28 12:54:26
dokument Zarządzenie Nr 235/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietniq 2011 r. w sprawie dofinansowania do wydania debiutanckiej książki 2011-04-29 12:27:12
dokument Zarządzenie Nr 236/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie dofinansowania organizacji rekolekcji dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych organizowanych przez Choszczeński Apostolat Chorych p.w. Św. Ojca Pio 2011-04-29 12:29:34
dokument Zarządzenie Nr 237/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2011 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetragowej 2011-05-05 14:13:01
dokument Zarządzenie Nr 238/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2011 w sprawie zmian w budrzecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Gminę Choszczno w roku 2011 2011-05-05 14:15:50
dokument Zarządzenie Nr 239/11 Burmistrza Choszczna z dnia 02 maja 2011 zmieniające Regulamin Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2011-05-05 14:17:51
dokument Zarządzenie Nr 240/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 maja 2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. komunalnych i ochrony środowiska 2011-05-05 14:20:34
dokument Zarządzenie Nr 241/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 maja 2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych 2011-05-05 14:22:23
dokument Zarządzenie Nr 242/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 maja 2011 w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzewo 2011-05-05 14:24:07
dokument Zarządzenie Nr 243/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 maja 2011 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamęcin 2011-05-05 14:25:50
dokument Zarządzenie Nr 244/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 maja 2011 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejsiej w miejscowości Zamęcin 2011-05-05 14:28:39
dokument Zarządzenie Nr 245/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 maja 2011 w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzewo miejscowości 2011-05-05 15:03:58
dokument Zarządzenie Nr 246/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 maja 2011 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwierzyn 2011-05-05 14:32:01
dokument Zarządzenie Nr 247/11 Burmistrza Choszczna zw dnia 04 maja 2011 sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławęcin 2011-05-05 14:33:49
dokument Zarządzenie Nr 248/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2011 w sprawie ustalenia czynszu rocznego z tytułu dzierżawy nieruchomości, na rzecz dotychczasowego najemcy. 2011-05-06 14:55:02
dokument Zarządzenie Nr 249/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2011 w sprawie ustalaenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo. 2011-05-06 14:56:52
dokument Zarządzenie Nr 250/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2011 w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie na rok 2011. 2011-05-11 13:44:23
dokument Zarządzenie Nr 251/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 maja 2011 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2011-05-11 13:46:25
dokument Zarządzenie Nr 525/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o w Poznaniu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 i 4 m. Choszczno. 2011-05-11 13:49:07
dokument Zarządzenie Nr 253/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stradzewo, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 230/7. 2011-05-11 13:51:17
dokument Zarządzenie Nr 254/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Koplin, oznaczonej nr działki 173/14, dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. 2011-05-11 13:53:47
dokument Zarządzenie Nr 256/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Raduń, nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 242/3. 2011-05-19 14:34:51
dokument Zarządzenie Nr 255/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 2/3 i prawa własności znajdującego się na tym gruncie obiektu po byłym dworcu kolejowym, położonej w obrębie Krzowiec. 2011-05-11 13:56:49
dokument Zarządzenie Nr 257/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 2011-05-18 13:55:22
dokument Zarządzenie Nr 258/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2011-05-18 13:57:17
dokument Zarządzenie Nr 259/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę osobie trzeciej z części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2011-05-18 13:59:25
dokument Zarządzenie Nr 260/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2011-05-18 14:01:08
dokument Zarządzenie Nr 261/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków. 2011-05-18 14:02:19
dokument Zarządzenie Nr 263/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Radaczewo, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 68/1. 2011-05-19 14:32:28
dokument Zarządzenie Nr 262/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie dofinansowania do wyjazdu dla grupy AA "ARKA" na Ogólnopolskie Spotkanie "Anonimowych Alkoholików" do Częstochowy 2011-05-18 14:04:31
dokument Zarządzenie Nr 264/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2011-05-19 13:41:53
dokument Zarządzenie Nr 267/11 Burmistrza Choszczna z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2011-05-26 12:18:00
dokument Zarządzenie Nr 266/11 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 240/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy naczelnika ds. komunalnych i ochrony środowiska 2011-05-23 14:46:20
dokument Zarządzenie Nr 265/11 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2011-05-19 14:30:07
dokument Zarządzenie Nr 268/11 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzecko. 2011-05-23 09:16:10
dokument Zarządzenie Nr 269/11 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzewo. 2011-05-23 09:18:53
dokument Zarządzenie Nr 270/11 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołki. 2011-05-23 09:20:57
dokument Zarządzenie Nr 271/11 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołki. 2011-05-23 09:23:11
dokument Zarządzenie Nr 272/11 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo. 2011-05-23 09:24:54
dokument Zarządzenie Nr 273/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2011-05-24 09:15:29
dokument Zarządzenie Nr 274/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2011-05-24 09:18:24
dokument Zarządzenie Nr 275/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego 2011-05-24 09:22:04
dokument Zarządzenie Nr 276/11 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2010. 2011-05-26 12:25:27
dokument Zarządzenie Nr 277/11 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2010. 2011-05-26 12:23:17
dokument Zarządzenie Nr 278/11 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie dofinansowania Turnieju Sportowego dla dzieci, który odbędzie się w ramach XIII Dni Korytowa 2011. 2011-05-27 10:17:01
dokument Zarządzenie Nr 279/114 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-05-27 15:30:46
dokument Zarządzenie Nr 280/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2011-05-30 14:00:41
dokument Zarządzenie Nr 281/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 m. Choszczno, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 440/1. 2011-05-30 14:03:29
dokument Zarządzenie Nr 282/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 1358/3, 1358/4, 1358/5. 2011-05-30 14:06:12
dokument Zarządzenie Nr 283/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2011-05-30 14:08:24
dokument Zarządzenie Nr 284/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy. 2011-06-06 13:38:38
dokument Zarządzenie Nr 287/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkoł Podstawowych i Gimnazjum na rok szkolny 2011/2011. 2011-06-15 08:57:40
dokument Zarządzenie Nr 286/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2011/2012 2011-06-08 14:33:06
dokument Zarządzenie Nr 285/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządwoej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-06-06 13:41:10
dokument Zarządzenie Nr 288/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławęcin. 2011-06-06 13:42:55
dokument Zarzadzenie Nr 289/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzecko. 2011-06-06 13:44:44
