Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1589/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 06 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2010. 2010-01-13 14:10:57
dokument Zarządzenie nr 1590/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 06 stycznia 2010 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2010 do uchwały budżetowej 2010-01-11 09:35:58
dokument Zarządzenie Nr 1591/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 06 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień wydatków bieżących oraz do dokonywania zmian w planach finansowych dochodów własnych tych jednostek. 2010-01-11 09:39:06
dokument Zarządzenie Nr 1592/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 06 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Choszczno na 2010 rok. 2010-01-11 09:41:24
dokument Zarządzenie Nr 1593/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 06 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2010 2010-01-15 09:16:08
dokument Zarządzenie Nr 1594/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie. 2010-01-19 08:54:25
dokument Zarządzenie Nr 1595/10 Burmistrza choszczna z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2010-01-14 10:18:38
dokument Zarządzenie nr 1596/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 06 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2010-01-15 09:20:15
dokument Zarządzenie Nr 1597/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 stycznia 2010 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2010-01-19 14:02:10
dokument Zarządzenie Nr 1598/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 stycznia 2010 w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia :Zasłużony dla Choszczna" 2010-01-19 14:05:48
dokument Zarządzenie Nr 1599/10 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie dofinansowania do obchodów 10 - lecia Chóru "Pogodna Jesień" działającego w Choszczeńskim Domu Kultury. 2010-01-19 14:07:44
dokument Zarządzenie Nr 1600/10 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia lokali mieszkalnych, położonego w obrębie nr 2 i 3 m. Choszczno oraz w obrębie krzowiec wraz z udziałami w częściach wspólnych budynków oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntów, na których zlokalizowane są budynki. 2010-01-19 14:10:55
dokument Zarządzenie Nr 1601/10 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2010-01-22 09:27:18
dokument Zarządzenie Nr 1602/10 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2010-01-22 09:31:00
dokument Zarządzenie Nr 1603/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 stycznia 2010 r w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2010-02-01 09:17:16
dokument Zarządzenie Nr 1604/10 Burmistrz Choszczna z dnia 22 stycznia 2010 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2010-02-01 09:19:49
dokument Zarządzenie Nr 1605/10 Burmistrz Choszczna z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie. 2010-02-01 09:23:55
dokument Zarządzenie Nr 1606/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w akruszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2010-02-01 09:35:35
dokument Zarządzenie Nr 1607/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2010 . 2010-02-01 10:24:16
dokument Zarządzenie Nr 1608/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku. 2010-02-01 10:26:56
dokument Zarządzenie Nr 1609/10 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego 2010-02-01 10:40:21
dokument Zarządzenie Nr 1610/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia "Zasłużony dla Choszczna" 2010-02-05 12:10:33
dokument Zarządzenie Nr 1611/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 1 ewidencji m. choszczno o numerze ewidencyjnym 297. 2010-02-05 12:13:03
dokument Zarządzenie Nr 1612/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Korytowo , oznaczonej nr działek 11 i 11/2 2010-02-02 08:50:05
dokument Zarządzenie Nr 1613/10 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2010-02-02 08:53:51
dokument Zarządzenie Nr 1614/10 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lutego 2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, przeciwdziałania patologiom społecznym. 2010-02-09 09:29:34
dokument Zarządzenie Nr 1615/10 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lutego 2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Sporządzanie wycen nieruchomości znajdujących się w obrębach Gminy Choszczno w 2010 r." 2010-02-09 09:34:07
dokument Zarządzenie Nr 1616/10 Burmistrza Choszczna z dnia 04 lutego 2010 r. w sprawie zasad, sposobu, trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Choszczno a także rozliczania płatności po ich wykorzystaniu. 2010-02-09 09:37:01
dokument Zarządzenie Nr 1617/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 lutego 2010 w sprawie dofinansowania organizacji spotkania choinkowego dla dzieci z sołectwa Sulino. 2010-02-09 09:39:00
dokument Zarządzenie Nr 1618/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania organizacji imprezy w okresie ferii zimowych dla dzieci z sołectwa Suliszewo. 2010-02-09 09:40:56
dokument Zarządzenie Nr 1619/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 lutego 2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Obsługa geodezyjna Gminy Choszczno na rok 2010". 2010-02-09 09:44:35
dokument Zarządzenie Nr 1620/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2010-02-09 09:48:37
dokument Zarządzenie Nr 1621/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2010-02-09 09:51:34
dokument Zarządzenie Nr 1622/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 roku. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gostyczyn. 2010-02-09 09:53:25
dokument Zarządzenie Nr 1623/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2010-02-09 09:55:36
dokument Zarządzenie Nr 1624/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/414/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Choszczna do ustalania cen i opłat za usługi cmentarne 2010-02-09 09:57:17
dokument Zarządzenie Nr 1625/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/415/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Korytowo na lata 2010 -2017 2010-02-09 09:58:54
dokument Zarządzenie Nr 1626/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r.w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/416/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piasecznik na lata 2010 -2017 2010-02-09 10:00:31
dokument Zarządzenie Nr 1627/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/417/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stradzewo na lata 2010 -2017 2010-02-09 10:03:39
dokument Zarządzenie Nr 1628/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r.w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/418/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smoleń na lata 2010 -2017 2010-02-09 10:05:18
dokument Zarządzenie Nr 1629/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/419/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smoleń na lata 2010-2017 2010-02-09 10:07:05
dokument Zarządzenie Nr 1630/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/420/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smoleń na lata 2010 -2017 2010-02-09 10:08:58
dokument Zarządzenie Nr 1631/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/421/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołki na lata 2008-2015, wprowadzonych uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Kołek z dnia 08.01.2010 2010-02-09 10:10:52
dokument Zarządzenie nr 1632/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/422/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej "Partnerstwo Jezior" 2010-02-09 10:13:03
dokument Zarządzenie Nr 1634/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/424/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zwierzyn na lata 2010-2017 2010-02-09 10:17:23
dokument Zarządzenie Nr 1635/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/425/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 2010-02-09 10:18:56
dokument Zarządzenie Nr 1636/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/427/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rołnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2010-02-09 10:21:23
dokument Zarządzenie Nr 1637/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/428/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie skargi pana Piotra Tymczuka na działalność Burmistrza Choszczna 2010-02-09 10:23:01
dokument Zarządzenie Nr 1638/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/429/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie skargi pana Sławomira Stecyka na działalność Burmistrza Choszczna 2010-02-09 10:24:30
dokument Zarządzenie nr 1639/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2010 2010-02-09 10:25:41
dokument Zarządzenie Nr 1640/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. zmieniające regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2010-02-10 11:33:13
dokument Zarządzenie Nr 1641/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kopernika - Miasto Choszczno wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, przyłączami wodociągowymi, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu - ulicy". 2010-02-10 11:37:26
dokument Zarządzenie Nr 1642/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Choszczno w 2010 roku". 2010-02-10 11:39:30
dokument Zarządzenie Nr 1643/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno, II etap Wjejskie Centrum Kultury w Kołkach, Sławęcinie i Rzecku". 2010-02-10 11:44:22
dokument Zarządzenie Nr 1644/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. kultury i współpracy zagranicznej. 2010-02-10 11:46:51
dokument Zarządzenie Nr 1646/10 Burmistrza Choszczna z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania organizacji imprezy choinkowej dla dzieci z sołectwa Wardyń. 2010-02-15 14:15:10
dokument Zarządzenie Nr 1647/10 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2010-02-17 11:37:34
dokument Zarządzenie Nr 1648/10 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntów stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2010-02-17 13:43:52
dokument Zarządzenie Nr 1649/10 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie najum pomieszczenia gospodarczego położonego w Choszcznie przy ul. Wolności. 2010-02-17 13:46:13
dokument Zarządzenie Nr 1650/10 Burmistrza Choszczno z dnia 17 lutego 2010 w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego położonego w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2010-02-17 13:48:34
dokument Zarządzenie Nr 1651/10 Burmistrza Choszczno z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku nr 18, położonym w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy. 2010-02-17 13:50:24
dokument Zarządzenie nr 1652/10 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie najmu nieruchomości budynkowej położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły 16. 2010-02-22 11:31:33
dokument Zarządzenie Nr 1653/10 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ratownictwa i ochrony ludności, ochrony zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym. 2010-02-23 09:30:32
dokument Zarządzenie Nr 1654/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2010-02-24 12:09:53
dokument Zarządzenie Nr 1655/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2010-02-25 10:57:02
dokument Zarządzenie nr 1656/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2010-02-25 10:58:56
dokument Zarządzenie Nr 1657/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2010-03-01 09:08:48
