Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OBWIESZCZENIE - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Choszczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151. 2011-01-03 14:12:13
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 grudnia 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: odbudowie budowli piętrzącej w km 10+060 na wypływie z jeziora Stobnica na działkach o nr ewidencyjnych 223/1, 224, 232/7, 222/2 obr. Korytowo, gmina Choszczno. 2010-12-30 11:16:36
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 25/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/25/5/2010, z dnia 28 grudnia 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia na działce o nr ewid. 47/2 obręb 2 Choszczno 2010-12-29 15:14:13
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 grudnia 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE na działkach o nr ewidencyjnych 269/4, 269/7, 131/4, 131/5, 131/3, 138, 139/1, 139/2, 141/11, 140 obr. 4, miasta Choszczno. 2010-12-29 14:00:33
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2010-12-21 10:39:43
dokument OBWIESZCZENIE o budowie instalacji gazowej n/c na działce o nr ewid. 47/2, obręb 2, Choszczno. 2010-12-20 12:34:46
dokument Obwieszczenie o wezwaniu do usunięcia braków związanych ze złożonym wnioskiem w dniu 10.12.2010 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE na działkach o nr ewidencyjnych 269/4, 269/7, 131/4, 131/5, 131/3, 138, 139/1, 139/2, 141/11, 140 obręb 4, miasta Choszczno 2010-12-16 15:18:15
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25 listopada 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka zewnętrznej instalacji wody zimnej de 32PE na działkach o numerach ewidencyjnych 26/37, 26/38 obr. 2, miasta Choszczno. 2010-12-13 08:29:37
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 17/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/17/5/2010, z dnia 10 listopada 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej w ulicach: Dąbrowszczaków (działka nr 186/1), Staszica (działka nr 140), oraz na działkach o nr ewid. 192/1, 145/1 obręb 3; 114/11, 128/1, 129/1, 130/1, 131/5, 139/2, 140 obręb 4 miasta Choszczno. 2010-12-08 14:46:06
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 30 listopada 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji gazowej n/c na działce o numerze ewid. 47/2 obr. 2, Choszczna. 2010-12-07 12:40:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie działki nr 166/7 2010-12-03 15:14:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie działki nr 166/7 2010-12-03 15:13:58
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 16/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/16/5/2010, z dnia 2 grudnia 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid. 15/23, 15/30, 138/1 obręb 3 i 4 Choszczno. 2010-12-02 11:48:50
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 24 września 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kioskowej stacji transformatorowej z powiązaniami - liniami kablowymi na działkach o numerach ewidencyjnych: 267/2, 506, 508/4, 509/1, 516/13 obr.3, Choszczno, 2010-11-24 14:13:21
dokument Obwieszczenie - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151. 2010-11-17 11:41:53
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 9/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/9/5/2010, z dnia 7 czerwca 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej na następujących ulicach: Jagiełły, Dąbrowskiej, Mickiewicza, Staszica, Kościuszki, Akacjowa, na działkach o numerach ewidencyjnych: 680, 756, 781, 783/1, 784, 785, 824/1 obręb 3, na działkach o numerach ewidencyjnych: 140, 194/1, 199/3, 199/4, 199/5, 200/1, 208/1, 211/2, 211/25, 217/1, 218/7, 219/2, 220/2, 221, 224/1, 266, 263/2 obręb 4 miasta Choszczna. 2010-11-10 13:13:36
dokument DECYZJA Nr 17/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- przebudowie odcinka istniejącej linii jednotorowej 110 kV na dwutorową w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno I do linii 110 kV Krzęcin - Dolice. 2010-11-10 10:49:07