dokument Zarządzenie Nr 290/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo. 2011-06-06 13:46:42
dokument Zarządzenie Nr 291/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lakalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. 22 Lipca 14b/1. 2011-06-06 13:49:11
dokument Zarządzenie Nr 292/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2011-06-06 13:50:58
dokument Zarządzenia Nr 293/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn: "Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom w miejscowości Choszczno" 2011-06-06 13:53:35
dokument Zarządzenie Nr 294/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2011-06-06 13:55:47
dokument Zarządzenie Nr 295/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 czerwca 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2011-06-06 13:57:36
dokument Zarządzenie Nr 296/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn: "Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania - Budowa ulicy Fabrycznej - roboty drogowe" 2011-06-08 14:35:23
dokument Zarządzenie Nr 297/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Choszczno w 2011 roku". 2011-06-15 09:04:59
dokument Zarządzenie Nr 298/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wydzierżawienia cześci nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej. 2011-06-15 09:07:47
dokument Zarządzenie Nr 299/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/90/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/417/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stradzewo na lata 2010-2017. 2011-06-15 09:12:02
dokument Zarządzenie Nr 342/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położomej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr działki 511. 2011-08-02 13:44:41
dokument Zarządzenie Nr 300/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/431/2010 r. Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 marca 2010 r., w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zamęcin na lata 2010-2017" 2011-06-15 09:14:42
dokument Zarządzenie Nr 301/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/92/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/424/2010 r. Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zwierzyn na lata 2010-2017" 2011-06-15 09:19:34
dokument Zarządzenie Nr 302/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/93/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/432/2010 r. Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 marca 2010 r., w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulino na lata 2010-2017" 2011-06-15 09:21:27
dokument Zarządzenie Nr 303/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/94/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/416/2010 r. Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piasecznik na lata 2010-2017" 2011-06-15 09:23:53
dokument Zarządzenie Nr 304/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2011-06-15 09:27:57
dokument Zarządzenie Nr 305/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/96/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2011-06-15 09:30:04
dokument Zarządzenie Nr 306/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/97/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Choszczno. 2011-06-15 09:32:12
dokument Zarządzenie Nr 307/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/98/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Choszczna. 2011-06-15 09:35:21
dokument Zarządzenie Nr 308/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie skargi na Burmistrza Choszczna 2011-06-15 09:38:35
dokument Zarządzenie Nr 309/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do sprzedaży. 2011-06-15 09:41:31
dokument Zarządzenie Nr 311/11 Burmistrza Chosszczna z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej. 2011-06-15 09:54:18
dokument Zarządzenie Nr 310/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2011w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1358/5. 2011-06-15 09:46:32
dokument Zarządzenie Nr 312/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na działce, położonej w obrębie nr 3. m. Choszczno, oznaczonej nr ewidencyjnym 508/1. 2011-06-15 09:59:43
dokument Zarządzenie Nr 313/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwierzyn. 2011-06-15 13:48:18
dokument Zarządzenie Nr 314/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-06-15 13:50:14
dokument Zarządzenie Nr 315/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-06-15 13:54:32
dokument Zarządzenie Nr 316/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i badania do SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Stanomino. 2011-06-15 13:57:06
dokument Zarządzenie Nr 317/11 Burmistrza Choszczna z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2011-06-16 09:24:34
dokument Zarządzenie Nr 318/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo. 2011-06-22 09:20:16
dokument Zarządzenie Nr 319/11 Burmistrza Choszczna z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. Słowackiego 3/3. 2011-06-22 09:23:01
dokument Zarządzenie Nr 320/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie dofinansowania do wyżywienia oraz zakupu słodkości dla dzieci biorących udział Turnieju Sportowego organizowanym w ramach XIII Dni Korytowa 2011 . 2011-06-30 12:09:42
dokument Zarządzenie Nr 321/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2010. 2011-06-30 12:12:43
dokument Zarządzenie Nr 322/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawiie wykonania uchwały Nr IX/102/2011 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2011. 2011-06-30 12:15:17
dokument Zarządzenie Nr 323/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie wykanania uchwały Nr IX/103/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2011-2023. 2011-06-30 12:19:28
dokument Zarządzenie Nr 324/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wyrazenia opinii odnośnie projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie. 2011-06-30 12:23:30
dokument Zarządzenie Nr 325/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć , zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. 2011-06-30 12:26:50
dokument Zarządzenie Nr 326/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie skargi p. Teresy Adamowicz na Burmistrza Choszczna. 2011-06-30 12:30:28
dokument Zarządzenie Nr 327/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Choszczno. 2011-06-30 12:34:35
dokument Zarządzenie Nr 328/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie dofinansowania do zorganizowania poczęstunku dla dzieci w ramach powitania Lata 2011. 2011-06-30 12:37:00
dokument Zarządzenie Nr 329/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Słonecznikowej. 2011-06-30 12:40:46
dokument Zarzadzenie Nr 330/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2011-06-30 12:42:48
dokument Zarządzenie Nr 331/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2011-06-30 12:44:48
dokument Zarządzenie Nr 332/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2011-06-30 12:47:01
dokument Zarządzenie Nr 333/11 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, połozonej w obrębie Stradzewo, oznaczonej nr działki 226/1, dotychczasowemu uzytkownikowi wieczystemu. 2011-06-30 12:50:18
dokument Zarządzenie Nr 334/11 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie zmian w budżecie 2011 roku , ukłądu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gmine Choszczno w roku 2011 2011-07-08 09:26:26
dokument Zarządzenie Nr 335/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej wlasność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2011-07-01 14:32:48
dokument Zarządzenie Nr 336/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-07-01 14:35:47
dokument Zarządzenie Nr 337/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-07-01 14:37:49
dokument Zarządzenie Nr 338/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lipca 2011 w sprawie ustalenia warunków IV przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Piasecznik,oznaczonej numerem działki 296/1. 2011-07-04 14:13:45
dokument Zarządzenie Nr 339/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lipca 2011 w sprawie ustalenia ukłądu wykonawczego budżetu na rok 2011r. 2011-07-05 14:14:18