dokument Zarządzenie Nr 1658/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 296/6. 2010-03-01 09:11:15
dokument Zarządzenie Nr 1659/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania organizacji spotkania z okazji "Dnia Inwalidy" 2010-03-01 09:12:52
dokument Zarządzenie Nr 1660/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2010 w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno. 2010-03-01 09:15:20
dokument Zarządzenie Nr 1661/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2010-03-01 09:17:16
dokument Zarządzenie Nr 1663/10 Burmistrza Choszczno z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej nr działki 290. 2010-03-05 12:25:03
dokument Zarządzenie Nr 1664/10 Burmistrza Choszczna z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie ustalenia warunków zbycia w drodze rokowań nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 298/6. 2010-03-05 12:33:56
dokument Zarządzenie Nr 1668/10 Burmistrza Choszczna z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 1 Maja i ul. Kochanowskiego. 2010-03-11 14:02:36
dokument Zarządzenie Nr 1667/10 Burmistrza Choszczna z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2010-03-11 14:00:46
dokument Zarządzenie Nr 1666/10 Burmistrza Choszczna z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Sławęcin. 2010-03-11 13:58:35
dokument Zarządzenie Nr 1665/10 Burmistrza Choszczna z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2010-03-05 12:36:07
dokument Zarządzenie Nr 1669/10 Burmistrza Choszczna z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku 2010-03-05 13:07:49
dokument Zarządzenie Nr 1670/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, na rzecz dotychczasowego najemcy. 2010-03-08 13:41:50
dokument Zarządzenie Nr 1671/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 marca 2010 r. w sprawie najmu nieruchomości budynkowej położonej w Choszcznie przy ul. Słowackiego 3. 2010-03-08 13:43:42
dokument Zarządzenie Nr 1672/10 Burmistrza Choszczna z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy 2010-03-09 12:20:31
dokument Zarządzenie Nr 1673/10 Burmistrza Choszczna z dnia 10 marca 2010 r. zmieniającej zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gostyczyn. 2010-03-11 13:21:36
dokument Zarządzenie Nr 1674/10 Burmistrza Choszczna z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie terminu obchodów Dni Choszczna w 2010 roku. 2010-03-11 13:23:45
dokument Zarządzenie nr 1675/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr działki 219/5. 2010-03-11 14:04:32
dokument Zarządzenie nr 1676/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany nieruchomości 2010-03-12 13:22:26
dokument Zarządzenie Nr1677/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie dofinansowania rekolekcji dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. 2010-03-12 13:23:58
dokument Zarządzenie Nr 1678/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2010 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Choszcznie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2010-03-12 14:02:46
dokument Zarządzenie Nr 1679/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/436/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego w Choszcznie oraz Cmentarzy Komunalnych Wiejskich. 2010-03-16 11:02:12
dokument Zarządzenie Nr 1680/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXV/440/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnieniew budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2010-03-16 11:04:21
dokument Zarządzenie Nr 1681/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/430/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Choszczno. 2010-03-16 11:07:16
dokument Zarządzenie Nr 1682/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/431/2010 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości zamęcin na lata 2010-2017 2010-03-16 11:09:27
dokument Zarządzenie Nr 1683/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/432/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulino na lata 2010-2017 2010-03-16 11:11:46
dokument Zarządzenie Nr 1684/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXV/433/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Klukom na lata 2010-2017 2010-03-16 11:16:23
dokument Zarządzenie Nr 1685/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXV/434/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raduń na lata 2010-2017. 2010-03-16 11:18:30
dokument Zarządzenie Nr 1686/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/435/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2010-03-16 11:21:48
dokument Zarządzenie Nr 1687/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/437/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno w obrębie 3 w zakresie działki o nr 166/7 2010-03-16 11:25:24
dokument Zarzadzenie Nr 1688/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/438/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2010 2010-03-16 11:28:10
dokument Zarządzenie Nr 1689/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/439/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Choszczno. 2010-03-16 11:47:03
dokument Zarządzenie Nr 1690/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o otwartym naborze na partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2010-03-16 11:51:19
dokument Zarządzenie Nr 1691/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2010-03-16 11:53:55
dokument Zarządzenie Nr 1692/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2010 r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Zamęcin, nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 285. 2010-03-16 11:56:08
dokument Zarządzenie Nr 1693/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Zamęcin, oznaczonej nr działki 286/11. 2010-03-16 11:58:36
dokument Zarządzenie nr 1694/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 926. 2010-03-16 12:00:29
dokument Zarzadzenie Nr 1695/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2010-03-16 12:02:37
dokument Zarządzenie nr 1696/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ustalenia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/4, położonej w obrębie krzowiec. 2010-03-16 12:04:45
dokument Zarzadzenie Nr 1697/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków. 2010-03-16 12:06:46
dokument Zarządzenie Nr 1698/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2010 r w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2010-03-16 12:08:34
dokument Zarządzenie Nr 1699/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w choszcznie przy ul. Konopnickiej. 2010-03-16 12:10:17
dokument Zarządzenie Nr 1700/10 Burmistrza Choszczna z dni8a 15 marca 2010 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kuczkowskiego 2010-03-16 12:11:56
dokument Zarządzenie Nr 1703/10 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej dla osiedla budynków jednorodzinnych na Osiedlu Południowym w Choszcznie" 2010-03-25 13:30:50
dokument Zarządzenie Nr 1701/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010 2010-03-16 12:15:56
dokument Zarządzenie Nr 1704/10 Burmistrza Choszczna z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i sprzedaży 2010-03-24 15:04:14
dokument Zarządzenie Nr 1705/10 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2010. 2010-03-23 11:48:40
dokument Zarządzenie Nr 1706/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowe, położone w obrębie nr 4 m. choszczno, oznaczone nr działek 70/1, 71, 74. 2010-03-23 11:51:20
dokument Zarządzenie Nr 1707/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2010-03-23 11:46:44
dokument Zarządzenie Nr 1708/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 26/11 i sprzedaży znajdującego się na tym gruncie obiektu wieży wodnej, położonej w Choszcznie przy ul. Kolejowej. 2010-03-23 11:54:48
dokument Zarządzenie Nr 1709/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gleźno, oznaczonej nr działki 60/1. 2010-03-23 11:57:01
dokument Zarządzenie Nr 1710/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obręnie nr 4 m. Choszczno, oznaczonej nr działek 13 i 14. 2010-03-23 11:59:32
dokument Zarządzenie nr 1711/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Suliszewo, oznaczonej nr działki 869. 2010-03-23 12:02:33
dokument Zarządzenie Nr 1712/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Suliszewo, oznaczonej nr działki 869. 2010-03-23 12:08:21
dokument Zarządzenie Nr 1714/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania komijsji do odbioru zadania pn.: Remont chodnika w ramach zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszcznie" 2010-04-07 14:01:54
dokument Zarządzenie Nr 1713/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. OSP, wojskowych i zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 2010-03-24 15:02:27
dokument Zarządzenie 1715/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2010 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2010-04-01 09:56:37
dokument Zarządzenie Nr 1716/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2010-04-01 10:03:42
dokument Zarządzenie Nr 1717/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Smoleń "Osada rekreacyjno-turystyczna Raduń" 2010-04-01 10:10:07
dokument Zarządzenie nr 1718/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010 2010-04-07 14:04:08
dokument Zarządzenie Nr 1719/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2010. 2010-04-07 14:07:38
dokument Zarządzenie Nr 1720/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania Koordynatora CAF 2010-04-07 14:09:56
dokument Zarządzenie Nr 1721/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania grupy samooceny 2010-04-07 14:12:16
dokument Zarządzenie Nr 1722/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 2010-04-07 14:15:40
dokument Zarządzenie Nr 1723/10 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/441/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010. 2010-04-07 14:18:20
dokument Zarządzenie Nr 1724/10 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/442/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno. 2010-04-07 14:21:05
dokument Zarządzenie Nr 1725/10 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2010 w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/443/2010 Rady Miejskiej w choszcznie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego wymioru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymioru godzin nauczycieli 2010-04-07 14:25:15
dokument Zarządzenie Nr 1726/10 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/444/2010 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Choszczno do partnerstwa i do projektu pod nazwą: "Internet dla Zachodniopomorskiej Wsi" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Piorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfroewmu - e -Ilusion. 2010-04-07 14:32:11
dokument Zarządzenie Nr 1727/10 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2010 w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/445/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie skargi p. Tomasza Adamowicza na uchwałę Nr XXX/370/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta choszczno 2010-04-07 14:35:45
dokument Zarządzenie Nr 1728/10 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/446/2010 rady miejskiej w Choszcznie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego w Choszcznie oraz Cmentarzy Komunalnych Wiejskich. 2010-04-07 14:38:43
dokument Zarządzenie nr 1729/10 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2010 zmieniające zarządzenie nr 1643/10 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lutego 2010r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w gminie Choszczno, II etap Wiejskie Centra Kultury w Kołkach, Sławęcinie i Rzecku" 2010-04-07 14:49:34