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI- Burmistrz Choszczna zawiadamia że w dniu 4 listopada 2010 r. na podstawie art. art. 71 ust 1, ust 2 pkt 2, 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i 85, w/w ustawy wydał decyzję nr 17/2010; znak pisma KO.IV - 7624-17/04/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: przebudowie odcinka istniejącej linii jednotorowej 110 kV na dwutorową w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno I do linii 110 kV Krzęcin - Dolice. 2010-11-10 10:45:03
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 24/2010; znak IBPP.XI.7331-2/24/03/2010, z dnia 29 października 2010 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ewidencyjnym 582/1,583,584 obręb 1 Choszczno 2010-10-29 14:42:10
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 20/2010, znak IBPP XI.7331-2/20/7/2010 z dnia 28 października 2010 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o Nr ewidencji 36/1; 89/4;90/3;90/5;90/6;91 obręb 2 Choszczno 2010-10-29 08:18:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia na przebudowie odcinka istniejącej linii jednotorowej 110 kV na dwutorową w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno I do linii kV Krzęcin ? Dolice. 2010-10-28 09:20:47
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kioskowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami: linią kablową SN-15 kV, oraz liniami kablowymi nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 267/2, 506, 508/4, 509/1, 516/13 położonych w obrębie 3, miasta Choszczna 2010-10-13 15:12:32
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 22/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/22/5/2010, z dnia 13 października 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach eiwdencyjnych 260/1, 261/7, 824/1, 829/4, obręb 3 i 4, Choszczno 2010-10-13 14:48:18
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr 5/3/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/5/14/2008/2010, z dnia 13 października 2010 r., zmieniającej decyzję nr 5/2010, z dnia 25 czerwca 2008 r. zmienioną decyzją nr 5/2/2008 z dnia 19 kwietnia 2010 r.,o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie hali widowiskowo-sportowej, łącznika z budynkiem szkoły, boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 175/5, obręb Pakość położonej przy ul. Polnej 5 w Choszcznie. 2010-10-13 12:09:25
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr 7/3/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/7/12/2010, z dnia 12 października 2010 r., zmieniającej decyzję nr 7/2010, z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmienioną decyzją nr 7/2/2010 z dnia 19 lipca 2010 r.,o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii oświetleniowej wraz z punktami świetlnymi wokół Jeziora Klukom (Tłukom)na działkach o nr ewid. 463/2, 470/2, 471, 496/12, 502/3, 552, 555/2, 789/1, 827/5, 828/1, 898/1, 994/1, obręb 3 Choszczno, 2010-10-12 13:53:11
dokument Obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 6 października 2010 roku w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii oświetleniowej wraz z punktami świetlnymi wokół Jeziora Klukom (Tłukom)na działkach o nr ewid. 463/2, 470/2, 471, 496/12, 502/3, 552, 555/2, 789/1, 827/5, 828/1, 898/1, 994/1, obręb 3 Choszczno. 2010-10-08 15:19:08
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony, o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5.10.2010 roku, na wniosek Zarządu Powiatu w Choszcznie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku dla inwestycji polegającej na: budowie hali widowiskowo-sportowej, łącznika z budynkiem szkoły, boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 175/5, obręb Pakość położonej przy ul. Polnej 5 w Choszcznie 2010-10-05 11:12:56
dokument Obwieszczenie o przedłożyłeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez Przedsiębiorstwo "Ekologpol" p.n.: wprowadzenie innowacyjnych technologii na rynki serwisu oraz recyklingu urządzeń elektronicznych przez firmę DUOMAT 2 w obrębie działki o nr ewidencyjnym 69/10 obręb 4 miasta Choszczno poprzez budowę hali serwisowo-produkcyjno-magazynowej z częścią biurową. 2010-10-04 13:28:49
dokument OBWIESZCZENIE o budowie kablowej linii oświetleniowej wraz z punktami świetlnymi na działkach o nr ewid. 31/1, 45, 142/2, obręb 3 Choszczno. 2010-09-29 12:04:25
dokument OBWIESZCZENIE o budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce o nr ewid. 138/1, obręb 3 Choszczno. 2010-09-29 12:02:41
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2010-09-28 08:11:53