dokument Zarządzenie Nr 340/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lipca 2011 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. : "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Energetyków w Choszcznie. 2011-07-06 11:32:46
dokument Zarządzenie Nr 341/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lipca 2011 w sprawie dzierżawy części nieruchomosci gruntowej, położonej w obrębie Koplin. 2011-07-07 09:49:14
dokument Zarządzenie Nr 343/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów na poczet czynszu najmu garaży stanowiących własność gminy Choszczno 2011-08-02 13:49:16
dokument Zarządzenie Nr 353/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2011-07-21 11:33:31
dokument Zarządzenie Nr 354/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową " Tęczowa Kraina" w Choszcznie. 2011-07-21 11:31:02
dokument Zarządzenie Nr 355/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2011-07-21 11:35:21
dokument Zarządzenie Nr 356/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie. 2011-07-21 11:38:14
dokument Zarządzenie Nr 357/11 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 470/1 2011-07-21 11:40:32
dokument Zarządzenie Nr 359/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie dofinansowania do wyjazdu dla grupy AA "ARKA" na Ogólnopolskie Spotkanie "Anonimowych Alkoholików" do Lichenia. 2011-07-22 11:39:23
dokument Zarządzenie Nr 360/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 313/1 2011-07-22 11:43:12
dokument Zarządzenie Nr 361/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 313/2 2011-07-22 11:45:54
dokument Zarządzenie Nr 632/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2011-07-22 11:48:54
dokument Zarządzenie Nr 363/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Piastowskiej. 2011-07-22 11:51:03
dokument Zarządzenie Nr 364/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Piastowskiej. 2011-07-22 11:53:26
dokument Zarządzenie Nr 365/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2011-07-22 11:55:21
dokument Zarządzenie Nr 366/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej. 2011-07-22 11:56:59
dokument Zarządzenie Nr 367/11 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków. 2011-07-22 12:01:02
dokument Zarządzenie Nr 368/11 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwierzyń. 2011-07-22 12:03:18
dokument Zarządzenie Nr 369/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-07-28 11:13:50
dokument Zarządzenie Nr 370/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2011-07-28 11:16:06
dokument Zarządzenie Nr 371/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2011-07-28 11:18:25
dokument Zarządzenie Nr 372/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 157/6. 2011-07-28 11:21:11
dokument Zarządzenie Nr 373/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe, położone w obrębie nr 4 m. Choszczno, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek 69/6 i 69/7. 2011-07-28 11:23:52
dokument Zarządzenie Nr 375/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn: "Dostawa i montaż wyposażenia wiejskich placów zabaw na terenie gminy Choszczno w miejscowościach: Rzecko, Korytowo, Wardyń, Piasecznik, Stradzewo, Kołki, Smoleń, Zwierzyń, Sulino, Raduń, Stary Klukom " 2011-07-29 14:42:11
dokument Zarządzenie Nr 374/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-07-28 11:27:21
dokument Zarządzenie Nr 376/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-08-01 12:28:02
dokument Zarządzenie Nr 344/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lioca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Sulino, oznaczonej nr działki 80/1. 2011-08-02 13:52:42
dokument Zarządzenie Nr 345/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków III przetaergu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1. m. Choszczno 2011-08-02 13:55:50
dokument Zarządzenie Nr 346/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 470/2 2011-08-02 13:59:40
dokument Zarządzenie Nr 347/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na urzędnicze stanowisko ds. księgowości podatkowej 2011-08-02 14:02:06
dokument Zarządzenie Nr 349/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej 2011-08-02 14:04:17
dokument Zarządzenie Nr 350/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2011-08-02 14:06:34
dokument Zarządzenie Nr 351/2011 Burmistrz Choszczna z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo. 2011-08-02 14:08:29
dokument Zarządzenie Nr 352/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do sprzedaży 2011-08-02 14:10:25
dokument Zarządzenie Nr 377/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2011 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego 2011-08-02 14:13:07
dokument Zarządzenie Nr 378/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011 2011-08-02 14:17:43
dokument Zarządzenie Nr 379/11 Burmistrza Choszczna z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2011-08-02 14:19:57
dokument Zarządzenie Nr 380/11 Burmistrza Choszczna z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w wysokości do 3/4 części w nieruchomości gruntowej, położonej w obrebie Chełpa, oznaczonej numerem działki 78 2011-08-02 14:23:21
dokument Zarządzenie Nr 381/11 Burmistrza Choszczna z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, połozonej w obrębie nr 3 m. choszczno, oznaczonej nr działki 403/2 2011-08-02 14:27:34
dokument Zarzadzenie Nr 382/11 Burmistrza Choszczna z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrebie Smoleń " Osada rekreacyjno-turystyczna Raduń " 2011-08-02 14:31:33
dokument Zarządzenie Nr 383/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2011-08-10 12:39:29
dokument Zarządzenie Nr 384/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Choszczno. 2011-08-11 12:23:22
dokument Zarządzenie Nr 385/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy. 2011-08-12 11:52:25
dokument Zarzadzenie Nr 386/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy cześci nieruchomomści gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2011-08-12 11:54:54
dokument Zarzadzenie Nr 387/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Grunwaldzkiej. 2011-08-12 11:56:55
dokument Zarządzenie Nr 388/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-08-12 11:59:06
dokument Zarządzenie Nr 389/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie nie pobierania opłat z tytułu świadczeń od organizacji pozarządowych prowadzących działalność ststutową przy ul. Wolności 29 w Choszcznie. 2011-08-12 12:01:24
dokument Zarządzenie Nr 390/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 15C/11 2011-08-12 12:03:36
dokument Zarządzenie Nr 391/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. Wysoka 12/3. 2011-08-12 12:23:30
dokument Zarządzenie Nr 392/11 Burmistrza Choszczna z dnia 17 sierpnia 2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko ds. księgowości podatkowej 2011-08-18 12:43:46
dokument Zarządzenie Nr 393/11 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2011 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Choszcznie należących do Gminy CHoszczno 2011-08-22 13:57:15
dokument Zarządzenie Nr 394/11 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 62/9. 2011-08-19 12:02:09
dokument Zarządzenie Nr 395/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Klukom 2011-08-19 12:07:15
dokument Zarządzenie Nr 396/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Raduń. 2011-08-19 12:08:48
dokument Zarządzenie Nr 397/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 sierpnia 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Raduń 2011-08-22 14:00:23
dokument Zarządzenie Nr 398/11 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2011 w sprawie zwrotu kosztów podróży i pobytu NZOZ "Patronka" w Szczecinku 2011-08-22 14:02:10
dokument Zarządzenie Nr 399/11 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2011 w sprawie określenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli. 2011-08-22 14:04:01
dokument Zarządzenie Nr 400/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 sierpnia 2011 w sprawie otwaretego konkursu ofert na realizację zadan publicznych w Gminie Choszczno na rok 2011. 2011-08-25 11:24:12