dokument Zarządzenie Nr 1730/10 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2010r. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2010 2010-04-07 14:52:10
dokument Zarządzenie Nr 1731/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010 2010-04-07 14:53:20
dokument Zarządzenie nr 1734/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenów na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno". 2010-04-07 14:55:01
dokument Zarządzenie Nr 1735/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2010 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2010-04-07 14:58:50
dokument Zarządzenie Nr 1737/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2010 w sprawie ustalenia zasad przygotowania organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2010/2011 2010-04-07 14:59:39
dokument Zarządzenie Nr 1738/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2010 zmieniające zarządzenie Nr 791/08 Burmistrza Choszczna z dnia 5 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie. 2010-04-07 15:00:48
dokument Zarządzenie Nr 1739/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2010 w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010. 2010-04-07 15:02:33
dokument Zarządzenie Nr 1740/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2010 w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010 2010-04-07 15:03:48
dokument Zarządzenie Nr 1741/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2010 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Suliszewo 2010-04-07 15:04:31
dokument Zarządzenie Nr 1742/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2010 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej. 2010-04-07 15:05:11
dokument Zarządzenie Nr 1743/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli rocznej informacji niejawnych. 2010-04-12 11:35:26
dokument Zarządzenie Nr 1744/10 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2010-04-12 11:37:11
dokument Zarządzenie Nr 1745/10 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2010 r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno. 2010-04-12 11:41:59
dokument Zarządzenie Nr 1746/10 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamęcin. 2010-04-12 11:46:33
dokument Zarządzenie Nr 1747/10 Burmistrza Choszczna z dnia 07 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie wiejskim tworzące mieszkaniowy zasób Gminy Choszczno. 2010-04-12 11:49:05
dokument Zarządzenie Nr 1748/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie dofinansowania organizacji świetlicy dla dzieci i młodzieży z sołectwa Suliszewo. 2010-04-12 11:51:11
dokument Zarządzenie Nr 1749/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych. 2010-04-12 11:54:16
dokument Zarządzenie Nr 1733/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010. 2010-04-16 11:42:36
dokument Zarządzenie Nr 1750/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 6 przy ul. Wysokiej w Choszcznie i związanego z nim udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 2010-04-16 11:45:40
dokument Zarządzenie Nr 1751/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2010 r.wsprawie dofinansowania XVI Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych Promujących zdrowie. 2010-04-20 12:53:57
dokument Zarządzenie Nr 1752/10 Burmistrza Choszczna z dnia19 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul.Władysława Jagiełły. 2010-04-20 12:56:26
dokument Zarządzenie Nr 1753/10 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w Gminie Choszczno. 2010-04-20 12:58:56
dokument Zarządzenie Nr 1754/10 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2010-04-20 13:01:20
dokument Zarządzenie Nr 1755/10 Burmistrza Choszczna z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamęcin. 2010-04-20 13:03:29
dokument Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie od 24 marca 2010 r. do 29 kwietnia 2010 r. 2010-04-26 12:09:03
dokument Zarządzenie Nr 1756/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie refundacji kosztów pobytu w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gryficach na zjeździe dla absolwentów. 2010-04-26 12:28:54
dokument Zarządzenie Nr 1757/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie refundacji kosztów pobytu w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gryficach na zjeździe dla absolwentów. 2010-04-26 12:30:10
dokument Zarządzenie Nr 1758/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie refundacji kosztów podróży i pobytu do NZOZ "Patronka" w Szczecinku na zjazd absolwentów. 2010-04-26 12:32:28
dokument Zarządzenie Nr 1759/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2010-04-26 12:35:03
dokument Zarządzenie Nr 1760/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2010-04-26 12:36:31
dokument Zarządzenie Nr 1761/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Suliszewo, nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 874/15. 2010-04-26 12:38:52
dokument Zarządzenie Nr 1762/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Suliszewo, stanowiącej działkę nr 874/17. 2010-04-26 12:41:18
dokument Zarządzenie Nr 1763/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2010-04-26 12:43:40
dokument Zarządzenie Nr 1764/10 Burmistrza Choszczna z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 165/4, dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. 2010-04-26 12:45:48
dokument Zarządzenia nr 1765/10 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2009 r. 2010-04-29 14:15:39
dokument Zarządzenia nr 1766/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2009 r. 2010-04-29 14:18:22
dokument Zarządzenie Nr 1768/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. 2010-05-05 09:04:10
dokument Zarządzenie Nr 1771/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwierzyn. 2010-05-05 09:05:52
dokument Zarządzenie Nr 1772/10 Burmistrza choszczna z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie czynszu a tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamęcin. 2010-05-05 09:07:09
dokument Zarządzenie Nr 1773/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego ( pomieszczenia po byłej kuchni i stołówce szkolnej ) znajdującego się w budynku Publicznego Gimnazjum, położonym w Choszcznie przy ul. Obrońców Westerplatte. 2010-05-05 09:11:54
dokument Zarządzenie Nr 1774/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 23 Lutego. 2010-05-05 09:13:36
dokument Zarządzenie Nr 1775/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2010-05-05 09:15:22
dokument Zarządzenie Nr 1776/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Koplin. 2010-05-05 09:16:41
dokument Zarządzenie Nr 1777/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Koplin. 2010-05-05 09:17:46
dokument Zarządzenie Nr 1767/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2010-05-10 14:29:56
dokument Zarządzenie Nr 1778/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie dofinansowania do organizacji wyjazdu na Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne w Częstochowie dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Choszcznie . 2010-05-05 13:03:17
dokument Zarządzenie nr 1769/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2010-05-10 14:31:43
dokument Zarządzenie Nr 1779/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Remont kapitalny dróg w miejscowośći Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków Kożedo oraz ulicy Polnej". 2010-05-10 14:35:30
dokument Zarządzenie Nr 1780/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/448/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze. 2010-05-10 14:39:21
dokument Zarządzenie Nr 1789/10 Burmistrza Choszczna z dnia 07 maja 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2010-05-10 14:41:59
dokument Zarządzenie Nr 1781/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/449/10 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych na rzecz Powiatu Choszczeńskiego. 2010-05-10 14:46:38
dokument Zarządzenie Nr 1784/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/452/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2010-05-10 14:54:35
dokument Zarządzenie Nr 1783/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/451/2010 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lala 2007-2011. 2010-05-10 14:51:06
dokument Zarządzenie Nr 1782/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/450/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Inwenteryzacyjnej. 2010-05-10 14:48:32
dokument Zarządzenie Nr 1785/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/453/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2010. 2010-05-10 14:56:33
dokument Zarządzenie nr 1786/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/454/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie skargi p. Henryka Bokuna na uchwałę XXXI/406/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków poprzez jej uchylenie w całości z mocą od 01 stycznia 2010 r. 2010-05-10 14:59:51
dokument Zarządzenie nr 1787/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/455/2010 r. Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Choszczno. 2010-05-10 15:02:11
dokument Zarządzenie Nr 1788/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/456/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej XIX/206/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie obwodów głosowania na obszarze Gminy Choszczno. 2010-05-10 15:10:45
dokument Zarządzenie Nr 1792/10 Burmistrza Choszczna z dnia 07 maja 2010 r. w sprawie wyrazenia zgody na zmianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2010-05-10 15:12:55
dokument Zarządzenie Nr 1793/10 Burmistrza Choszczna z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 321, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej. 2010-05-10 15:14:53
dokument Zarządzenie Nr 1794/10 Burmistrza Choszczna z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie dokonania z urzędu zamiany lokalu mieszkaniowego. 2010-05-10 15:16:28
dokument Zarządzenie Nr 1795/10 Burmistrza Choszczna z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkaniowego. 2010-05-10 15:18:03
dokument Zarządzenie Nr 1790/10 Burmistrza Choszczna z dnia 07 maja 2010 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętu. 2010-05-10 15:21:25
dokument Zarządzenie Nr 1791/10 Burmistrza Choszczna z dnia 07 maja 2010 r. w sprawie wyrazenia zgody na zmianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2010-05-10 15:24:16
dokument Zarządzenie Nr 1770/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010. 2010-05-11 12:36:53
dokument Zarządzenie Nr 1796/10 Burmistrza Choszczna z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2010. 2010-05-12 13:48:45
dokument Zarządzenie Nr 1797/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołki. 2010-05-17 12:18:57
dokument Zarządzenie Nr 1798/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwierzyn. 2010-05-17 12:21:15
dokument Zarządzenie Nr 1799/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamęcin. 2010-05-17 12:23:28
dokument Zarządzenie Nr 1800/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 r. i układu wykonawczego na rok 2010. 2010-05-17 12:25:10
dokument Zarządzenie Nr 1801/10 Burmistrza Choszczna z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie dofinansowania do organizacji Przeglądu Form Estradowych i Teatralnych dla Osób niepełnosprawnych "Scena Bez Barier" 2010-05-17 12:27:40
dokument Zarządzenie Nr 1802/10 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę lokali mieszkalnych. 2010-05-21 09:59:37