dokument OBWIESZCZENIE o budowie sieci gazowej nc PE 100, SDR17,6, Dz 125 mm o długości ca L=320 m z przyłączem gazu PE Dz 40 mm o długości ca L=5,5 m na działkach o numerach ewidencyjnych 36/1, 89/4, 90/3, 90/5, 90/6, 91, położonych w obrębie 2, miasta Choszczna 2010-09-28 07:55:22
dokument OBWIESZCZENIE o budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych: 36/1, 89/4, 90/3, 90/5, 90/6, 91 , obręb 2, Choszczna. 2010-09-28 07:53:24
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 21 września 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 824/1, 283/4, obr.3 oraz 260/1, 261/7, obr. 4, Choszczna. 2010-09-21 14:41:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 6 września 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia D90 PE L= OK. 46 mb. na działkach o numerach ewidencyjnych 584, 583, 582/1 obr. 1, Choszczno. 2010-09-17 14:34:00
dokument Obwieszczenie o wezwaniu do usunięcia braków związanych z otrzymaną dokumentacją w dniu 9.09.2010 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i urządzeniu placu zabaw, budowie drogi dojazdowej do zespołu garaży na działce 286/33 wraz z ustaleniem zasad podziału na działkach o nr ewid. 271/6, 285/1, w miejscowości Krzęcin 2010-09-13 13:51:31
dokument Obwieszczenie - strony o zebraniu wystarczających materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,zgody na realizacje dla inwestycji polegającej na : - przebudowie ulic Dąbrowszczaków (droga wojewódzka nr 175) i Władysława Jagiełły (droga wojewódzka nr 160) w Choszcznie na działkach geodezyjnych o nr 55/1, 60/4, 61/1, 145/1, 146/14, 147/2, 148/2, 148/3, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150/2, 150/3, 156/1, 157/2, 157/5, 158/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160/2, 160/3, 161/1, 162/1, 163/2, 167/1, 175/13, 175/14, 175/15, 177/5, 177/12, 177/19, 177/23, 177/25, 178, 186/1, 193, 195/9, 195/10, 195/11, 195/12, 195/13, 195/14, 195/15, 195/20, 195/21, 200/1, 202/1, 203/1, 204/2, 208/2, 242, 244/2, 245/1, 248/2, 248/4, 260/1, 261/2, 262, 263, 267/2, 276/1, 711, 714/1, 778, 779, 781, 783/1, 784, 785, 823/4, 824/1, 1260/2 obręb 3 miasta Choszczno; 30, 37, 65, 69/8, 84, 85, 86, 99/6, 106/2, 107/4, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7, 114/10, 126, 140, 141/29, 142/1, 180, 181/1 obręb 4 miasta Choszczno. 2010-09-08 15:18:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 1 września 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na działkach o numerach ewid. 824/1, 829/4 obr. 3 oraz 260/1, 261/7 obr. 4, Choszczna. 2010-09-08 12:33:46
dokument Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce. 2010-09-06 08:55:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 9 sierpnia 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej nc PE 100, SDR 17,6, Dz 125 mm o długości ca L=320 m z przyłączem gazu PE Dz 40 mm o długości ca L=5,5 m na działkach o numerach ewidencyjnych 36/1, 91, położonych w obrębie 2, miasta Choszczna. 2010-08-24 08:06:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13 sierpnia 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia D125 PE L=OK.95 mb. dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 138/1 obr. 3, Choszczno. 2010-08-24 08:04:57
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 15/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/15/7/2010, z dnia 18 sierpnia 2010 r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie wiaty przejazdowej przy budynku szpitala na działce o nr ewid. 515/1 przy ul. Niedziałkowskiego 4 w Choszcznie. 2010-08-19 11:11:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 9 sierpnia 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kioskowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami: - linią kablową SN-15 kV, oraz liniami kablowymi nn-0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 267/2, 506, 508/4, 509/1, 516/13 położonych w obrębie 3, miasta Choszczna. Choszczna. 2010-08-19 11:09:53
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 16 sierpnia 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej w ulicach: Dąbrowszczaków (działka nr 186/1), Staszica (działka nr 140), na działkach o nr ewid. 192/1, 145/1 obręb 3, oraz 114/11, 128/1, 129/1, 130/1, 131/5, 139/2, obręb 4 miasta Choszczno, 2010-08-16 15:08:40