dokument Zarządzenie Nr 401/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Raduń. 2011-08-25 11:26:12
dokument Zarządzenie Nr 402/11 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Raduń 2011-08-25 11:27:44
dokument Zarządzenie Nr 403/11 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulino. 2011-08-25 11:29:24
dokument Zarządzenie Nr 404/11 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położoenj w Choscznie przy ul. Staszica. 2011-08-25 11:31:20
dokument Zarządzenie Nr 405/11 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie najmu nieruchomości położonej w Choszcznie przy ul. Chrobrego 1. 2011-08-29 10:06:56
dokument Zarządzenie Nr 406/11 Burmistrza Choszczna z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli. 2011-08-30 12:52:56
dokument Zarządzenie Nr 407/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-09-05 12:21:47
dokument Zarządzenie Nr 414/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2011-09-07 12:55:38
dokument Zarządzenie Nr 412/11 Burmistrza Choszczna z dnia 05 września 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy w miejscowości Raduń. 2011-09-05 13:11:16
dokument Zarządzenie Nr 411/11 Burmistrza Choszczna z dnia 05 września 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołki. 2011-09-05 13:08:50
dokument Zarządzenie Nr 410/11 Burmistrza Choszczna z dnia 05 września 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwierzyń. 2011-09-05 13:03:32
dokument Zarządzenie Nr 409/11 Burmistrza Choszczna z dnia 05 września 2011 r. w sprawie użyczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamęcin. 2011-09-05 13:00:43
dokument Zarządzenie Nr 408/11 z dnia 02 września 2011 r. w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów z okazji "Gminnego Święta Plonów 2011" 2011-09-05 12:30:49
dokument Zarządzenie Nr 413/11 Burmistrza Choszczna z dnia 05 września 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 453, dotychczasowym użytkownikom wieczystym. 2011-09-05 12:56:27
dokument Zarządzenie Nr 415/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy. 2011-09-07 12:57:28
dokument Zarządzenie Nr 416/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2011 r. zmieniającej zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem, dzierżawę gruntów oraz za najem, dzierżawę lokali użytkowych łącznie z gruntem, wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Choszczno. 2011-09-07 13:00:32
dokument Zarządzenie Nr 417/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2011-09-07 13:02:44
dokument Zarządzenie Nr 418/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej. 2011-09-07 13:04:39
dokument Zarządzenie Nr 419/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 września 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 313/1, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2011-09-08 10:13:48
dokument Zarządzenie Nr 420/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 września 2011 r. w sprawie nabycia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 233/10, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno 2011-09-08 10:26:27
dokument Zarządzenie Nr 421/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 września 2011 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2011-09-08 10:28:45
dokument Zarządzenie Nr 422/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę lokali mieszkalnych. 2011-09-08 10:32:51
dokument Zarządzenie Nr 423/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwierzyń. 2011-09-08 10:40:49
dokument Zarządzenie Nr 424/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 września 2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego, położonego w Choszcznie stanowiący własność Gminy Choszczno. 2011-09-08 10:43:25
dokument Zarządzenie Nr 425/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 wrzesnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego: Budowa wodociągów w Gminie Choszczno na odcinkach Choszczno-Pakość, Pakość- Bonin, Choszczno-Koplin, Piasecznik-kolonia Piasecznik, Stary Klukom- kolonia Stary Klukom. 2011-09-09 15:18:00
dokument Zarządzenie Nr 426/11 Burmistrza Choszczna z dnia 09 września 2011 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowość Zamęcin. 2011-09-09 15:19:33
dokument Zarządzenie Nr 427/11 Burmistrza Choszczna z dnia 09 września 2011 r. w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego, położonego w Choszcznie stanowiący własnośc Gminy Choszczno. 2011-09-12 12:36:15
dokument Zarządzenie Nr 428/11 Burmistrza Choszczna z dnia 09 września 2011 r. w sprawie bezumownego korzystania z pomieszczenia gospodarczego położonego w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2011-09-12 12:38:21
dokument Zarządzenie Nr 429/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/108/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2011-09-12 12:40:31
dokument Zarządzenie Nr 430/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/109/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2011 r. w sprawie powołania zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015. 2011-09-12 12:46:48
dokument Zarządzenie Nr 431/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/110/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosownia dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2011 r. na terenie Gminy Choszczno. 2011-09-12 12:52:43
dokument Zarządzenie Nr 432/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/111/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 2011-09-12 12:55:51
dokument Zarządzenie Nr 433/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/112/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad złobkami, klubami dzieciecymi oraz dziennymi opiekunkami. 2011-09-12 13:00:00
dokument Zarządzenie Nr 434/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/113/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Choszczno. 2011-09-12 13:03:05
dokument Zarządzenie Nr 435/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 wrzesnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/114/2011 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011. 2011-09-12 13:05:02
dokument Zarządzenie Nr 436/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/115/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta Choszczna. 2011-09-12 13:07:34
dokument Zarządzenie Nr 437/11 Burmistrza Choszczna z dnia 13 września 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 470/1, położonej w obrębie nr 1 m. Choszczno. 2011-09-13 09:50:50
dokument Zarządzenie Nr 438/11 Burmistrza Choszczna z dnia 13 września 2011 w sprawie zmian w Budżecie 2011 roku i układu wykonawczego na rok 2011 2011-09-15 14:38:53
dokument Zarządzenie Nr 439/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 września 2011 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podastawowej w Zamęcinie. 2011-09-15 14:40:42
dokument Zarządzenie Nr 440/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 września 2011 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podastawowej w Korytowie. 2011-09-15 14:42:18
dokument Zarządzenie Nr 441/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 września 2011 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podastawowej nr 1 w Suliszewie. 2011-09-15 14:43:50
dokument Zarządzenie Nr 442/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2011 2011-09-22 14:32:38
dokument Zarządzenie Nr 443/11 Burmistrza Choszczna z dnia 15 września 2011 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2011-09-15 14:45:24
dokument Zarządzenie Nr 444/11 Burmistrza Choszczna z dnia 15 września 2011 w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, płożonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2011-09-15 14:47:29
dokument Zarządzenie Nr 445/11 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 pażdziernika 2011 r. na terenie Gminy Choszczno 2011-09-16 14:56:17
dokument Zarządzenie Nr 446/2001 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, ukladu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-09-19 16:09:00
dokument Zarządzenie Nr 447/11 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2011 r. w sprawie najmu nieruchomości budynkowej położonej w Choszcznie przy ul. Kolejowej 1. 2011-09-20 14:46:33
