Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Opinia RIO - sprawozdanie za 2011 r. 2012-06-22 14:45:09
dokument SPRAWOZDANIE ROCZNE Burmistrza Choszczna z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2011 2012-05-21 10:06:22
dokument Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011. 2012-02-28 09:40:23
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytulów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku 2012-02-28 09:38:32
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządy terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku 2012-02-28 09:33:53
dokument I N F O R M A C J A Burmistrza Choszczna z przebiegu wykonania budżetu Gminy Choszczno za I półrocze 2011 r. sporządzona zgodnie z § 1 Uchwały Nr XXXVII/448/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze. 2012-01-10 09:11:29
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytulów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku 2012-01-10 09:08:43
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządy terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku 2012-01-10 09:05:20
dokument Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011. 2012-01-10 09:00:39
dokument Rb-NDS Kwartlane sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 2011-08-05 10:41:53
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku 2011-08-01 09:45:37
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku 2011-08-01 09:43:07
dokument Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 2011-08-01 09:39:20
dokument Uchwała Nr LXX/246/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego. 2011-05-12 11:25:44
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku. 2011-04-27 11:18:52
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku 2011-04-27 11:17:09
dokument Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011 2011-04-27 11:14:25
dokument Uchwała Nr XLII/151/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego. 2011-04-01 10:15:39
dokument Uchwała Nr XLII/150/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachonkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Choszczno w 2011 roku. 2011-04-01 10:12:34
dokument Uchwała Nr V/77/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2011. 2011-03-04 14:38:44
dokument Uchwala nr CXLIII/516/2010 i uchwala numer NRCXLVIII/517/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. 2010-12-22 12:15:20
dokument PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO NA ROK 2011 2010-11-25 10:10:33