Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ W CHOSZCZNIE PRZY UL. WOLNOŚCI

BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA  NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ

W CHOSZCZNIE PRZY UL. WOLNOŚCI

 

                Najem części nieruchomości gruntowej nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

                Przedmiotem przetargu jest najem części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 516/13 o pow. 18m2, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności w celu zlokalizowania na niej garażu blaszanego.

                Wynajmujący może wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia    w przypadku przeznaczenia nieruchomości przez Wynajmującego do zbycia oraz w razie gdy nieruchomość stanie się Wynajmującemu potrzebna do wykonywania zadań publicznych.  

                Umowa najmu trwać będzie przez okres 3 lat.  

Nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

                Wysokość wywoławcza rocznego czynszu za teren pod garażem wynosi 198,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Wysokość wadium – 20% wysokości wywoławczej czynszu za najem terenu.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2009 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

                Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia   08 października 2009 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

                Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

                W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy,w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium  w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

                O terminie i miejscu zawarcia umowy najmu, najemca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby ustalonej jako najemca nieruchomości od zawarcia umowy najmu, wpłacone  wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.                                  

                Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie  tel. (095) 765 93 44.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 11-09-2009 13:02:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aldona Szymoniak 25-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 11-09-2009 13:04:29