dokument Zarządzenie Nr 448/11 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2011 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Choszczno przeznaczonej do sprzedaży. 2011-09-20 14:48:52
dokument Zarządzenie Nr 449/11 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-09-19 16:12:02
dokument Zarządzenie Nr 450/11 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2011 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rzecko, oznaczonej nr działki 339. 2011-09-19 16:14:19
dokument Zarządzenie Nr 451/11 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2011 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rzecko, oznaczonej nr działki 350. 2011-09-19 16:16:46
dokument Zarządzenie Nr 452/11 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2011 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rzecko, oznaczonej nr działki 351. 2011-09-19 16:19:12
dokument Zarządzenie Nr 453/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie. 2011-09-19 16:20:58
dokument Zarządzenie Nr 454/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2011-09-19 16:22:29
dokument Zarządzenie Nr 455/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2011-09-19 16:23:59
dokument Zarządzenie Nr 456/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę części działki stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2011-09-20 14:50:36
dokument Zarządzenie Nr 457/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do Budrzetu Gminy Choszczno na rok 2012. 2011-09-20 13:18:23
dokument Zarządzenie Nr 458/11 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2011 w sprawie dzierżawy nieruchmości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2011-09-20 13:20:20
dokument Zarządzenie Nr 459/11 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2011 w sprawie zmian składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Choszczno. 2011-09-21 12:54:02
dokument Zarządzenie Nr 460/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2011 w sprawie powołania komisji ds. brakkowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2011-09-21 12:57:20
dokument Zarządzenie Nr 461/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2011 w sprawie udzielenia dotacji dla podpiotów niezaliczonych do sektora finasów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2011-09-21 13:00:28
dokument Zarządzenie Nr 462/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2011 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo. 2011-09-21 14:34:52
dokument Zarządzenie Nr 463/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2011 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu Świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Klukom. 2011-09-21 14:36:00
dokument Zarządzenie Nr 464/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2011 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo. 2011-09-21 14:37:11
dokument Zarządzenie Nr 465/11 Burmistrza Choszczna z dnia 22 września 2011 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2011-09-23 12:54:25
dokument Zarządzenie Nr 466/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 września 2011 w sprawie zminay skłądu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr. 4 w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenia Gminy Choszczno. 2011-09-23 12:56:32
dokument Zarządzenie Nr 467/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 września 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-09-26 14:03:35
dokument Zarządzenie Nr 468/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 września 2011 r. w sprawie prawa pierwokupu niruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rzecko, oznaczonej nr działki 350. 2011-09-26 14:05:45
dokument Zarządzenie Nr 469/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 września 2011 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rzecko, oznaczonej nr działki 339. 2011-09-26 14:07:41
dokument Zarządzenie Nr 471/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 września 2011 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miejskiego do wykonywania czynności podczas jednoczesnej mojej nieobecności i nieobecności Zastępcy Burmistrza . 2011-10-05 12:39:58
dokument Zarządzenie Nr 470/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 września 2011 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej w obrębie Rzecko, oznaczonej nr działki 351. 2011-09-26 14:09:51
dokument Zarządzenie Nr 472/11 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2011-10-04 12:02:01
dokument Zarządzenie Nr 473/11 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie bezumownego korzystania z pomieszczenia gospodarczego położonego w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2011-10-04 12:04:19
dokument Zarządzenie Nr 475/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-10-07 15:00:00
dokument Zarządzenie Nr 474/11 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2011 r. w sprawie najmu lakalu użytkowego, połozopnego w budynku dworca kolejowego w Choszcznie stanowiący własność Gminy Choszczno dla dotychczasowego najemcy. 2011-10-04 12:07:00
dokument Zarządzenie Nr 476/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 pażdziernika 2011 r. w sprawie dofinansowania do zakupu igieł, psków i rękawiczek do punktu wczesnego wykrywania cukrzycy dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko-Powiatowy w Choszcznie. 2011-10-04 12:09:58
dokument Zarządzenie Nr 477/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 pażdziernika 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do sprzedaży. 2011-10-04 12:12:02
dokument Zarządzenie Nr 478/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2011-10-04 12:13:59
dokument Zarządzenie Nr 479/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 pażdziernika 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2011-10-04 12:16:02
dokument Zarządzenie Nr 481/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 października 2011 r. w sprawie powołania Dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury. 2011-10-11 12:43:24
dokument Zarządzenie Nr 480/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 pażdziernika 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2011-10-04 12:18:13
dokument Zarządzenie Nr 482/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 paździrnika 2011 r. w sprawie powołania komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodwoej oraz ustalenia wysokości nagrody Burmistrza. 2011-10-11 12:47:05
dokument Zarządzenie Nr 483/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 pażdziernika 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2011-10-05 12:42:44
dokument Zarządzenie Nr 484/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 pażdziernika 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2011-10-05 12:45:12
dokument Zarządzenie Nr 485/11 Burmistrza Choszczna z dnia 05 paździrnika 2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Nr 1 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Choszczno. 2011-10-05 12:48:38
dokument Zarządzenie Nr 486/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowośc Zamęcin. 2011-10-06 14:30:50
dokument Zarządzenie Nr 487/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamęcin. 2011-10-06 14:33:33
dokument Zarządzenie Nr 488/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołki. 2011-10-06 14:35:32
dokument Zarządzenie Nr 489/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 pażdziernika 2011 r. zarządzenie w sprawie bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowany jest garaż murowany położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2011-10-07 14:02:50
dokument Zarządzenie Nr 490/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 października 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzewo. 2011-10-07 14:04:30
dokument Zarządzenie Nr 492/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 07 października 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-10-12 11:46:25
dokument Zarządzenie Nr 491/11 Burmistrza Choszczna z dnia 07 października 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołki. 2011-10-07 14:06:04
dokument Zarządzenie Nr 493/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2011-10-11 12:50:13