dokument Zarządzenie Nr 1907/10 Burmistrza Choszczna z dnia 09 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 165/4, dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. 2010-07-09 10:53:01
dokument Zarządzenie Nr 1803/10 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2010-05-21 10:02:00
dokument Zarządzenie Nr 1804/10 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2010-05-21 10:04:06
dokument Zarządzenie Nr 1805/10 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2010-05-21 10:05:46
dokument Zarządzenie Nr 1806/10 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, na rzecz dotychczasowego najemcy. 2010-05-21 10:07:22
dokument Zarządzenie Nr 1807/10 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamęcin. 2010-05-21 10:08:41
dokument Zarządzenie Nr 1808/10 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2010-05-21 10:10:08
dokument Zarządzenie Nr 1809/10 Burmistrza Choszczna z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2010-05-21 10:11:32
dokument Zarządzenie Nr 1810/10 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2010 r. zmianiające zarządzenie w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2010-05-21 10:18:55
dokument Zarządzenie Nr 1811/10 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica 2010-05-21 10:20:56
dokument Zarządzenie Nr 1812/10 Burmistrza Choszczna z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku nr 18, położonym w Choszcznie przy ul Bohaterów Warszawy. 2010-05-24 12:54:58
dokument Zarządzenie Nr 1813/10 Burmistrza CHoszczna z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2010-05-24 12:57:05
dokument Zarządzenie nr 1814/10 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nmieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 69/10 2010-05-26 15:19:17
dokument Zarządzenie Nr 1815/10 Burmistrza Choszczna z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA Arka do Częstochowy na Jasnogórskie Ogólnopolskie Spotkanie Trzeżwościowe 2010-05-26 15:20:48
dokument Zarządzenie Nr 1816/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej. 2010-05-26 15:21:50
dokument Zarządzenie Nr 1817/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej. 2010-05-26 15:22:55
dokument Zarządzenie Nr 1818/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 majq 2010 r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno oznaczonej nr działki 926 2010-05-26 15:24:29
dokument Zarządzenie Nr 1820/10 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 1358/2 2010-05-28 13:40:41
dokument Zarządzenie Nr 1821/10 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno 2010-05-28 13:42:31
dokument Zarządzenie Nr 1822/10 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej , położonej w obrębie Gleźno, oznaczonej nr działki 84/3 2010-05-28 13:44:17
dokument Zarządzenie Nr 1823/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie dofinansowania organizacji spotkania z okazji "Dnia Dziecka" dla dzieci z sołectwa Zwierzyn 2010-05-28 13:46:18
dokument Zarządzenie Nr 1824/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2010-05-28 13:48:17
dokument Zarządzenie Nr 1825/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo. 2010-06-01 11:20:17
dokument Zarządzenie Nr 1826/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta Rrzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Choszczno. 2010-05-31 10:00:35
dokument Zarządzenie Nr 1827/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa ujęcia wody dla miasta Choszczna polegająca na wykonaniu nowej studni głębinowej Nr S1A wraz z przyłączeniem do istniejącego układu uzdatniania wody". 2010-06-01 11:24:09
dokument Zarządzenie Nr 1829/10 Burmistrza Choszczna z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie refundacji kosztów pobytu w oddzialeterapii Uzależnienia od Alkoholu w Gryficach na zjeżdzie absolwentów 2010-06-01 15:30:40
dokument Zarządzenie Nr 1819/10 Burmistrza Choszczna z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 r. i układu wykonawczego na rok 2010 2010-06-01 15:32:05
dokument Zarządzenie Nr 1830/10 Burmistrza Choszczna z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu przejazdu na działce, oznaczonej numerem ewidencyjnym 173/1, położonej w obrębie Koplin. 2010-06-07 11:57:11
dokument Zarządzenie Nr 1831/10 Burmistrza Choszczna z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Choszczno i jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno w okresie od 01.07.2010 r. do 30.06.2015 r. 2010-06-07 12:00:59
dokument Zarządzenie Nr 1828/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010. 2010-06-09 11:03:44
dokument Zarządzenie Nr 1833/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia orkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjum na rok szkolny 2010/2011 2010-06-09 13:24:58
dokument Zarządzenie Nr 1834/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 2010-06-09 13:27:21
dokument Zarządzenie Nr 1835/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. choszczno, oznaczonych nr działek 70/1, 71. 74. 2010-06-09 13:29:33
dokument Zarządzenie Nr 1837/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 m. Choszczno, oznaczonych nr działek 190/3 i 190/4. 2010-06-09 13:33:23
dokument Zarządzenie Nr 1836/10 Burmistrza Choszczna z dnia 1836/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, stanowiących działkę nr 309/9. 2010-06-09 13:31:41
dokument Zarządzenie Nr 1839/10 Burmistrza Choszczna z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy. 2010-06-09 14:31:43
dokument Zarządzenie Nr 1839/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2010/2011 2010-06-11 13:43:47
dokument Zarządzenie Nr 1832/10 Burmistrza Choszczna z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nr 3 m. Choszczno, nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 545/1. 2010-06-15 12:17:51
dokument Zarządzenie Nr 1840/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 545/2. 2010-06-15 12:22:57
dokument Zarządzenie Nr 1841/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 2 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 30, dotychczasowym użytkownikom wieczystym. 2010-06-15 12:29:47
dokument Zarządzenie Nr 1842/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 185/1, dotychczasowym użytkownikom wieczystym. 2010-06-15 12:33:03
dokument Zarządzenie Nr 1843/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzewo. 2010-06-15 12:34:51
dokument Zarządzenie Nr 1844/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Raduń. 2010-06-15 12:36:25
dokument Zarządzenie Nr 1845/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwierzyn. 2010-06-15 12:37:46
dokument Zarządzenie Nr 1846/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo 2010-06-15 12:38:56
dokument Zarządzenie Nr 1847/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie ustalnia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do sprzedaży. 2010-06-15 12:41:25
dokument Zarządzenie Nr 1848/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przez dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2010-06-15 12:43:40
dokument Zarządzenie Nr 1849/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010. 2010-06-15 12:45:17
dokument Zarządzenie Nr 1850/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Choszczno. 2010-06-16 08:51:11
dokument Zarządzenie Nr 1851/10 Burmistrza Choszczna z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Raduń. 2010-06-21 12:45:07
dokument Zarządzenie Nr 1852/10 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie refundacji kosztów podróży i pobytu w Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej "Patronka w Szczecinku na zjeżdzie absolwentów. 2010-06-21 12:49:00
dokument Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy w okresie od 29 kwietnia 2010 r. do 24 czerwca 2010 . 2010-06-21 12:52:38
dokument Zarządzenie nr 1862/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2010-06-25 14:04:16
dokument Zarządzenie nr 1858/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych w obrębie nr 1 m. Choszczno 2010-06-25 14:08:07
dokument Zarządzenie nr 1855/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Piasecznik , oznaczonej nr ewidencyjnym działki 296/1 2010-06-25 14:11:01
dokument Zarządzenie nr 1856/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego Nr 4 w budynku nr 19 przy ul. Wolności w Choszcznie i związanego z nim udziału w działce Nr 508/1 na ktorej zlokalizowany jest budynek. 2010-06-25 14:15:19
dokument Zarządzenie nr 1857/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego- garażu i oddania w użytkowanie wieczyste gruntu z nim związanego, oznaczonego nr działki 464/2, położonego w obrębie nr 3 m. Choszczno 2010-06-25 14:19:02
dokument Zarządzenie nr 1854/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Kołki, Korytowo, Wardyń, stanowiące drogi wewnętrzne. 2010-06-25 14:21:20
dokument Zarządzenie nr 1861/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulino 2010-06-25 14:23:11
dokument Zarządzenie nr 1860/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo 2010-06-25 14:24:42
dokument Zarządzenie nr 1859/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę lokali mieszkalnych. 2010-06-25 14:26:36
dokument Zarządzenie Nr 1853/10 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władfysława Jagiełły. 2010-07-01 12:42:42
dokument Zarządzenie Nr 1863/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie dofinansowania do organizacji X Międzynarodowego Turnieju Badmintona. 2010-07-01 12:44:38
dokument Zarządzenie Nr 1864/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 czerwca 2010 r . w sprawie dofinansowania do pleneru malarskiego pn. " Malujemy w mieście ". 2010-07-01 12:46:58
dokument Zarządzenie Nr 1865/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2010-07-01 12:50:07
dokument Zarządzenie Nr 1866/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gryntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej. 2010-07-01 12:51:45
dokument Zarządzenie Nr 1867/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2010-07-01 12:53:23
dokument Zarządzenie Nr 1868/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków. 2010-07-01 12:55:00
dokument Zarządzenie Nr 1869/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2010-07-01 12:56:29
dokument Zarządzenie Nr 1870/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Suliszewo. 2010-07-01 12:59:21
dokument Zarządzenie Nr 1871/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie tworzenia zastępczych Miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Choszczno. 2010-07-01 13:01:27
dokument Zarządzenie Nr 1872/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA "Arka" do Lichenia na XVII Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Trzeźwościowych 2010-07-01 13:03:44
dokument Zarządzenie Nr 1873/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/457/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia gminy Choszczno do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna" 2010-07-01 13:06:27
dokument Zarzadzenie Nr 1874/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/458/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskichj na lata 2007-2013 2010-07-01 13:09:07
dokument Zarządzenie Nr 1875/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/459/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy. 2010-07-01 13:20:03
dokument Zarządzenie Nr 1876/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/460/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. 2010-07-01 13:20:56
dokument Zarządzenie Nr 1877/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/461/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Choszczno oraz jednostek jej podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg. 2010-07-01 13:21:56
