Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży obiektów budowlanych zlokalizowanych na tej nieruchomości.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
 i sprzedaży obiektów budowlanych zlokalizowanych na tej nieruchomości.


Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynków gospodarczych  jest nieruchomość gruntowa w skład, której wchodzi działka, oznaczona nr ewidencyjnym 111/17 o pow. 0,0285 ha oraz budynki gospodarcze o łącznej pow. użytkowej wynoszącej 29m2, położona w obrębie nr 4 m. Choszczno przy ul. Dąbrowszczaków.
Dla nieruchomości urządzona zostanie przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie księga wieczysta.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno
dla nieruchomości określono kierunek zagospodarowania zgodnie z zapisem MW,MN,U –tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, jednorodzinnego, usług.

Cena nieruchomości wynosi – 27.000,00 zł w tym :
- cena gruntu – 24.100,00 zł;
- cena budynków gospodarczych – 2.900,00 zł.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 25% ceny gruntu i wynosi 6.025,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwadzieścia pięć złotych) i podlega opodatkowaniu VAT stawką 22%.
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 1% ceny gruntu i wynosi
241,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden złotych) i podlega opodatkowaniu VAT stawką 22%. Opłata roczna płatna jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku . Opłata może być aktualizowana w przypadku zmiany wartości nieruchomości w okresach nie krótszych niż jeden rok.
W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem „ B”- tereny mieszkaniowe.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości o której mowa w  wykazie, winny złożyć wnioski w terminie do dnia  11 lutego 2010 r.
Pierwszeństwo przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw,
2) będącej uprzednio właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub jego spadkobiercą.
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie (pokój nr 2).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 31-12-2009 10:25:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 22-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 31-12-2009 10:26:28