dokument Zarządzenie Nr 494/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2011-10-11 12:52:11
dokument Zarządzenie Nr 495/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2011-10-11 12:55:28
dokument Zarządzenie Nr 496/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2011-10-11 13:00:37
dokument Zarządzenie Nr 497/11 Burmistrza Choszczna z dnia 10 października 2011 r. w sprawie dofinansowania do organizacji uroczystości obchodów "Dnia Seniora" dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie. 2011-10-12 11:49:21
dokument Zarządzenie Nr 498/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2011-10-12 11:51:55
dokument Zarządzenie Nr 499/11 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2011 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2011-10-12 11:56:39
dokument Zarządzenie Nr 500/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno - etap I." 2011-10-12 13:31:53
dokument Zarządzenie Nr 501/11 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzewo. 2011-10-14 09:26:39
dokument Zarządzenie Nr 502/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 111/21 i sprzedaży obiektów budowlanych zlokalizowanych na ww. działce. 2011-10-14 09:29:17
dokument Zarządzenie Nr 503/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 m. Choszczno. 2011-10-14 09:31:33
dokument Zarządzenie Nr 504/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2011 r. w sprawie sporządzenie wykazu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-10-14 09:34:03
dokument Zarządzenie Nr 505/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 139/41. 2011-10-14 09:36:21
dokument Zarządzenie Nr 506/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 67/10. 2011-10-14 09:38:42
dokument Zarządzenie Nr 507/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 111/20. 2011-10-14 09:40:41
dokument Zarządzenie Nr 508/11 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2011-10-14 09:44:37
dokument Zarządzenie Nr 509/11 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2011 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kołki. 2011-10-14 09:48:39
dokument Zarządzenie Nr 510/11 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2011 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stary Klukom. 2011-10-14 09:51:51
dokument Zarzędzenie Nr 511/11 Burmistrza Choszczna z dnia 13 pażdziernika 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej. 2011-10-14 09:54:25
dokument Zarządzenie Nr 512/11 Burmistrza Choszczna z dnia 13 października 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 1 Maja. 2011-10-14 09:56:32
dokument Zarządzenie Nr 515/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 pażdziernika 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w roku obrotowym 2011 2011-10-24 14:24:44
dokument Zarządzenie nr 514/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 pażdziernika 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i pobytu do SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie. 2011-10-24 14:22:12
dokument Zarządzenie Nr 513/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2011-10-14 14:34:19
dokument Zarządzenie Nr 516/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2011-10-19 10:36:49
dokument Zarządzenie Nr 517/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów na poczet zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno. 2011-10-24 14:27:43
dokument Zarządzenie Nr 519/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w przedmiocie zbycia udzialów Spółki przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o w Choszcznie należących do Gminy Choszczno oraz okreslenia organizacji i trybu pracy zespołu do spraw negocjacji. 2011-10-28 12:56:23
dokument Zarządzenie Nr 518/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 21 października 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowość Suliszewo. 2011-10-24 14:29:53
dokument Zarządzenie Nr 520/11 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetaru ustnego nieograniczonego nieruchomośc gruntowe, położone w obrębie nr 4 m. Choszczno, oznaczone numerami ewidencyjnymi dzialek 67 i 68. 2011-10-24 14:32:31
dokument Zarządzenie Nr 521/11 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego numer 4 w budynku nr 19 ul. Wolności i związanego z nim udziału w działce, oznaczonej nr ewidencyjnym 508/1, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2011-10-24 14:35:44
dokument Zarządzenie Nr 522/11 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2011-10-24 14:38:46
dokument Zarządzenie Nr 523/11 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2011-10-24 14:41:12
dokument Zarządzenie Nr 526/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania członka komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wodociągów w Gminie Choszczno na odcinkach Choszczno-Pakość, Pakość-Bonin, Choszczno-Koplin, Piasecznik-kolonia Piasecznik, Stary Klukom-kolonia Stary Klukom". 2011-11-03 13:17:38
dokument Zarządzenie Nr 525/11 Burmistrza Choszczna z dnia 26 października 2011r . w sprawie użyczenia świetlicy wiejskiej w Zwierzyniu. 2011-11-03 13:12:00
dokument Zarządzenie Nr 524/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-10-25 14:16:31
dokument Zarządzenie Nr 527/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia warunków IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 m. Choszczno. 2011-10-28 13:00:34
dokument Zarządzenie Nr 528/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w wysokości do 3/4 części w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chełpa, oznaczonej numerami działki 78. 2011-10-28 13:03:51
dokument Zarządzenie Nr 529/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 m. Choszczno, działka nr 408/2 i obrębie Roztocze działka nr 19/2. 2011-10-28 13:06:35
dokument Zarządzenie Nr 531//11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 pażdziernika 2011 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej, połozonej w Choszcznie stanowiącej własność Gminy Choszczno dla dotychczasowego najemcy. 2011-11-14 09:12:54
dokument Zarządzenie Nr 530/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany nieruchomości gruntowej. 2011-10-28 13:08:51
dokument Zarządzenie Nr 532/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2011-11-03 13:20:59
dokument Zarządzenie Nr 533/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2011 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie numer 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 714/2. 2011-11-03 13:23:53
dokument Zarządzenie Nr 534/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 pażdziernika 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 500/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno - etap I". 2011-11-03 13:29:35
dokument Zarządzenie Nr 536/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-11-07 14:01:13
dokument Zarządzenie Nr 535/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2011-11-03 13:33:21
dokument Zarządzenie Nr 537/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wykoania uchwały Nr XI/116 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej. 2011-11-03 13:36:45
dokument Zarządzenie Nr 538/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wykoanaia uchwały Nr XI/117/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 pażdziernika 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Choszczno. 2011-11-03 13:40:30
dokument Zarządzenie Nr 539/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Biuru Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. 2011-11-03 13:42:11
dokument Zarządzenie Nr 540/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/119/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Choszczno porozumienia z Gminami: Barlinek, Gryfino, Przelewice, Osina Przelewice i Stepnica oraz Powiatem Pyrzyckim w sprawie wspólnego przeprowadzenia postepowaniq o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. 2011-11-03 13:44:10
dokument Zarządzenie Nr 541/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/120/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 pażdziernika 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budzetu Gminy Choszczno Powiatowi Choszczeńskiemu. 2011-11-03 13:46:19
