Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działek 106 i 105/2, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA
OGŁASZA
II  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działek 106 i 105/2, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno.


      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno (ul. Stargardzka) , oznaczona nr ewidencyjnym działek 106 o pow. 0,0093 ha i 105/2 o pow. 0,0144 ha dla, której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr SZ1C/ 00031231/1 .
W ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jest jako dr- droga i Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno dla przedmiotowych nieruchomości nie określono głównych kierunków rozwoju a uwarunkowanie stanowią tereny usług.

.Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  ze zm ).

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 45.700,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset złotych).
Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego  2010 r.   o godz. 10.00  w sali narad tut. Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności nr 24.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia 15 lutego 2010 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym  w Choszcznie .
Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        
- dowodu wpłaty wadium.
- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do  rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie trzech  miesięcy przed terminem przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie  zwrócone nie później niż przed
upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 22% i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż  do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Do ustalonej ceny doliczone zostaną koszty przygotowania nieruchomości do zbycia .
          O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9341.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 15-01-2010 08:44:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 14-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 15-01-2010 08:44:37