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : budowie farmy wiatrowej Choszczno o planowanej mocy znamionowej 97,5 MW zlokalizowanej w okolicach miejscowości Wardyń i Raduń w gminie Choszczno i składającej się trzydziestu dziewięciu siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 155, 00 m npt wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej. 2010-08-12 15:16:31
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 13/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/13/7/2010, z dnia 9 sierpnia 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej) na działkach o numerach ewidencyjnych: 32/1, 167/2, 174/12 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2010-08-09 13:56:14
dokument Obwieszczenie postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na : -Przebudowie ulic Dąbrowszczaków (droga wojewódzka nr 175) i Władysława Jagiełły (droga wojewódzka nr 160) w Choszcznie 2010-08-06 14:15:58
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 2010-08-06 14:09:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : przebudowie odcinka istniejącej linii jednotorowej 110 kV na dwutorową w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno I do linii kV Krzęcin - Dolice. 2010-08-06 14:06:29
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 5 sierpnia 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid. 15/23, 15/30, 138/1 obręb 3 i 4 Choszczno. 2010-08-05 12:34:56
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno w obrębach: Smoleń, Wardyń, Raduń, Rzecko, Korytowo. 2010-08-05 12:32:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 30 lipca 2010 roku oraz o możliwości zapoznania się przez strony z dokumentami w sprawie zmiany zakresu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej) na działkach o numerach ewidencyjnych: 32/1, 174/12 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2010-07-30 13:09:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 lipca 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami z oprawami oświetleniowymi na działkach o nr ewid. 31/1, 45, 142/2, obręb 3 Choszczno 2010-07-28 13:05:49
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 14/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/14/5/2010, z dnia 22 lipca 2010 r. dla inwestycji polegającej na: 2010-07-22 09:32:14
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji Nr: 7/2/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/7/9/2010, z dnia 19 lipca 2010 r., zmieniającej decyzję nr 7/2010, z dnia 15 kwietnia 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii oświetleniowej wraz z punktami świetlnymi wokół Jeziora Klukom (Tłukom)na działkach o nr ewid. 365, obręb Stary Klukom oraz 463/2, 471, 496/12, 502/3, 552, 555/2, 789/1, 827/5, 828/1, 898/1, 994/1, obręb 3 Choszczno, 2010-07-19 13:27:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 19 lipca 2010 roku w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii oświetleniowej wraz z punktami świetlnymi wokół Jeziora Klukom (Tłukom)na działkach o nr ewid. 365, obręb Stary Klukom oraz 463/2, 471, 496/12, 502/3, 552, 555/2, 789/1, 827/5, 828/1, 898/1, 994/1, obręb 3 Choszczno. 2010-07-19 13:26:24
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/5/7/2010, z dnia 15 lipca 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie węzła rozłącznikowego sterowanego radiowo w liniach napowietrznych SN-15kV na działce o nr ewid. 212/12, obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2010-07-15 11:47:50
dokument Obwieszczenie że w dniu 12 lipca 2010 r. na podstawie art. art. 71 ust 1, ust 2 pkt 2, 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i 85, w/w ustawy wydał decyzję ? nr 59/2009/2010; znak pisma KO.IV ? 7624-59/05/2009/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: - budowie obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 26/20 obręb 2 m. Choszczno; 49, 51, 50, 48/1, 46, 47/1, 36/8, 36/7, 47/2, 77, 78, 43, 84, 86, 87, 91, 92, 36/9, 37, 38, 40, 41, 42, 35, 18/2, 1, 400, 399, 498, 401, 398, 397, 396, 393, 395, 394, 385/4, 386/1, 52/1 obręb 1 m. Choszczno; 456, 427/2, 441, 428, 422/1, 385/3, 385/1, 386/1, 386/2, 390, 389, 3/2, 3/1, 2/1, 1/1 obręb 3 miasta Choszczno; 190, 188/14, 188/13, 188/12, 188/10, 188/11, 189, 177/2, 177/24, 177/23 obręb Pakość Gmina Choszczno 2010-07-15 08:41:38
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/12/5/2010, z dnia 8 lipca 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 231, 276/1, obręb Zamęcin, gmina Choszczno. 2010-07-09 08:41:27
