Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o stronach zawartej 23 kwietnia 2010r. w Choszcznie umowy w celu realizacji projektu "Internet dla zachodniopomorskiej wsi"

Informacja o stronach zawartej 23 kwietnia 2010r. w Choszcznie umowy w celu realizacji projektu „Internet dla zachodniopomorskiej wsi”

Na podstawie art.28 a ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r Zasady prowadzenia polityki rozwoju Burmistrz Choszczna informuje, że dnia 23 kwietnia 2010 roku podpisano umowę partnerską w celu realizacji projektu „Internet dla zachodniopomorskiej wsi”. Stronami umowy są: Gminą Choszczno – Lider projektu, Gmina Barlinek – partner projektu, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z siedzibą w Tarnowie – partner projektu.

1.        Celem zawartego partnerstwa jest osiągnięcie:

1)      głównego celu Projektu, tj. zapewnienie do końca października 2012 r. (oraz przez kolejne 5 lat po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości) pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym dla 65 beneficjentów końcowych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu przyjętym przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie oraz zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego poprzez zorganizowanie „świetlic internetowych” w jednostkach podległych stronom partnerstwa realizującego projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu przyjętym przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie;

2)      celów szczegółowych Projektu, tj. zapewnienie dla 65 BK komputerów z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w okresie realizacji i trwałości projektu, nabycie przez 65 BK kompetencji w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu, dzięki szkoleniom dotyczącym aktywnego wykorzystania Internetu przez 65 BK i przez stworzenie dla nich portalu wspomagającego promocję, komunikację i szkolenia w projekcie, zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Choszczno i Gminy Barlinek, wyrównanie różnic edukacyjnych, kulturowych i zawodowych w Choszcznie oraz Barlinku i poprawa umiejętności informatycznych mieszkańców wskazanych wyżej gmin.

Zakres zadań poszczególnych partnerów i harmonogram ich wykonania :

1.       listopad 2010 r. — organizacja biura projektu – lider projektu

2.       grudzień 2010 r. luty 2011 r. przeprowadzenie zamówień publicznych na:

    • zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – lider projektu
    • usługi dostępu do Internetu w okresie trwania projektu – lider, Gmina Barlinek

3.       listopad – grudzień 2010 r. — przygotowanie kampanii promocyjnej projektu, obejmujące przygotowanie, druk ulotek promocyjnych, opracowanie ogłoszeń prasowych oraz produkcję ogłoszeń radiowych. Kampania promocyjna zostanie przygotowana i przeprowadzona przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”;

4.       listopad – grudzień 2010 r.— wykonanie i uruchomienie portalu: narzędzia promocji i informacji o projekcie oraz komunikacji pomiędzy Beneficjentami Końcowymi i wnioskodawcą. Od listopada 2010 r. do października 2012 r. zapewniony będzie hosting portalu i redagowana jego treść. Etap zostanie zrealizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

5.       grudzień 2010 r. - styczeń 2011 r. - przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu, obejmującej dystrybucję ulotek promocyjnych, zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz emisję ogłoszeń w lokalnych rozgłośniach radiowych. Etap zostanie zrealizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”;

6.       grudzień 2010 r.— organizacja przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” konferencji prasowej w Choszcznie nt. realizacji projektu;

7.       styczeń - luty 2011 r. — przeprowadzenie rekrutacji Beneficjentów Końcowych przez Urząd Miejski w Choszcznie, Urząd Miejski w Barlinku we współpracy z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej i szkołami. Jej narzędziem będzie papierowy formularz zgłoszeniowy składany z kopiami dokumentów pozwalających na weryfikację spełniania kryterium grupy docelowej. Rekrutacja odbędzie się w oparciu o te kryteria z zachowaniem zasady równości szans. Opracowany zostanie również Regulamin rekrutacji zawierający najważniejsze informacje na temat procedury związanej z uczestnictwem w projekcie;

8.       marzec 2011 r. — zakup komputerów i zainstalowane na nich oprogramowania systemowego, biurowego i antywirusowego oraz przekazanie ich do Beneficjentów Końcowych i jednostek podległych (świetlic internetowych) wraz z podłączeniem do Internetu; Lider, Gmina Barlinek

9.       kwiecień maj 2011 r. — przeprowadzenie siedmiu 32-godzinnych szkoleń stacjonarnych dla 65 Beneficjentów Końcowych w Choszcznie oraz w Barlinku w grupach 9- i 10-osobowych. Szkolenia będą miały na celu zwiększenie umiejętności Beneficjentów Końcowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych oraz rozwiązań informatycznych i internetowych. W przypadku Beneficjentów Końcowych będących osobami bezrobotnymi szkolenia pozwolą ich przygotować do skutecznego powrotu na rynek pracy poprzez podjęcie telepracy. Tematyka obejmie obsługę komputera i korzystanie z Internetu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, które pozwolą na zrealizowanie celów szkoleń. Szkolenia zostaną zrealizowane przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Stowarzyszenie w szczególności opracuje i wykona materiały szkoleniowe i przeprowadzi wykłady i zajęcia.

10.   wrzesień 2012 r. — modernizacja komputerów przekazanych Beneficjentom Końcowym i komputerów zainstalowanych w jednostkach podległych, niezbędna do zapewnienia działania sprzętu przez okres trwałości projektu. Sprzęt będzie pod opieką serwisu od dnia zakupu do końca projektu. Lider, Gmina Barlinek

11.   październik 2012 r. – organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu z udziałem ekspertów zewnętrznych.

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, oprócz realizacji ww. etapów nr 3, 4, 5, 6, 9 i 11:

1.       będzie upowszechniać informację nt. projektu, w tym w szczególności informować o źródle finansowania projektu,

2.       będzie przekazywać Gminie Choszczno wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do obsługi projektu w zakresie dotyczącym udziału partnera w projekcie, w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków beneficjenta o płatność,

3.       założy odrębny rachunek bankowy na potrzeby dokonywania płatności związanych z udziałem partnera w projekcie,

4.       oznaczy dokumenty księgowe dotyczące wydatków Partnera w Projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektów realizowanych w ramach PO IG,

5.       będzie prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi dla PO IG.

 

 

Burmistrz Choszczna

Robert Adamczyk

                                              

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 28-04-2010 13:54:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Bartoszek 27-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 28-04-2010 13:55:29