Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż udziału do 850/1000 części w nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 50/1, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno ul. Boh. Warszawy


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY


na sprzedaż udziału do 850/1000 części w nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 50/1, położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno ul. Boh. Warszawy


      Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości do 850/1000 części w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno przy ul .Boh. Warszawy, oznaczona nr działki 50/1 o pow. 0,0180 ha –Kw nr  4181 A

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 10.752,50 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa  złotych 50/100 ).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno dla między innymi i  przedmiotowej nieruchomości  określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem : ,MN, U, P „Tereny budownictwa mieszkaniowego  jednorodzinnego, usługi, przemysł .
 

Przetarg odbędzie się w dniu 08 września  2009 r.   o godz. 12.00  w sali narad tut. urzędu.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia 04 września 2009 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym  w Choszcznie .
Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        
- dowodu wpłaty wadium.
- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek  organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do  rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie  trzech  miesięcy przed terminem przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie  zwrócone nie później niż przed
upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż  do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
          O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji deszczowej.

W przypadku kolizji z planowaną inwestycją nabywca nieruchomości przełoży sieć, na własny koszt w uzgodnieniu z jej właścicielem.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9341.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 06-08-2009 11:04:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 20-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 06-08-2009 11:04:19