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 7 lipca 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie wiaty przejazdowej przy budynku szpitala na działce o nr ewid. 515/1 przy ul. Niedziałkowskiego 4 w Choszcznie. 2010-07-07 11:52:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 6 lipca 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej w rejonie ulic Dąbrowszczaków i Staszica, na działkach o numerach ewidencyjnych: 145/1, 186/1, 192/1, obręb 3, oraz 114/11, 128/1, 129/1, 130/1, 131/5, 139/2, 140, obręb 4 miasta Choszczna 2010-07-06 14:08:04
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej wokół Jeziora Klukom (Tłukom) na działkach o nr ewid. 463/2, 471, 496/12, 502/3, 552, 555/2, 789/1, 827/5, 828/1, 898/1, 994/1, obręb 3, Choszczno 2010-07-06 14:07:04
dokument Obwieszczenie -zawiadamiam strony o zebraniu wystarczających materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,zgody na realizacje dla inwestycji polegającej na : budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 26/20 obr. 2 m. Choszczno; 49, 51, 50, 48/1, 46, 47/1, 36/8, 36/7, 47/2, 77, 78, 43, 84, 86, 87, 91, 92, 36/9, 37, 38, 40, 41, 42, 35, 18/2, 1, 400, 399, 498, 401, 398, 397, 396, 393, 395, 394, 385/4, 386/1, 52/1 obręb 1 m. Choszczno;456, 427/2, 441, 428, 422/1, 385/3, 385/1, 386/1, 386/2, 390, 389, 3/2, 3/1, 2/1, 1/1 obręb 3 miasta Choszczno; 190, 188/14, 188/13, 188/12, 188/10, 188/11, 189, 177/2, 177/24, 177/23 obręb Pakość. 2010-07-02 08:47:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25 czerwca 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej n/c 80 PE na działkach o numerach ewidencyjnych 15/23, 15/30, 138/1 obr. 4, Choszczno. 2010-06-29 10:33:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 24 maja 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącej przejazdowej wiaty zadaszeniowej z instalacją elektryczną na działce o numerze ewidencyjnym 515/1, obręb 3, miasta Choszczna. 2010-06-28 15:24:35
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E" w Choszcznie - terenów w obrębie południowo-wschodniej części miasta w rejonie ul. Jagiełły. 2010-06-21 09:52:49
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 18 czerwca 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie węzła rozłącznikowego sterowanego radiowo w liniach napowietrznych SN - 15kV na działce o numerze ewidencyjnym 212/12, obręb Korytowo, gmina Choszczno, 2010-06-18 11:37:09
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 17 czerwca 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej) na działkach o numerach ewidencyjnych: 32/1, 174/12, obręb Koplin, gmina Choszczna. 2010-06-17 11:04:27
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 17 czerwca 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych: 231, 276/1, obręb Zamęcin, gmina Choszczna, 2010-06-17 11:03:15
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 9/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/9/5/2010, z dnia 7 czerwca 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej na następujących ulicach: Jagiełły, Dąbrowskiej, Mickiewicza, Staszica, Kościuszki, Akacjowa, na działkach o numerach ewidencyjnych: 680, 756, 781, 783/1, 784, 785, 824/1 obręb 3, na działkach o numerach ewidencyjnych: 140, 194/1, 199/3, 199/4, 199/5, 200/1, 208/1, 211/2, 211/25, 217/1, 218/7, 219/2, 220/2, 221, 224/1, 266, 263/2 obręb 4 miasta Choszczna. 2010-06-08 11:07:42
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/6/5/2010, z dnia 31 maja 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 813/14, obręb 3 miasta Choszczno. 2010-06-02 12:47:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia D32 PEL=OK.80 mb, na działkach o nr ewid. 231, 276/1, obręb Zamęcin, gmina Choszczno 2010-05-26 12:24:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : - Przebudowie ulic Dąbrowszczaków (droga wojewódzka nr 175) i Władysława Jagiełły (droga wojewódzka nr 160) w Choszcznie na działkach geodezyjnych o nr 55/1, 150/2, 150/3, 156/1, 157/2, 157/5, 158/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160/2, 160/3, 161/1, 162/1, 163/2, 167/1, 175/13, 175/14, 175/15, 177/5, 177/12, 177/19, 177/23, 177/25, 178, 186/1, 193, 195/9, 195/10, 195/11, 195/12, 195/13, 195/14, 195/15, 195/20, 195/21, 200/1, 202/1, 203/1, 204/2, 208/2, 242, 244/2, 245/1, 248/2, 248/4, 260/1, 261/2, 262, 263, 267/2, 276/1, 711, 714/1, 778, 779, 781, 783/1, 784, 785, 823/4, 824/1, 1260/2 obręb 3 miasta Choszczno; 30, 37, 65, 69/8, 84, 85, 86, 99/6, 106/2, 107/4, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7, 114/10, 126, 140, 141/29, 142/1, 180, 181/1 obręb 4 miasta Choszczno . 