dokument Zarządzenie Nr 1878/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/462/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniającego uchwałę Nr XXXII/396/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Smoleń, Wardyń, Raduń, Rzecko, Korytowo. 2010-07-01 13:22:45
dokument Zarządzenie Nr 1879/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/463/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielenia pomocy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty mieszkaniowej. 2010-07-01 13:23:40
dokument Zarządzenie Nr 1880/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/464/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010. 2010-07-01 13:24:26
dokument Zarządzenie Nr 1881/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/465/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy. 2010-07-01 13:25:11
dokument Zarządzenie Nr 1882/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/466/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 211/2 na rzecz Skarbu Państwa. 2010-07-01 13:25:58
dokument Zarządzenie Nr 1883/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/468/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Radaczewo, Sulino, Bonin, Radlice, Stradzewo, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno. 2010-07-01 13:26:41
dokument Zarządzenie Nr 1884/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/469/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2010-07-01 13:27:28
dokument Zarządzenie Nr 1885/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/297/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. zamieniającą uchwałę Nr XXI/297/2008 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. 2010-07-01 13:28:02
dokument Zarządzenie Nr 1886/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/471/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy. 2010-07-01 13:28:45
dokument Zarządzenie Nr 1888/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/473/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 r. 2010-07-01 13:34:02
dokument Zarządzenie Nr 1887/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/472/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy. 2010-07-01 13:29:23
dokument Zarządzenie Nr 1889/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/474/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa Zachodniopomorskiego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. 2010-07-01 13:30:13
dokument Zarządzenie Nr 1890/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/475/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Choszczeńskiemu na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. 2010-07-01 13:30:49
dokument Zarządzenie Nr 1891/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/476/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania pn. ,, Przebudowa ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 175 i ul. Władysława Jagiełły ciągu drogi wojewódzkiej Nr 160" 2010-07-01 13:32:31
dokument Zarządzenie Nr 1892/10 Burmistrza Choszczna Z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/473/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie 2010-07-01 13:33:16
dokument Zarządzenie Nr 1894/10 Burmistrza Choszczna z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, połozonej w obrębie Golcza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 143. 2010-07-07 08:57:59
dokument Zarządzenie Nr 1895/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie wyrazenia zgody na wzajemną zamianę lokali mieszkalnych. 2010-07-07 10:58:46
dokument Zarządzenie Nr 1897/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwierzyn. 2010-07-07 11:07:36
dokument Zarządzenie nr 1989/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytyułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Raduń. 2010-07-07 11:09:39
dokument Zarządzenie Nr 1899/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie 2010-07-07 11:12:39
dokument Zarządzenie Nr 1905/10 Burmistrza Choszczna z dnia 07 lipca 2010 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w sławęcinie. 2010-07-07 14:25:26
dokument Zarządzenie Nr 1896/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie. 2010-07-07 14:23:43
dokument Zarządzenie Nr 1900/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły w Choszcznie. 2010-07-08 12:59:56
dokument Zarządzenie Nr 1901/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 26/11 i prawa własności znajdującego się na tym gruncie obiektu wieży wodnej, położonej w Choszcznie przy ul. Kolejowej. 2010-07-08 13:04:14
dokument Zarządzenie nr 1902/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kościuszki, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 813/10. 2010-07-08 13:06:07
dokument Zarządzenie Nr 1903/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Suliszewo, oznaczonej nr działki 869 2010-07-08 13:07:59
dokument Zarządzenie Nr 1904/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Suliszewo, oznaczonej nr działki 869 2010-07-08 13:09:27
dokument Zarządzenie Nr 1893/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2010 r.w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010 r. 2010-07-09 10:56:26
dokument Zarządzenie Nr 1911/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego na zadania pn. "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Choszczno wraz z zapewnieniem finansowania wykonania prac do końca 2021 roku". 2010-07-12 14:25:28
dokument Zarządzenie Nr 1912/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2010 r. zmieniające oświadczenie woli Nr IV 0151 /2/10 złożone w imieniu Gminy Choszczno w dniu 13 stycznia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Korytowo, stanowiącej działkę nr 159/2. 2010-07-13 09:58:39
dokument Zarządzenie Nr 1898/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Raduń. 2010-07-21 13:51:30
dokument Zarządzenie Nr 1906/10 Burmistrza Choszczna z dnia 09 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2010 2010-07-21 13:54:02
dokument Zarządzenie Nr 1913/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę lokali mieszkalnych 2010-07-21 13:56:37
dokument Zarządzenie Nr 1914/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 m. Choszczno składającej się z działek nr 70/3 i 70/4 w celu realizacji inwestycji związanej z produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 2010-07-21 14:00:27
dokument Zarządzenie Nr 1915/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych nr działki 70/1, 71, 74. 2010-07-21 14:02:40
dokument Zarządzenie Nr 1916/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulino. 2010-07-21 14:04:49
dokument Zarządzenie Nr 1917/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla potrzeb Gminy Choszczno i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie". 2010-07-21 14:06:16
dokument Zarządzenie nr 1918/10 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej z przeznaczeniem na lokalizację reklamy. 2010-07-21 14:09:22
dokument Zarządzenie Nr1909/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych Urzędu miejskiego w Choszcznie. 2010-07-23 13:53:36
dokument Zarządzenie Nr 1919/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca w sprawie dofinansowania sztandaru dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie. 2010-07-23 13:55:44
dokument Zarządzenie Nr 1920/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie oddania we współużytkowanie wieczyste udziału w wysokości 394/10000 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2010-07-23 13:58:51
dokument Zarządzenie Nr 1921/10 Burmistrza Choszczna z dnia 2010 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej z przeznaczeniem na lokalizację reklamy. 2010-07-23 14:01:29
dokument Zarządzenie Nr 1922/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010. 2010-07-23 14:02:42
dokument Zarządzenie Nr 1923/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Smoleń "Osada rekreacyjno-turystyczna Raduń" 2010-07-28 11:22:57
dokument Zarządzenie Nr 1924/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 15C/11 2010-07-28 11:25:11
dokument Zarządzenie Nr 1925/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejswcowości Suliszewo. 2010-07-28 11:26:48
dokument Zarządzenie nr 1926/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy u. Kolejowej. 2010-07-28 11:28:31
dokument Zarządzenie Nr 1927/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamęcin. 2010-07-28 11:29:49
dokument Zarządzenie nr 1928/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie korytowo, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 337. 2010-07-28 11:32:09
dokument Zarządzenie nr 1929/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie ustal;enia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulino. 2010-07-28 15:27:36
dokument Zarządzenie Nr 1930/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lipca 2010 r w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu światlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo. 2010-07-28 15:29:19
dokument Zarządzenie Nr 1931/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Raduń. 2010-07-28 15:31:17
dokument Zarządzenie Nr 1932/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami świetlic wiejskich i pomieszczeniami gospodarczymi położonych na terenie Gminy Choszczno. 2010-07-28 15:33:05
dokument zarządzenie Nr 1933/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami remiz strażackich, besenów p.poż.,położonych na terenie Gminy Choszczno. 2010-07-28 15:34:44
dokument Zarządzenie nr 1934/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-07-28 15:36:20
dokument Zarzadzenie nr 1908/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki ) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2010-07-29 13:30:10
dokument Zarządzenie Nr 1935/10 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2010 i układu wykonawczego budżetu na rok 2010. 2010-07-30 14:00:05
dokument Zarządzenie nr 1910/10 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie okreslenia sposobu prowadzenia kontroli zarzadczej w Urzędzie miejskim w Choszcznie. 2010-08-03 13:54:47
dokument Zarządzenie Nr 1939/10 Burmistrza Choszczna z dnia 02 sierpnia 2010r. w sprawie użyczenia części pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Kołki w celu adaptacji na lokal mieszkalny. 2010-08-03 14:03:16
dokument Zarządzenie Nr 1938/10 Burmistrza Choszczna z dnia 02 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo 2010-08-03 14:05:53
dokument Zarządzenie Nr 1938/10 Burmistrza Choszczna z dnia 02 sierpnia 2010r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Jagiełły 12 2010-08-03 14:08:20
dokument Zarządzenie Nr 1940/10 Burmistrza Choszczna z dnia 02 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu i sprzedaży 2010-08-03 14:10:45
dokument Zarządzenie Nr 1942/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulino. 2010-08-05 13:33:05
dokument Zarządzenie Nr 1943/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzewo. 2010-08-05 13:34:53
dokument Zarządzenie nr 1944/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Gleźno. 2010-08-05 13:36:12
dokument Zarządzenie Nr 1941/10 Burmistrza Choszczna z dnia 02 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" 2010-08-05 14:53:21
dokument Zarządzenie Nr 1936 Burmistrza Choszczna z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010 2010-08-10 12:59:42
dokument Zarządzenie nr 1945/10 Burmistrza choszczna z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania osiedlowego pikniku pod hasłem "DZIEŃ SĄSIADA - BEZPIECZNE WAKACJE" 2010-08-11 11:21:41