dokument Zarządzenie Nr 542/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/121/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 pażdziernika 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011. 2011-11-03 13:47:59
dokument Zarządzenie Nr 543/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/122/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przyjęcia programu Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. 2011-11-03 13:49:39
dokument Zarządzenie Nr 544/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/123/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Bezpieczeństwa Publicznego. 2011-11-03 13:52:25
dokument Zarządzenie Nr 545/11 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XI/124/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015. 2011-11-03 13:54:08
dokument Zarządzenie Nr 546/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2011. 2011-11-03 13:56:04
dokument Zarządzenie Nr 547/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów na poczet czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Choszczno. 2011-11-03 13:58:40
dokument Zarządzenie Nr 548/11 Burmistrza Choszczna z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Choszczno przeznaczonych do sprzedaży. 2011-11-03 14:01:08
dokument Zarządzenie Nr 549/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wardyń. 2011-11-07 14:03:14
dokument Zarządzenie Nr 550/11 Burmistrza Choszczna z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławęcin. 2011-11-07 14:05:00
dokument Zarządzenie Nr 551/11 Burmistrza Choszczna z dnia 08 listopada 2011 r.w sprawie ustalenia czynszu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wardyń. 2011-11-09 12:35:22
dokument Zarządzenie Nr 552/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-11-14 11:08:55
dokument Zarządzenie Nr 553/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie dzierżawy cześci nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej. 2011-11-15 10:19:35
dokument Zarządzenie Nr 554/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie dzierzawy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kołki. 2011-11-16 11:39:54
dokument Zarządzenie Nr 555/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Suliszewo. 2011-11-16 11:42:07
dokument Zarządzenie Nr 556/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stary Klukom. 2011-11-16 11:44:24
dokument Zarządzenie Nr 557/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kołki. 2011-11-16 11:46:53
dokument Zarządzenie Nr 558/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków. 2011-11-16 11:48:56
dokument Zarządzenie Nr 559/11 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2011 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołki. 2011-11-18 14:38:15
dokument Zarządzenie Nr 560/11 Burmistrza Choszczna z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie dzierżawy cześci nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 22 Lipca. 2011-11-18 14:40:47
dokument Zarządzenie Nr 561/11 Burmistrza Choszczna z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy choszczno przeznaczonej do dzierżawy. 2011-11-18 14:46:03
dokument Zarządzenie Nr 562/11 Burmistrza Choszczna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie prawa pierwokupu udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Zamęcin, oznaczonej nr działki 361. 2011-11-18 14:49:57
dokument Zarządzenie Nr 563/11 Burmistrza Choszczna z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenie warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 m. Choszczno. 2011-11-18 14:52:50
dokument Zarządzenie Nr 564/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 2011-11-23 13:17:05
dokument Zarządzenie Nr 565/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-11-23 13:21:34
dokument Zarządzenie Nr 566/11 Burmistrza Choszczna z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej. 2011-11-23 13:23:53
dokument Zarządzenie Nr 567/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2011-11-25 14:43:50
dokument Zarządzenie Nr 568/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2011-11-28 13:02:12
dokument Zarządzenie Nr 569/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-11-28 13:04:07
dokument Zarządzenie Nr 570/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Klukom. 2011-11-28 13:05:58
dokument Zarzadzenie Nr 571/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2011-11-29 13:01:18
dokument Zarządzenie Nr 572/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uzyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Piastowskiej. 2011-11-29 13:03:29
dokument Zarządzenie Nr 573/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2011-11-29 13:05:36
dokument Zarządzenie Nr 574/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2011-11-29 13:07:30
dokument Zarządzenie Nr 576/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-12-09 09:23:21
dokument Zarządzenie Nr 575/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2011. 2011-11-29 13:11:30
dokument Zarządzenie Nr 577/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XII/125/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 2011-12-01 13:58:07
dokument Zarządzenie Nr 578/11 Burmistrza Choszczno z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XII/126/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 2011-12-01 14:00:26
dokument Zarządzenie Nr 579/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie wykoanania Uchwały Nr XII/127/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 2011-12-01 14:02:02
dokument Zarządzenie Nr 580/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XII/128/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej. 2011-12-01 14:03:31
dokument Zarządzenie Nr 581/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XII/129/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na okres 20 lat nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Choszczno. 2011-12-01 14:05:09
dokument Zarządzenie Nr 582/11 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XII/130/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 2011-12-01 14:06:32
dokument Zarządzenie Nr 583/11 Burmistrza Choszczna z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2011-12-02 12:50:08
dokument Zarządzenie Nr 584/11 Burmistrza Choszczna z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie rozszerzenia składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o 6 osób 2011-12-05 14:50:55
dokument Zarządzenie Nr 585/11 Burmistrza Choszczna z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie dofinansowania do organizacji uroczystości Wigilijnej dla Polskiego stowarzyszenia Diabetyków w Choszcznie. 2011-12-05 14:52:43
dokument Zarządzenie Nr 586/11 Burmistrza Choszczna z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie odwołania i powołania nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenia nowego regulaminu Komisji. 2011-12-05 14:54:35
dokument Zarządzenie Nr 587/11 Burmistrza Choszczna z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego numer 6 w budynku nr 29 przy ul. Wolności i oddania w uzytkowanie wieczyste związanego z nimu udziału w działce, oznaczonej nr ewidencyjnym 464/2, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno 2011-12-05 14:57:39
dokument Zarządzenie Nr 588/11 Burmistrza Choszczna z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego numer 1G w budynku nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej i oddania w użytkowanie wieczyste związanego z nim udziału w działkach, oznaczonych nr ewidencyjnymi 195/20 i 195/21, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2011-12-05 15:00:43
dokument Zarządzenie Nr 589/11 Burmistrza Choszczna z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego numer 7C w budynku numer 31 przy ul. Wolnościi oddaniaw uzytkowania wieczyste związanego z nim udziału w działce, oznaczonej nr ewidencyjnym 462, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno. 2011-12-05 15:03:51
dokument Zarządzenie Nr 590/11 Burmistrza Choszczna z dnia 05 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2011-12-05 15:06:00