2010-05-26 09:21:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21 kwietnia 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej wokół Jeziora Klukom (Tłukom)na działkach o nr 463/2, 471, 496/12, 502/3, 552, 555/2, 789/1, 827/5, 828/1, 898/1, 994/1, obręb 3 Choszczno. 2010-05-20 12:16:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5.05.2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych na działkach o numerach ewidencyjnych 32/1, 174/12, obręb Koplin, gmina Choszczno. 2010-05-19 11:53:21
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/8/5/2010, z dnia 17 maja 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej w ulicach: Wolności (działka nr 267/2), Nadbrzeżnej (działka nr 463/2), Kraszewskiego (działka nr 459), Słowackiego (działka nr 479), obręb 3 miasta Choszczno. 2010-05-17 13:48:09
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 10/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/10/3/2010, z dnia 13 maja 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ewid. 33/2, 71/4, obręb Koplin, gmina Choszczno. 2010-05-13 15:19:13
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 11/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/11/3/2010, z dnia 7 maja 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 317, 319/3, 323 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno. 2010-05-07 12:01:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 14.04.2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej Stary Klukom - Kolonia Stary Klukom na działkach o numerach ewidencyjnych 317, 319/3, 323, obręb Stary Klukom, gmina Choszczno. 2010-04-23 10:54:04
dokument Obwieszczenie o wezwaniu do usunięcia braków związanych ze złożonym wnioskiem w dniu 12.02.2010 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie węzła rozłącznikowego sterowanego radiowo w liniach napowietrznych SN-15kV na działce o nr ewid. 212/12, obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2010-04-23 10:53:01
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 21 kwietnia 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej w ulicach: Jagiełły, Dąbrowskiej, Mickiewicza, Staszica, Kościuszki, Akacjowa na działkach o numerach ewidencyjnych: 680, 756, 781, 783/1, 784, 785, 824/1 obręb 3, na działkach o numerach ewidencyjnych: 140, 194/1, 199/3, 199/4, 199/5, 200/1, 208/1, 211/2, 211/25, 217/1, 218/7, 219/2, 220/2, 221, 224/1, 266, 263/2 obręb 4 miasta Choszczna. 2010-04-21 15:08:48
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 20 kwietnia 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej w ulicach: Wolności (dz. nr 367/2), Nadbrzeżnej (dz. nr 463/2), Kraszewskiego (dz. nr 459), Słowackiego (dz. nr 479), obręb 3, Choszczna, 2010-04-20 15:05:33
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewid. 813/14, obręb 3, Choszczna, 2010-04-20 15:04:02
dokument Obwieszczenie strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr 5/2/2008 w dniu 19 kwietnia 2010 r., zmieniającej decyzje nr 5/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: budowie hali widowiskowo-sportowej, łącznika z budynkiem szkoły, boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 175/5, obręb Pakość położonej przy ul. Polnej 5 w Choszcznie 2010-04-19 14:44:42
dokument OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/7/5/2010, z dnia 15 kwietnia 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii oświetleniowej wraz z punktami świetlnymi wokół Jeziora Klukom (Tłukom)na działkach o nr ewid. 365, obręb Stary Klukom oraz 463/2, 471, 496/12, 502/3, 552, 555/2, 789/1, 827/5, 828/1, 898/1, 994/1, obręb 3 Choszczno. 2010-04-15 15:09:02
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno w obrębie 3 w zakresie działki o nr 166/7 2010-04-07 08:32:57
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii oświetleniowej wraz z punktami świetlnymi wokół Jeziora Klukom (Tłukom)na działkach o nr ewid. 365, obręb Stary Klukom oraz 463/2, 471, 496/12, 502/3, 552, 555/2, 789/1, 827/5, 828/1, 898/1, 994/1, obręb 3 Choszczno. 2010-04-01 08:27:19