dokument Zarządzenie Nr 1946/10 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie refundacji kosztów podrózy i pobytu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gryficach na zjeżdzie absolwentów 2010-08-11 11:41:28
dokument Zarządzenie Nr 1947/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną zamianę lokali mieszkalnych 2010-08-11 11:45:57
dokument Zarządzenie Nr 1949/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 r. i układu wykonawczego na rok 2010. 2010-08-18 14:35:37
dokument Zarządzenie Nr 1950/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości, stanowiących własność gminy. 2010-08-18 14:40:14
dokument Zarządzenie Nr 1951/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gleźno, oznaczonej nr działki 60/1 2010-08-18 14:47:30
dokument Zarządzenie Nr 1952/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 6 i związanego z nim udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego nr działki 26/40. położonego w Choszcznie przy ul. Wysokiej 2010-08-18 14:51:20
dokument Zarządzenie Nr 1953/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3m. Choszczno, oznaczonej nr działki 1222/14 2010-08-18 14:54:42
dokument Zarządzenie Nr 1959/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno nieruchomości Gruntowej, oznaczonej nr działki 296/6 2010-08-18 15:00:27
dokument Zarządzenie Nr 1948/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2010-08-18 15:19:39
dokument Zarządzenie Nr 1960/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie kosztów pobytu i podróży w Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczecinku na zjeździe absolwentów 2010-08-18 15:03:17
dokument Zarządzenie Nr 1954/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2010-08-18 15:21:32
dokument Zarządzenie Nr 1955/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wyrażenia zgody na zmianę dzierżawcy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Bonin. 2010-08-18 15:23:18
dokument Zarządzenie Nr 1956/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo. 2010-08-18 15:25:32
dokument Zarządzenie Nr 1957/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzewo. 2010-08-18 15:27:01
dokument Zarządzenie Nr 1958/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulino 2010-08-18 15:28:42
dokument Zarządzenie Nr 1962/10 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1589/10 Burmistrza Choszczna z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminą Choszczno w roku 2010. 2010-08-20 11:41:07
dokument Zarządzenie Nr 1963/10 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie. 2010-08-20 11:43:56
dokument Zarządzenie Nr 1966/10 Burmistrza Choszczna z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzewo. 2010-08-20 11:46:36
dokument Zarządzenie Nr 1961/10 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2010 r. zw sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2010-08-20 11:49:34
dokument Zarządzenie Nr 1963/10 Burmistrza Choszczna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamęcin. 2010-08-20 11:51:38
dokument Zarządzenie Nr 1958/10 Burmistrza Choszczna z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulino. 2010-08-20 11:53:11
dokument Zarządzenie Nr 1967/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania imprezy imprezy plenerowej dla dzieci pod nazwą XX Wakacyjny Dzień Zabaw. 2010-08-26 12:02:53
dokument Zarządzenie Nr 1961/10 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomosci gruntowych stanowiacych wlasnosc Gminy Choszczno przezaczoncyh do dzierzawy. 2010-08-25 14:08:40
dokument Zarządzenie Nr 1892/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku 2010-09-10 15:08:25
dokument Zarządzenie w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów w ? Międzypokoleniowym Turnieju Tradycji i Dziedzictwa Regionalnego? z okazji ? Gminnego Święta Plonów 2010? 2010-09-02 13:15:00
dokument Zarządzenia nr 1971/10 w sprawie dofinansowania pikniku z okazji wakacji dla dzieci i młodzieży z sołectwa Smoleń 2010-09-02 12:01:00
dokument Zarządzenia nr 1970/10 w sprawie terminu oraz organizacji gminnych konkursów w " Międzypokoleniowym Turnieju Tradycji, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego" z okazji "Gminnego Święta Plonów 2010r. 2010-09-02 11:59:28
dokument Zarządzenie nr 1972/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku 2010-09-10 15:10:42
dokument Zarządzenie Nr 1985/10 Burmistrza Choszczna z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wskażników i założeń oraz terminów sporządzenia wstępnych planów finansowych do budżetu gminy Choszczno na rok 2011 2010-09-14 14:56:07
dokument Zarządzenie Nr 1986/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2010. 2010-09-14 14:57:58
dokument Zarządzenie Nr 1984/10 Burmistrza Choszczna z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, stanowiącej działkę nr 309/13. 2010-09-14 14:59:56
dokument Zarządzenie Nr 1983/10 Burmistrza Choszczna z dnia 13 września 2010 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, połozonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 314, dotychczasowy użytkownikom wieczystym. 2010-09-14 15:02:00
dokument Zarządzenie Nr 1982/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2010 r. w sprawie wykonani uchwały nr XXXIX/481/2010 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010. 2010-09-14 15:03:39
dokument Zarządzenie nr 1981/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/480/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych nr działki 49/5 i 49/6. 2010-09-14 15:06:15
dokument Zarządzenie Nr 1980/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/479/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami propjektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ixh działalności statutowej. 2010-09-14 15:09:26
dokument Zarządzenie Nr 1978/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/477/2010 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2010-09-14 15:13:14
dokument Zarządzenie Nr 1979/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/478/2010 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2010 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych. 2010-09-14 15:11:09
dokument Zarządzenie Nr 1977/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2010 r. w sprawie dofinansowania do wyjazdu Koła Gospodyń Wiejskich w Zwierzyniu do Barzkowic. 2010-09-14 15:14:57
dokument Zarządzenie Nr 1976/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2010 r. w sprawie dofinansowania do organizacji Dożynek Sołeckich w Wardyniu. 2010-09-14 15:16:46
dokument Zarządzenie nr 1974/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2010 r. w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2010-09-14 15:20:43
dokument Zarządzenie Nr 1975/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2010 r. w sprawie dofinansowania do Dożynek Parafialnych 2010 w Korytowie. 2010-09-14 15:19:00
dokument Zarządzenie Nr 1973/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na Kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Środowiskowego domu Samopomocy w Choszcznie. 2010-09-14 15:22:48
dokument Zarządzenie Nr 1987/10 Burmistrza Choszczna z dnia 17 września 2010 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej z przeznaczeniem na lokalizację reklamy. 2010-09-21 09:53:00
dokument Zarządzenie 1988/10 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2010-09-21 09:56:30
dokument Zarządzenie Nr 1989/10 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2010-09-21 10:01:31
dokument Zarządzenie Nr 1990/10 Burmistrza Choszczna z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Suliszewie. 2010-09-21 10:04:59
dokument Zarządzenie Nr 1991/10 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie. 2010-09-21 10:12:05
dokument Zarządzenie Nr 1992/10 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010. 2010-09-21 10:13:50
dokument Zarządzenie Nr 1993/10 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2010 r. w sprawie refunkacji kosztów podróży i pobytu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki zdrowotnej w gryficach na zjeździe absolwentów. 2010-09-21 10:22:52
dokument Zarządzenie Nr 1994/10 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2010 r. w sprawie dofinansowania do obchodów 60 - lecia Klubu Piłkarskiego w Raduniu połączone z Dożynkami Wiejskimi. 2010-09-21 10:25:29
dokument Zarządzenie Nr 1995/10 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2010 r. w sprawie dofinansowania do organizacji Dożynek Sołeckich w Kołkach. 2010-09-21 10:27:28
dokument Zarządzenie Nr 1996/10 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2010 r. w sprawie dofinansowania do organizacji XX Jubileuszowego Memoriału Szachowego im. Aleksandra Kubaszewskiego i Edwarda Kramka. 2010-09-21 10:30:22
dokument Zarządzenie Nr 1997/10 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przekazania mienia z zasobu komunalnego Gminy Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2010-09-21 13:57:15
dokument Zarządzenie Nr 1998/10 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie. 2010-09-22 13:12:19
dokument Zarządzenie Nr 1999/10 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie. 2010-09-22 13:14:10
dokument Zarządzenie Nr 2000/10 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. 2010-09-22 13:16:19
dokument Zarządzenie Nr 2001/10 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2010-09-22 13:18:46
dokument Zarządzenie Nr 2002/10 Burmistrza Choszczna z dnia 21 wrześnnia 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 2010-09-22 13:22:06
dokument Zarządzenie Nr 2003/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 września 2010 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w Gminie Choszczno. 2010-10-01 13:14:49
dokument Zarządzenie Nr 2005/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gleżno, oznaczonej nr działki 60/1. 2010-10-01 13:17:59
dokument Zarządzenie Nr 2006/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 154/4. 2010-10-01 13:20:10
dokument Zarządzenie Nr 2007/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 62/9. 2010-10-01 13:22:36
dokument Zarządzenie Nr 2008/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. choszczno, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 826/4. 2010-10-01 13:24:52
dokument Zarządzenie Nr 2009/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 26/15 i sprzedaży znajdującego się na tym gruncie budynku usługowego, położonej w Choszcznie przy ul.kolejowej. 2010-10-01 13:29:10
dokument Zarządzenie Nr 2010/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia warunków IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Smoleń "Osada rekreacyjno-turystyczna" 2010-10-01 13:31:10
dokument Zarządzenie Nr 2011/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 62/8 2010-10-01 13:33:53
dokument Zarządzenie Nr 2012/10 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2010. 2010-10-01 13:36:52
dokument Zarządzenie Nr 2013/10 Burmistrza Choszczna z dnia 39 września 2010 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zamęcinie 2010-10-01 13:38:38
dokument Zarządzenie Nr 2014/10 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2010-10-01 13:40:23
dokument Zarządzenie Nr 2015/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Gleżno. 2010-10-01 13:45:52
dokument Zarządzenie Nr 2017/10 Burmistrza Choszczna z dnia 01 pażdziernika 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 2010-10-01 13:48:11
dokument Zarządzenie Nr 2018/10 Burmistrza Choszczna z dnia 01 pażdziernika 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie. 2010-10-01 13:49:54