dokument Zarządzenie Nr 591/11 Burmistrza Choszczna z dnia 05 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/133/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno w obrębie 3, w rozgraniczeniu ulic Wolności, Westerplatte i Piastowskiej. 2011-12-07 13:43:52
dokument Zarządzenie Nr 592/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu 2011-12-07 13:45:36
dokument Zarządzenie Nr 593/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na wzajemną zmianę lokali mieszkalnych. 2011-12-07 13:47:28
dokument Zarządzenie Nr 594/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprtawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. Konopnickiej 9/4. 2011-12-07 13:49:18
dokument Zarządzenie Nr 595/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2011-12-07 13:51:10
dokument Zarządzenie Nr 596/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 grundnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy. 2011-12-07 13:52:48
dokument Zarzadzenie Nr 597/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie dofinansowania do organizacji uroczystości Wigilijnej dla Związku Inwalidów RP Oddział w Choszcznie 2011-12-07 13:55:06
dokument Zarządzenie Nr 598/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2011-12-07 13:57:05
dokument Zarządzenie Nr 599/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2011-12-07 13:58:58
dokument Zarządzenie Nr 600/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu pomieszczeń gospodarczych stanowiących włsność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu dla dotychczasowych najemców. 2011-12-07 14:00:48
dokument Zarządzenie Nr 601/11 Burmistrza Choszczna z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu dla dotychczasowego najemcy. 2011-12-07 14:02:51
dokument Zarządzenie Nr 602/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, stanowiącej działkę nr 26/11. 2011-12-13 11:02:21
dokument Zarządzenie Nr 603/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Raduń. 2011-12-13 11:04:54
dokument Zarządzenie Nr 604/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. Konopnickiej 20a/3 2011-12-13 11:06:52
dokument Zarządzenie Nr 605/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Choszczno przeznaczonych do sprzedaży. 2011-12-13 11:08:53
dokument Zarządzenie Nr 606/11 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę lokali mieszkalnych. 2011-12-13 11:10:18
dokument Zarządznie Nr 607/11 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę lokali mieszkalnych. 2011-12-20 11:23:34
dokument Zarządznie Nr 608/11 Burmistrza Choszczna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławęcin. 2011-12-20 11:25:35
dokument Zarządzenie Nr 609/11 Burmistrza Choszczna z dnia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu. 2011-12-20 11:37:23
dokument Zarządzenie Nr 610/11 Burmistrza Choszczna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. Konopnickiej 31/2 2011-12-21 14:28:39
dokument Zarządzenie Nr 613/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powolania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn." Budowa kablowej linii oświetleniowej ulicy Kanałowej w ramach zadania - Budowa nowych punktów świetlnych" 2011-12-27 16:35:40
dokument Zarządzenie Nr 612/11 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia indywidualnej kwoty czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy. 2011-12-27 16:29:14
dokument Zarządzenie Nr 611/11 Burmistrza Choszczna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do szacunkowej wyceny ujawnionych środków trwałych. 2011-12-23 11:41:36
dokument Zarządzenie Nr 614/11 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie warunków IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w wysokości do 3/14 częsci w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chełpa, oznaczonej numerem działki 78. 2011-12-23 11:44:57
dokument Zarządzenie Nr 615/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku , układu wykonawczego budżetu na rok 2011. 2011-12-28 16:06:18
dokument Zarządzenie Nr 617/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przywrocenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. Konopnickiej 20a/3. 2011-12-30 15:50:39
dokument Zarządzenie Nr 616/11 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2011-12-30 15:47:09
dokument Zarządzenie Nr 618/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do sprzedaży. 2011-12-30 15:52:46
dokument Zarządzenie Nr 619/11 Burmistrza Choszczna z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2011-12-30 15:54:59
dokument Zarządzenie Nr 620/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dzierżawy części ogrodzenia, położonego w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2011-12-30 15:57:11
dokument Zarządzenie Nr 621/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. 1 Maja. 2011-12-30 15:59:32
dokument Zarządzenie Nr 622/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2011-12-30 16:02:22
dokument Zarządzenie Nr 623/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2011-12-30 16:04:24
dokument Zarządzenie Nr 624/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2011-12-30 16:06:42
dokument Zarządzenie Nr 625/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2011-12-30 16:09:25
dokument Zarządzenie Nr 626/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2011-12-30 16:12:00
dokument Zarządzenie Nr 627/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2011-12-30 16:14:02
dokument Zarządzenie Nr 628/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2011-12-30 16:16:13
dokument Zarządzenie Nr 629/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika. 2011-12-30 16:18:12
dokument Zarządzenie Nr 630/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/134/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2012. 2011-12-30 16:20:51
dokument Zarządzenie Nr 631/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/135/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2012-2023. 2011-12-30 16:22:44
dokument Zarządzenie Nr 632/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/136/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. zmianiająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Choszczno. 2011-12-30 16:24:46
dokument Zarządzenie Nr 633/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/138/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012-2016. 2011-12-30 16:26:44
dokument Zarządzenie Nr 634/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Uchwał Nr XIV/139/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwie Witoszyn. 2011-12-30 16:28:31
dokument Zarządzenie Nr 635/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r . w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/140/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wartości pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Burmistrza w roku budżetowym 2012 2011-12-30 16:30:31
dokument Zarządzenie Nr 636/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/141/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego w rachunku podstawowym budżetu Gminy Choszczno. 2011-12-30 16:32:13
dokument Zarządzenie Nr 637/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/142/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011. 2011-12-30 16:34:15
dokument Zarządzenie Nr 638/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/143/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegołowych warunkow udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włsność. 2011-12-30 16:35:47
dokument Zarządzenie Nr 639/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIV/144/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2011-2023. 2011-12-30 16:37:15
dokument Zarządzenie Nr 640/11 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dofinansowania do zakupu nagród dla dzieci i młodzieży z Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego "POMORZANIN" Zamęcin w ramach organizowanego konkursu piłki noznej w tym klubie. 2012-01-05 12:50:20
dokument Zarządzenie Nr 641/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2011. 2012-01-09 10:53:34
dokument Zarządzenie Nr 642/11 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 2011 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2011. 2012-01-13 13:27:39
dokument Zarządzenie Nr 643/2011 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 2012-01-13 13:29:25