dokument Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 marca 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia D125 PE L=OK.75 mb. na działkach o numerach ewidencyjnych 33/2, 71/4, obr. Koplin, gmina Choszczno. 2010-03-31 13:23:56
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/3/5/2010, z dnia 30 marca 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 367 i 356/1, obręb 1, Choszczno. 2010-03-30 11:29:06
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 1/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/1/5/2010, z dnia 30 marca 2010 r. dla inwestycji polegającej na: podpiętrzeniu jeziora Klukom poprzez budowę zasuw mających na celu stabilizację poziomu wody w jeziorze - działki o nr ewid. 141/1, 471, 555/2, 552, obręb 3 m. Choszczno. 2010-03-30 11:26:29
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15.03.2010 roku, na wniosek Zarządu Powiatu w Choszcznie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku dla inwestycji polegającej na: budowie hali widowiskowo-sportowej, łącznika z budynkiem szkoły, boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 175/5, obręb Pakość położonej przy ul. Polnej 5 w Choszcznie 2010-03-24 10:55:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 2 marca 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej na następujących ulicach: Jagiełły, Mickiewicza, Staszica, Kościuszki, Akacjowa, na działkach o numerach ewidencyjnych: 680, 756, 781, 783/1, 784, 785, 824/1 obręb 3, na działkach o numerach ewidencyjnych: 140, 194/1, 199/3, 199/4, 199/5, 200/1, 208/1, 211/2, 211/25, 217/1, 218/7, 219/2, 220/2, 221, 224/1, 266, 263/2 obręb 4 miasta Choszczna. 2010-03-18 11:17:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 2 marca 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej na następujących ulicach: Wolności (działka nr 267/2), Nadbrzeżnej (działka nr 463/2), Kraszewskiego (działka nr 459), Słowackiego (działka nr 479), obręb 3 miasta Choszczno 2010-03-18 11:15:40
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5 marca 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii oświetleniowej wraz z punktami świetlnymi wokół Jeziora Klukom (Tłukom) na działkach o nr ewid. 365, obręb Stary Klukom oraz 463/2, 471, 496/12, 502/3, 552, 555/2, 789/1, 827/5, 828/1, 898/1, 994/1, obręb 3 Choszczno. 2010-03-16 10:20:51
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/4/3/2010, z dnia 12 marca 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 35 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2010-03-12 13:14:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : Przebudowie drogi wojewózkiej nr 160 , w m. Piasecznik na działce o nr ewid. 209, 271/5 obręb Piasecznik , gmina Choszczno. 2010-03-12 08:36:33
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA -budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 2010-03-12 08:34:28
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI - przebudowie ulic Dąbrowszczaków i Władysława Jagiełły w Choszcznie. 2010-03-12 08:27:05
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 10 marca 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: podpiętrzeniu jeziora Klukom poprzez budowę zasuw mających na celu stabilizację poziomu wody w jeziorze na działkach o numerach ewidencyjnych 141/1, 471, 552, 555/2, obręb 3, Choszczno. 2010-03-10 11:28:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 2 marca 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie -MOJEGO BOISKA - ORLIK 2012 - kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewid. 813/14, obr. 3, Choszczno. 2010-03-04 14:24:06
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 367, 356/1, obręb 1, Choszczna, 2010-03-03 13:38:02
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/2/3/2010, z dnia 3 marca 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia D90 PE L=OK.25 mb. na działce o numerze ewidencyjnym 87/1, obr. 3, Choszczna. 2010-03-03 13:36:53
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 34/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/34/5/2009/2010, z dnia 24 lutego 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 829/4, 824/1, obręb 3 i działce 262/1 obręb 4, Choszczno. 2010-02-24 11:52:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12 lutego 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie węzła rozłącznikowego sterowanego radiowo w liniach napowietrznych SN-15kV L-327 Krzęcin - Kołki i L-309 Krzęcin - Lubieniów w miejscowości Korytowo, gmina Choszczno na działce o numerze ewidencyjnym 212/12. 2010-02-23 10:53:51