dokument Zarządzenie Nr 2019/10 Burmistrza Choszczna z dnia 01 października 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2010-10-01 13:51:58
dokument Zarządzenie Nr 2020/10 Burmistrza Choszczna z dnia 01 października 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2010-10-01 13:53:36
dokument Zarządzenie Nr 2021/10 Burmistrza Choszczna z dnia 04 pażdziernika 2010 w sprawie dofinansowania do obchodów "X Dnia Papieskie" w Choszcznie. 2010-10-05 14:58:28
dokument Zarządzenie Nr 2022/10 Burmistrza Choszczna z dnia 04 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w roku obrotowym 2010 r. 2010-10-05 15:00:04
dokument Zarządzenie Nr 2023/10 Burmistrza Choszczna z dnia 04 października 2010 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. 2010-10-05 15:01:36
dokument Zarządzenie nr 2040/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 pażdźiernika 2010 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2010. 2010-10-11 14:52:04
dokument Zarządzenie Nr 2024/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 pażdziernika 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2010-10-11 14:53:59
dokument Zarządzenie Nr 2039/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/495/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa na terenie Gminy Choszczno. 2010-10-11 14:56:23
dokument Zarządzenie Nr 2038/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/494/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010. 2010-10-11 14:58:06
dokument Zarządzenie Nr 2037/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/493/2010 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Zwierzyń na lata 2010-2017. 2010-10-11 14:59:51
dokument Zarządzenie Nr 2036/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/492/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Wardyń na lata 2010-2017. 2010-10-11 15:02:08
dokument Zarządzenie Nr 2035/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/491/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Smoleń na lata 2010-2017. 2010-10-11 15:03:30
dokument Zarządzenie Nr 2034/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/490/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Raduń na lata 2010-2017. 2010-10-11 15:04:37
dokument zarządzenie nr 2004/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości 2010-10-15 14:39:50
dokument Zarządzenie Nr 2033/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/489/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Piasecznik na lata 2010-2017. 2010-10-11 15:05:53
dokument Zarządzenie Nr 2032/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/488/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Sulino na lata 2010-2017. 2010-10-11 15:06:47
dokument Zarządzenie Nr 2031/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/487/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Stradzewo na lata 2010-2017. 2010-10-11 15:07:43
dokument Zarządzenie Nr 2030/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/486/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Stary Klukom na lata 2010-2017. 2010-10-11 15:08:44
dokument Zarządzenie Nr 2029/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/485/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Korytowo na lata 2010-2017. 2010-10-11 15:09:36
dokument Zarządzenie Nr 2028/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/484/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Kołki na lata 2008-2015. 2010-10-11 15:10:40
dokument Zarządzenie Nr 2027/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/483/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rzecko na lata 2008-2015 2010-10-11 15:11:39
dokument Zarządzenie Nr 2026/10 Burmistrza Choszczna z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/482/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie włączenia się w realizację powoatowo-gminnego Projektu pt. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2220Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151, poprzez Pomień do miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chełpa poprzeez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 175, miejscowości Wardyń i Korytowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160" 2010-10-11 15:14:10
dokument Zarządzenie Nr 2016/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010 2010-10-11 15:15:21
dokument Zarządzenie Nr 2025/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ustalenia wysokości nagrody Burmistrza. 2010-10-12 08:40:28
dokument Zarządzenie Nr 2041/10 Burmistrza Choszczna z dnia 13 pażdziernika 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności z przeznaczeniem na działalność handlową. 2010-10-18 14:27:55
dokument Zarządzenie Nr 2042/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 pażdziernika 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości. 2010-10-18 14:30:47
dokument Zarządzenie Nr 2043/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działek 725/43 i 725/27, dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. 2010-10-18 14:34:42
dokument Zarządzenie Nr 2044/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 pażdziernika 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno, II etap Wiejskie Centra kultury w Kołkach, Sławęcinie i Rzecku". 2010-10-18 14:37:11
dokument Zarządzenie Nr 2045/10 Burmistrza Choszczna z dnia 18 pażdzirnika 2010 r. w sprawie refundacji kosztów podróży i pobytu w Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej "Patronka" w szczecinku na zjeździe absolwentów. 2010-10-19 12:25:40
dokument Zarządzenie Nr 2046/10 Burmistrza Choszczna z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamęcin. 2010-10-19 12:28:32
dokument Zarządzenie Nr 2048/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia waruków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 w budynku nr 19 przy ul. Wolności w Choszcznie i związanego z nim udziału w działce 508/1 na której zlokalizowany jest budynek. 2010-10-26 12:46:25
dokument Zarządzenie Nr 2049/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Golcza, oznaczonej nr działki 143. 2010-10-26 12:50:41
dokument Zarządzenie Nr 2050/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Piasecznik, oznaczonej nr działki 296/1. 2010-10-26 12:52:23
dokument Zarządzenie Nr 2051/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 6 i związanego z nim udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego nr działki 26/40, położonego w Choszcznie przy ul. Wysokiej. 2010-10-26 12:57:20
dokument Zarządzenie Nr 2052/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 403/3 2010-10-26 13:00:19
dokument Zarządzenie Nr 2053/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 542/2. 2010-10-26 13:02:18
dokument Zarządzenie Nr 2054/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Zamęcin, oznaczonej nr działki 357/3 2010-10-26 13:05:23
dokument Zarządzenie Nr 2055/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych numerami działek 190/3 i 190/4. 2010-10-26 13:14:54
dokument Zarządzenie Nr 2056/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 października 2010r. zmieniające zarządzenie Nr 2014/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2010-10-26 13:24:12
dokument Zarządzenie Nr 2057/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno". 2010-10-26 13:39:09
dokument Zarządzenie Nr 2060/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2010r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2010-10-29 09:43:57
dokument Zarządzenie Nr 2059/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2010r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością 2010-10-29 09:42:05
dokument Zarządzenie Nr2047/10 Burmistrza Choszcznoa z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010. 2010-10-28 09:24:47
dokument Zarządzenie Nr 2062/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2010r w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2010-10-29 09:48:23
dokument Zarządzenie Nr 2058/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2010r w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo. 2010-10-29 09:47:00
dokument Zarządzenie Nr 2063/10 Burmistrza Choszczna z dnia 29 października 2010r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. organizacji wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw w Gminie Choszczno 2010-11-02 15:24:41
dokument Zarządzenie Nr 2061/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2010r w sprawie dofinansowania spotkania z okazji obchodów ,,Dnia Seniora" 2010-11-02 15:26:13
dokument Zarządzenie Nr 1968/10 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2010r w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli. 2010-11-02 15:28:17
dokument Zarządzenia nr 2065/10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Kandydata na stanowisko urzędnicze referenta ds. przekształcania wieczystego użytkowania i uwłaszczania 2010-11-05 14:14:46
dokument Zarządzenia nr 2064/10 w sprawie ustalenia warunków V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, połozonych w obrębie Smoleń "Osada rekreacyjno turystyczna Raduń" 2010-11-05 14:11:27
dokument Zarządzenia nr 2068/10 w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodoym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2010-11-05 14:22:00
dokument Zarządzenia nr 2070/10 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Choszczno przeznaczonych do sprzedaży 2010-11-05 14:19:46
dokument Zarządzenia nr 2069/10 w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowosci Raduń 2010-11-05 14:18:27
dokument Zarządzenia nr 2067/10 w sprawie zmian w budżecie 2010 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2010 2010-11-05 14:17:16
dokument Zarządzenie Nr 2048/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 pażdziernika 2010 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 w budynku nr 19 przy ul. Wolności w choszcznie i związanego z nim udziału w działce nr 508/1 na, której zlokalizowany jest budynek. 2010-11-08 09:48:28
dokument Zarządzenie Nr 2049/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 pażdziernika 2010 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Golcza, oznaczonej numerem działki 143. 2010-11-08 09:51:41
dokument Zarządzenie 2066/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 29 pażdziernika 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 r. i układu wykonawczego na rok 2010. 2010-11-09 11:35:56
dokument Zarządzenie Nr 2072/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie ustawienia przenośnych sztalug z zlakatami wyborczymi. 2010-11-15 10:53:26
dokument Zarządzenie Nr 2073/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie ustawienia przenośnych tablic z plakatami wyborczymi. 2010-11-15 10:55:02
dokument Zarządzenie Nr 2074/10 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie ustawienia przenośnych sztalug z plakatami wyborczymi i wywieszenia banerów. 2010-11-15 10:56:53
dokument Zarządzenie Nr 2071/10 Burmistrza Choszczna z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce, oznaczonej numerem ewidencyjnym 44/2 w obrębie Rzeczki. 2010-11-15 11:29:03
dokument Zarządzenie Nr 2075/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pakość, oznaczonej nr działki 177/23. 2010-11-15 14:13:09
dokument Zarządzenie Nr 2076/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Oraczewice, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 32/6 i 32/8. 2010-11-15 14:16:34
dokument Zarządzenie Nr 2079/10 Burmistrza Choszczna z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży prawa własnośći nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 213/1, dotychczasowym użytkownikom wieczystym. 2010-11-17 14:57:39