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 29/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/29/7/2009/2010, z dnia 12 lutego r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi w miejscowości Stradzewo na działkach o nr ewid. 201, 202/3, 214, 216, 219/12, 219/20, 221, 253, obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2010-02-12 12:22:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5 lutego 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia D63/40 PE L=OK.200 mb. na działkach o numerach ewidencyjnych 367, 356/1, obr. 1, Choszczno. 2010-02-09 14:33:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5 lutego 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia D40 PE L=OK.50 mb. na działkach o numerach ewidencyjnych 35, 36/5, obr. 1, Choszczno, oraz 177/10, 177/11, obr. Pakość, gmina Choszczno. 2010-02-09 14:32:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25 stycznia 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: piętrzeniu jezior -retencja jeziorowa - jezioro Klukom na działkach o numerach ewidencyjnych 141/1, 471, 555/2, 552 obr. 3, Choszczno. 2010-02-09 08:36:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 19 stycznia 2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia D90 PE L=OK.25 mb. na działce o numerze ewidencyjnym 87/1, obr. 3, Choszczno. 2010-02-09 08:35:10
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach działek nr ewid. 480/3, 480/4, 480/5, 480/6, 480/8, 480/9, 480/10 w obrębie Smoleń, Gmina Choszczno 2010-02-09 08:11:40
dokument Postanowienie o przebudowie ulic Dąbrowszczaków i Władysława Jagiełły w Choszcznie na działkach geodezyjnych o nr 55/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/2, 159/4, 160/2, 161/1, 163/2, 167/1, 175/13, 175/14, 175/15, 177/5, 177/23, 177/24, 177/25, 178, 186/1, 195/9, 195/10, 195/11, 195/12, 195/13, 195/14, 195/15, 195/20, 195/21, 200/1, 203/1, 204/1, 204/2, 207/1, 241, 242, 244/2, 245/1, 248/2, 248/4, 260/1, 261/2, 262, 263, 711, 714, 714/2, 778, 779, 783/1, 784, 785 obręb 3 miasta Choszczno; 65, 126, 140, 141/32, 142/1, 180, 181/1, 208/1, 276/2, 1356/2 obręb 4 miasta Choszczno 2010-02-05 14:46:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o przebudowie ulic Dąbrowszczaków i Władysława Jagiełły w Choszcznie na działkach geodezyjnych o nr 55/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/2, 159/4, 160/2, 161/1, 163/2, 167/1, 175/13, 175/14, 175/15, 177/5, 177/23, 177/24, 177/25, 178, 186/1, 195/9, 195/10, 195/11, 195/12, 195/13, 195/14, 195/15, 195/20, 195/21, 200/1, 203/1, 204/1, 204/2, 207/1, 241, 242, 244/2, 245/1, 248/2, 248/4, 260/1, 261/2, 262, 263, 711, 714, 714/2, 778, 779, 783/1, 784, 785 obręb 3 miasta Choszczno; 65, 126, 140, 141/32, 142/1, 180, 181/1, 208/1, 276/2, 1356/2 obręb 4 miasta Choszczno. 2010-02-05 14:44:31
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 31/2009 znak: IBPP.XI.7331-2/31/7/2009, z dnia 20 stycznia 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami, linią kablową SN i napowietrzno - kablową NN na działkach o nr ewid. 58, 73, 74/1, 74/2, 74/3, 74/5, 74/6, 74/7, 80, 83, 91, obręb Sulino, gmina Choszczno. 2010-01-21 12:41:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na : budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 26/20 obr. 2 m. Choszczno; 49, 51, 50, 48/1, 46, 47/1, 36/8, 36/7, 47/2, 77, 78, 43, 84, 86, 87, 91, 92, 36/9, 37, 38, 40, 41, 42, 35, 18/2, 1, 400, 399, 498, 401, 398, 397, 396, 393, 395, 394, 385/4, 386/1, 52/1 obręb 1 m. Choszczno;456, 427/2, 441, 428, 422/1, 385/3, 385/1, 386/1, 386/2, 390, 389, 3/2, 3/1, 2/1, 1/1 obręb 3 miasta Choszczno; 190, 188/14, 188/13, 188/12, 188/10, 188/11, 189, 177/2, 177/24, 177/23 obręb Pakość. 2010-01-07 14:19:30
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 4 stycznia 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami, linią kablową SN i napowietrzno - kablową NN na działkach o numerach ewidencyjnych 58, 73, 74/1, 74/2, 74/3, 74/5, 74/6, 74/7, 80, 83, 91 obręb Sulino, gmina Choszczno 2010-01-04 15:22:54