dokument Zarządzenie Nr 2078/10 Burmistrza Choszczna z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie umieszczenia baneru wyborczego 2010-11-17 14:59:23
dokument Zarządzenie Nr 2077/10 Burmistrza Choszczna z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 2074/2010 Burmistrza Choszczna z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie ustawienia przenośnych sztalug z plakatami wyborczymi i wywieszenia banerów. 2010-11-17 15:01:56
dokument Zarzadzenie Nr 2080/10 Burmistrza Choszczna z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2010. 2010-11-23 14:39:13
dokument Zarządzenie Nr 2081/10 Burmistrza Choszczna z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzecko. 2010-11-23 14:41:55
dokument Zarządzenie Nr 2082/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie dofinansowania do organizacji zakończenia sezonu i zakupu nagród dla dzieci i młodzieży z Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego "Wodniak" Choszczno. 2010-11-24 13:09:50
dokument Zarządzenie Nr 2084/010 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. 2010-11-29 13:09:07
dokument Zarządzenie Nr 2083/10 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy. 2010-11-29 13:05:57
dokument Zarządzenie Nr 2085/10 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Zielnej na odcinku Kanałowej do ulicy Kopernika - Miasto Choszczno wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, przyłączami wodociągowymi, kanalizacji deszczowej i oświetleniem terenu ulicy" 2010-12-02 10:27:45
dokument Zarządzenie Nr 2087/10 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Swiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie i jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno" 2010-12-02 10:35:04
dokument Zarządzenie Nr 2086/010 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr działki 257/6 2010-12-02 10:29:45
dokument Zarządzenie Nr 2/10 Burmistrza Choszczna z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia zastępcy Burmistrza do prowadzenia spraw gminy i dokonywania czynności w imieniu Burmistrza. 2010-12-13 13:32:25
dokument Zarządzenie Nr 2089/10 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010 2010-12-10 09:41:17
dokument Zarządzenie Nr 2090/10 Burmistrza Choszczna z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul Roosvelta 6/5 2010-12-02 10:42:01
dokument Zarządzenie Nr 2088/10 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010 2010-12-02 10:37:05
dokument Zarządzenie Nr 3/10 Burmistrza Choszczna z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2010-12-13 13:35:25
dokument Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2010-12-13 13:38:13
dokument Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/14/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 2010-12-13 13:40:49
dokument Zarządzenie Nr 6/10 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia średnien ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 2010-12-13 13:43:18
dokument Zarządzenie Nr 7/10 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/16/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011. 2010-12-13 13:46:01
dokument Zarządzenie Nr 8/10 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/17/2010 Rady Miejskij w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie zaciądnięcia zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy. 2010-12-13 13:48:49
dokument Zarządzenie Nr 9/10 Burmistrza Choszczna z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr II/18/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego w rachunku podstawowym budżetu Gminy Choszczno. 2010-12-13 13:51:29
dokument Zarządzenie Nr 10/10 Burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do sprzedaży. 2010-12-13 13:54:58
dokument Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołki. 2010-12-13 13:57:48
dokument Zarządzenie Nr 12/10 Burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zamęcinie. 2010-12-13 13:59:43
dokument Zarządzenie Nr 1/10 Burmistrza Choszczna z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia zastępcy burmistrza prowadzenia niektórych spraw gminy oraz upoważnienia zastępcy burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu burmistrza. 2010-12-15 12:39:56
dokument Zarządzenie Nr 13/10 Burmistrza Choszczna z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia mediacji dotyczącej szacunku szkód łowieckich. 2010-12-15 12:42:32
dokument Zarządzenie Nr 14/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 2087/10 Burmistrza Choszczna z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie i jednostek organizacyjnych Gminz Choszczno". 2010-12-15 12:49:27
dokument Zarządzenie Nr 15/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzowiec , oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 7/6. 2010-12-15 12:52:55
dokument Zarządzenie Nr 16/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 213/1, dotychczasowym użytkownikom wieczystym. 2010-12-15 12:55:24
dokument Zarządzenie Nr 17/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków. 2010-12-15 12:58:01
dokument Zarządzenie Nr 18/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego. 2010-12-15 13:01:18
dokument Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie dofinansowania spotkania dla dzieci z Sołectwa Kołki z okazji "Mikołaja". 2010-12-15 13:03:05
dokument Zarządzenie Nr 20/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie dofinansowania do organizacji zabawy choinkowej dla dzieci z Sołectwa Zwierzyn. 2010-12-15 13:05:09
dokument Zarządzenie Nr 21/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie dofinansowania spotkania z okazji Wigilii. 2010-12-15 13:06:33
dokument Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2010. 2010-12-17 14:15:21
dokument Zarządzenie Nr 23/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010. 2010-12-17 14:17:01
dokument Zarządzenie Nr 24/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonych nr działek 725/35 i 725/36, dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. 2010-12-28 15:08:14
dokument Zarządzenie Nr 25/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 3 m. Choszczno, oznaczonych nr działek 725/30 i 725/39, dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. 2010-12-28 15:09:17
dokument Zarządzenie Nr 26/10 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: ,,Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenów na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno" 2010-12-28 15:11:32
dokument Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Choszczna z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonych przy skrzyżowaniu ulic Wolności i 22 Lipca w Choszcznie z przeznaczeniem na działalność handlową- sprzedaż fajerwerków 2010-12-28 15:14:50
dokument Zarządzenie Nr 28/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2010-12-28 15:16:12
dokument Zarządzenie Nr 29/10 Burmistrza Choszczna z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia czynszu z tytułu najmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołki 2010-12-28 15:18:06
dokument Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/25/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do POM Piasecznik na lata 2010-2017. 2011-01-03 09:19:39
dokument Zarządzenie Nr 31/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/26/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do POM Zwierzyń na lata 2010-2017. 2011-01-03 09:23:22
dokument Zarządzenie Nr 32/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do POM Stary Klukom na lata 2010-2017. 2011-01-03 09:26:26
dokument Zarządzenie Nr 33/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/28/2010 rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do POM Raduń na lata 2010-2017. 2011-01-03 09:31:06
dokument Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/29/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do POM Korytowo na lata 2010-2017. 2011-01-03 09:34:50
dokument Zarządzenie Nr 35/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/30/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do POM Smoleń na lata 2010-2017. 2011-01-03 09:37:42
dokument Zarządzenie Nr 36/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/31/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do POM Wardyń na lata 2010-2017. 2011-01-03 09:40:05
dokument Zarządzenie Nr 37/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/32/2010 rady miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do POM Stradzewo na lata 2010-2017. 2011-01-03 09:45:03
dokument Zarządzenie Nr 38/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do POM Kołki na lata 2008-2015. 2011-01-03 09:47:39
dokument Zarządzenie Nr 39/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/34/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do POM Sulino na lata 2010-2017. 2011-01-03 09:49:57
dokument Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do POM Rzecko na lata 2008-2015. 2011-01-03 09:55:00
dokument Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/36/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Barlinek a Gminą Choszczno. 2011-01-03 09:59:26
dokument Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/37/2010 Rady miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla gminnych jednostek budżetowych. 2011-01-03 10:03:45
dokument Zarządzenie Nr 43/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/38/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2010. 2011-01-03 10:06:20
dokument Zarządzenie Nr 44/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/40/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2011-01-03 10:08:29
dokument Zarządzenie Nr 45/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/41/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Choszczno zorganizacjami pozarządowymi na rok 2011. 2011-01-03 10:13:49
dokument Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/42/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania. 2011-01-03 10:17:28
dokument Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/42/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania. 2011-01-03 10:17:31
dokument Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/43/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna Roberta Adamczyka. 2011-01-03 10:20:05
dokument Zarządzenie Nr 48/10 Burmnistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/44/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia zobowiązań kredytowych CHTBS sp.zo.o w Choszcznie poręczonych przez Gminę Choszczno. 2011-01-03 10:23:33
dokument Zarządzenie Nr 49/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica z przeznaczeniem terenu pod garaż blaszany. 2011-01-03 10:26:59
dokument Zarządzenie Nr 50/10 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły z przeznaczeniem na działalność handlową - sprzedaż fajerwerków. 2011-01-04 12:09:04
dokument Zarządzenie Nr 51/10 Burmistrza Choszczna - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Choszczno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej. 2011-01-04 12:11:08
dokument Zarządzenie Nr 53/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku i układu wykonawczego na rok 2010. 2011-01-17 12:36:32
dokument Zarządzenie Nr 57/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie refundacji kosztów podróży i bobytu w Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej "Patronka" w Szczecinku na zjeździe absolwentów. 2011-01-17 12:40:17
dokument Zarządzenie Nr 56/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2011-01-17 12:42:23
dokument Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej. 2011-01-17 12:44:33